A jogszabály mai napon ( 2024.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1830/2015. (XI. 21.) Korm. határozat

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról

A Kormány

1. egyetért a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájával (a továbbiakban: Stratégia) és a Stratégia végrehajtására a 2015-2019-es időszakra készített akciótervben foglalt, tervezett intézkedések támogatásával;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a külgazdasági ügyekért való felelőssége körében gondoskodjon a Vajdasági Magyar Szövetséggel közösen a Stratégia megvalósításának koordinációjáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával

Határidő: folyamatos

3. a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához 2016-ban 5 milliárd forint, 2017-ben 7,5 milliárd forint, 2018-ban 7,5 milliárd forint összegű költségvetési keretet biztosít vissza nem térítendő támogatás formájában;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben

Határidő: folyamatos

4. a Vajdasági Magyar Szövetséggel együttműködésben létrehozza a támogatások kihelyezésének intézményrendszerét, valamint felállít egy négyfős irányító testületet az általa biztosított pénzügyi keret felhasználásának felügyelete céljából. Az irányító testület a Kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség által paritásos alapon delegált személyekből áll;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2015. december 1.

5. *  felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az intézményrendszer további működéséhez 2017-től kezdődően évente legfeljebb 580 millió forint működési forrás biztosításáról a támogatási keret terhére.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2017-től folyamatos

6. *