A jogszabály mai napon ( 2021.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány 2015. november 17. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében

1. Szombathely gyorsforgalmi úthálózati kapcsolatainak fejlesztése, nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása céljából felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

a) vizsgálja meg Szombathely és Kőszeg gyorsforgalmi úttal történő összeköttetésének lehetőségeit és feltételeit, valamint a vizsgálat eredményéről és a gyorsforgalmi összekötetésre vonatkozó fejlesztés megvalósíthatóságáról tájékoztassa a Kormányt,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. március 15.

b) gondoskodjon a Szombathely és Körmend gyorsforgalmi összeköttetését biztosító, a 86-os számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének előkészítéséről, a fejlesztéshez szükséges tervezési feladatok végrehajtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

c) * 

d) *  tegye meg a szükséges intézkedéseket a várost érintő gyorsforgalmi útfejlesztésekhez igazodó, még hiányzó, Szombathely elkerülő gyorsforgalmi útszakaszok teljes körű előkészítése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2020. szeptember 30.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával vizsgálják meg az ipari parkban tervezett multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely európai uniós fejlesztési forrásból történő kialakításának lehetőségét, valamint a vizsgálat eredményétől függően tegyék meg a szükséges intézkedéseket legfeljebb 1500,0 millió forint összegű támogatás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - a rendelkezésre álló uniós fejlesztési forrásokból vagy ennek hiányában központi költségvetési forrásból - történő biztosítására;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetett módon, a forrásigény felmerülése ütemében

3. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítéséhez szükséges források biztosítása és a víztározó megépítése érdekében;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: folyamatos

4. támogatja a Gothard-kastély felújítására és új funkciókkal történő hasznosítására irányuló önkormányzati tervet, amely megvalósításának elősegítése céljából felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Gothard-kastély fejlesztésére és zarándokszállás létesítésére vonatkozó koncepciója alapján tegyenek javaslatot a fejlesztési projekt - lehetőség szerint uniós fejlesztési források bevonásával történő - támogatására;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a fejlesztési koncepció önkormányzat általi kidolgozásához igazodva, a fejlesztési projekt 2018. március 31-ig történő megvalósítását biztosítva

5. támogatja a város kulturális értékeinek megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztési terveket, mely keretében

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy - a művész bevonásával - tegyen javaslatot a Kormány részére Schrammel Imre életművének méltó helyen történő elhelyezésére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. január 31.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által kidolgozott tervek alapján, az a) alpont szerinti javaslatra vonatkozó döntést figyelembe véve - a forrásbiztosítás tekintetében a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter közreműködésével - tegyen javaslatot a Szombathelyi Képtárnak helyet adó épület felújításának támogatására,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: az épület felújítására vonatkozó önkormányzati terv kidolgozásához igazodva, a felújítás 2018. március 31-ig történő megvalósítását biztosítva

6. a 2016. év Szent Márton Emlékévvé nyilvánításáról és az ahhoz kapcsolódó további feladatról szóló 1170/2015. (III. 24.) Korm. határozatban foglaltakat megerősítve kiemelten támogatja a Szombathelyi Szent Márton Terv és Szent Márton Programsorozat megvalósítását, amelyre figyelemmel

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy gondoskodjanak 800 millió forint támogatás biztosításáról Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Szent Márton Program előkészítésére és megvalósítására,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2015. december 31.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve tegyenek javaslatot Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szent Márton Terv II. üteme keretében tervezett, a város fejlesztésére és megújítására irányuló beruházások további ütemezett támogatására,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. január 31.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának javaslata alapján vizsgálják meg Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szent Márton Terv III. üteme keretében tervezett, további városrehabilitációs projektek európai uniós fejlesztési forrásokból, illetve központi költségvetési forrásból történő támogatásának lehetőségét;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a javaslatok önkormányzat általi kidolgozásához igazodva

7. a városi sport- és kulturális élet fejlesztését elősegítve

a) megerősíti a folyamatban lévő szombathelyi sportcélú beruházások kormányzati támogatással történő megvalósításának szükségességét,

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve vizsgálják meg a szombathelyi fedett uszoda létesítmény további fejlesztésére és bővítésére irányuló tervek megvalósításának és támogatásának feltételrendszerét, és a fejlesztési tervet terjesszék a Kormány elé;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. február 29.

8. * 

9. *  a város vonzerejének növelése és élhetőbbé tételének elősegítése érdekében

a) egyetért a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyéül szolgáló, Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. szám alatti Megyeháza épülete átfogó felújításának támogatásával;

b) felhívja a pénzügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az a) pont szerinti fejlesztéshez szükséges források biztosítására;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

10. *  támogatja a gazdaságfejlesztést szolgáló útfejlesztés megvalósítását, amely keretében

a) egyetért azzal, hogy a Ferenczy István utcát érintő útfejlesztés önkormányzati beruházásként valósuljon meg,

b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy az Önkormányzat bevonásával tegyen javaslatot a fejlesztési projekt európai uniós fejlesztési forrás bevonásával történő támogatására.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. szeptember 30.


  Vissza az oldal tetejére