A jogszabály mai napon ( 2024.03.02. ) hatályos állapota.

 

1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az állami tisztviselői kar létrehozásáról

A Kormány a területi államigazgatás működési hatékonyságának növelése, valamint az állami tisztviselői kar létrehozása érdekében az alábbiakat határozza meg:

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a területi közigazgatás tisztviselői számára a modern, szolgáltató állam kereteibe illeszkedő, a szakmai képzettséget és tapasztalatot, valamint a teljesítményt megbecsülő tisztviselői karrierút kerüljön kialakításra.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében az állami tisztviselői karról szóló új szabályozás kerüljön kialakításra, amely megteremti azt a lehetőséget, hogy a tisztviselő munkájával egész életen át a hazáját, polgártársait szolgálja.

3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a határozatban foglaltak tekintetében a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök szükséges előkészítéséről, illetve módosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. január 31.

4. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy alakítsák ki a hivatásos szolgálati, valamint a hivatásos katonai jogviszonyból kiválók állami tisztviselői karban történő továbbfoglalkoztatásához szükséges feltételrendszert a szolgálati jogviszonyok közötti átjárhatóság érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2016. január 31.

5. A Kormány egyetért azzal, hogy az állami tisztviselői karra vonatkozó új szabályozás bevezetését megelőzően a fővárosi és megyei kormányhivatalok létszámainak racionalizálása megtörténjen és az üres álláshelyek kerüljenek megszüntetésre.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottak

Határidő: 2016. január 31.

6. A Kormány egyetért azzal, hogy az állami tisztviselői karra vonatkozó új szabályozás bevezetése alulról építkező módon történjen, első lépésben a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalainál pilot jelleggel.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. július 1.

7. Ez a határozat - a 8. pontban foglalt kivétellel - a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. A 9. pont 2016. január 1-jén lép hatályba.

9. *