A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.

 

1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről

A Kormány

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, az igazságügyi minisztert és az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy gazdasági társaságok az üzleti eredményükből támogatást nyújthassanak a Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság által a 2024-ben sorra kerülő XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz (a továbbiakban: Olimpiai Pályázat), ezzel részben vagy egészben csökkentve a szükséges központi költségvetési forrásokat;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

igazságügyi miniszter

egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2016. január 15.

2. egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter az Olimpiai Pályázattal kapcsolatos operatív feladatok ellátása és a pályázati anyagok elkészítése céljából 15 039,4 millió forint és kapcsolódó közterhei összegében nyújtson költségvetési támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázat kormányzati támogatásáról és a pályázattal összefüggő egyes kormányzati feladatokról szóló 1856/2015. (XI. 27.) Korm. határozat 4. pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata valamint a Magyar Olimpiai Bizottság által alapított zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) részére támogatási szerződés megkötése útján a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet e célra létrehozásra kerülő fejezeti kezelésű előirányzata terhére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre bocsátása tekintetében a Társaság cégbírósági nyilvántartásba vételét követően azonnal, illetve folyamatosan 2017. június 30-ig

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 9550,0 millió forint rendelkezésre álljon a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben erre a célra létrehozott önálló előirányzaton az Olimpiai Pályázat finanszírozása érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. január 31.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetésében 9550,0 millió forint rendelkezésre álljon a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben erre a célra létrehozott önálló előirányzaton az Olimpiai Pályázat finanszírozása érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: Magyarország 2017. évi központi költségvetésének tervezése keretében

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Olimpiai Pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozása érdekében - az a) alpont tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter, a b) alpont tekintetében az emberi erőforrások minisztere, a c) alpont tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter közreműködésével - gondoskodjon

a) 300,0 millió forint pótlólagos forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 45. Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása alcím javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. március 31.

b) 200,0 millió forint pótlólagos forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 26. Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 2. Magyar Olimpiai Bizottság jogcím javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. március 31.

c) 200,0 millió forint forrás biztosításáról a 2016. évben Budapest Főváros Önkormányzata számára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. március 31.


  Vissza az oldal tetejére