Hatály: közlönyállapot (2015.XII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2004/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 azonosító számú („Kulcs egy jobb élethez!” - Békés megye komplex emberi erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben című), és a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 azonosító számú („A jövőt gyermekeinkkel építjük” - Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány

a) jóváhagyja

aa) a TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 azonosító számú, „Kulcs egy jobb élethez!” - Békés megye komplex emberi erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben című,

ab) a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 azonosító számú, „A jövőt gyermekeinkkel építjük” - Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! című

projekt (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,

b) hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az 1. melléklet szerint

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet

a) 6.2.1. pontjában foglalt táblázat

aa) E:3 mezőjében a „2,44” szövegrész helyébe a „2,66” szöveg,

ab) F:3 mezőjében a „70,66” szövegrész helyébe a „70,88” szöveg,

b) 6.2.2. pontjában foglalt táblázat

ba) C:3 mezőjében a „10,44,” szövegrész helyébe a „10,66” szöveg,

bb) D:3 mezőjében a „81,51” szövegrész helyébe a „81,73” szöveg,

c) 6.3.1. pontjában foglalt táblázat

ca) G:10 mezőjében az „1,82” szövegrész helyébe a „2,04” szöveg,

cb) G:22 mezőjében a „2,44” szövegrész helyébe a „2,66” szöveg

lép.

1. melléklet a 2004/2015. (XII. 28.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H
1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt támogatása
(Ft)
Többlettámogatás
(Ft)
Projekt megnövelt támogatása
(Ft)
Projekt rövid bemutatása Támogatási szerződés módosításának határideje
2. TÁMOP-6.1.5-
13-2014-0002
„Kulcs egy jobb élethez!” - Békés megye komplex emberi erőforrás-
felzárkóztatási programjának kifejlesztése
Dél-Békésben
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 1 371 109 900 101 892 577 1 473 002 477 A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása és konzorciumi partnere a mezőkovácsházi járás tekintetében modell értékű - megyei szintre terjeszthető, országosan is bevezethető - területi emberi erőforrás-fejlesztési programot, ennek részeként komplex egészségállapot-monitoring rendszert fejleszt ki a térség speciális igényeihez igazítva, a felzárkózási folyamat hatékony támogatása érdekében. 2015. december 31.
3. TÁMOP-6.1.5-
14-2015-0007
„A jövőt gyermekeinkkel építjük” - Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 930 947 268 118 426 961 1 049 374 229 A projekt általános, hosszú távú célja a megye humánerőforrásának fejlesztése, a foglalkoztatási és képzési lehetőségeinek bővítése, a lakosság társadalmi részvételének növelése az alapvető életkészségek javításával, valamint a lelki és fizikai egészség fejlesztésével. 2015. december 31.