Hatály: közlönyállapot (2015.XII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Testnevelési Egyetem átfogó fejlesztése keretében kerüljön kialakításra a Testnevelési Egyetem új kampusza, a jelenlegi kampusz infrastruktúrájának korszerűsítésével és eredeti helyszínen történő kibővítésével, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48. szám alatti területek bevonásával, új sportlétesítményeknek a Budapest XII. kerület, Csörsz utca 2-4. szám alatti ingatlanon történő megvalósításával, valamint új vízisport-telep és rekreációs központ Velence város területén (Velence 1111 helyrajzi számú területen) történő létrehozásával;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti beruházások tervezési, előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges 500,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre bocsátásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. december 31.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az 1. pont szerinti beruházások megvalósításához

a) 2016. évben szükséges 15 899 millió forint,

b) 2017. évben szükséges 17 500 millió forint,

c) 2018. évben szükséges 2965 millió forint

biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont vonatkozásában 2016. március 15.

a b) és c) alpont vonatkozásában az adott évi központi költségvetés tervezése során

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a Testnevelési Egyetem új kampusza megvalósításával összefüggésben a működtetéshez szükséges sportszerek és a kutatáshoz szükséges berendezések fedezetének, valamint az üzemeltetési költségek 2018. évi központi költségvetésben történő tervezéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során


  Vissza az oldal tetejére