A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint a Nemzeti Örökség Intézete közleménye

a nemzeti sírkert részeként védett sírok engedély nélküli felújításával kapcsolatban * 

Magyarország megbecsüli mindazokat a személyeket, akik kiemelkedő tevékenységükkel szolgálták a nemzet érdekeit, segítették az ország fejlődését, öregbítették a magyarság hírnevét. Ezért ezen személyek nyughelyét - amennyiben azok Magyarország területén találhatóak, - a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: NEKB) - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 15. § (1) bekezdése alapján - a nemzeti sírkert részévé nyilvánítja, védettség alá helyezi.

A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek vonatkozásában a Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) látja el a védelmet azáltal, hogy gyakorolja a Ttv. 22. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési jogot, ideértve a sírnyitással kapcsolatos hozzájárulást is. A felhatalmazás alapján a NÖRI hozzájárulása szükséges a nemzeti sírkertbe sorolt védett sírokon található síremlékek felújításakor is.

A NEKB és a NÖRI rendkívül nagyra értékeli, amennyiben egy védett sírhelyet az eredeti állapota helyreállításával felújítanak. Helyteleníti azonban azokat a közelmúltban előfordult eseteket, amelyek során a felújítást a jogszabályok figyelmen kívül hagyásával, a NÖRI hozzájárulása nélkül valósították meg.

Minderre való tekintettel tisztelettel kérjük a nemzeti sírkertbe sorolt védett síroknak helyet adó temetők fenntartóit és üzemeltetőit, hogy a fenti jogszabályokat szíveskedjenek betartani, illetve betartatni.