Hatály: közlönyállapot (2015.XII.17.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

4/2015. (XII. 17.) BVOP utasítás

a fogvatartottak munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján - figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 133. § (3) bekezdésére, 181. §-ára, 258. §-ára és 270. § (3) bekezdésére, valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 118. §-ára - a következő utasítást adom ki:

1. A munkáltatásban részt vevő, teljes munkaidőben foglalkoztatott fogvatartottak alapmunkadíja 35 000 forint/fő/hó, az óradíj 202 forintnál nem lehet kevesebb.

2. A munkaterápiás foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak pénzbeli térítési díjának legkisebb összege napi hatórás foglalkoztatás esetén 11 670 forint/fő/hó, legkisebb heti összege 2685 forint/fő. Napi hat óránál vagy heti harminc óránál rövidebb idejű foglalkoztatás esetén a pénzbeli térítési díjat arányosan csökkenteni kell.

3. A díjkategóriák (szakmunkás, kiemelt szakmunkás) felső határainak megállapítása munkáltatói (intézetparancsnoki, ügyvezető igazgatói) hatáskörbe tartozik.

4. A képzésben, oktatásban részt vevő fogvatartottak ösztöndíjának összege 288 forint/fő/nap.

5. A tartási költséghez való hozzájárulás összege 465 forint/fő/nap.

6. Ez az utasítás 2016. január 1-jén lép hatályba.

7. Hatályát veszti a fogvatartottak munkadíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról szóló 11/2014. (XII. 12.) BVOP utasítás.