A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet

az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  A Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert (a továbbiakban: Protézis Regiszter) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: működtető szerv) működteti.

2. § (1) A Protézis Regiszter részére az 1. melléklet szerinti beavatkozást (a továbbiakban: beavatkozás) végző egészségügyi szolgáltató továbbítja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 16/B. § (2) bekezdése szerinti adatokat.

(2) A beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a 2. melléklet szerinti adattartalommal, a működtető szerv által rendelkezésre bocsátott informatikai adatszolgáltatási felületen teljesíti az Eüak. 16/B. § (3) bekezdése szerinti határidőben.

(3) Az adatszolgáltatást a csípő- és térdízületi endoprotézis beültetésével és eltávolításával kapcsolatos valamennyi műtéti beavatkozás vonatkozásában

a) az egy ellátási esethez kapcsolódó, több független időpontban végzett beavatkozásról, valamint

b) az egy időpontban végzett protézis kivétel és ismételt beültetés vonatkozásában is

önállóan kell teljesíteni.

3. § (1) Az adatkezelési előírások betartásáért az egészségügyi szolgáltatónál működő adatvédelmi felelős, annak hiányában az adatszolgáltató orvos felelős. Az adatszolgáltatás végrehajtásáért és az adatközlés teljességéért az egészségügyi szolgáltató vezetője felelős. A Protézis Regiszter részére továbbított adatok hitelességéért az adott beavatkozást végző orvos felelős.

(2) A Protézis Regiszter részére jelentett adatoknak egyezniük kell a beteg egészségügyi dokumentációjában szereplő adatokkal, valamint a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, finanszírozás céljából megküldött teljesítmény jelentés vonatkozó adataival.

4. § (1) A működtető szerv a hiányosságokról, a hibás adatszolgáltatásokról visszajelzést küld az érintett adatszolgáltatónak. Az egészségügyi szolgáltató a megkeresés alapján gondoskodik a hiányos, hibás adat javításáról.

(2) Az elektronikus adatszolgáltatás átmeneti szüneteléséről az egészségügyi szolgáltató köteles értesíteni a működtető szervet, majd a hiba megszűnését követően adatszolgáltatási kötelezettségének legkésőbb a hiba megszűnésétől számított 8 napon belül köteles eleget tenni.

5. § A működtető szerv hozzáférést biztosít

a) a beavatkozást végző orvos részére az érintett beteggel kapcsolatban a Protézis Regiszterben tárolt adatokhoz,

b) az egészségügyi szolgáltató vezetője részére az intézményben ellátott betegekkel kapcsolatos, a Protézis Regiszterben tárolt adatokhoz.

6. § A működtető szerv személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból minden naptári félévet követő hónap utolsó napjáig adatszolgáltatást teljesít

a) az Egészségügyi Szakmai Kollégium

aa) Ortopédia tagozata,

ab) Traumatológia és kézsebészet tagozata, valamint

ac) Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz tagozata,

b) *  az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI), továbbá

c) az egészségügyért felelős miniszter

részére.

7. § A működtető szerv az információs önrendelkezési jogról szóló törvényben foglaltak szerint az érintett beteg kérelmére tájékoztatást ad a Protézis Regiszterben az érintettel kapcsolatban tárolt adatokról.

8. § *  A 6. § a) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján az Egészségügyi Szakmai Kollégium érintett tagozatai a beavatkozások eredményességének és minőségének szakmai értékelése érdekében a tárgyévet követő év május 31-éig jelentést készítenek, amelyet az Egészségügyi Szakmai Kollégium megküld az egészségügyért felelős miniszter, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az OGYÉI részére a csípő- és térdízületi endoprotézisekkel kapcsolatos beavatkozások szervezésének, tervezésének, működésének értékelése, továbbá a csípő- és térdízületi protézisek megfelelőségének vizsgálata, elemzése céljából.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § A 2. § szerinti adatszolgáltatást 2016. július 1-jétől kell teljesíteni az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint.

1. melléklet az 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelethez * 

A Protézis Regiszter jelentés adatszolgáltatási kötelezettségének körébe tartozó beavatkozások

OENO Kód Megnevezés
57861 Csontblock beültetés, autolog
57862 Csontblock beültetés, homolog
57869 Csontpótlás heterolog
5786A Csontpótlás syntethicus
5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris
5814K Térdprotézis eltávolítás
58150 Csípőprotézis beültetés, cementes
58151 Csípőprotézis beültetés, cement nélküli
58156 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre
58157 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire
58158 Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre
58159 Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire
5815A Csípőprotézis csere, cementes-cementesre
5815B Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire
5815C Csípőprotézis fej csere
5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre
5815E Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid
5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra
5815G Spacer beültetés
5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés
5815J Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra
5815M Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre
5815N Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815P Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre
5815Q Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815R Revíziós csípőprotézis beültetés
5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés
5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
5815U Csípőprotézis eltávolítás
5815V Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül
58169 Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés
5816D Csípőprotézis insert csere
5816E Vápakosár beültetés
5816F Nyak toldalék beültetés
5816G Polietilén vápaaugmentáció
5816H Trabecular metal vápaaugmentáció
5816J Trabecular metal ék beültetés
58380 Periproteticus törés miatt végzett lemezes osteosynthesis
58381 Periproteticus törés miatt végzett cerclage felhelyezés
58382 Periproteticus törés miatt végzett csavaros osteosynthesis
58383 Periproteticus törés miatt végzett LISS rögzítés
58540 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes
58541 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli
58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre
58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire
58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre
58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire
58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre
58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire
58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre
5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire
5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854F Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid
5854G Revíziós térdprotézis beültetés
5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés
5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés
5854K Patellofemoralis térdprotézis beültetés
5854L Patellofemoralis térdprotézis csere
5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés
5854N Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás
5854P Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül
5854Q Patella gomb beültetés
5854R Patella gomb csere
5854S Patella gomb eltávolítás
5854T Térdprotézis insert csere
5854U Femoralis peg beültetés
5854V Tibialis peg beültetés
5854W Femoralis fém ék használata
5854X Tibialis fém ék használata

2. melléklet az 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelethez

A Protézis Regiszterbe jelentendő adatok

1. Egészségügyi szolgáltató azonosítása

1.1. A munkahely (intézmény, osztály, rendelés)

1.2. Neve

1.3. Címe

1.4. Finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató esetén a szerződés azonosítója

1.5. Működési engedély szerinti azonosítója

2. A beteg azonosítása és adatai

2.1. Betegazonosító típusa, száma

2.2. A beteg Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2.3. A beteg neve, születési neve

2.4. Anyja születési neve

2.5. A beteg lakóhelye

2.6. A beteg neme

2.7. A beteg születési helye és ideje

2.8. A biztosítás országa/a beteg állampolgársága

3. A beteg egészségi állapotának jellemzői

3.1. Testsúly

3.2. Testmagasság

3.3. ASA beosztás

4. A beavatkozás személyi és tárgyi körülményei

4.1. Műtő típusa

4.2. Műtétet végző operáló orvos pecsétszáma, beosztása

4.3. A műtétben közreműködő asszisztensek száma, beosztása

5. A beavatkozás során beültetett vagy eltávolított protézis adatai

5.1. Oldaliság

5.2. A protézis neve

5.3. A protézis típusa

5.4. Gyártási tételszám

5.5. Gyártási sorozatszám

5.6. A gyártó megnevezése

5.7. A forgalmazó megnevezése

5.8. A forgalmazó székhelye

5.9. A protézis Implantátum Regiszterben alkalmazott azonosítója

6. Csípőprotézissel kapcsolatos beavatkozás esetén jelentendő adatok

6.1. Primer csípőprotézis beültetése esetén jelentendő adatok

6.1.1. Műtéti indikáció

6.1.2. Műtéti beavatkozás típusa

6.1.3. Beteg fektetése

6.1.4. Feltárás típusa

6.1.5. Minimál invazív technika

6.1.6. Navigáció

6.1.7. Csontpótlás

6.1.8. Cementezési technika típusa

6.1.9. Antibiotikum profilaxis

6.1.10. Thromboprofilaxis típusa

6.1.11. Műtét alatti szövődmények

6.2. Revíziós csípőprotézis beültetése esetén jelentendő adatok

6.2.1. Műtéti indikáció

6.2.2. Műtéti beavatkozás típusa

6.2.3. A revízió tárgya

a) primer csípőprotézis

b) korábbi revíziós csípőprotézis (kivéve excíziós arthroplastica)

6.2.4. Előző műtét időpontja

6.2.5. Előző műtétet végző intézmény

6.2.6. Komponens eltávolítás esetén a komponens megnevezése, gyártója (amennyiben van adat)

6.2.7. Komponens beültetés típusa

6.2.8. Beteg fektetése

6.2.9. Feltárás típusa

6.2.10. Minimál invazív technika

6.2.11. Navigáció

6.2.12. Csontpótlás

6.2.13. Cementezési technika típusa

6.2.14. Antibiotikum profilaxis

6.2.15. Thromboprofilaxis típusa

6.2.16. Műtét alatti szövődmények

7. Térdprotézissel kapcsolatos beavatkozás esetén jelentendő adatok

7.1. Primer térdprotézis beültetése esetén jelentendő adatok

7.1.1. Műtéti indikáció

7.1.2. Műtéti beavatkozás típusa

7.1.3. Feltárás típusa

7.1.4. Minimál invazív technika

7.1.5. Navigáció

7.1.6. Beteg-specifikus eszközök

7.1.7. Cementezési technika

7.1.8. Antibiotikum profilaxis

7.1.9. Thromboprofilaxis típusa

7.1.10. Csontpótlás

7.1.11. Műtét alatti szövődmények

7.2. Revíziós térdprotézis beültetése esetén jelentendő adatok

7.2.1. Műtéti indikáció

7.2.2. Műtéti beavatkozás típusa

7.2.3. A revízió tárgya

7.2.4. Előző műtét időpontja

7.2.5. Előző műtétet végző intézmény

7.2.6. Komponens eltávolítás esetén a komponens megnevezése, gyártója (amennyiben van adat)

7.2.7. Komponens beültetés típusa

7.2.8. Feltárás típusa

7.2.9. Minimál invazív technika

7.2.10. Navigáció

7.2.11. Cementezési technika

7.2.12. Antibiotikum profilaxis

7.2.13. Thromboprofilaxis típusa

7.2.14. Csontpótlás

7.2.15. Műtét alatti szövődmények


  Vissza az oldal tetejére