A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

az Európai Unió tagállamainak a tengeri hajók újrafeldolgozása területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az 500 tonna vagy azt meghaladó bruttó űrtartalmú, tengeri környezetben üzemelő, bármilyen típusú hajóval (a továbbiakban: hajó) kapcsolatban végzett hajó-újrafeldolgozó tevékenységre, a hajó tulajdonosára, valamint az újrafeldolgozó tevékenységet végzőre terjed ki.

2. § A Kormány az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: ShipR-rendelet) 3. cikk (1) bekezdés

a) *  9. pontja szerinti, hazai lobogó alatt közlekedő, vagy hazai joghatóság alatt üzemelő hajókkal kapcsolatos feladatokat közlekedési hatóságként ellátó Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: hajózási hatóság),

b) 11. pontja szerinti, a hajó-újrafeldolgozással kapcsolatos feladatokat ellátó hatóságként a hajóbontás helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot

jelöli ki.

3. § (1) A ShipR-rendelet 14. cikke szerinti hajó-újrafeldolgozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) az újrafeldolgozó-létesítményben hasznosítható hajó típusát, méretét,

b) a hasznosítandó hajó éves számát, valamint

c) annak bemutatását, hogy a ShipR-rendelet 13. cikke szerinti feltételek teljesülnek.

(2) A környezetvédelmi hatóság a hajó-újrafeldolgozó létesítmény engedélyezése iránti kérelmet a környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati, hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárással egyesítve bírálja el.

(3) A környezetvédelmi hatóság a jogerős engedélyt a környezetvédelemért felelős miniszter részére a Bizottság ShipR-rendelet 14. cikk (5) bekezdése szerinti értesítése érdekében megküldi.

4. § A ShipR-rendelet 7. cikke szerinti hajó újrafeldolgozási terv elfogadásáról vagy elutasításáról a környezetvédelmi hatóság határozattal dönt, és arról értesítést küld a hajó-újrafeldolgozó létesítmény üzemeltetőjének, a hajótulajdonosnak és a hajózási hatóságnak.

5. § (1) A hajó-újrafeldolgozásra vonatkozó előírások megsértése esetén a környezetvédelmi hatóság felszólítja a hajó-újrafeldolgozó létesítmény üzemeltetőjét, a hajótulajdonost a ShipR-rendeletben, valamint az e rendelet szerint kiadott határozatban foglaltak betartására. A felszólítás eredménytelensége esetén a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint szab ki bírságot.

(2) Jogosulatlan hajó-újrafeldolgozás megállapítása esetén a környezetvédelmi hatóság értesíti a hajózási hatóságot és a környezetvédelemért felelős minisztert.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. november 20-i 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére