A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1., 2., 4., 6. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

1. *  Értelmező rendelkezések

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában

a) átadási-átvételi pont:

aa) a szállítóvezeték

aaa) mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kiadási pontja, illetve az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) alapján az ilyen gázátadó állomásoknak a rendszerüzemeltető engedélyesek üzletszabályzatában összevont átadóként megjelölt, kapacitás-lekötés és elszámolás szempontjából összevontan kezelt kiadási pontja és a részleges szigetüzem összevont kiadási pontja, amelyen keresztül a rendszerhasználó igénye alapján a szállított földgáz a csatlakozó földgázrendszerbe kerül,

aab) olyan virtuális betáplálási pontja, amelyen a részleges szigetüzembe földgáztermelésből származó betáplált földgáz a szállítórendszerbe elszámolás-technikailag átadásra kerülhet,

aac) Osztrák Köztársaság és Magyarország államhatárának Baumgarten felőli betáplálási pontja – Mosonmagyaróvár (AT > HU),

aad) *  Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregovo felőli betáplálási pontja – Beregdaróc 1400 (UA > HU) betáplálási és Beregdaróc 800 (HU > UA) kiadási pontokból álló virtuális rendszer-összekötési pont, VIP Bereg (UA > HU),

aae) együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó hazai termelő mezők betáplálási vagy összevont betáplálási pontja,

aaf) mérési rendszerrel ellátott Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pontja a Szerb Köztársaság felé – Kiskundorozsma (HU > RS),

aag) mérési rendszerrel ellátott Csanádpalota határkeresztező kiadási pontja Románia felé – Csanádpalota (HU > RO),

aah) *  részét képező, mérési rendszerrel nem rendelkező a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerint meghatározott magyar gázkiegyenlítési pont (a továbbiakban: MGP),

aai) Horvát Köztársaság és Magyarország államhatárának Donji Miholjac felőli betáplálási pontja – Drávaszerdahely (CR > HU),

aaj) mérési rendszerrel ellátott Drávaszerdahely határkeresztező kiadási pontja a Horvát Köztársaság felé – Drávaszerdahely (HU > CR),

aak) Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pontja – Balassagyarmat (SK > HU),

aal) Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Balassagyarmat felőli kiadási pontja – Balassagyarmat (HU > SK),

aam) *  Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregdaróc felőli kiadási pontja – Beregdaróc 1400 (UA > HU) betáplálási és Beregdaróc 800 (HU > UA) kiadási pontokból álló virtuális rendszer-összekötési pont, VIP Bereg (HU > UA),

aan) Románia és Magyarország államhatárának Horia felőli betáplálási pontja – Csanádpalota (RO > HU),

aao) azon, a földgáztermelő földgázrendszeréhez csatlakozó kiadási pontja (a továbbiakban: keverőköri kiadási pont), amelyen keresztül a földgáztermelő igénye alapján a szállított földgáz a földgáztermelő földgázrendszerébe a betáplált földgáz minőségi paramétereinek biztosítása érdekében bekeverési céllal kiadásra kerül,

aap) *  Szerb Köztársaság és Magyarország államhatárának Horgos felőli betáplálási pontja – Kiskundorozsma (RS > HU) mint Kiskundorozsma 2 betáplálási pont,

aaq) *  Szerb Köztársaság és Magyarország államhatárának Kiskundorozsma felőli kiadási pontja – mint Kiskundorozsma 2 (HU > RS),

ab) az elosztóvezetékhez

aba) csatlakozó felhasználó földgázellátásához létesített mérési rendszerek kilépő csonkjai, illetve az átalánydíjas felhasználók esetében a felhasználási hely,

abb) *  teljes vagy részleges szigetüzemben csatlakozó földgáztermelő által a kitermelt földgáz betáplálása érdekében közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévő összes fogyasztásmérő berendezés (a továbbiakban: fogyasztásmérő) kilépő csonkja,

abc) *  a rendszerhasználó által a tárolóból való betápláláshoz közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévő összes fogyasztásmérő kilépő csonkja,

abd) csatlakozó másik elosztóvezeték betáplálási pontja,

abe) csatlakozó szállítóvezeték betáplálási pontja,

ac) a tároló

aca) betáplálási pontjai betárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,

acb) kiadási pontjai kitárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,

b) betárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóba betárolt földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetni,

c) betárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,

d) betárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötő számára a gáznapon maximálisan betárolható energiamennyiség, amelynek órai maximuma nem haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét (kWh),

e) *  elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a gázévre vonatkozóan kell megfizetnie

ea) a 22. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak,

eb) a 22. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, és a felhasználó a rendszerhasználati szerződésben szereplő felhasználási helyen csak olyan fogyasztásmérővel rendelkezik, amely nincs távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral ellátva,

ec) a 22. § (2) bekezdés c)–e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, és a felhasználó a rendszerhasználati szerződésben szereplő felhasználási helyen legalább egy olyan fogyasztásmérővel rendelkezik, amely nincs távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral ellátva,

f) *  elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak az 1. melléklet szerinti földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetnie,

g) *  elosztási átszállítási díj: az a díj, amelyet az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevétele esetén a rendszerhasználó annak az elosztási átszállítást végző földgázelosztónak fizet, akinek az általa üzemeltetett elosztóvezetékén a földgáz átszállításra kerül,

gy) *  elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó, 22. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak a földgázmennyiség energiamennyiségre (kWh) átszámított értékéért kell fizetnie,

h) *  elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a lekötött kapacitás (kWh/h) alapján a szerződéses időszakra vonatkozóan kell megfizetnie

ha) a 22. § (2) bekezdés c) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, és a felhasználó a rendszerhasználati szerződésben szereplő felhasználási helyen legalább egy, távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral ellátott fogyasztásmérővel rendelkezik, vagy

hb) a 22. § (2) bekezdés c)–e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, és a felhasználó a rendszerhasználati szerződésben szereplő felhasználási helyen csak távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral ellátott fogyasztásmérővel rendelkezik, vagy

hc) a 22. § (2) bekezdés d)–e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra nem jogosult,

i) hálózati veszteség: a földgázszállítás, a földgázelosztás és a földgáztárolás során bekövetkező veszteség,

j) kitárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóból kitárolt földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetni,

k) kitárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,

l) kitárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötő számára a gáznapon maximálisan kitárolható energiamennyiség, amelynek órai maximuma nem haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét (kWh),

m) *  megszakítható kapacitás: a szállítási rendszerüzemeltető, vagy a földgáztárolói engedélyes által a rendszerhasználó számára adott átadási-átvételi ponton rendelkezésre bocsátott kapacitás, amelynek igénybevétele mértékét a szállítási rendszerüzemeltető, vagy a földgáztárolói engedélyes jogosult csökkenteni,

n) *  mobilkapacitás: a földalatti földgáztároló azon energiában mért (kWh) befogadóképessége, amely szerződésben rögzített és a tárolási kapacitást lekötő rendszerhasználó számára a tárolási szerződés időtartama alatt rendelkezésre áll,

ny) *  gáznapi középhőmérséklet:

nya) a szállítási rendszerüzemeltető és a rendszerhasználó eltérő megállapodása hiányában az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti átadási-átvételi ponthoz tartozó, a 3. melléklet szerint megfeleltetett mérési ponton az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) órás adataiból az ÜKSZ szerint meghatározott átlagos hőmérsékletérték,

nyb) a földgázelosztó és a rendszerhasználó eltérő megállapodása hiányában az adott felhasználási helyet ellátó, az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aab) alpontjai szerinti átadási-átvételi pontokhoz tartozó, a 3. melléklet szerint megfeleltetett mérési ponton az OMSZ órás adataiból az ÜKSZ szerint meghatározott átlagos hőmérsékletérték,

o) szagosítási díj: az a díj, amelyet a földgáz kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkező rendszerhasználók a földgázszállítónak a földgáz szagosításáért fizetnek,

p) szállítási forgalmi díj: az a díj, amelyet az átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség energiamennyiségre átszámított értéke (kWh) alapján kell fizetni,

q) *  szállítási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a lekötött kapacitás (betáplálási és kiadási ponton Ft/kWh/h) alapján kell fizetni,

r) rendszerhasználati szerződési időszak (a továbbiakban: szerződési időszak):

ra) éves kapacitás-lekötés esetében a gázév,

rb) a gázéven belüli negyedéves kapacitás-lekötés esetében a teljes naptári negyedévből álló időszak,

rc) *  a gázéven belüli havi kapacitás-lekötés esetében a teljes naptári hónapból álló időszak,

rd) a gázéven belüli napi kapacitás-lekötés esetében a teljes gáznapból álló időszak,

re) *  a gázéven belüli napon belüli kapacitás-lekötés esetén

rea) szállítási rendszeren történő kapacitás-lekötés esetében a gáznap végéig hátralévő időszak órában kifejezve,

reb) elosztási kapacitás-lekötés esetében a gáznap végéig hátralévő időszak,

s) tárolási év: adott naptári év április 1-jétől a következő naptári év március 31-éig tartó időszak,

sz) tárolói kapacitásdíj: az az éves díj, amelyet a rendszerhasználó által szerződéssel lekötött mobilkapacitás (kWh) alapján kell fizetni,

t) *  nem téli fogyasztási időszak: a gázéven belül az április 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszak,

ty) *  téli fogyasztási időszak: a gázéven belül az október 1-jétől március 31-éig terjedő időszak,

u) *  utólagos kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában és a 22. § (7) bekezdésében meghatározott díjfizetésre kötelezett a –12,0 °C-nál hidegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb órai többletkapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az adott napra vonatkozó árszabás szerinti szállítási, illetve elosztási napi kapacitásdíjakkal,

v) *  kapacitás-túllépési pótdíj: az a díj, amelyet a 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában és a 22. § (7) bekezdésében meghatározott díjfizetésre kötelezett a –12,0 °C vagy annál melegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb órai többletkapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az adott napra vonatkozó árszabás szerinti szállítási, illetve elosztási napi kapacitásdíjak négyszeresével,

w) *  vásárolt kapacitás túllépése miatti pótdíj: az a díj, amelyet a 22. § (7) bekezdésében meghatározott díjfizetésre kötelezett a –12,0 °C vagy annál melegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon a vásárolt kapacitása felett jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb órai kapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az éves elosztási kapacitásdíj másfélszeresével,

x) *  órai többletkapacitás: a túllépéssel érintett órában átvett energiamennyiség és a szerződésben rögzített, adott órára lekötött kapacitás teljes különbözete,

y) *  mFRR kiegyenlítő szabályozási kapacitás: a villamos energia kiegyenlítő szabályozásra vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló, 2017. november 23-i 2017/2195/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/2195/EU bizottsági rendelet) 18. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott kapacitás (a továbbiakban: mFRR kapacitás),

z) *  kiegyenlítő szabályozási szolgáltató: a 2017/2195/EU bizottsági rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti szolgáltató,

zs) *  szomszédos nem EU tagállami betáplálási-kiadási pontok: a földgázszállító rendszer a) pont aa) alpont aad), aaf), aam), aap) és aaq) pontja szerinti határkeresztező gázvezetéki átadási-átvételi pontok, melyek a hazai szállítási rendszert egy nem európai uniós ország szállítási rendszerével kötik össze.

(2) A csatlakozási díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában:

1. bekapcsolás: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó földgázellátásához szükséges azon hálózathasználati feltételek biztosítása (vásárolt kapacitásra vonatkozó igény kielégítése), amely legfeljebb a leágazó elosztóvezeték építésére és üzembe helyezésére, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki,

2. fejlesztés:

a) egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható, elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése,

b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) szállító- vagy elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése, beleértve a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését is; valamint a földgáztermelő részére csatlakozási pont kialakítása,

3. kapacitásigény: a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó által a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére benyújtott igénylésben megadott kapacitás,

4. kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény kielégítése szállító- vagy elosztóvezeték építése nélkül,

5. kezdő beruházás: a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól szóló 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet, vagy a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről szóló 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet alapján, de 2014. szeptember 1-je előtt megkötött csatlakozási szerződéssel létesített vagy létesítendő földgáz elosztóvezeték építésével megvalósuló csatlakozás,

6. leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a felhasználási hely telekhatáráig tart,

7. leendő felhasználó: aki – a kapacitásnövelés esetét ide nem értve – kapacitásigényt jelent be a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére,

8. rákapcsolás: a 2004. január 27. előtt létesült leágazó elosztóvezetékkel rendelkező ingatlanokon a leágazó elosztóvezeték, a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése.

(3) *  Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 459/2017/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 459/2017/EU bizottsági rendelet) és az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2017. március 16-i 2017/460/EU bizottsági rendelet szerint kell értelmezni.

(4) *  Az e rendeletben foglaltakat az egyetemes szolgáltatóra vonatkozóan a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben foglaltakra tekintettel kell alkalmazni.

(5) *  Az e rendeletben foglaltakat a rendszerüzemeltető és rendszerhasználó viszonylatában azon rendszerhasználóra kell alkalmazni, aki rendszerhasználati szerződéses kapcsolatban áll az adott rendszerüzemeltetővel.

(6) *  A Hivatal által meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

ELSŐ RÉSZ

A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. § (1) A rendszerhasználati díjakat a rendszerhasználónak az ÜKSZ-ben előírt – a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes által biztosított – szolgáltatások ellenértékeként kell megfizetni.

(2) *  A szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat elkülönítve, díjtételenként és díjelemenként köteles nyilvántartani, elszámolni és a rendszerhasználó (fizető) számláján megjeleníteni.

(3) *  A rendszerhasználati díjak megállapítása és megfizetése során a gáztechnikai normálállapotra való átszámítás a 41. § szabályai szerint történik, a földgázminőségi jellemzők tekintetében az érintett gázévben érvényes, a földgázszállító rendszer átadási-átvételi pontjainak földgázminőségi elszámolási rendjében (a továbbiakban: MER) szereplő adatok az alkalmazandóak.

(4) A rendszerhasználati díjakat – egyéb megállapodás hiányában – a teljesített szolgáltatás alapján átadási-átvételi pontonként havonta egy alkalommal kell megfizetni.

(5) A részletes áralkalmazási feltételeket a 8–43. § tartalmazza.

3. § (1) *  Ha a földgázkereskedő a felhasználó szerződéseit megbízottként kezeli, az e rendeletben meghatározott pótdíjak kivételével a rendszerüzemeltető részére fizetendő rendszerhasználati díjakat eltérő megállapodás hiányában a földgázkereskedő érvényesíti a felhasználó felé. A földgázkereskedő a pótdíjat abban az esetben érvényesítheti a felhasználó felé, ha a pótdíj a felhasználó hibás vagy késedelmes adatszolgáltatása miatt merült fel.

(2) A földgázkereskedő az (1) bekezdés szerinti díjak tárgyhóra eső részét a tárgyhó első napján vele szerződéses jogviszonyban álló felhasználótól kérheti.

(3) A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltás miatt szükséges kapacitás-lekötési szerződésmódosítást ellenszolgáltatás-mentesen lehetővé tenni.

(4) *  A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben kérő rendszerhasználó – kivéve a lakossági fogyasztót – az alapdíjat a gázév végéig, a kapacitásdíjat a teljes szerződéses időszakra köteles megfizetni.

(5) *  A gázév közben üzembe helyezett csatlakozás vagy a szolgáltatásba történő bekapcsolás esetén a rendszerhasználó – ide nem értve a lakossági fogyasztót – a teljes gázévre vonatkozó és a 22. § (2) bekezdés szerinti értékesítési kategóriának megfelelő alapdíjat köteles megfizetni a gázév végéig, – a felek írásbeli szerződésben rögzített eltérő megállapodása hiányában – havi egyenlő részletekben.

(6) *  A gázév közben üzembe helyezett csatlakozás vagy a szolgáltatásba történő bekapcsolás esetén a lakossági fogyasztót ellátó rendszerhasználó a teljes gázévre vonatkozó alapdíj 1/12-ed részét köteles megfizetni minden, az üzembe helyezést követő megkezdett hónapra vonatkozóan.

4. § (1) *  Ha a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet alapján földgázkereskedőt (a továbbiakban: végső menedékes kereskedő) jelöl ki, a végső menedékes kereskedő a gázévből hátralévő időszakra a kijelölő határozatban megállapított kapacitások feletti, a kijelöléssel érintett felhasználók ellátására lekötött többletkapacitást éven belüli kapacitástermékkel biztosíthatja.

(2) A végső menedékes kereskedő kijelölése esetén a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a kijelölő határozat közlését követő 30. napig a végső menedékes kereskedő felé a kijelölés mértékéig kapacitás-túllépési és nominálás eltérési pótdíjat nem érvényesíthet.

5. § * 

6. § *  A rendszerüzemeltetők által az átadási-átvételi pontokra meghirdetett kapacitástermékeket a rendszerhasználó lekötheti a már meglévő lekötésektől függetlenül, amennyiben a kapacitástermék az adott átadási-átvételi ponton az adott gáznapot is tartalmazó szerződési időszakra vonatkozik.

7. § * 

7/A. § *  A felhasználó kérésére a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó térítésmentesen köteles a felhasználó felhasználási helyéhez tartozó fogyasztásmérő (fogyasztásmérők) (össz)teljesítményét megadni.

7/B. § *  E rendeletet a szomszédos nem EU tagállami betáplálási és kiadási pontok tekintetében a Hivatal elnökének a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról szóló rendeletében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

II. FEJEZET

SZÁLLÍTÁSI RENDSZERÜZEMELTETÉSI DÍJRENDSZER

8. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetési díj és alkalmazási feltételei az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja – kivéve az aah) alpont szerinti átadási-átvételi pontot – és ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokra vonatkoznak.

(2) A szállítóvezeték igénybevétele esetén a szállítási rendszerüzemeltető részére a szállítási kapacitásdíjat és a szállítási forgalmi díjat

a) a földgázkereskedő, beleértve a Magyarország területén átszállító vállalkozást is,

b) *  a bértároltató, valamint a kiegyensúlyozást végző, külföldi székhelyű szállítási rendszerüzemeltető,

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó,

d) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, valamint

e) a földgáztermelő

köteles megfizetni.

(3) A (2) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott díjakon felül más szállítási rendszerüzemeltetési díjfizetési kötelezettség nem terheli. A 9–21. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételek a (4) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezettekre is megfelelően irányadók.

(4) *  A szállítási rendszerüzemeltetési díjakat a Hivatal határozata, áralkalmazási feltételeit a 9–21. § tartalmazza.

(5) A részleges szigetüzem esetében a virtuális betáplálási pontra a szállítási kapacitás díjat nem kell megfizetni.

(6) A részleges szigetüzem esetében az összevont kiadási pontra a szállítóvezetékről igénybe vett kiadási kapacitás után szállítási kapacitás díjat és az allokált mennyiség termeléssel arányosan csökkentett mértéke után a szállítási forgalmi díjat, valamint a teljes allokált mennyiségre vonatkozóan a szagosítási díjat meg kell fizetni a szállítási rendszerüzemeltető részére.

(7) *  A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti

a) lekötött kapacitás visszaadása vagy

b) hosszú távú „használd vagy elveszíted” mechanizmus

esetén a szállítási rendszerüzemeltető az újraértékesített kapacitás mértékére köteles a visszaadásban vagy visszavételben érintett rendszerhasználó számára az eredeti kapacitáslekötésre vonatkozó szállítási kapacitásdíj időarányos részét visszafizetni, legfeljebb az érintett kapacitás újraértékesítéséből származó szállítási kapacitásdíj mértékéig.

2. Általános rendelkezések

9. § (1) *  A szállítási forgalmi díjat az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aaf), aag), aaj), aal), aam), aaq) és aca) pontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó (elosztó) rendszer üzemeltetője által – az ÜKSZ-ben, illetve a határkeresztező vezetékek esetében a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásban, a szállítóvezeték betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott földgáz energiamennyisége után kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve az Együttműködési Megállapodás tartalmazza.

(2) *  A rendszerhasználók által fizetendő szállítási kapacitásdíj összegét az általuk az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aag) és aai)–aaq) pontja, továbbá az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) pontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti bontásban lekötött kapacitások, valamint az egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási kapacitásdíj szorzataként kell megállapítani. A szállítási kapacitásdíj szerződésben meghatározott időközönként vagy – az erre vonatkozó megállapodás hiányában – havi egyenlő részletekben, a hónap első napján fizetendő.

(3) *  A fizikai áramlással ellentétes irányú kapacitás lekötésekor fizetendő díjat

a) *  az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjában meghatározott kiadási pont esetében az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae) alpontja szerinti hazai termelés betáplálási pontra,

b) *  az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac) és aae) alpontja szerinti betáplálási pontok esetében az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti kiadási pontokra,

c) *  az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf) alpontjában meghatározott határkeresztező kiadási pontok esetében az adott aaf) alpont szerinti határkeresztező kiadási pontra,

d) az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont aca) és acb) alpontja szerinti átadási-átvételi pontok esetében az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti betáplálási pontra

meghatározott kapacitásdíj alapján kell számítani, figyelemmel a szerződési időszakra és a 12., továbbá a 14–16. §-okban meghatározottakra.

(4) *  Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf) alpontja szerinti határkeresztező vezetékhez a fizikai áramlással ellentétes irányú hozzáférés esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti kiadási pontokra meghatározott kapacitásdíjat is.

(5) *  Ha a földgázellátás a szállítási rendszerüzemeltetőnek felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb ideig szünetel, a szállítási kapacitásdíjat a kieső napokra nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

(5a) *  Napon belüli lekötés esetén, ha a földgázellátás a szállítási rendszerüzemeltetőnek felróható okból egy óránál hosszabb ideig szünetel, a szállítási kapacitásdíjat a kieső órákra nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

(6) A rendszerhasználó az ÜKSZ szerint – a rendszerüzemeltetők üzletszabályzatában összevont átadóként megjelölt gázátadó állomások esetében – kapacitás-lekötését az összevont kiadási pontra adja meg. Az összevont gázátadó állomások kapacitás-lekötési, nominálási és gázforgalmi elszámolás szempontjából egy gázátadó állomásnak, azaz összevont kiadási pontnak minősülnek, amelyhez kapcsolódóan a nominálástól való eltérés, a kapacitás-túllépés és az energiamennyiség alapú forgalom elszámolási rendjét az ÜKSZ tartalmazza.

(7) * 

(8) * 

(9) Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aao) alpontján kiadott energiamennyiségnek az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae) alpontján történő visszatáplálása érdekében az aae) alponton nem kell kapacitást lekötni.

10. § (1) *  A szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást ajánlhat fel egy adott átadási-átvételi ponton, ha az adott átadási-átvételi ponton

a) a nem megszakítható szabad kapacitást a rendszerhasználók teljes mértékben lekötötték,

b) a nem megszakítható szabad kapacitást a rendszerhasználók aukciós felárral kötötték le, vagy

c) nem megszakítható kapacitást nem hirdetett meg.

(1a) *  Az (1) bekezdés alapján a rendszerhasználó a megszakítható szállítási kapacitást a szállítási rendszerüzemeltetővel kötött szerződésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

(2) A megszakítható kapacitással rendelkező rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerződésben szabályozott folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjéről a szállítási rendszerüzemeltető számára.

(3) A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követően a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkező szállítási rendszerüzemeltető felszólítására, a szerződésben meghatározott időn belül megkezdi a megjelölt átadási-átvételi ponton a megszakítható vételezés előírt szintre való beállítását, és azt a szerződésben meghatározott időn belül befejezi.

(4) *  Amennyiben az érintett rendszerhasználó az (1) bekezdés szerinti szerződésben megjelölt határidőn belül az elrendelt kapacitás-beállítás végre nem hajtásával megszakítási hibát követ el, a szállítási rendszerüzemeltető jogosult megszakítási pótdíjként az érintett rendszerhasználó terhére az előírt kapacitásszintjétől eltérő kapacitása alapján számított éves szállítási kapacitásdíjának 1/365-öd részének 1,5-szeresét minden, a megjelölt határidő után megkezdett órára felszámítani.

11. § *  (1) *  A 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezett az átadási-átvételi pontonként lekötött kapacitás 1%-ánál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat vagy utólagos kapacitásdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a kapacitás-túllépési pótdíjat vagy az utólagos kapacitásdíjat a túllépéssel érintett átadási-átvételi pontonként gáznaponta ismételten fel kell számítani. A kapacitás-túllépési pótdíjat vagy az utólagos kapacitásdíjat minden, a kapacitás-túllépéssel érintett gáznapra vonatkozóan, a kapacitás-túllépésben érintett gázhónapot követő 60. napig a szállítási rendszerüzemeltető köteles kiszámlázni a rendszerhasználó felé alátámasztott módon. A kapacitás-túllépés vagy az utólagos kapacitásdíj elszámolása az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aac)–aag), aai)–aan) és aap)–aaq) pontja, valamint ac) alpont acb) pontja szerinti átadási-átvételi ponton mért órai, felső égéshőre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben rögzített allokálási szabályok szerint – leosztott órai (kWh/h) mennyiségek alapján történik. A szállítási rendszerüzemeltető köteles a szállíttató párokat, valamint a szállíttató párokra allokált mennyiségeket is feltüntetni a számlán. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A gáznap adott órájára nem számítható fel kapacitás-túllépési pótdíj azon átadási-átvételi ponton, amelyre vonatkozóan a 459/2017/EU bizottsági rendelet 3. cikk 25. pontja és 32. cikke szerinti túlnominálási eljárás keretében napon belüli megszakítható szállítóvezetéki kapacitás biztosítására került sor.

(3) Amennyiben adott hőmérséklet-mérési helyen, adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre gáznapi középhőmérséklet adat, a felek az OMSZ-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására.

(4) A 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,0975 Ft/kWh nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek. A gáznap adott órájára nem számítható fel nominálási eltérési pótdíj azon átadási-átvételi ponton, amelyre vonatkozóan a 459/2017/EU bizottsági rendelet 3. cikk 25. pontja és 32. cikke szerinti túlnominálási eljárás keretében napon belüli megszakítható szállítóvezetéki kapacitás biztosítására került sor.

(5) * 

(6) Az (1) bekezdés szerinti díjakra vonatkozó számlát a szállítási rendszerüzemeltető a szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

(7) A 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjaiban meghatározott díjfizetésre kötelezett rendszerhasználó 0,3 Ft/kWh fizikai szállítás nélküli jogcímátvezetés pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek abban az esetben, ha a rendszerhasználó a kereskedelmi platformon megkötött hálózati ponti rövid távú szabványtermékre vonatkozó ügyletéről készült tranzakciós értesítést követő – ÜKSZ szerinti – nominálását nem az érintett átadási-átvételi pontra, irányra és nem az adott mennyiségben adja meg a szállítási rendszerüzemeltető informatikai platformján.

11/A. § *  (1) *  A Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki az mFRR kapacitást nyújtó erőmű vagy a nevében eljáró villamosenergia kereskedelmi engedélyes (a továbbiakban együttesen: erőmű) mint kiegyenlítő szabályozási szolgáltató kérelmére az mFRR kapacitásnak a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXV. törvény 3. § 22. pontja szerinti átviteli rendszerirányító (a továbbiakban: átviteli rendszerirányító) általi behívásból adódó kapacitás-túllépési és nominálás-eltérési pótdíj alóli mentesülés érdekében. A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor az erőmű igazolni köteles azt, hogy az adott gázév tekintetében mFRR kapacitás biztosítása tárgyában az átviteli rendszerirányítóval kötött, a magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzat III./4.4.3. pontja szerinti hatályos szerződéssel és akkreditációval rendelkezik. A hatósági bizonyítvány határozott ideig, az adott gázév végéig hatályos.

(2) *  Az mFRR kapacitással rendelkező erőmű a hatósági bizonyítvány birtokában saját jogon eljárva vagy a földgázkereskedője útján a szállítási rendszerüzemeltetőhöz fordulhat a kapacitás-túllépési és nominálás-eltérési pótdíj alóli mentesség érdekében. Az e rendeletben foglaltak alkalmazása során nem minősül jogosulatlan igénybevételnek az erőműtől az átviteli rendszerirányító által bekért mFRR kapacitáshoz tartozó szállító rendszeri kapacitás igénybevétel. Az erőmű által lekötött, rendelkezésre álló és az átviteli rendszerirányító által bekért mFRR kapacitás alapján meghatározott szállító rendszeri napi kapacitás együttes mértékéig a szállítási rendszerüzemeltető kapacitás-túllépési pótdíjat az erőműre nem szabhat ki. Az mFRR kapacitás keretében igénybe vett földgáz mennyiség mértékéig nominálási eltérésre a szállítási rendszerüzemeltető nominálás-eltérési pótdíjat az erőműre nem szabhat ki.

(3) *  A szállítási rendszerüzemeltető köteles az átviteli rendszerirányítóval együttműködési megállapodásban rendezni az mFRR kapacitással rendelkező erőművek mentessége következtében szükséges adatáramlás rendszerét és a kapcsolódó szükséges feladatokat 2019. október 31-ig.

(4) *  Az mFRR kapacitással rendelkező erőmű és az érintett szállítási rendszerüzemeltető együttműködési megállapodásban rendelkezik különösen az erőmű által a szállítási rendszerüzemeltető részére rendelkezésre bocsátandó adatokról, a kapcsolódó egyéb feladatokról, emellett az erőmű köteles a megállapodásban a szállítási rendszerüzemeltetőnek nyilatkozni az erőmű hatásfokáról, a szállító rendszeren az ellátását biztosító földgázkereskedőről, a szállítórendszeren lekötött kapacitásáról és az ellátását biztosító átadás-átvételi pontról, illetve ezek változásáról minden esetben az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint tájékoztatja a szállítási rendszerüzemeltetőt. Az így létrejött megállapodást a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani a Hivatalhoz. A kérelmet első alkalommal 2019. december 1-jétől lehet benyújtani a Hivatalhoz. Az mFRR kapacitással rendelkező erőművek legkorábban 2020. január 1-jei gáznap kezdetétől jogosultak a Hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány alapján igénybe venni a kapacitás-túllépési és nominálás-eltérési pótdíj alóli mentességet.

(5) *  Az érintett saját jogon eljáró erőmű, illetve – amennyiben földgázkereskedő útján szerzi be az ellátásához szükséges földgázt – a földgázszállító rendszeren a földgázellátását végző földgázkereskedő a napi szállítási kapacitásdíjat köteles megfizetni – hónapot követő utólagos elszámolással – az általa az mFRR kapacitás behívása során adott gáznapon igénybe vett, legnagyobb órai kapacitás után. Ez a kapacitás az átviteli rendszerirányító által a szállítási rendszerüzemeltető részére megadott, az adott erőműtől bekért mFRR kapacitás alapján kerül meghatározásra a 4. mellékletben rögzített átszámítási képlet szerint. A szállítási rendszerüzemeltetőnek az mFRR kapacitás meghatározása során nem kell figyelembe venni az erőmű részére korábban lekötött, rendelkezésre álló szállító rendszeri kapacitásokat.

11/B. § *  A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Árszabályozási keretrendelet) szerinti feltételes kapacitásra a 12. § (2) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a 14. § (2) bekezdésében, a 15. § (2) bekezdésében és a 16. § (2) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandók.

3. *  Szállítási kapacitásdíj az átadási-átvételi pontokon

12. § *  (1) Éves szállítási kapacitás esetén átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

(2) *  Éves lekötött kapacitás esetén a Hivatal szállítási rendszerüzemeltetési díjat megállapító határozatában foglalt szállítási kapacitásdíjat kell megfizetni.

(3) A rendszerhasználó kérésére a szállítási rendszerüzemeltető köteles díjmentesen a fűtőértéket közölni, és a jegyzőkönyvben szereplő égéshőt díjmentesen, műbizonylattal alátámasztani.

13. § *  (1) Negyedéves szállítási kapacitás-lekötés esetén átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

(2) *  A negyedéves szállítási kapacitásdíj mértéke, az éves szállítási kapacitásdíjnak a Hivatal által kiadott, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat tartalmazó határozatban, a negyedéves kapacitáslekötés esetében meghatározott százaléka.

14. § *  (1) Havi szállítási kapacitás-lekötés esetén átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

(2) *  A havi szállítási kapacitásdíj mértéke az éves szállítási kapacitásdíjnak a Hivatal által kiadott, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat tartalmazó határozatban, a havi kapacitáslekötés esetében meghatározott százaléka.

15. § *  (1) Napi szállítási kapacitás-lekötés esetén átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

(2) *  A napi szállítási kapacitásdíj mértéke az éves szállítási kapacitásdíjnak a Hivatal által kiadott, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményeket, szorzókat és szezonális tartalmazó határozatban, a napi kapacitáslekötés esetében meghatározott százaléka.

16. § *  (1) Napon belüli szállítási kapacitás-lekötés esetén átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

(2) *  A napon belüli szállítási kapacitásdíj óránkénti mértéke az éves szállítási kapacitásdíjnak a Hivatal által kiadott, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat tartalmazó határozatban, a napon belüli kapacitáslekötés esetében meghatározott százaléka.

4-6. * 

7. Szállítási kapacitásdíj átadási-átvételi pontokon, megszakítható kapacitáslekötés-típusonként * 

17. § *  Azokon az átadási-átvételi pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási rendszerüzemeltető – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitáslekötést vagy – a 459/2017/EU bizottsági rendelet 3. cikk 25. pontja és 32. cikke szerinti – túlnominálást tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja az egyes kapacitástermékek (éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli kapacitás) esetén megegyezik a 12–16. §-ban meghatározott, az adott kapacitástermékre vonatkozó szállítási kapacitásdíjnak a 7. mellékletben meghatározott kedvezménnyel csökkentett mértékével.

8. A szállítói nominálási eltérési pótdíj

18. § *  (1) Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált vagy újranominált, és a szállítási rendszerüzemeltető ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, a szállítási rendszerüzemeltető szállítói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak.

(2) A szállítói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi ponton gáznapra véglegesen nominált gáznapi szállítási mennyiség és a rendelkezésre bocsátott gáznapi kapacitás különbözetének, valamint a szállítói nominálási eltérési pótdíj mértékének szorzata.

(3) A szállítói nominálási eltérési pótdíj mértéke az adott hónapra meghatározott napi szállítási kapacitásdíj négyszerese.

(4) A szállítói nominálási eltérési pótdíj minden érintett gáznapon újra felszámítandó.

9. Aukciós eljárások a szállítórendszerben

19. § *  (1) A szállítási rendszerüzemeltetőnek az átadási-átvételi pontokra kiírt kapacitásaukció során a 459/2017/EU bizottsági rendelet szerinti aukciós algoritmusoknak megfelelő, a kapacitás-túligénylés kezelését is magába foglaló kapacitásallokációs eljárásokat kell alkalmaznia. A meghirdetett kapacitásaukción a rendszerhasználó nyertes ajánlata változatlan tartalommal rendszerhasználati szerződést keletkeztet.

(2) *  A kapacitásaukció során a kiinduló árnak legfeljebb – figyelemmel a GET 104. § (8) bekezdésében foglaltakra – az aukció időpontjában már kihirdetett, a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan hatályos, érintett átadási-átvételi pontra vonatkozó éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli szállítási kapacitásdíjat kell tekinteni.

(3) Ha a szállítási rendszerüzemeltető a kiinduló ár meghatározásakor kedvezményt nyújtott, a szerződési időszak alatt ezen kedvezményt a mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjból biztosítani kell.

(4) A kapacitásaukció során aukciós felárnak

a) a kiinduló ár százalékban kifejezett részét, melynek alapértéke 0% vagy

b) a szállítási rendszerüzemeltető által meghatározott abszolút értéket

kell tekinteni.

(5) Az aukción nyertes rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő – kedvezmény nyújtása esetén az azzal csökkentett – mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni.

(6) *  Az aukciós díj megegyezik az aukciós felár, a lekötött kapacitás és az aukció időpontjában már kihirdetett, a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan hatályos – kedvezmény nyújtása esetén az azzal csökkentett – szállítási kapacitásdíj szorzatával, amelyet a szállítási kapacitásdíj aukció indulását követő módosítása nem változtat meg.

(7) Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni.

(8) Amennyiben az aukcióval érintett átadási-átvételi pontra e rendelet szerint nem kell szállítási kapacitásdíjat megfizetni, úgy az adott átadási-átvételi pontra meghirdetett aukció esetén az aukciós felár és az aukciós díj meghatározásakor kiinduló árként az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra meghirdetett szállítási kapacitásdíjat kell alkalmazni.

10. Kereskedőváltás

20. § *  A kereskedőváltás miatt átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

11. A szagosítási díj

21. § *  A szagosítási díjat az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó rendszer üzemeltetője által az ÜKSZ-ben a szállítóvezetékek betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint leosztott földgáz mennyisége, a szagosítási díj és a kapacitáslekötési szerződésben rögzített feltételek szerint, a szagosítási szolgáltatást végző szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában és a MER-ben rögzített, az adott átadási-átvételi pontra és időszakra vonatkozó szagosítási norma szorzatát kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban.

III. FEJEZET

ELOSZTÁSI DÍJRENDSZER

22. § (1) *  A földgázelosztási díj és alkalmazási feltételei az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra vonatkoznak.

(2) A földgázelosztási díjat a Hivatal az elosztási átszállítási díj kivételével

a) *  fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználó,

b) *  20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó,

c) *  20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó,

d) *  100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó és

e) *  500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

szerinti értékesítési kategóriánként állapítja meg.

(2a) *  A (2) bekezdés szerinti kategóriába sorolás alapja a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő (fogyasztásmérők) túlnyomással korrigált névleges (össz)kapacitása.

(3) Egy átadási-átvételi pont után – függetlenül az ellátórendszer szerkezetétől – a rendszerhasználó csak egyszer kötelezhető a földgázelosztási díj megfizetésére.

(4) Ha egy átadási-átvételi pont több elosztóvezetéken keresztül látható el, az átadási-átvételi pont után kapott földgázelosztási díj megosztása vonatkozásában a földgázelosztók megállapodása az irányadó.

(5) A földgázelosztók megállapodásának hiányában a (4) bekezdés szerinti megosztás alapja az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) szerinti kiadási ponthoz kapcsolódó, földgázelosztók által üzemeltetett elosztóvezetékek igénybevett összesített hossza és a (6) bekezdés szerinti korrekció.

(6) *  Az (5) bekezdés szerinti, a hálózathossz alapján történő megosztás során figyelembe vett díjbevétel a földgázelosztási díjbevétel 44%-a.

(7) *  Az elosztóvezeték igénybevétele esetén a földgázelosztó részére a földgázelosztási díjat a rendszerhasználó köteles megfizetni.

(8) A (7) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott díjon felül – és a 23–36. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül – más földgázelosztási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.

(9) *  Az elosztási díjrendszer díjtételeit – (2) bekezdés szerinti értékesítési kategóriánként – a Hivatal földgázelosztási díjakat megállapító határozata, áralkalmazási feltételeit a 23–36. §, az újonnan beépíthető fogyasztásmérők meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

12. Általános rendelkezések

23. § (1) Az elosztási forgalmi díjat az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és allokált földgáz mennyisége alapján számított energiamennyiségre kell megfizetni.

(2) *  Az elosztási kapacitásdíjat a lekötött kapacitás után az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontjai szerinti átadási-átvételi pontokra kell megfizetni

a) az éves és negyedéves kapacitástermék igénybevétele esetén a szerződési időszak során havi egyenlő részletekben, havi kapacitástermék igénybevétele esetén a szerződési időszak során a tárgyhó első napi esedékességgel,

b) a napi és napon belüli kapacitástermék igénybevétele esetén leghamarabb a szerződéses időszakot követő hónap első napi esedékességgel.

(2a) *  A 22. § (2) bekezdés c)–e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó, a 22. § (7) bekezdésében meghatározott díjfizetésre kötelezett a téli fogyasztási időszakra eső legalább egy gáznapon az adott gáznapra vonatkozó éves, negyedéves, havi és napi termékek együttes figyelembevételével minimális lekötésként a

a) *  22. § (2) bekezdés c) pontja szerinti felhasználó esetén legalább 190 kWh/h,

b) *  22. § (2) bekezdés d) pontja szerinti felhasználó esetén legalább 950 kWh/h,

c) *  22. § (2) bekezdés e) pontja szerinti felhasználó esetén legalább 4750 kWh/h

kapacitást köteles lekötni, amely minimális lekötést az 33/A. § szerinti, nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitással rendelkező felhasználók esetén a nem téli fogyasztási időszakra lekötött – nullánál nagyobb – kapacitással csökkentheti.

(2b) *  A földgázelosztó a (2a) bekezdésben szereplő feltétel teljesülését az adott gázév április 30-áig ellenőrzi. A 22. § (7) bekezdésében meghatározott díjfizetésre kötelezett a (2a) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesülése esetén a (2a) bekezdésben szereplő feltételhez tartozó éves díjat pótdíjként köteles megfizetni a földgázelosztó részére az adott gázév június 30-áig. Az így meghatározott pótdíj és a rendszerhasználó lekötése alapján számlázott kapacitásdíj együttes összege nem haladhatja meg a (2a) bekezdés szerinti kategóriánkénti minimális lekötés alapján meghatározott éves díjat.

(3) *  A tárgyhó első napján esedékes elosztási alapdíjat az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontjai szerinti átadási-átvételi pontra kell megfizetni. A 22. § (2) bekezdés c)–e) pontjai szerinti felhasználók esetén az elosztási alapdíjat a fogyasztásmérők névleges (össz)kapacitásával szorozva kell kiszámítani. A 22. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felhasználók esetén az elosztási alapdíjat a felhasználók után a felhasználók száma szerint, rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a felhasználási helyre kell megfizetni.

(4) Ha a földgázellátás a földgázelosztónak felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, az elosztási kapacitásdíjat a kieső órák arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

(5) *  Ha a földgázellátás a földgázelosztónak felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb ideig szünetel, az elosztási alapdíjat a kieső napok (24 órás időszakok) arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

24. § * 

25. § Azokban a lakóépületekben, ahol a szolgáltatott földgáz mérése átadási-átvételi pontonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért átadási-átvételi pontonként

a) *  az elosztási átalánydíjnak, és

b) az 1. mellékletben meghatározott energiamennyiségben kifejezett fogyasztásnak

a szorzataként meghatározott elosztási átalány összegét kell fizetni.

26. § Az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevételének tekintendő, ha a földgáz elosztóvezetéken keresztül történő továbbítása esetén a földgáz nem az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abd) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton lép ki az elosztóvezetékből. Az elosztási átszállítási díjat az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont abe) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség alapján számított energiamennyiségre kell megfizetni.

27. § *  Az elosztási átszállítási díj mértékét a Hivatal földgázelosztási díjakat tartalmazó határozata állapítja meg.

28. § (1) Az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevétele esetén a rendszerhasználóként eljáró felhasználó vagy a földgázkereskedő köteles a (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást az átszállítást végző földgázelosztóval megkötni rendszerhasználati szerződésének megkötésével egyidejűleg – annak mellékleteként –, amelyet a földgázelosztó és a Hivatal részére a szerződés megkötését követő 15 napon belül, de legkésőbb az e rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül köteles megküldeni. Az átszállítási szerződés megkötése hiányában a rendszerhasználati szerződés nem lép hatályba. A rendszerhasználóként eljáró felhasználó vagy a földgázkereskedő a 27. § szerinti elosztási átszállítási díjat az átszállítást végző földgázelosztó részére köteles megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti érintettek közötti együttműködési megállapodás tartalmazza az átszállított földgáz mennyiségének meghatározási módját, az átszállított földgázhoz kapcsolódó havi adatszolgáltatás rendjét és az elosztási átszállítási díj kifizetésének rendjét.

(3) A (2) bekezdés szerinti tartalommal rendelkező együttműködési megállapodásokat az átszállítás megkezdését követő 30 napon belül meg kell kötni.

29. § *  (1) A rendszerhasználó az átadási-átvételi pontonként lekötött kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat vagy utólagos kapacitásdíjat köteles fizetni a földgázelosztónak.

(2) Ismételt kapacitás-túllépés esetén a kapacitás-túllépési pótdíj vagy az utólagos kapacitásdíj a túllépéssel érintett átadási-átvételi pontonként gáznaponként ismételten felszámításra kerül.

(3) A rendszerhasználó az átadási-átvételi pontonként vásárolt kapacitás túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat köteles fizetni a földgázelosztónak.

(4) *  A vásárolt kapacitás ugyanazon gázéven belüli ismételt túllépése esetén a vásárolt kapacitás túllépése miatti pótdíj az érintett átadás-átvételi pontonként a vásárolt kapacitás felett igénybe vett, és az adott gázévben korábban még nem érvényesített órai többletfogyasztás után felszámításra kerül.

(5) A kapacitás-túllépési pótdíjat, a vásárolt kapacitás túllépése miatti pótdíjat vagy az utólagos kapacitásdíjat minden, a kapacitás-túllépéssel érintett gáznapra vonatkozóan, a kapacitás-túllépésben érintett gáznapot követő 60 napon belül a földgázelosztó köteles kiszámlázni a rendszerhasználó felé alátámasztott módon.

(6) A 22. § (2) bekezdés c) pontja szerinti felhasználónak, ha éves kapacitástermékben leköti a fogyasztásmérő névleges (össz)kapacitása m3/h-ban meghatározott értéke 10,5-szeresét kWh/h-ban, akkor sem kapacitás-túllépési pótdíjat, sem a vásárolt kapacitás túllépése miatti pótdíjat, sem utólagos kapacitásdíjat nem kell fizetnie.

(7) A pótdíjak kiszámításánál a gáznapi középhőmérséklet értéket kell alkalmazni. Ha az adott hőmérséklet-mérési helyen az adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre gáznapi középhőmérséklet adat, a felek az OMSZ-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására.

13. *  Elosztási kapacitás-igénybevétel az átadási-átvételi pontokon

30. § *  (1) Éves elosztási kapacitás-lekötés esetén átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

(2) Az elosztási kapacitásdíjat, az elosztási alapdíjat, valamint az elosztási forgalmi díjat a 22. § (2) bekezdése szerinti értékesítési kategória díjtételei szerint köteles a rendszerhasználó megfizetni.

31. § *  (1) Negyedéves elosztási kapacitás-lekötés esetén átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

(2) *  A negyedéves elosztási kapacitásdíj mértéke az éves elosztási kapacitásdíjnak a Hivatal elosztási díjat megállapító határozatában a negyedéves kapacitáslekötés esetében meghatározott százaléka.

32. § *  (1) Havi elosztási kapacitás-lekötés esetén átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

(2) *  A havi elosztási kapacitásdíj mértéke az éves elosztási kapacitásdíjnak a Hivatal elosztási díjat megállapító határozatában a havi kapacitáslekötés esetében meghatározott százaléka.

33. § *  (1) Napi és napon belüli elosztási kapacitás-lekötés esetén átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

(2) *  A napi és napon belüli elosztási kapacitásdíj mértéke az éves elosztási kapacitásdíjnak a Hivatal elosztási díjat megállapító határozatában a napi és napon belüli kapacitáslekötés esetében meghatározott százaléka.

33/A. § *  (1) A rendszerhasználó gázéven belüli nem téli fogyasztási időszaki kapacitásterméket köthet le az általa ellátott azon felhasználási helyre – az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba) alpontjában meghatározott átadási-átvételi pontra vonatkozóan –, amelyre teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a felhasználási helyhez kapcsolódóan a rendszerhasználó elosztási kapacitásdíjat fizet, továbbá

b) a felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a téli fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves legnagyobb összkapacitás legfeljebb fele a nem téli fogyasztási időszakra lekötött legnagyobb kapacitásnak.

(2) A gázéven belüli nem téli fogyasztási időszaki lekötött kapacitás mértékét kereskedőváltás esetén a korábbi földgázkereskedő köteles az új földgázkereskedőnek megadni.

(3) *  A rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után kiszámított éves elosztási kapacitásdíjnak a Hivatal elosztási díjat megállapító határozatában a nem téli fogyasztási időszaki kapacitáslekötés esetében meghatározott százalékát fizeti meg a földgázelosztó által kiszámlázott, a szerződésben meghatározott vagy – erre vonatkozó megállapodás hiányában – havi ütemezésben.

(4) Ha az elosztási kapacitásdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó esetén az (1) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás – ÜKSZ szerinti – igénybevételére, akkor a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásnak és az éves elosztási kapacitásdíj (5) bekezdés szerinti részének szorzatát is köteles megfizetni – a (3) bekezdés szerinti összegen felül – azokra az októberi, novemberi és decemberi napokra, amelyeken az átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a gáznapra lekötött kapacitást.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti szorzatnál

a) október havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíjnak a Hivatal elosztási díjat megállapító határozatában a nem téli fogyasztási időszaki kapacitáslekötés október havi használata esetében meghatározott százalékát,

b) november havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíjnak a Hivatal elosztási díjat megállapító határozatában a nem téli fogyasztási időszaki kapacitáslekötés november havi használata esetében meghatározott százalékát,

c) december havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíjnak a Hivatal elosztási díjat megállapító határozatában a nem téli fogyasztási időszaki kapacitáslekötés december havi használata esetében meghatározott százalékát

kell alapul venni.

(6) Ha a rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban az átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a felhasználó gáznapra vonatkozó téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitását, úgy a földgázelosztó jogosult a gáznapra vonatkozó lekötött kapacitás felett igénybe vett (és korábban még nem érvényesített), legnagyobb órai többletkapacitás után – legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig – az éves elosztási kapacitásdíjat a 30. § (2) bekezdése szerint érvényesíteni.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek megszegése jogosulatlan igénybevételnek minősül. Amennyiben a rendszerhasználó a (3) bekezdés szerint számított díjra nem volt jogosult, úgy a rendszerhasználó köteles megfizetni

a) elosztási díjként a (3) bekezdésben meghatározott, számlázás alapját képező mennyiségre vonatkozóan az éves elosztási kapacitásdíj (3), (4) és (6) bekezdések alapján megfizetett részek feletti részét és

b) pótdíjként a (3) bekezdésben meghatározott, számlázás alapját képező mennyiségre vonatkozóan az éves elosztási kapacitásdíj 50%-át.

(8) A földgázelosztó a jogosulatlan gázéven belüli nem téli fogyasztási időszaki kapacitástermék igénybevételét a 6. mellékletben rögzített adatok alapján határozza meg, és számlázza ki a (7) bekezdése szerinti díjat és pótdíjat legkésőbb június 30-áig. A határidő jogvesztő hatályú. A földgázelosztó a jogosulatlan kapacitástermék igénybevételével kapcsolatban részletes beszámolót készít a Hivatal részére legkésőbb az adott gázévet követő december 31-ig.

(9) Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.

14-16. * 

17. Elosztási kapacitásdíj az átadási-átvételi pontokon, megszakítható kapacitáslekötés-típusonként * 

34. § * 

18. * 

35. § * 

19. Egyéb szabályok

36. § (1) A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és fenntartási költségeinek – beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is – megfizetése tekintetében az érintett szerződő felek külön megállapodása az irányadó.

(2) Az elosztóvezetékre csatlakozó felhasználók esetében a földgázelosztó által rendszeres időközönként leolvasott – ennek hiányában jogszabály vagy az üzletszabályzatok szerint meghatározott – földgáz mennyisége jelenti az elosztási forgalmi díj fizetésének az alapját.

(3) Áramlástanilag azonos elosztóvezetéken lévő átadóállomásokra a rendszerhasználó az átadási-átvételi pontok kapacitás-lekötéseinek összevonásában megállapodhat a földgázelosztóval.

IV. FEJEZET

TÁROLÁSI DÍJRENDSZER

37. § (1) A földgáztárolási díj és alkalmazási feltételei az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra vonatkoznak.

(2) A tároló igénybevétele esetén a földgáztárolási díjakat a földgáztárolói engedélyes részére

a) a földgázkereskedő,

b) az egyetemes szolgáltató és

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó

köteles megfizetni.

(3) A (2) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket a földgáztárolási díjon felül – a 38–40. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül – más földgáztárolási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.

(4) *  A tárolási díjrendszer díjtételeit a Hivatal földgáztárolási díjakat megállapító határozata, áralkalmazási feltételeit a 38–40. § tartalmazza.

(5) *  A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti biztonsági földgáztárolást végző földgáztároló engedélyes a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény alapján értékesített földgázmennyiség ki- és betárolása esetén legfeljebb a Hivatal földgáztárolási díjat tartalmazó határozatában meghatározott ki- és betárolási díjat érvényesítheti.

38. § (1) *  A földgáztárolási díj az ÜKSZ-ben meghatározott földgáztárolói rendszerszintű szolgáltatásokra nyújt fedezetet az alábbi korlátok figyelembevételével, melyek részletes leírását a földgáztárolói engedélyes a szerződő partnerek részére a szerződéskötési folyamatot megelőzően biztosítja:

a) a rendszerhasználó a tároló kitárolásának és betárolásának az indítására vonatkozó – a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában rögzített – szabályoknak megfelelően veheti igénybe a tárolási szolgáltatást; az indításkor elérhető kapacitást a földgáztárolói engedélyes honlapján folyamatosan közzéteszi;

b) a lekötött földgáztárolói csúcskapacitás a tároló töltöttségének függvényében áll a rendszerhasználók rendelkezésére; a mindenkori igénybe vehető csúcskapacitás a földgáztárolói engedélyes informatikai rendszerében ellenőrizhető.

(2) Ha a rendszerhasználó a tárolási szerződésben rögzítettnél több betárolási, több kitárolási vagy több mobilkapacitást, vagy ezek közül egyidejűleg többet igényel, akkor a rendszerhasználóval szerződésmódosítás történik. A tárolói évből már eltelt időszak és a tényleges lekötés-módosítás időpontját figyelembe véve kell a szolgáltatást igénybe vevőnek megfizetnie az új betárolási, kitárolási és mobilkapacitások alapján számolt éves tárolói kapacitásdíj és a már megfizetett éves tárolói kapacitásdíj közötti különbözetet egy összegben a tárolói szerződés módosításával egyidejűleg. Amennyiben az év közben lekötött kapacitásoknak megfelelően módosított éves tárolói kapacitásdíj kevesebb, mint a korábban igényelt kapacitások alapján számított éves tárolói kapacitásdíj, a földgáztárolói engedélyest díj visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(3) A (2) bekezdés szerinti többletkapacitás-igényeket a földgáztárolói engedélyes visszautasíthatja.

(4) A tároló hibájából bekövetkezett napi betárolási kapacitás csökkenéséért a rendszerhasználót nem terheli felelősség. A földgáztárolói engedélyes a napi betárolási kapacitási ütem

a) 5–20%-os csökkenése esetén a betárolási díj 50%-át,

b) 20%-nál nagyobb csökkenése esetén a betárolási díj 100%-át

fizeti meg pótdíjként a csökkent betárolási kapacitású időszakra, a szerződött betárolandó és a ténylegesen betárolt gázmennyiségek különbözetére vetítve. Ha a rendszerhasználó bizonyítottan a betárolási kapacitás csökkenése miatt nem tudja feltölteni a lekötött mobilkapacitást, a földgáztárolói engedélyes a nem használt mobilkapacitás és a szerződéses tárolói kapacitásdíj egyharmada szorzatának megfelelő összeget is megfizeti a rendszerhasználónak.

39. § *  Ha a tárolóban a kitárolási időszak végén tárolt földgáz marad, és a következő gázévre a rendszerhasználó nem köt le legalább a bennmaradt földgáz tárolásához megfelelő mobilgáz kapacitást, akkor a földgáztárolói engedélyes jogosult – átlátható elszámolási módon – a tárolóban maradt földgáz értékesítésére. Az értékesítésből származó bevétel és az értékesítés költségeinek különbségeként fennmaradó bevételt a földgáztárolói engedélyes a rendszerhasználó számára megfizeti.

40. § (1) A tárolói kapacitásdíj a tárolási év folyamán havi egyenlő részletekben fizetendő.

(2) A betárolási díj és a kitárolási díj havonta a havi betárolt és a kitárolt mennyiség után, a tárgyhót követő hónapban fizetendő.

(3) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő köteles a földgáztárolói engedélyes részére történő napi nominálás megtételekor az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget külön feltüntetni.

(4) Az egyetemes szolgáltató és az a földgázkereskedő, amely egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót lát el, a kitárolási időszak egyes hónapjait követő hónap 25. napjáig tájékoztatja a Hivatalt az általa értékesített, valamint az általa közvetlenül vagy közvetve a tárolóból vételezett földgáz mennyiségéről. A földgázkereskedő a tájékoztatást egyetemes szolgáltatásra jogosult és egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében szükséges mennyiség szerinti bontásban adja meg.

(5) *  Az a földgázkereskedő, amely

a) egyetemes szolgáltatót, illetve

b) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót is ellátó földgázkereskedőt

lát el és ennek érdekében tárolói kapacitást köt le, minden kitárolással érintett hónapot követő második hónap 5. napjáig napjáig tájékoztatja a Hivatalt az általa az egyetemes szolgáltató vagy a földgázkereskedő részére kitárolt földgáz mennyiségéről.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség a földgáztárolói engedélyest is terheli, azzal, hogy a földgáztárolói engedélyes a Hivatalt az (5) bekezdés szerint tárolói kapacitást lekötő földgázkereskedő részére kitárolt földgáz mennyiségéről is tájékoztatni köteles.

(7) A földgázkereskedő az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét engedélyesenként, egyetemes szolgáltatónak és nem egyetemes szolgáltatónak kitárolt mennyiség szerinti bontásban teljesíti.

V. FEJEZET

AZ ÜZEMI ÁLLAPOTRÓL GÁZTECHNIKAI NORMÁLÁLLAPOTRA TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

41. § Az átszámításnál a

a) szűkítő elemes (mérőperemes) mérők esetében az ISO 5167 szabványban vagy azzal egyenértékű más megoldásban foglaltakat,

b) turbinás, forgódugattyús, ultrahangos, valamint örvényleválásos elven működő mérők esetében az EN 12405 szabványban vagy azzal egyenértékű más megoldásban foglaltakat,

c) lemezes (membrános) mérő esetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2–1/2006. számú hitelesítési előírásában foglaltakat

kell alkalmazni.

VI. FEJEZET

HÁLÓZATI VESZTESÉG

42. § (1) A szállítóvezetéken keletkező hálózati veszteség pótlása (beszerzése) a szállítási rendszerüzemeltető kötelezettsége.

(2) Az elosztóvezetéken keletkező hálózati veszteség pótlása (beszerzése) a földgázelosztó kötelezettsége.

(3) A tárolókban keletkező földgáztárolói veszteség pótlása (beszerzése) a földgáztárolói engedélyes kötelezettsége.

(4) A földgázelosztó, a földgáztárolói, valamint a szállítási rendszerüzemeltető köteles együttműködni annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren ne keletkezzen az indokoltnál nagyobb mértékű hálózati veszteség.

VII. FEJEZET

A SZOLGÁLTATÁSI MINŐSÉG ÖSZTÖNZÉSE

43. § (1) A Hivatal a GET 127. § l) pontja alapján kiadott határozatában állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló, valamint a minőség ösztönzése kapcsán figyelembe veendő legfeljebb négy minőségi mutatószámot, azok kiszámításának módszerét és elvárt szintjét.

(2) *  Ha az adott naptári évben a földgázelosztó – (1) bekezdés szerinti – bármely minőségi mutatószáma esetén a minimális minőségi követelménytől való elmaradás a (3) bekezdésben meghatározott mértékű, a következő naptári év október 1-jétől egy éven keresztül minőségi árengedményt köteles adni a rendszerhasználati díjakból a rendszerhasználó számára.

(3) A kötelezően alkalmazandó minőségi árengedmény mértéke

a) 0,5%, ha az adott minőségi mutatószám legalább 5%-kal, de 10%-nál kisebb mértékben,

b) 1%, ha az adott minőségi mutatószám aktuális értéke legalább 10%-kal

marad el az adott – (1) bekezdés szerinti – minőségi mutatószám elvárt szintjétől.

(4) Ha több minőségi mutatószám esetében is kimutatható a (3) bekezdésben meghatározott mértékű eltérés, a minőségi árengedmény mértékét az (1) bekezdés szerint minden minőségi mutatószám figyelembevételével, összegzéssel kell megállapítani. A minőségi árengedmény alkalmazása az engedélyes számára külön felszólítás nélkül kötelező.

(5) Ha a földgázkereskedő a (2)–(4) bekezdés szerint meghatározott minőségi árengedményben részesül, köteles annak teljes összegét – a Hivatallal egyeztetett módon – közvetlenül vagy közvetve a felhasználóknak továbbadni.

(6) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a földgázelosztónál a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló minőségi mutatószámokban bekövetkezett csökkenés nem róható fel a földgázelosztónak, a Hivatal hozzájárulhat korrekció alkalmazásához a (2)–(4) bekezdésben szabályozott minőségi árengedmény adása szempontjából figyelembe veendő mutatók értékeinél. Ennek részletes szabályait a Hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatában rögzíti.

MÁSODIK RÉSZ

CSATLAKOZÁSI DÍJAK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

20. A csatlakozási díjak alkalmazási szabályai

44. § (1) A csatlakozási díj fizetésének esetei

a) leendő vagy a már csatlakozott felhasználó esetében önálló ellátást biztosító csatlakozási pontonként a bekapcsolás, fejlesztés és rákapcsolás,

b) már csatlakozott felhasználó esetében a kapacitásnövelés,

c) a földgáztermelő esetében a fejlesztés.

(2) A csatlakozási díjat a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére kell megfizetni.

45. § (1) Tételes csatlakozási díj esetén a földgázelosztó vagy a szállítási rendszerüzemeltető az igény benyújtásának időpontjában hatályos szabályok szerint alkalmazandó csatlakozási díj mértékét szerződéses ajánlatában közli a leendő vagy a már csatlakozott felhasználóval, vagy a földgáztermelővel.

(2) Amennyiben a csatlakozási díj a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírások alapján kerül meghatározásra, a földgázelosztó, vagy a szállítási rendszerüzemeltető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy a földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díjat az igény benyújtása időpontjában hatályos szabályok szerint számítja ki, és szerződéses ajánlatában közli a leendő vagy a már csatlakozott felhasználóval, vagy a földgáztermelővel.

(3) A csatlakozási szerződésben rögzíteni kell a csatlakozási díjat, annak pénzügyi feltételeit, valamint – a tételes csatlakozási díj kivételével – a csatlakozási díj meghatározására vonatkozó részletes számítást.

(4) *  Az engedélyesek csatlakozási pontonként és helyrajzi számonként részletes, ellenőrizhető és egymástól elkülönített nyilvántartást vezetnek a befizetett csatlakozási díjról, valamint a kezdő beruházással kapcsolatos 51. §-ban foglalt visszatérítésről.

(5) *  Amennyiben a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy a földgáztermelő a csatlakozási díj mértékével nem ért egyet, kérelmet nyújthat be a Hivatalhoz annak kivizsgálására, hogy a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó által az ajánlatában megadott vagy kiszámított csatlakozási díj megfelel-e a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek.

(6) Ha egy építkezés beruházója vagy kivitelezője gondoskodik az ingatlan földgázrendszerre történő csatlakozásáról, a csatlakozással vagy kapacitásnöveléssel kapcsolatban az e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

46. § (1) A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó vagy a földgáztermelő a csatlakozási díjon kívül a csatlakozásért, a kapacitásnövelésért és az üzembe helyezés érdekében felmerülő egyéb tevékenységekért – az 50. § (1) bekezdésében és az 55. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – más jogcímen díj vagy térítés megfizetésére nem köteles.

(2) Nem kérhető csatlakozási díj, ha a vásárolt kapacitást a csatlakozási szerződés a több felhasználási helyet is tartalmazó egybefüggő telephelyre vonatkozóan tartalmazza, és az egybefüggő telephelyen belül többletkapacitás iránti igény jelentkezik úgy, hogy

a) a felhasználási helyek száma nem nő és

b) fejlesztés vagy kapacitásnövelés nem szükséges az igény kielégítése érdekében.

(3) *  Nem kérhető csatlakozási díj, ha a felhasználó csatlakozási szerződésében szereplő vásárolt kapacitása nem haladja meg a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő (fogyasztásmérők) névleges (össz)kapacitását, és a felhasználó a vásárolt kapacitását a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő (fogyasztásmérők) névleges (össz)kapacitására kívánja megnövelni.

II. FEJEZET

A CSATLAKOZÁSI DÍJAK ALKALMAZÁSI SZABÁLYAI ELOSZTÓVEZETÉKHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS ESETÉN

47. § (1) *  Az elosztóvezetékre vonatkozó csatlakozási díjakat

a) bekapcsolás esetén,

b) az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén,

c) az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén,

d) kapacitásnövelés és rákapcsolás esetén

a Hivatal csatlakozási díjakat megállapító határozata tartalmazza.

(2) *  A földgázelosztó a csatlakozási díjat a 2021. október 1-jén kezdődő árszabályozási ciklus második gázévétől – gázévente egyszer – a Hivatalnak a földgázelosztási díjat megállapító határozatában foglalt, a működési költségekre vonatkozó kompozit inflációs mutatóval kumuláltan megnövelheti.

(3) A földgázelosztó minden gázév kezdetét megelőzően 15 nappal korábban honlapján nyilvánosságra hozza a gázév tekintetében a (2) bekezdés szerint módosított csatlakozási díjat és annak részletes számítását.

(4) Amennyiben a bekapcsolásra az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti I. típusú fejlesztés keretében létesült elosztóvezetéken kerül sor, a földgázelosztó a vezeték használatbavételét követő négy éven keresztül a fejlesztés megvalósulásakor alkalmazandó I. típusú fejlesztés szerinti csatlakozási díjra jogosult. A négy év eltelte után a csatlakozási díj számítása tekintetében az (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

48. § (1) Amennyiben az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén az igénylőnként számított beruházási összeg az I. típusú fejlesztés szerinti csatlakozási díj kétszeresét meghaladja, úgy a földgázelosztó az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti II. típusú fejlesztés szerinti csatlakozási díjra jogosult.

(2) Amennyiben a földgázelosztó a csatlakozási díjat az (1) bekezdésre tekintettel állapította meg, a földgázelosztó az elosztóvezetékre később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett csatlakozási díjat az (1) bekezdés szerint csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók részére visszatéríti mindaddig, amíg a később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett összegekkel csökkentett, az (1) bekezdés szerint megfizetett csatlakozási díj egyenlő nem lesz a fejlesztés megvalósulásakor alkalmazandó I. típusú fejlesztés szerinti csatlakozási díjjal.

(3) A földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti fejlesztéssel megvalósult vezetékre történő bekapcsolás esetén a vezeték használatbavételét követően az I. típusú fejlesztés szerinti csatlakozási díjra jogosult, mindaddig, amíg a (2) bekezdés szerinti visszatérítési kötelezettség maradéktalanul nem teljesül. A visszatérítési kötelezettség teljesítése után a csatlakozási díj számítása tekintetében a 47. § (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

49. § *  Az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén a csatlakozási díj megállapításakor figyelemmel kell lenni

a) *  a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérők és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét,

b) *  az adott beruházással összefüggésben a 22. § (2) bekezdése szerinti értékesítési kategóriánkénti földgázelosztási díjban elismerésre kerülő költségelemekre (értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség),

c) a földgázelosztási díj megállapításakor figyelembe vett kapacitás- és mennyiségi adatokra, valamint a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó által igényelt vásárolt kapacitásra, a vásárolt földgáz várható mennyiségére és a kiépített összes kapacitásra.

50. § (1) Az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó a fejlesztés földgázelosztó által kiszámított teljes összegét köteles a fejlesztés megkezdése előtt megfizetni a földgázelosztó részére.

(2) A csatlakozási szerződés tartalmazza a 45. § (2) bekezdés szerint kiszámított csatlakozási díj összegét, valamint külön fizetendő tételként a fejlesztés teljes összege és a csatlakozási díj különbözetének összegét.

(3) *  A földgázelosztó a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj különbözetének visszafizetését megkezdi a felhasználó részére, ha a csatlakozási szerződésben szereplő kapacitásigény az elosztóvezetéki csatlakozási pont üzembe helyezését követő két egymást követő teljes gázévben – nem téli időszaki lekötéssel rendelkező felhasználók (időszakos felhasználók) esetében két egymást követő gázév teljes nem téli fogyasztási időszakában – teljes mértékben lekötésre, és legalább a gázévente tervezett mennyiség átvételre került. A földgázelosztó a különbözetet vagy a teljes összeget a fenti két gázév eltelte után két gázév alatt kamatmentesen két egyenlő részletben fizeti vissza, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

(4) *  A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó által fizetendő csatlakozási díjat a földgázelosztó a kapacitásigény alapján a 22. § (2) bekezdése szerinti értékesítési kategóriánként határozza meg. Több leendő vagy már csatlakozott felhasználó esetén a csatlakozási díj kapacitásarányosan kerül megállapításra.

(5) A (3) bekezdés szerinti visszafizetést az adott felhasználási helyen földgázt vételező mindenkori ingatlantulajdonos részére kell teljesíteni.

51. § Kezdő beruházásra történő bekapcsolás vagy fejlesztés esetén a földgázelosztó a kezdő beruházásra később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett csatlakozási díjat a kezdő beruházás alkalmával csatlakozott felhasználó vagy felhasználók részére azok befizetéseivel arányosan átadja (a továbbiakban: visszatérítés). Visszatérítésre legfeljebb addig kerül sor, amíg a kezdő beruházás alkalmával csatlakozott felhasználó vagy felhasználók által fizetett csatlakozási díjnak az átadott összeggel csökkentett mértéke egyenlő nem lesz az I. típusú fejlesztés kapacitás kategóriákra tekintettel meghatározott csatlakozási díjával.

52. § (1) A földgázelosztó az 51. § szerinti visszatérítést az újabb csatlakozások üzembe helyezésétől számított 90 napon belül teljesíti a jogosult felhasználó részére.

(2) A 47. § (2)–(4), a 48. § és az 51. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a földgázelosztó részletes nyilvántartást vezet minden csatlakozási díjszámításról.

(3) A földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza a 47. § (2)–(4) bekezdése, a 48. § és az 51. § szerinti csatlakozási díjszámítás és visszatérítés részletes szabályait.

(4) A 48. § (1) bekezdés szerinti csatlakozás esetén a földgázelosztó a csatlakozási szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül a csatlakozás költségeiről – azok indokolásával – részletesen tájékoztatja a Hivatalt.

53. § Kapacitásnövelés esetén, amennyiben a felhasználó a megnövekedett kapacitásigény miatt a továbbiakban egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként vételez, a felhasználó kapacitásnövelési díjat, valamint az új kategóriának megfelelően számított csatlakozási díj és az eredetileg megfizetett csatlakozási díj különbözetét fizeti meg.

53/A. § *  (1) Mentes a csatlakozási díj megfizetése alól felhasználási helyenként egy csatlakozási pont esetén – az új csatlakozási igény alapján vagy a már meglévő szerződésben szereplő érték és a többletigény együttes figyelembevétele alapján számított – a legfeljebb 4 m3/h névleges (össz)teljesítményű fogyasztásmérő felszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti csatlakozás létrejöttét követően az adott felhasználási helyre vonatkozóan a csatlakozást igénylő olyan kapacitásnövelés iránti igényt nyújt be, amellyel a korábban igényelt és az új igénylés összege a 4 m3/h-t meghaladja, akkor a csatlakozást igénylő köteles megfizetni mind a kapacitásnövelés, mind az (1) bekezdés szerinti elsődleges igényhez kapcsolódó, de a 47. § (1) bekezdés figyelembevételével számított csatlakozási díjat is.

III. FEJEZET

A CSATLAKOZÁSI DÍJAK ALKALMAZÁSI SZABÁLYAI SZÁLLÍTÓVEZETÉKHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS ESETÉN

54. § (1) A csatlakozási díj fizetésének esetei

a) a fejlesztés és

b) a kapacitásnövelés.

(2) A szállítóvezetéki csatlakozási díj megállapításakor figyelemmel kell lenni

a) a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre,

b) az adott beruházással összefüggésben az egyes szállítási rendszerüzemeltetési díjakban elismerésre kerülő értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség elemekre, és

c) a szállítási rendszerüzemeltetési díj megállapításakor figyelembe vett kapacitásra és a csatlakozás következtében lekötendő többletkapacitásra.

55. § (1) *  A szállítóvezetékre történő csatlakozás esetén a csatlakozási díjat a Hivatal csatlakozási díjakat megállapító határozata tartalmazza.

(2) Fejlesztés vagy kapacitásnövelés esetén a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó a beruházás szállítási rendszerüzemeltető által kiszámított teljes összegét köteles megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető részére. A beruházásról szóló megállapodás tartalmazza a 45. § (2) bekezdése szerint kiszámított csatlakozási díjat.

(3) *  A szállítási rendszerüzemeltető köteles visszafizetni a felhasználó részére a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj közötti különbözetet, ha a beruházás tervezésekor figyelembe vett kapacitás teljes mértékben lekötésre került. Az elszámolás módját és időbeli ütemezését a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

IV. FEJEZET

A CSATLAKOZÁSI DÍJAK ALKALMAZÁSI SZABÁLYAI FÖLDGÁZTERMELŐ CSATLAKOZÁS ESETÉN

56. § (1) A földgáztermelő részére történő fejlesztés kizárólag a szállító- vagy az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezését tartalmazza.

(2) A földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díj megállapításakor a csatlakozási pont kialakításának költségére kell figyelemmel lenni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a csatlakozással érintett elosztói rendszer azon szakaszán, ahol a termelői csatlakozás kialakításra kerül, nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor a meglévő vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége is figyelembevételre kerül.

57. § (1) *  A földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díjat a Hivatal csatlakozási díjakat megállapító határozata tartalmazza.

(2) A földgáztermelő elosztóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a csatlakozási díjat az 50. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, szállítóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén az 55. § (2) bekezdésében foglaltak szerint fizeti meg.

HARMADIK RÉSZ

A KÜLÖN DÍJAK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21. A külön díj fizetésére kötelezettek köre

58. § (1) *  A rendszerüzemeltető az Árszabályozási keretrendelet 16. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt szolgáltatásokon túl egyéb nem piaci alapú szolgáltatásokat a Hivatal határozatában megállapított külön díj ellenében nem végezhet.

(2) *  A

a) földgázelosztó számára a felhasználó és rendszerhasználó,

b) szállítási rendszerüzemeltető számára a rendszerhasználó és

c) földgáztároló számára a rendszerhasználó

a Hivatal határozatában foglalt külön díjat fizeti meg.

22. A rendszerüzemeltetők által nyújtott szolgáltatások díjainak alkalmazási szabályai

58/A. § *  A földgázelosztó

a) a legkisebb költség elvének megfelelően választja ki a szolgáltatás megvalósításának – ideértve a helyszín megközelítésének, az alkalmazott technológia kiválasztásának – módját, és ennek megfelelően határozza meg a szolgáltatás díját,

b) a szolgáltatások díjának meghatározása során biztosítja az összehasonlíthatóság és összemérhetőség elvét, valamint az azonos szolgáltatásért azonos díj elvét,

c) a szolgáltatás díjával kapcsolatos kiszámlázott költségekről tételesen, áttekinthető formában, az e rendeletben meghatározott bontás szerint tájékoztatja a rendszerhasználót vagy a felhasználót, továbbá az elszámolásban szereplő összes tétel kiszámításához kapcsolódó alátámasztó dokumentációt – különösen megrendelést, szerződést, számlát, kimutatást, kalkulációt – elkülönítve, visszakereshető formában tárolja,

d) e rendelet keretei között kidolgozza a külön díjas szolgáltatások díjkiszámítási szabályait és megvalósítási rendjét, és azok alkalmazása előtt legalább három munkanappal a honlapján nyilvánosságra hozza, és

e) a külön díjas szolgáltatások elszámolásához kapcsolódó nyilvántartásokat oly módon vezeti, hogy az az egyes szolgáltatások díjainak későbbi reprodukálhatóságát és az összes szolgáltatás közti összehasonlíthatóságot lehetővé tegye.

59. § (1) Ha a földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdése alapján a földgáz-szolgáltatást felfüggeszti, a felfüggesztéstől számított 8 napon belül a felfüggesztés tényéről a földgázkereskedőt és a felhasználót, valamint a fizetendő külön díjról a felhasználót értesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés esetén a fizetési felszólításért és kikapcsolási értesítőért az az engedélyes külön díjat számít fel, amely a fizetési felszólítást vagy kikapcsolási értesítőt kibocsátotta.

60. § (1) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, akkor az érintett engedélyes köteles a felszámított külön díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a felhasználónak visszatéríteni.

(2) Az érintett engedélyes a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerint – köteles teljesíteni az (1) bekezdés szerinti visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

61. § Nem kérhető külön díj abban az esetben, ha az érintett engedélyes a szerződésszegés miatt kötbérigényt érvényesít.

62. § * 

63. § *  (1) Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.

(2) Ha a felhasználó a szolgáltatást legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a felhasználó mentesül a kiszállási, valamint egyéb külön díj megfizetése alól.

(3) Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a rendszerhasználó által a 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet 16. § (1a) bekezdése alapján megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a földgázelosztó jogosult a rendszerhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.

(4) Ha a rendszerhasználó a szolgáltatást legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a rendszerhasználó mentesül a kiszállási, valamint egyéb külön díj megfizetése alól.

64. § *  (1) *  Az Árszabályozási keretrendelet 16. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt szolgáltatás esetében a földgázelosztó a 63. § (1) bekezdése szerinti díjon felül a kétféle fogyasztásmérő nyilvántartási értékének különbözetét is jogosult felszámítani.

(2) *  Az Árszabályozási keretrendelet 16. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt szolgáltatás esetében a 63. § (1) bekezdése szerinti díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő nyilvántartási értékének különbözetével, ha a földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti különbözetet a szolgáltatás nyújtása során felszámította.

65. § *  A földgázelosztó a külön díj megállapítása során a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges munkaidőt a munkavégzés helyszínén munkavégzésre fordított idő értékében határozza meg, amelynek legmagasabb figyelembe vehető értékét a Hivatal külön díjat megállapító határozata tartalmazza. A munkaidő meghatározása során minden megkezdett tizenöt percet annyiszor kell számításba venni, ahány munkatárs a külön díjas szolgáltatás nyújtásában közreműködött.

66. § (1) *  Az Árszabályozási keretrendelet 16. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatásokat a rendszerhasználó igénye alapján a szállítási rendszerüzemeltető nyújtja.

(2) A jogcím-átvezetési díjat annak a rendszerhasználónak kell megfizetnie, aki a földgázszállító rendszer valamely betáplálási vagy kiadási pontján vagy a magyar gázkiegyenlítési ponton földgáz feletti rendelkezési jogot más rendszerhasználónak átad.

(3) Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó jogszabály alapján biztosított adatforgalmon túl a rendszerhasználó által igényelt adatszolgáltatásokért kell az igénylőnek a külön díjat megfizetnie.

66/A. § *  A földgázelosztó a külön díjat a 2021. október 1-jén kezdődő árszabályozási ciklus második gázévétől – gázévente egyszer – a Hivatalnak a földgázelosztási díjat megállapító határozatában foglalt, a működési költségekre vonatkozó kompozit inflációs mutatóval kumuláltan megnövelheti.

23. Vegyes rendelkezések

67. § (1) A rendszerüzemeltető tájékoztatás céljából az e rendelet és az Árszabályozási keretrendelet szerinti szolgáltatások listáját és azok díjainak érvényes, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit az ügyfélszolgálati irodáiban és internetes honlapján hozzáférhetővé teszi.

(2) Az e rendelet és az Árszabályozási keretrendelet szerinti szolgáltatások részletes listáját és azok részletes díjainak általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában is feltünteti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

68. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

69–71. § * 

72. § *  A 2020. május 1-jei gáznap kezdetétől a 2020. május 1. napját megelőzően létrejött és 2020. május 1-jei gáznapra vagy azt követő használati időszakra Beregdaróc 1400 UA>HU pontra szóló kapacitáslekötéseket a VIP Bereg UA>HU pontra, míg a Beregdaróc 800 HU>UA pontra szóló kapacitáslekötéseket a VIP Bereg HU>UA pontra vonatkozónak kell tekinteni, és a lekötött kapacitásokért az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aad), illetve aam) alpontjában meghatározott pontokra vonatkozóan meghatározott kapacitásdíjat kell a rendszerhasználóknak a szállítási rendszerüzemeltető részére megfizetni.

73. § *  E rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aad) pontjának és 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aam) pontjának a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 3/2020. (III. 25.) MEKH rendelet 5. § a) és b) pontjával módosított rendelkezéseit a 2020. május 1-jei gáznap kezdetétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez

Fogyasztásmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása (kWh/hó) * 

A B C D E F G

1.

Lakás típusa

2 lángú gáztűzhely

3–4 lángú gáztűzhely
4 lángú gáztűzhely elektromos sütővel 5 vagy annál több lángú gáztűzhely
Garzon gáztűzhely

Gáz hűtőszekrény
2. 1 szobás 65 92 74 97 77 140
3. 1,5 szobás 92 114 95 120 95 140
4. 2 szobás 108 139 120 146 120 140
5. 2,5 szobás 126 160 142 168 139 140
6. 3 szobás 145 185 166 194 160 140
7. 3,5 szobás 163 212 194 223 185 140
8. 4 szobás 188 231 212 243 203 140

Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.

2. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez

Az újonnan beépíthető fogyasztásmérők * 

Méretsor Névleges kapacitás (m3/h)
a)
G-25 25
G-40 40
G-65 65
G-100 100
b)
G-160 160

3. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez

Szállítási kiadási pontokhoz rendelt hőmérsékletmérési pontok

A B
1 OMSZ mérési pont megnevezése OTR/WEM kiadási pont megnevezése
2 Agárd Dunaújváros 1, Dunaújváros+Fadd, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta 1-5-2 (DHE), Fadd 1-1, Fadd 1-2, Dunaújváros 4, Kápolnásnyék + Mezőszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 1-2, Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2, Százhalombatta I-2+3, Százhalombatta I-2 (DHE), Százhalombatta I-3 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2
3 Baja Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsőszentiván, Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb
4 Békéscsaba Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás, Gerendás + Békéscsaba 3, Gerendás, Békéscsaba 3, Gyula, Mezőberény, Murony, Sarkad + Méhkerék, Sarkad, Méhkerék, Újkígyós
5 Budapest–Lőrinc Alag 1+2+Sződ, Alag 1, Alag 2, Sződ, Budaörs+Budatétény 1 + Százhalombatta 1-5-1 (DHE), Budaörs, Budatétény 1, Százhalombatta I-5-1 (DHE), Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2+2, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllő 1+2, Gödöllő 1, Gödöllő 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kőbánya 1, Soroksár 1-1, Csepel 1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, Százhalombatta I-4 (DHE), Kőbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor, Nagykőrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs, Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác II, Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés, Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI), Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2, Ecser, Üllő
6 Debrecen Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1-1, Bödönhát 1-2, Debrecen, Debrecen I-1, Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló II, Kaba 1-1, Kaba 1-2, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás, Tiszacsege
7 Eger Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös + Nagyfüged, Gyöngyös, Nagyfüged, Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz, Visonta, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2,
8 Győr Bábolna, Bőnyrétalap, Devecser, Devecser 1-1, Devecser 1-2, Gönyű, Győr 1+2+Töltéstava, Győr 1, Győr 2, Töltéstava, Győr 3, Ikrény, Lovászpatona (KÖGÁZ), Lovászpatona 1-1, Lovászpatona 1-T, Lovászpatona (ÉGÁZ-DÉGÁZ), Lovászpatona 1-2, Lovászpatona 1-E, Pápa
9 Káld Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi
10 Kaposvár Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonboglár, Balatonszéplak, Marcali, Háromfa, Kaposvár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Kőröshegy, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád, Somogysámson
11 Bogyoszló Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér
12 Kecskemét Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I + Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld, Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse
13 Kelebia Jánoshalma, Kunfehértó
14 Kiskunmajsa Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank
15 Miskolc Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Borsodchem, Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezőcsát, Miskolc I+II-6, Miskolc I, Miskolc II-6, Miskolc II-1, Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III (HCM), Nemesbikk, Ózd I-1 +Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE), Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3, TVK, Tiszaújváros II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE), Tiszaújváros I-2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO), Vadna, Tiszaújváros I-4 (INERT)
16 Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós
17 Nagykanizsa Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Magyarszerdahely, Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2
18 Nyíregyháza Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Győrtelek 1+2, Győrtelek 1, Győrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2+ Nyírtelek 4, Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 4, Nyírtelek 5, Nyírtelek 3, Őr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény
19 Orosháza Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza II-1, Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár
20 Paks Aba
21 Pécs Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs II, Pécs III
22 Pitvaros Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezőhegyes, Tótkomlós, Végegyháza
23 Soltvadkert Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár
24 Sopron Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3
25 Szarvas Ecsegfalva, Szarvas + Endrőd 1-1, Szarvas, Endrőd 1-1
26 Szécsény Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság, Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor
27 Szeged Algyő I, Algyő II, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2+Újszeged, Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma, Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2 (KTD)
28 Szentes Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II
29 Szentgotthárd Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd
30 Szentkirályszabadja Ajka 1, Ajka 2, Balatonfűzfő, Berhida, Herend, Keszthely, Ősi, Papkeszi, Pétfürdő 1, Pétfürdő 2, Raposka, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I-1+I-2+II (BM), Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM),
31 Szolnok Abony, Berekfürdő 1-1+1-E, Berekfürdő 1-1, Berekfürdő 1-E, Berekfürdő 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa, Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr + Endrőd 1-2, Endrőd 1-2, Mezőtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szajol 1-2, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II-2, Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II
32 Szombathely Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény
33 Tápiószele Zsámbok 3
34 Tass Kunadacs, Tass
35 Tát Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu
36 Tata Almásfüzitő, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék
37 Záhony Mándok
38 Zalaegerszeg Nagylengyel 1-1, Nagylengyel 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, Pókaszepetk 1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT, Nagylengyel KTD NLT-3

4. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez * 

Az mFRR felszabályozás esetén alkalmazandó átszámítási képlet

A tárgynap i-edik gázórájában (i=1,2,...24), a behívott gáztüzelésű erőmű által mFRR felszabályozás keretében elfogyasztott gázmennyiség kWh-ban mért Egáz,i energiatartalma az alábbi képlet szerint számítandó az i-edik óra j-edik negyedórájában (j=1,2,...4) megtermelt, kWh-ban mért ɛi,j felszabályozási villamos energiamennyiségek összegzésének alapulvételével:

ahol NVHF jelöli a behívott erőmű – általa előzetesen, egy tizedesjegy pontosággal, %-ban megadott, a szállítási rendszerüzemeltető és az erőmű közötti Együttműködési megállapodásban rögzített – névleges villamosenergia termelés hatásfokát.

5. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez * 

6. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez * 

Tájékoztatás jogosulatlan nem téli időszaki kapacitástermék igénybevételről

A B C D E F G H


1.


Felhasználó

Felhasználót elosztói rendszeren ellátó rendszerhasználó

Rendszerhasználót szállítói rendszeren ellátó rendszerhasználó


Gázátadó állomás
Nem téli fogyasztási időszaki kapacitás-
termékként elosztói rendszerben lekötött kapacitás


Lekötött éves kapacitás
Lekötött
I. negyedéves (október–
december) kapacitás
Lekötött
II. negyedéves
(január–
március)
kapacitás

2.

neve
felhasználási hely EIC kódja (POD)
neve

EIC kódja

neve

EIC kódja

neve
EIC
kódja

kWh/h

kWh/h

kWh/h

kWh/h
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez *