Hatály: közlönyállapot (2016.XI.14.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1., 2., 4., 6. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) A rendszerhasználati díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában

a) átadási-átvételi pont:

aa) a szállítóvezeték

aaa) mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kiadási pontja, illetve az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) alapján az ilyen gázátadó állomásoknak a rendszerüzemeltető engedélyesek üzletszabályzatában összevont átadóként megjelölt, kapacitás-lekötés és elszámolás szempontjából összevontan kezelt kiadási pontja és a részleges szigetüzem összevont kiadási pontja, amelyen keresztül a rendszerhasználó igénye alapján a szállított földgáz a csatlakozó földgázrendszerbe kerül,

aab) olyan virtuális betáplálási pontja, amelyen a részleges szigetüzembe földgáztermelésből származó betáplált földgáz a szállítórendszerbe elszámolás-technikailag átadásra kerülhet,

aac) Osztrák Köztársaság és Magyarország államhatárának Baumgarten felőli betáplálási pontja - Mosonmagyaróvár (AT >HU),

aad) Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregovo felőli betáplálási pontja - Beregdaróc 1400 (UA >HU),

aae) együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó hazai termelő mezők betáplálási vagy összevont betáplálási pontja,

aaf) mérési rendszerrel ellátott Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pontja a Szerb Köztársaság felé - Kiskundorozsma (HU > RS),

aag) mérési rendszerrel ellátott Csanádpalota határkeresztező kiadási pontja Románia felé - Csanádpalota (HU > RO),

aah) részét képező, mérési rendszerrel nem rendelkező a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerint meghatározott magyar gázkiegyenlítési pont (a továbbiakban: MGP),

aai) Horvát Köztársaság és Magyarország államhatárának DonjiMiholjac felőli betáplálási pontja - Drávaszerdahely (CR >HU),

aaj) mérési rendszerrel ellátott Drávaszerdahely határkeresztező kiadási pontja a Horvát Köztársaság felé - Drávaszerdahely (HU > CR),

aak) Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Vel’kéZlievce felőli betáplálási pontja - Balassagyarmat (SK >HU),

aal) Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Balassagyarmat felőli kiadási pontja - Balassagyarmat (HU > SK),

aam) Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregdaróc felőli kiadási pontja - Beregdaróc 800 (HU > UA),

aan) Románia és Magyarország államhatárának Horia felőli betáplálási pontja - Csanádpalota (RO >HU),

aao) azon, a földgáztermelő földgázrendszeréhez csatlakozó kiadási pontja (a továbbiakban: keverőköri kiadási pont), amelyen keresztül a földgáztermelő igénye alapján a szállított földgáz a földgáztermelő földgázrendszerébe a betáplált földgáz minőségi paramétereinek biztosítása érdekében bekeverési céllal kiadásra kerül,

ab) az elosztóvezetékhez

aba) csatlakozó felhasználó földgázellátásához létesített mérési rendszerek kilépő csonkjai, illetve az átalánydíjas felhasználók esetében a felhasználási hely,

abb) teljes vagy részleges szigetüzemben csatlakozó földgáztermelő által a kitermelt földgáz betáplálása érdekében közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévő összes gázmérő kilépő csonkja,

abc) rendszerhasználó által a tárolóból való betápláláshoz közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévő összes gázmérő kilépő csonkja,

abd) csatlakozó másik elosztóvezeték betáplálási pontja,

abe) csatlakozó szállítóvezeték betáplálási pontja,

ac) a tároló

aca) betáplálási pontjai betárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,

acb) kiadási pontjai kitárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,

b) betárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóba betárolt földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetni,

c) betárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,

d) betárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötő számára a gáznapon maximálisan betárolható energiamennyiség, amelynek órai maximuma nem haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét (kWh),

e) elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót és a 20 m3/h vagy 20 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, az egyetemes szolgáltatónak, illetve a 20-100 m3/h névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, és a 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező és 2015. január 31-ig a kapacitás-lekötési szándékát be nem jelentő rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,

f) elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a gázmérővel nem rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, és a gázmérővel nem rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak a szerződési időszakra vonatkozóan az elosztóvezeték használatáért az 1. melléklet szerinti földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetnie,

g) elosztási átszállítási díj: az a díj, amelyet az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevétele esetén a rendszerhasználóként eljáró felhasználó vagy a földgázkereskedő annak az elosztási átszállítást végző földgázelosztónak fizet, akinek az általa üzemeltetett elosztóvezetékén a földgáz átszállításra kerül, azaz az átszállításra használt elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó a betáplált földgázból nem vételez,

gy) elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, valamint az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak a földgázmennyiség energiamennyiségre átszámított értékéért (kWh) kell fizetnie,

h) elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 964-5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az 5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, a felhasználó részére lekötött legnagyobb kapacitás (kWh/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetni, valamint az ilyen kapacitás-lekötéssel rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a lekötött legnagyobb kapacitás (kWh/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,

i) hálózati veszteség: a földgázszállítás, a földgázelosztás és a földgáztárolás során bekövetkező veszteség,

j) kitárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóból kitárolt földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetni,

k) kitárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,

l) kitárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötő számára a gáznapon maximálisan kitárolható energiamennyiség, amelynek órai maximuma nem haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét (kWh),

m) megszakítható kapacitás: a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy a földgáztárolói engedélyes által a rendszerhasználó számára adott átadási-átvételi ponton rendelkezésre bocsátott kapacitás, amelynek igénybevétele mértékét a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy a földgáztárolói engedélyes jogosult csökkenteni,

n) mobilkapacitás: a földalatti földgáztároló azon befogadóképessége, amely szerződésben rögzített és a tárolási kapacitást lekötő rendszerhasználó számára a tárolási szerződés időtartama alatt rendelkezésre áll,

ny) gáznapi középhőmérséklet: az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSz) által az 3. melléklet szerinti mérési pontokon mért és a gáznapot követő nap 12:00 óráig nyilvánosságra hozott hőmérsékletérték,

o) szagosítási díj: az a díj, amelyet a földgáz kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkező rendszerhasználók a földgázszállítónak a földgáz szagosításáért fizetnek,

p) szállítási forgalmi díj: az a díj, amelyet az átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség energiamennyiségre átszámított értéke (kWh) alapján kell fizetni,

q) szállítási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a lekötött legnagyobb kapacitás (betáplálási és kiadási ponton Ft/kWh/h) alapján kell fizetni,

r) rendszerhasználati szerződési időszak (a továbbiakban: szerződési időszak):

ra) éves kapacitás-lekötés esetében a gázév,

rb) a gázéven belüli negyedéves kapacitás-lekötés esetében a teljes naptári negyedévből álló időszak,

rc) gázéven belüli havi kapacitás-lekötés esetében a teljes naptári hónapból álló időszak,

rd) a gázéven belüli napi kapacitás-lekötés esetében a teljes gáznapból álló időszak,

re) napon belüli kapacitás-lekötés esetében a gáznap végéig hátralévő időszak,

s) tárolási év: adott naptári év április 1-jétől a következő naptári év március 31-éig tartó időszak,

sz) tárolói kapacitásdíj: az az éves díj, amelyet a rendszerhasználó által szerződéssel lekötött mobilkapacitás (kWh) alapján kell fizetni,

t) fizikai áramlással ellentétes irányú (backhaul) kapacitás: a földgáz olyan, nem fizikai szállítását lehetővé tevő kapacitás, amely segítségével a fizikai áramlással ellentétes irányú szállítási feladatot a rendszerüzemeltető a fizikai áramlás irányú szállítási feladatból történő nettósítással teljesít,

ty) téli fogyasztási időszak: az adott naptári év október 1-jétől a következő naptári év március 31-éig terjedő időszak,

u) utólagos kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 8. § (2) bekezdés a)-c) és e) pontjában, a 9. § (7) bekezdésében, illetve a 22. § (7) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett az adott hónapban -12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - az adott hónapban -12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon a kapacitástúllépési pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett - többletkapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti szállítási, illetve elosztási kapacitásdíjakkal.

(2) A csatlakozási díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában:

1. bekapcsolás: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó földgázellátásához szükséges azon hálózathasználati feltételek biztosítása (vásárolt kapacitásra vonatkozó igény kielégítése), amely legfeljebb a leágazó elosztóvezeték építésére és üzembe helyezésére, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki,

2. fejlesztés:

a) egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható, elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése,

b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) szállító- vagy elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése, beleértve a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését is; valamint a földgáztermelő részére csatlakozási pont kialakítása,

3. kapacitásigény: a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó által a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére benyújtott igénylésben megadott kapacitás,

4. kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény kielégítése szállító- vagy elosztóvezeték építése nélkül,

5. kezdő beruházás: a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól szóló 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet, vagy a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről szóló 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet alapján, de 2014. szeptember 1-je előtt megkötött csatlakozási szerződéssel létesített vagy létesítendő földgáz elosztóvezeték építésével megvalósuló csatlakozás,

6. leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a felhasználási hely telekhatáráig tart,

7. leendő felhasználó: aki - a kapacitásnövelés esetét ide nem értve - kapacitásigényt jelent be a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére,

8. rákapcsolás: a 2004. január 27. előtt létesült leágazó elosztóvezetékkel rendelkező ingatlanokon a leágazó elosztóvezeték, a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése.

ELSŐ RÉSZ

A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. § (1) A rendszerhasználati díjakat a rendszerhasználónak az ÜKSZ-ben előírt - a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes által biztosított - szolgáltatások ellenértékeként kell megfizetni.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat elkülönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni és a rendszerhasználó (fizető) számláján megjeleníteni.

(3) A rendszerhasználati díjak megállapítása és megfizetése során a gáztechnikai normálállapotra való átszámítás a 41. § szabályai szerint történik, a hőmérséklet átváltása tekintetében a Minőségi Elszámolási Rendszer (a továbbiakban: MER) az irányadó.

(4) A rendszerhasználati díjakat - egyéb megállapodás hiányában - a teljesített szolgáltatás alapján átadási-átvételi pontonként havonta egy alkalommal kell megfizetni.

(5) A részletes áralkalmazási feltételeket a 8-43. § tartalmazza.

3. § (1) Ha a földgázkereskedő a felhasználó szerződéseit megbízottként kezeli, az e rendeletben meghatározott pótdíjak kivételével a rendszerüzemeltető részére fizetendő rendszerhasználati díjakat eltérő megállapodás hiányában a földgázkereskedő érvényesíti a felhasználó felé.

(2) A földgázkereskedő az (1) bekezdés szerinti díjak tárgyhóra eső részét a tárgyhó első napján vele szerződéses jogviszonyban álló felhasználótól kérheti.

(3) A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltás miatt szükséges kapacitás-lekötési szerződésmódosítást ellenszolgáltatás-mentesen lehetővé tenni.

(4) A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben kérő felhasználót ellátó földgázkereskedő - kivéve a lakossági felhasználó esetét - az alapdíjat a gázév végéig, a kapacitásdíjat a teljes szerződési időszakra köteles megfizetni.

(5) A szolgáltatásba történő bekapcsolást gázév közben kérő felhasználót - ide nem értve a lakossági felhasználót - ellátó földgázkereskedő az alapdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.

4. § (1) Ha a Hivatal a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet alapján földgázkereskedőt (a továbbiakban: végső menedékes kereskedő) jelöl ki, a végső menedékes kereskedő a gázévből hátralévő időszakra a kijelölő határozatban megállapított kapacitások feletti, a kijelöléssel érintett felhasználók ellátására lekötött többletkapacitást éven belüli kapacitástermékkel biztosíthatja.

(2) A végső menedékes kereskedő kijelölése esetén a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a kijelölő határozat közlését követő 30. napig a végső menedékes kereskedő felé a kijelölés mértékéig kapacitás-túllépési és nominálás eltérési pótdíjat nem érvényesíthet.

5. § (1) A rendszerhasználó a 13. § és a 30. § szerinti, nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó díjat köteles megfizetni az általa ellátott azon felhasználási helyre, az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának aaa) alpontjában és ab) alpontjának aba) alpontjában meghatározott átadási-átvételi pontra vonatkozóan, amelyre teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a felhasználási hely gázmérői 20 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitásúak és az érintett felhasználási helyen van legalább egy olyan üzembe helyezett gázmérő, amelyen keresztül

aa) adott gázév január 1. és március 31. közötti időszakában nem történik gázvételezés, vagy

ab) az érintett átadási-átvételi ponton felszerelt fogyasztásmérő berendezés rendelkezik távadóval és a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel, melynek felszerelési és kiépítési költségeit - egyéb megállapodás hiányában - a felhasználó viseli;

b) a felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a téli fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves legnagyobb összkapacitás legfeljebb fele a nem téli fogyasztási időszakra lekötött legnagyobb kapacitásnak, továbbá

c) a felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a (2) bekezdés szerinti igazolásban szereplő, nem téli fogyasztási időszakban használt berendezések, adott gázév október 1. és 31. közötti, valamint április 1. és szeptember 30. közötti összes földgáz felhasználása nagyobb, mint a november 1. és március 31. közötti összes földgáz felhasználása.

(2) A nem téli fogyasztási időszakra az (1) bekezdésnek megfelelő rendszerhasználó a Hivatal által kiadott igazolás alapján, az igazolásban szereplő átadási-átvételi pontra meghatározott mértékig köthet le kapacitást. A rendszerhasználó a 4. melléklet szerinti formában és adattartalommal írásban benyújtott kérelemmel igényelheti az igazolást a Hivataltól április 30-ig a következő gázévre vonatkozóan. Az igazolást a Hivatal 60 napon belül adja ki.

(3) A nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás másodlagos kapacitás-kereskedelemben nem értékesíthető, kereskedőváltás esetén a korábbi földgázkereskedő köteles azt teljes mértékben átadni az új földgázkereskedőnek.

(4) A Hivatal a rendszerhasználó (1) bekezdés szerinti jogosultságát utólagosan ellenőrzi a rendszerüzemeltető adatszolgáltatása alapján.

(5) A (2) bekezdés szerinti igazolásokban szereplő átadási-átvételi pontokra vonatkozó, díjfizetési feltételeket tartalmazó, rendszerhasználó és rendszerüzemeltető közti szerződésben rendelkezni kell a korlátozás, illetve a megszakíthatóság lehetőségéről azokra az esetekre, amikor a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás igénybevételére október, november és december hónapokban -5,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapokon kerül sor, és az igénybevétel az ellátásbiztonságot veszélyeztetné vagy az adott átadási-átvételi ponton szűkületet okozna.

(6) A téli fogyasztási időszakban a rendszerhasználó nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitására a rendszerüzemeltető - az ÜKSZ szerinti megszakítás esetén - a 17. § és a 34. § szerinti szabályokat nem köteles alkalmazni.

(7) A 13. § (4) bekezdése és a 30. § (7) bekezdése szerinti jóváhagyási eljárás során a Hivatal különösen az adott felhasználók kapacitás-lekötési és fogyasztási körülményeit, továbbá a rendszerüzemeltetők adott felhasználókhoz kapcsolódó ellátási tevékenységét jellemző körülményeket veszi figyelembe.

6. § A rendszerüzemeltetők által az átadási-átvételi pontokra meghirdetett kapacitástermékeket a rendszerhasználó lekötheti - figyelemmel a 13. és a 30. §-okra - mind a téli fogyasztási időszakban, mind a nem téli fogyasztási időszakban a már meglévő lekötésektől függetlenül, amennyiben a kapacitástermék az adott átadási-átvételi ponton az adott gáznapot is tartalmazó szerződési időszakra vonatkozik.

7. § A rendszerhasználati díjakat és az egyes díjak elemeit a Hivatal a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Árszabályozási keretrendelet) alapján az egyes engedélyesek vonatkozásában állapítja meg.

II. FEJEZET

SZÁLLÍTÁSI RENDSZERÜZEMELTETÉSI DÍJRENDSZER

8. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetési díj és alkalmazási feltételei az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja - kivéve az aah) alpont szerinti átadási-átvételi pontot - és ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokra vonatkoznak.

(2) A szállítóvezeték igénybevétele esetén a szállítási rendszerüzemeltető részére a szállítási kapacitásdíjat és a szállítási forgalmi díjat

a) a földgázkereskedő, beleértve a Magyarország területén átszállító vállalkozást is,

b) az egyetemes szolgáltató,

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó,

d) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, valamint

e) a földgáztermelő

köteles megfizetni.

(3) A (2) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott díjakon felül más szállítási rendszerüzemeltetési díjfizetési kötelezettség nem terheli. A 9-21. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételek a (4) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezettekre is megfelelően irányadók.

(4) A szállítási rendszerüzemeltetési díjakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozat, áralkalmazási feltételeit a 9-21. § tartalmazza.

(5) A részleges szigetüzem esetében a virtuális betáplálási pontra a szállítási kapacitás díjat nem kell megfizetni.

(6) A részleges szigetüzem esetében az összevont kiadási pontra a szállítóvezetékről igénybe vett kiadási kapacitás után szállítási kapacitás díjat és az allokált mennyiség termeléssel arányosan csökkentett mértéke után a szállítási forgalmi díjat, valamint a teljes allokált mennyiségre vonatkozóan a szagosítási díjat meg kell fizetni a szállítási rendszerüzemeltető részére.

(7) A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti

a) lekötött kapacitás visszaadása, illetve

b) hosszú távú lekötött kapacitás visszavétele

esetén a szállítási rendszerüzemeltető az újra értékesített kapacitás mértékére köteles a visszaadásban vagy visszavételben érintett rendszerhasználó számára az eredeti kapacitáslekötésre vonatkozó szállítási kapacitásdíj időarányos részét visszafizetni legfeljebb az érintett kapacitás újraértékesítésből származó szállítási kapacitásdíj mértékéig.

2. Általános rendelkezések

9. § (1) A szállítási forgalmi díjat az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aaf), aag), aaj), aal) és aam) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetője által - az ÜKSZ-ben, illetve a határkeresztező vezetékek esetében a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásban, a szállítóvezeték betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint - leosztott földgáz energiamennyisége után kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve az Együttműködési Megállapodás tartalmazza.

(2) A rendszerhasználók által fizetendő szállítási kapacitásdíj összegét

a) az általuk az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)-aag) és aai)-aao) alpontja, továbbá az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti bontásban lekötött legnagyobb órai kapacitások, valamint

b) az egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási kapacitásdíj

szorzataként kell megállapítani. A szállítási kapacitásdíj szerződésben meghatározott időközönként, de legalább havonta havi egyenlő részletekben, a hónap első napján fizetendő.

(3) A fizikai áramlással ellentétes irányú (backhaul) kapacitás lekötésekor fizetendő díjat

a) az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aal) és aam) alpontjában meghatározott kiadási pontok esetében az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae) alpontja szerinti hazai termelés betáplálási pontra,

b) az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac), aad), aae) és aak) alpontja szerinti betáplálási pontok esetében az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti kiadási pontokra,

c) az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf) és aag) alpontjában meghatározott határkeresztező kiadási pontok esetében az adott aaf) vagy aag) alpont szerinti határkeresztező kiadási pontra,

d) az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont aca) és acb) alpontja szerinti átadási-átvételi pontok esetében az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti betáplálási pontra

meghatározott kapacitásdíj alapján kell számítani, figyelemmel a szerződési időszakra és a 12., továbbá a 14-16. §-okban meghatározottakra.

(4) Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf) és aag) alpontja szerinti határkeresztező vezetékhez a fizikai áramlással ellentétes irányú hozzáférés esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti kiadási pontokra meghatározott kapacitásdíjat is.

(5) Ha a földgázellátás a szállítási rendszerüzemeltetőnek felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, a szállítási kapacitásdíjat a kieső napokra nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

(6) A rendszerhasználó az ÜKSZ szerint - a rendszerüzemeltetők üzletszabályzatában összevont átadóként megjelölt gázátadó állomások esetében - kapacitás-lekötését az összevont kiadási pontra adja meg. Az összevont gázátadó állomások kapacitás-lekötési, nominálási és gázforgalmi elszámolás szempontjából egy gázátadó állomásnak, azaz összevont kiadási pontnak minősülnek, amelyhez kapcsolódóan a nominálástól való eltérés, a kapacitás-túllépés és az energiamennyiség alapú forgalom elszámolási rendjét az ÜKSZ tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf), aag) alpontja szerinti határkeresztező vezeték használata esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti kiadási szállítási kapacitás díjat is.

(8) Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aan) alpontja szerinti határkeresztező vezeték és a Magyarország államhatárán belül található szállítóvezeték-rendszer együttes használata esetén a rendszerhasználónak meg kell fizetni az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aan) alpontjára vonatkozó betáplálási szállítási kapacitásdíjat is.

(9) Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aao) alpontján kiadott energiamennyiségnek az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae) alpontján történő visszatáplálása érdekében az aae) alponton nem kell kapacitást lekötni.

10. § (1) Ha a szabad kapacitást egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók teljes mértékben lekötötték, vagy egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók 2015. október 1-jétől kezdődően egy adott szerződési időszakra felkínált szabványos kapacitástermék legalább 95%-át lekötötték, vagy amennyiben műszaki okokból indokolt, akkor a szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást ajánlhat fel. Ennek alapján a rendszerhasználó a megszakítható szállítási kapacitást a szállítási rendszerüzemeltetővel kötött szerződésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

(2) A megszakítható kapacitással rendelkező rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerződésben szabályozott folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjéről a szállítási rendszerüzemeltető számára.

(3) A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követően a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkező szállítási rendszerüzemeltető felszólítására, a szerződésben meghatározott időn belül megkezdi a megjelölt átadási-átvételi ponton a megszakítható vételezés előírt szintre való beállítását, és azt a szerződésben meghatározott időn belül befejezi.

(4) Amennyiben az érintett rendszerhasználó az (1) bekezdés szerinti szerződésben megjelölt határidőn belül az elrendelt kapacitás-beállítást végre nem hajtásával megszakítási hibát követ el, a szállítási rendszerüzemeltető jogosult megszakítási pótdíjként az érintett rendszerhasználó terhére az előírt kapacitásszintjétől eltérő kapacitása alapján számított éves szállítási kapacitásdíjának 1/365-öd részének 1,5-szeresét minden, a megjelölt határidő után megkezdett órára felszámítani.

11. § (1) A 8. § (2) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezett az átadási-átvételi pontonként lekötött órai kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén - átadási-átvételi pontonként - pótdíjat, valamint utólagos kapacitásdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek. A fizetendő pótdíj mértéke az adott hónapon belül a -12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1,5-szerese. A fizetendő utólagos kapacitásdíj mértéke az adott hónapon belül a -12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - az adott hónapban -12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon a kapacitástúllépési pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletkapacitással csökkentett - többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíja. A betáplálási pontok esetében a 3. mellékletben foglalt OMSz mérési pontok szerinti gáznapi középhőmérsékletek számtani átlagát, a kiadási pontok esetében a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért gáznapi középhőmérsékletet kell figyelembe venni. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül. Az utólagos kapacitásdíjat csak a megelőző hónapban (hónapokban), a -12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető számára. A kapacitás-túllépési pótdíj és utólagos kapacitásdíj számításának alapja a földgáz égéshőben lekötött, szerződésben rögzített órai kapacitás és a túllépéssel érintett órában átvett energiamennyiség teljes különbözete. A kapacitás-túllépés elszámolása az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aac)-aag), aai)-aan) alpontja és ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért órai, égéshőre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra - az ÜKSZ-ben rögzített allokálási szabályok szerint - leosztott órai (kWh/h) mennyiségek alapján történik. A szállítási rendszerüzemeltető köteles a szállíttató párokat, valamint a szállíttató párokra allokált mennyiségeket is feltüntetni a pótdíj számlán. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.

(2) Nem számítható fel kapacitás-túllépési pótdíj a 984/2013/EU Bizottsági rendelet 3. cikk 12. pontja és a 21. cikke szerinti túlnominálási eljárás keretében biztosított napon belüli megszakítható szállítóvezetéki kapacitásra vonatkozóan, amennyiben valamennyi nem megszakítható kapacitás elkelt és ezen átadás-átvételi ponton lekötéssel rendelkező rendszerhasználó a lekötése teljes mértékéig nominált az adott gáznapra, illetve a gáznap óráira.

(3) Amennyiben adott hőmérséklet-mérési helyen adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre az (1) bekezdés szerinti gáznapi középhőmérséklet adat, a felek az OMSz-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására. A felek eltérően is megállapodhatnak a kiadási pontokhoz rendelt hőmérséklet-mérési pontok tekintetében. A szállítási rendszerüzemeltető és a 13. § (2) bekezdése szerinti kapacitás igényű felhasználó által közösen elhelyezett, mérési adatokat rögzítő, hitelesített helyi hőmérsékletmérő berendezés adatait kell alkalmazni, ha a szállítási rendszerüzemeltető és ez a felhasználó így állapodik meg, és a felhasználó viseli a hőmérsékletmérő berendezés költségeit.

(4) A 8. § (2) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezettek által fizetendő utólagos kapacitásdíj összegét

a) a gázév során először, adott hónapban, -12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - adott hónapban -12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon a kapacitástúllépési pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett - többletkapacitás, és

b) a szállítási kapacitásdíj

szorzataként kell megállapítani.

(5) Az adott hónapban, az utólagos kapacitásdíjat a 8. § (2) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezetteknek a megelőző hónap, -12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

(6) A 8. § (2) bekezdés a)-c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,0975 Ft/kWh nominálás eltérési pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint. Nem számítható fel nominálás eltérési pótdíj a 984/2013/EU Bizottsági rendelet 3. cikk 12. pontja és a 21. cikke szerinti túlnominálási eljárás keretében biztosított napon belüli megszakítható kapacitásra vonatkozóan, amennyiben valamennyi nem megszakítható kapacitás elkelt és ezen átadás-átvételi ponton lekötéssel rendelkező rendszerhasználó a lekötése teljes mértékéig nominált az adott gáznapra, illetve a gáznap óráira.

(7) A 8. § (2) bekezdés a)-c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett, amennyiben kereskedési platform tagsággal nem rendelkezik, 0,1624 Ft/kWh kiegyensúlyozási pótdíjat köteles fizetni a kiegyensúlyozási szolgáltatást nyújtó szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint.

(8) A kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításakor a kapacitás mértékének betáplálási illetve kiadási ponton kWh/h mértékegységben történő megállapításához az adott gáznapra vonatkozóan az adott hálózati ponthoz az ÜKSZ-ben foglaltak szerint meghatározott napi átlagos égéshőt kell figyelembe venni.

(9) Az (1) bekezdés szerinti díjakra vonatkozó számlát a szállítási rendszerüzemeltető a szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

(10) A 8. § (2) bekezdés a)-c) és e) pontjaiban meghatározott díjfizetésre kötelezett rendszerhasználó 0,3 Ft/kWh fizikai szállítás nélküli jogcímátvezetés pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek abban az esetben, ha a rendszerhasználó a kereskedelmi platformon megkötött hálózati ponti rövid távú szabványtermékre vonatkozó ügyletéről készült tranzakciós értesítést követő - ÜKSZ szerinti - nominálását nem az érintett átadás-átvételi pontra, irányra és nem az adott mennyiségben adja meg a szállítási rendszerüzemeltető informatikai platformján.

3. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő éves szállítási kapacitás-lekötés esetén

12. § (1) A szerződési időszakra lekötött éves kapacitás esetén a Hivatal a GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti szállítási kapacitásdíjat kell megfizetni.

(2) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(3) A rendszerhasználó kérésére a szállítási rendszerüzemeltető köteles díjmentesen a fűtőértéket közölni és a jegyzőkönyvben szereplő égéshőt díjmentesen, műbizonylattal alátámasztani.

13. § (1) A Hivatal által kiadott, 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó jogosult - legfeljebb az abban szereplő kapacitás mértékéig az ÜKSZ-ben rögzített eljárásrend szerint - a nem téli fogyasztási időszakban kapacitást lekötni. Az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az 5. § (1) bekezdése szerinti átadási-átvételi pontokon a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások alapján megfizetett szállítási kapacitásdíjon felül a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások és a téli fogyasztási időszakra lekötött éves kapacitások pozitív különbözetére az éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni.

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi pontokon a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásának október, november és december havi - ÜKSZ szerinti - igénybevétele után a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részét - az (1) bekezdés szerinti összegen felül - azokra a napokra is köteles megfizetni, amelyeken földgázt vételez, és a gáznapon allokált óracsúcs meghaladja a gáznapra vonatkozó legmagasabb lekötött, éves és negyedéves összkapacitást. A szállítási kapacitásdíj számításának alapja a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjain mért órai, égéshőre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra - az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjaira vonatkozó óracsúcs allokálási szabályok szerint - leosztott órai mennyisége (kWh/h). A kapacitásdíjat az allokált óracsúcs és a téli fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves kapacitás különbségére kell megfizetni.

(3) Ha az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi pontokon október, november és december hónapokban -5,0 °C-nál hidegebb, - a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért, 1. § (1) bekezdés ny) pontja szerinti középhőmérsékletű - gáznapon, vagy január, február és március hónapokban földgázt vételez, abban az esetben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás tényleges igénybevételének a (2) bekezdés szerint meghatározott mértéke után a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti szállítási kapacitásdíjat - az (1) bekezdése szerinti összegen felül - köteles egész évre megfizetni, legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig.

(4) Amennyiben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után az éves szállítási kapacitásdíjnak az (1) bekezdés alapján megfizetett része feletti részét és pótdíjként az éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni. A szállítási rendszerüzemeltető a jogosulatlan kapacitás igénybevételt az ÜKSZ-ben rögzített adattartalmú földgázelosztói - legkésőbb az adott gázévet követő 60. napig megküldött - adatszolgáltatás ismeretében határozza meg, amit a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet.

4. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő negyedéves szállítási kapacitás-lekötés esetén

14. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 10%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

5. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő havi szállítási kapacitás-lekötés esetén

15. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 17%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 3,5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

6. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi és napon belüli szállítási kapacitás-lekötés esetén

16. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 1%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 0,13%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

7. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai átadási-átvételi pontokon, megszakítható kapacitáslekötés-típusonként

17. § (1) Azokon a hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási rendszerüzemeltető - az ÜKSZ-ben meghatározott módon - megszakítható kapacitás-lekötést vagy - a 984/2013/EU Bizottsági rendelet 3. cikk 12. pontja és a 21. cikke szerinti - túlnominálást tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja az egyes kapacitástermékek (éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli kapacitás) esetén megegyezik a 12., továbbá a 14-16. §-okban meghatározott, az adott kapacitástermékre vonatkozó szállítási kapacitásdíjjal.

(2) Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására kerül sor, a szállítási rendszerüzemeltető köteles a megfizetett szállítási kapacitásdíj csökkentésére

a) éves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 300%-ával,

b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 200%-ával,

c) havi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 150%-ával,

d) napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett órákra, a megszakítás mértékéig, az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával,

e) az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac)-aad), aaf)-aag), és aai)-aan), valamint ac) alpontjai szerinti átadási-átvételi pontokon alkalmazható napon belüli kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett órákra, a megszakítás mértékéig, az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával.

(3) A díjcsökkentés maximális mértéke az adott kapacitástermékre az (1) bekezdés szerint meghatározott szállítási kapacitásdíj 100%-a.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, az 1. § (1) bekezdés r) pontjában rögzített szerződési időszakban, a szállítási kapacitásdíj 100%-kal történő csökkentése esetén is köteles a 10. §-ban rögzítettek szerint megszakítható kapacitást biztosítani.

8. A szállítói nominálási eltérési pótdíj

18. § Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált, vagy újranominált és a szállítási rendszerüzemeltető ezt - saját hibájából - nem tudja teljesíteni, a szállítási rendszerüzemeltető szállítói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. A szállítói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi ponton gáznapra véglegesen nominált napi szállítási mennyiség és a rendelkezésre bocsátott adott napi kapacitás közötti napi mennyiség adott hónapon belüli legnagyobb különbözetére számított, a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozatában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 1,5-szerese. A szállítói nominálási eltérési pótdíj havonta újra felszámítható.

9. Aukciós eljárások a szállítórendszerben

19. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetőnek az átadási-átvételi pontokra kiírt kapacitásaukció során a 984/2013/EU bizottsági rendelet szerinti aukciós algoritmusoknak megfelelő, a kapacitás-túligénylés kezelését is magába foglaló kapacitásallokációs eljárásokat kell alkalmaznia. A meghirdetett kapacitásaukción a rendszerhasználó nyertes ajánlata változatlan tartalommal rendszerhasználati szerződést keletkeztet.

(2) A kapacitásaukció során a kiinduló árnak legfeljebb - figyelemmel a GET 104. § (8) bekezdésében foglaltakra - az aukció kiírásának időpontjában hatályos, érintett átadási-átvételi pontra vonatkozó éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli szállítási kapacitásdíjat kell tekinteni.

(3) Ha a szállítási rendszerüzemeltető a kiinduló ár meghatározásakor kedvezményt nyújtott, a szerződési időszak alatt ezen kedvezményt a mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjból biztosítani kell.

(4) A kapacitásaukció során aukciós felárnak

a) a kiinduló ár százalékban kifejezett részét, melynek alapértéke 0% vagy

b) a szállítási rendszerüzemeltető által meghatározott abszolút értéket

kell tekinteni.

(5) Az aukción nyertes rendszerhasználó az elnyert kapacitás után az adott kapacitásterméknek megfelelő - kedvezmény nyújtása esetén az azzal csökkentett - mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni.

(6) Az aukciós díj megegyezik az aukciós felár, a lekötött kapacitás és az aukció időpontjában hatályos - kedvezmény nyújtása esetén az azzal csökkentett - a hatályos szállítási kapacitásdíj szorzatával.

(7) Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint kell megfizetni.

(8) Amennyiben az aukcióval érintett átadási-átvételi pontra e rendelet szerint nem kell szállítási kapacitásdíjat megfizetni, úgy az adott átadási-átvételi pontra meghirdetett aukció esetén az aukciós felár és az aukciós díj meghatározásakor kiinduló árként az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra meghirdetett szállítási kapacitásdíjat kell alkalmazni.

10. Kereskedőváltás

20. § (1) A kereskedőváltás miatt az átadási-átvételi pontonként legnagyobb órai kapacitás igények bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó - a bejelentett kapacitás igényváltozás után a teljes szerződési időszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül - köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás igény változás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365-öd részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

(3) A (2) bekezdés szerinti pótdíjra vonatkozó számla kiállítása a 11. § (9) bekezdésében foglaltak szerint történik.

11. A szagosítási díj

21. § A szagosítási díjat az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó rendszer üzemeltetője által az ÜKSZ-ben a szállítóvezetékek betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint leosztott földgáz mennyisége, a szagosítási díj és a kapacitáslekötési szerződésben rögzített feltételek szerint, a szagosítási szolgáltatást végző szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában és a MER-ben rögzített, az adott átadási-átvételi pontra és időszakra vonatkozó szagosítási norma szorzata alapján kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban.

III. FEJEZET

ELOSZTÁSI DÍJRENDSZER

22. § (1) A földgázelosztási díj és alkalmazási feltételei földgázforgalom esetén az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra vonatkoznak.

(2) A földgázelosztási díjat a Hivatal az elosztási átszállítási díj kivételével

a) gázmérővel nem rendelkező felhasználó,

b) 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó,

c) 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó és 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó,

d) 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964-5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználó és

e) 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználó

szerinti értékesítési kategóriánként állapítja meg.

(3) Egy átadási-átvételi pont után - függetlenül az ellátórendszer szerkezetétől - a rendszerhasználó csak egyszer kötelezhető a földgázelosztási díj megfizetésére.

(4) Ha egy átadási-átvételi pont több elosztóvezetéken keresztül látható el, az átadási-átvételi pont után kapott földgázelosztási díj megosztása vonatkozásában a földgázelosztók megállapodása az irányadó.

(5) A földgázelosztók megállapodásának hiányában a (4) bekezdés szerinti megosztás alapja az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) szerinti kiadási ponthoz kapcsolódó, földgázelosztók által üzemeltetett elosztóvezetékek igénybevett összesített hossza és a (6) bekezdés szerinti korrekció.

(6) Az (5) bekezdés szerinti, a hálózathossz alapján történő megosztás során figyelembe vett díjbevétel

a) a földgázelosztási díjbevétel 37%-ának és

b) a földgázelosztási díjbevétel 51%-ának az összege.

(7) Az elosztóvezeték igénybevétele esetén a földgázelosztó részére a földgázelosztási díjat

a) a földgázkereskedő,

b) az egyetemes szolgáltató,

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó, valamint

d) a földgáztermelő

köteles megfizetni.

(8) A (7) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott díjon felül - és a 23-36. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül - más földgázelosztási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.

(9) Az elosztási díjrendszer díjtételeit - felhasználói kategóriánként - a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata, áralkalmazási feltételeit a 23-36. §, az újonnan beépíthető gázmérők meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

12. Általános rendelkezések

23. § (1) Az elosztási forgalmi díjat az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)-abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és allokált földgáz mennyisége alapján számított energiamennyiségre kell megfizetni.

(2) A tárgyhó első napján esedékes elosztási kapacitásdíjat a lekötött legnagyobb kapacitás után az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)-abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra kell megfizetni. Az 1. § (1) bekezdés h) pontja esetében a földgázkereskedő szerződési időszakon belüli legnagyobb kapacitás-lekötése nem lehet kisebb 964 kWh/h-nál, valamint a rendszerhasználóként eljáró felhasználó kapacitás-lekötése sem lehet kisebb 964 kWh/h-nál.

(3) A tárgyhó első napján esedékes elosztási alapdíjat az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)-abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra kell megfizetni. Ha a legnagyobb kapacitású gázfogyasztást mérő gázmérők névleges összkapacitása 20 m3/h vagy annál nagyobb, az elosztási alapdíjat azon gázmérők névleges összkapacitásával szorozva kell kiszámítani, amelyeken a szerződési időszakban földgázt vételeznek. Ha e gázmérők névleges összkapacitása 20 m3/h-nál kisebb, az elosztási alapdíjat a felhasználók után a felhasználók száma szerint, rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a felhasználási helyre kell megfizetni.

(4) Ha a földgázellátás a földgázelosztónak felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, az elosztási kapacitásdíjat a kieső órák arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

(5) Ha a földgázellátás a földgázelosztónak felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, az elosztási alapdíjat a kieső napok (24 órás időszakok) arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

24. § (1) A földgázelosztó olyan megszakítható kapacitás-lekötési szerződést köthet, amelynek alapján a rendszerhasználó a megszakítható elosztási kapacitást a földgázelosztóval kötött szerződésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

(2) A megszakítható kapacitással rendelkező rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerződésben szabályozott folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjéről a földgázelosztó számára.

(3) A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követően a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkező földgázelosztó felszólítására, a kapacitás-lekötési szerződésben meghatározott időn belül a megjelölt átadási-átvételi ponton megkezdi a megszakítható vételezés előírt szintre való beállítását, és azt a kapacitás-lekötési szerződésben meghatározott időn belül befejezi. Amennyiben a szerződésben megjelölt határidőn belül a rendszerhasználó a kért kapacitás beállítást nem hajtja végre - azaz megszakítási hibát követ el -, a földgázelosztó jogosult a rendszerhasználó terhére az előírt kapacitásszinttől eltérő kapacitás alapján számított, a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti éves elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részének 1,5-szeresét minden, a megjelölt határidő után megkezdett órára felszámítani.

25. § Azokban a lakóépületekben, ahol a szolgáltatott földgáz mérése átadási-átvételi pontonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért átadási-átvételi pontonként

a) a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti elosztási átalánydíjnak, és

b) az 1. mellékletben meghatározott energiamennyiségben kifejezett fogyasztásnak

a szorzataként meghatározott elosztási átalány összegét kell fizetni.

26. § Az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevételének tekintendő, ha a földgáz elosztóvezetéken keresztül történő továbbítása esetén a földgáz nem az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)-abd) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton lép ki az elosztóvezetékből. Az elosztási átszállítási díjat az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont abe) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség alapján számított energiamennyiségre kell megfizetni.

27. § Az elosztási átszállítási díj mértéke a Hivatal elnökének GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozatában kerül megállapításra.

28. § (1) Az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevétele esetén a rendszerhasználóként eljáró felhasználó vagy a földgázkereskedő köteles a (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást az átszállítást végző földgázelosztóval megkötni rendszerhasználati szerződésének megkötésével egyidejűleg - annak mellékleteként -, amelyet a földgázelosztó és a Hivatal részére a szerződés megkötését követő 15 napon belül, de legkésőbb az e rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül köteles megküldeni. Az átszállítási szerződés megkötése hiányában a rendszerhasználati szerződés nem lép hatályba. A rendszerhasználóként eljáró felhasználó vagy a földgázkereskedő a 27. § szerinti elosztási átszállítási díjat az átszállítást végző földgázelosztó részére köteles megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti érintettek közötti együttműködési megállapodás tartalmazza az átszállított földgáz mennyiségének meghatározási módját, az átszállított földgázhoz kapcsolódó havi adatszolgáltatás rendjét és az elosztási átszállítási díj kifizetésének rendjét.

(3) A (2) bekezdés szerinti tartalommal rendelkező együttműködési megállapodásokat az átszállítás megkezdését követő 30 napon belül meg kell kötni.

29. § (1) A rendszerhasználó az átadási-átvételi pontonként lekötött órai kapacitás 1%-ánál nagyobb mértékű túllépés esetén - átadási-átvételi pontonként - köteles megfizetni a földgázelosztónak az adott hónapon belül

a) a hónap -12,0 °C vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapjain bekövetkezett kapacitás túllépés esetén a jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti éves elosztási kapacitásdíjának 1,5-szeresét (pótdíj), valamint

b) a hónap -12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapjain bekövetkezett kapacitás túllépés esetén jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett - többletkapacitás a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti éves elosztási kapacitásdíját (utólagos kapacitásdíj).

(2) A pótdíj ismételt kapacitás-túllépés esetén havonta ismét felszámításra kerül.

(3) Az utólagos kapacitásdíjat csak a megelőző hónap(ok)ban, -12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

(4) A pótdíj és az utólagos kapacitásdíj számításának alapja az energiaértékben lekötött órai kapacitás és az adott hónapban a legmagasabb túllépéssel érintett órában átvett - hőértékre átszámított - energiamennyiség teljes különbözete. A földgázelosztó kapacitás túllépés esetén a pótdíj vagy utólagos kapacitásdíj kiszámlázását - a rendszerhasználó felé jegyzőkönyvvel alátámasztott módon - köteles az adott hónapot követő hónap 30. napjáig megtenni.

(5) A pótdíjak kiszámításánál a gáznapra vonatkozó napi középhőmérséklet értéket kell alkalmazni. Ha az adott hőmérséklet-mérési helyen adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre középhőmérséklet adat, a felek az OMSz-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására. A felek eltérően is megállapodhatnak a gázátadó állomásokhoz rendelt hőmérséklet-mérési pontok tekintetében. A földgázelosztó és a 23. § (2) bekezdése szerinti kapacitás igényű felhasználó által közösen elhelyezett, mérési adatokat rögzítő, hitelesített helyi hőmérsékletmérő berendezés adatait kell alkalmazni, ha a földgázelosztó és ez a felhasználó így állapodik meg, és a felhasználó viseli a hőmérsékletmérő berendezés költségeit.

(6) A rendszerhasználók által fizetendő utólagos kapacitásdíj összegét

a) a gázév során először, adott hónapban, -12 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett - többletkapacitás, és

b) a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozatában meghatározott elosztási kapacitásdíj szorzataként kell megállapítani.

(7) Az adott hónapban, az utólagos kapacitásdíjat a rendszerhasználóknak a megelőző hónap, -12 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

(8) A kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításakor a kapacitás mértékének kWh/h mértékegységben történő megállapításához az adott gáznapon az adott hálózati ponthoz a MER alapján rendelt, a szállítóvezetéken mért azonos órai tény égéshőt kell figyelembe venni.

(9) Az (1) bekezdésben megfogalmazottak bekövetkezését követően módosított kapacitás-lekötés nem érinti a pótdíj alkalmazását.

13. Az éves elosztási kapacitás-igénybevétel és díjfizetés szabályai az átadási-átvételi pontokon történő éves elosztási kapacitás-lekötés esetén

30. § (1) Az átadási-átvételi ponton a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti elosztási kapacitásdíjat és az elosztási alapdíjat a szerződési időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás alapján köteles a felhasználó után a rendszerhasználó megfizetni. Igénybe vett kapacitás alatt a felhasználó felhasználását mérő gázmérő (gázmérők) névleges (össz)kapacitása értendő, ha átadási-átvételi pontonként a gázmérő névleges (össz)kapacitása 20-100 m3/h közötti vagy a 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó nem igényelt lekötött kapacitást, és lekötött kapacitás értendő akkor, ha átadási-átvételi pontonként a gázmérő (gázmérők) 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb (össz)kapacitású és a felhasználó kapacitást kötött le. Az elosztási kapacitásdíjat, az elosztási alapdíjat, valamint az elosztási forgalmi díjat a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles a rendszerhasználó megfizetni.

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó a téli fogyasztási időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás alapján megfizetett elosztási alapdíjon, illetve elosztási kapacitásdíjon felül a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb éves kapacitás pozitív különbözetére az éves elosztási alapdíj vagy az elosztási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a földgázelosztó által kiszámlázott havi ütemezésben.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás - ÜKSZ szerinti - igénybevételére, akkor (a nem téli fogyasztási időszakra és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitások pozitív különbözetére) a 20-100 m3/h közötti (össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) vagy a kapacitáslekötést nem igényelt 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó után a rendszerhasználó a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti elosztási alapdíj 1/365-öd részét - az (1) és (2) bekezdés szerinti összegen felül - azokra az októberi, novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken az 5. § (1) bekezdés a) pontja aa) pontja szerinti gázmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez, illetve az 5. § (1) bekezdés a) pontja ab) pontja szerinti gázmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a téli fogyasztási időszakra igénybe vett kapacitást.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás - ÜKSZ szerinti - igénybevételére, akkor (a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb éves kapacitás pozitív különbözetére) a 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb (össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) rendelkező, kapacitást lekötött felhasználó után a rendszerhasználó a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részét - az (1) és (2) bekezdés szerinti összegen felül - azokra az októberi, novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken az átadási-átvételi ponton gázt vételez és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a legmagasabb lekötött éves és negyedéves, gáznapra vonatkozó téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást.

(5) Ha az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, 20-100 m3/h közötti (össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) vagy a kapacitáslekötést nem igényelt 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban -5,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban az 5. § (1) bekezdés a) pontja aa) pontja szerinti gázmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez, illetve az 5. § (1) bekezdés a) pontja ab) pontja szerinti gázmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a felhasználó legmagasabb téli fogyasztási időszakra igénybe vett kapacitását, úgy a földgázelosztó jogosult a gáznapra vonatkozó téli fogyasztási időszaki összkapacitás felett igénybevett (és korábban még nem érvényesített) legmagasabb többletkapacitás után - legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett kapacitás mértékéig - a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti elosztási alapdíjat - az (1) bekezdés szerint - egész évre érvényesíteni.

(6) Ha az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb (össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) rendelkező, kapacitást lekötött rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban -5,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban az átadási-átvételi ponton gázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a felhasználó legmagasabb lekötött éves és negyedéves, gáznapra vonatkozó összkapacitását, úgy a földgázelosztó jogosult a gáznapra vonatkozó éves és negyedéves legmagasabb lekötött összkapacitás felett igénybevett (és korábban még nem érvényesített) többletkapacitás után - legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig - a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti elosztási kapacitásdíjat - az (1) bekezdés szerint - egész évre érvényesíteni.

(7) Amennyiben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti éves elosztási kapacitásdíjnak vagy az éves elosztási alapdíjnak a (2) bekezdés alapján megfizetett része feletti részét és pótdíjként a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti éves elosztási kapacitásdíj vagy az éves elosztási alapdíj 50%-át köteles megfizetni. A földgázelosztó a jogosulatlan kapacitás igénybevételt legkésőbb az adott gázévet követő 60. napig meghatározza, amit a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet.

(8) Az átadási-átvételi pontonként igénybe vett legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni az elosztók részére.

14. Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő negyedéves elosztási kapacitás-lekötés esetén

31. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves elosztási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves elosztási kapacitásdíj 10%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

15. Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő havi elosztási kapacitás-lekötés esetén

32. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves elosztási kapacitásdíj 17%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra, az éves elosztási kapacitásdíj 3,5%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni.

16. Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi elosztási kapacitás-lekötés esetén

33. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves elosztási kapacitásdíj 1%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra az éves elosztási kapacitásdíj 0,13%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

17. Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon, megszakítható kapacitáslekötés-típusonként

34. § (1) Azokon a hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a földgázelosztó - az ÜKSZ-ben meghatározott módon - megszakítható kapacitás-lekötést tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja az egyes kapacitástermékek (éves, negyedéves, havi és napi kapacitás) esetén megegyezik a 30-33. §-ban meghatározott, az adott kapacitástermékre vonatkozó elosztási kapacitásdíjjal.

(2) Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására kerül sor, a földgázelosztó köteles a megfizetett elosztási díj csökkentésére

a) éves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, az éves elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részének 300%-ával,

b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, az éves elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részének 200%-ával,

c) havi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, az éves elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részének 150%-ával,

d) napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett órákra, a megszakítás mértékéig, az éves elosztási kapacitásdíj 1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával.

(3) A díjcsökkentés maximális mértéke az adott kapacitástermékre az (1) bekezdés szerint meghatározott elosztási kapacitásdíj 100%-a.

(4) A földgázelosztó az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, az 1. § (1) bekezdés r) pontjában rögzített szerződési időszakban, az elosztási kapacitásdíj 100%-kal történő csökkentése esetén is köteles a 24. §-ban rögzítettek szerint megszakítható kapacitást biztosítani.

18. Nominálás

35. § (1) Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált és a földgázelosztó ezt - saját hibájából - nem tudja teljesíteni, a földgázelosztó földgázelosztói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. A földgázelosztói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi ponton nominált napi elosztási mennyiség és a rendelkezésre bocsátott adott napi kapacitás közötti napi mennyiség adott hónapon belüli legnagyobb különbözetére számított, a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozatában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 1,5-szerese. A földgázelosztói nominálási eltérési pótdíj havonta újra felszámítható.

(2) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó kereskedő köteles a napi nominálás megtételekor az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget külön feltüntetni.

19. Egyéb szabályok

36. § (1) A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és fenntartási költségeinek - beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is - megfizetése tekintetében az érintett szerződő felek külön megállapodása az irányadó.

(2) Az elosztóvezetékre csatlakozó felhasználók esetében a földgázelosztó által rendszeres időközönként leolvasott - ennek hiányában jogszabály vagy az üzletszabályzatok szerint meghatározott - földgáz mennyisége jelenti az elosztási forgalmi díj fizetésének az alapját.

(3) Áramlástanilag azonos elosztóvezetéken lévő átadóállomásokra a rendszerhasználó az átadási-átvételi pontok kapacitás-lekötéseinek összevonásában megállapodhat a földgázelosztóval.

IV. FEJEZET

TÁROLÁSI DÍJRENDSZER

37. § (1) A földgáztárolási díj és alkalmazási feltételei az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra vonatkoznak.

(2) A tároló igénybevétele esetén a földgáztárolási díjakat a földgáztárolói engedélyes részére

a) a földgázkereskedő,

b) az egyetemes szolgáltató és

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó

köteles megfizetni.

(3) A (2) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket a földgáztárolási díjon felül - a 38-40. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül - más földgáztárolási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.

(4) A tárolási díjrendszer díjtételeit a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata, áralkalmazási feltételeit a 38-40. § tartalmazza.

(5) A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti biztonsági földgáztárolást végző földgáztároló engedélyes, a biztonsági földgázkészletből a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló miniszteri rendelet alapján értékesített földgázmennyiség ki- és betárolása esetén legfeljebb a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozatában meghatározott ki- és betárolási díjat érvényesítheti.

38. § (1) A földgáztárolási díj az ÜKSZ-ben meghatározott földgáztárolói rendszerszintű alapszolgáltatásokra nyújtanak fedezetet az alábbi korlátok figyelembevételével, melyek részletes leírását a földgáztárolói engedélyes a szerződő partnerek részére a szerződéskötési folyamatot megelőzően biztosítja:

a) a rendszerhasználó a tároló kitárolásának és betárolásának az indítására vonatkozó - a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában rögzített - szabályoknak megfelelően veheti igénybe a tárolási szolgáltatást; az indításkor elérhető kapacitást a földgáztárolói engedélyes honlapján folyamatosan közzéteszi;

b) a lekötött földgáztárolói csúcskapacitás a tároló töltöttségének függvényében áll a rendszerhasználók rendelkezésére; a mindenkori igénybe vehető csúcskapacitás a földgáztárolói engedélyes informatikai rendszerében ellenőrizhető.

(2) Ha a rendszerhasználó a tárolási szerződésben rögzítettnél több betárolási, több kitárolási vagy több mobilkapacitást, vagy ezek közül egyidejűleg többet igényel, akkor a rendszerhasználóval szerződésmódosítás történik. A tárolói évből már eltelt időszak és a tényleges lekötés-módosítás időpontját figyelembe véve kell a szolgáltatást igénybe vevőnek megfizetnie az új betárolási, kitárolási és mobilkapacitások alapján számolt éves tárolói kapacitásdíj és a már megfizetett éves tárolói kapacitásdíj közötti különbözetet egy összegben a tárolói szerződés módosításával egyidejűleg. Amennyiben az év közben lekötött kapacitásoknak megfelelően módosított éves tárolói kapacitásdíj kevesebb, mint a korábban igényelt kapacitások alapján számított éves tárolói kapacitásdíj, a földgáztárolói engedélyest díj visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(3) A (2) bekezdés szerinti többletkapacitás-igényeket a földgáztárolói engedélyes visszautasíthatja.

(4) A tároló hibájából bekövetkezett napi betárolási kapacitás csökkenéséért a rendszerhasználót nem terheli felelősség. A földgáztárolói engedélyes a napi betárolási kapacitási ütem

a) 5-20%-os csökkenése esetén a betárolási díj 50%-át,

b) 20%-nál nagyobb csökkenése esetén a betárolási díj 100%-át

fizeti meg pótdíjként a csökkent betárolási kapacitású időszakra, a szerződött betárolandó és a ténylegesen betárolt gázmennyiségek különbözetére vetítve. Ha a rendszerhasználó bizonyítottan a betárolási kapacitás csökkenése miatt nem tudja feltölteni a lekötött mobilkapacitást, a földgáztárolói engedélyes a nem használt mobilkapacitás és a szerződéses tárolói kapacitásdíj egyharmada szorzatának megfelelő összeget is megfizeti a rendszerhasználónak.

39. § Ha a tárolóban a kitárolási időszak végén tárolt gáz marad, és a következő gázévre a rendszerhasználó nem köt le legalább a bennmaradt gáz tárolásához megfelelő mobilgáz kapacitást, akkor a földgáztárolói engedélyes jogosult - átlátható elszámolási módon - a tárolóban maradt gáz értékesítésére. Az értékesítésből származó bevétel és az értékesítés költségeinek különbségeként fennmaradó bevételt a földgáztárolói engedélyes a rendszerhasználó számára megfizeti.

40. § (1) A tárolói kapacitásdíj a tárolási év folyamán havi egyenlő részletekben fizetendő.

(2) A betárolási díj és a kitárolási díj havonta a havi betárolt és a kitárolt mennyiség után, a tárgyhót követő hónapban fizetendő.

(3) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő köteles a földgáztárolói engedélyes részére történő napi nominálás megtételekor az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget külön feltüntetni.

(4) Az egyetemes szolgáltató és az a földgázkereskedő, amely egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót lát el, a kitárolási időszak egyes hónapjait követő hónap 25. napjáig tájékoztatja a Hivatalt az általa értékesített, valamint az általa közvetlenül vagy közvetve a tárolóból vételezett földgáz mennyiségéről. A földgázkereskedő a tájékoztatást egyetemes szolgáltatásra jogosult és egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében szükséges mennyiség szerinti bontásban adja meg.

(5) Az a földgázkereskedő, amely

a) egyetemes szolgáltatót, illetve

b) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót is ellátó földgázkereskedőt

lát el és ennek érdekében tárolói kapacitást köt le, minden kitárolással érintett hónapot követő hónap 25. napjáig tájékoztatja a Hivatalt az általa az egyetemes szolgáltató vagy a földgázkereskedő részére kitárolt földgáz mennyiségéről.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség a földgáztárolói engedélyest is terheli, azzal, hogy a földgáztárolói engedélyes a Hivatalt az (5) bekezdés szerint tárolói kapacitást lekötő földgázkereskedő részére kitárolt földgáz mennyiségéről is tájékoztatni köteles.

(7) A földgázkereskedő az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét engedélyesenként, egyetemes szolgáltatónak és nem egyetemes szolgáltatónak kitárolt mennyiség szerinti bontásban teljesíti.

V. FEJEZET

AZ ÜZEMI ÁLLAPOTRÓL GÁZTECHNIKAI NORMÁLÁLLAPOTRA TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

41. § Az átszámításnál a

a) szűkítő elemes (mérőperemes) mérők esetében az ISO 5167 szabványban vagy azzal egyenértékű más megoldásban foglaltakat,

b) turbinás, forgódugattyús, ultrahangos, valamint örvényleválásos elven működő mérők esetében az EN 12405 szabványban vagy azzal egyenértékű más megoldásban foglaltakat,

c) lemezes (membrános) mérő esetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2-1/2006. számú hitelesítési előírásában foglaltakat

kell alkalmazni.

VI. FEJEZET

HÁLÓZATI VESZTESÉG

42. § (1) A szállítóvezetéken keletkező hálózati veszteség pótlása (beszerzése) a szállítási rendszerüzemeltető kötelezettsége.

(2) Az elosztóvezetéken keletkező hálózati veszteség pótlása (beszerzése) a földgázelosztó kötelezettsége.

(3) A tárolókban keletkező földgáztárolói veszteség pótlása (beszerzése) a földgáztárolói engedélyes kötelezettsége.

(4) A földgázelosztó, a földgáztárolói, valamint a szállítási rendszerüzemeltető köteles együttműködni annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren ne keletkezzen az indokoltnál nagyobb mértékű hálózati veszteség.

VII. FEJEZET

A SZOLGÁLTATÁSI MINŐSÉG ÖSZTÖNZÉSE

43. § (1) A Hivatal a GET 127. § l) pontja alapján kiadott határozatában állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló, valamint a minőség ösztönzése kapcsán figyelembe veendő legfeljebb négy minőségi mutatószámot, azok kiszámításának módszerét és elvárt szintjét.

(2) Ha az adott naptári évben a földgázelosztó - (1) bekezdés szerinti - bármely minőségi mutatószáma esetén a minimális minőségi követelménytől való elmaradás a (3) bekezdésben meghatározott mértékű, a következő naptári év július 1-jétől egy éven keresztül minőségi árengedményt köteles adni a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozatában meghatározott rendszerhasználati díjakból a rendszerhasználó számára.

(3) A kötelezően alkalmazandó minőségi árengedmény mértéke

a) 0,5%, ha az adott minőségi mutatószám legalább 5%-kal, de 10%-nál kisebb mértékben,

b) 1%, ha az adott minőségi mutatószám aktuális értéke legalább 10%-kal

marad el az adott - (1) bekezdés szerinti - minőségi mutatószám elvárt szintjétől.

(4) Ha több minőségi mutatószám esetében is kimutatható a (3) bekezdésben meghatározott mértékű eltérés, a minőségi árengedmény mértékét az (1) bekezdés szerint minden minőségi mutatószám figyelembevételével, összegzéssel kell megállapítani. A minőségi árengedmény alkalmazása az engedélyes számára külön felszólítás nélkül kötelező.

(5) Ha a földgázkereskedő a (2)-(4) bekezdés szerint meghatározott minőségi árengedményben részesül, köteles annak teljes összegét - a Hivatallal egyeztetett módon - közvetlenül vagy közvetve a felhasználóknak továbbadni.

(6) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a földgázelosztónál a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló minőségi mutatószámokban bekövetkezett csökkenés nem róható fel a földgázelosztónak, a Hivatal hozzájárulhat korrekció alkalmazásához a (2)-(4) bekezdésben szabályozott minőségi árengedmény adása szempontjából figyelembe veendő mutatók értékeinél. Ennek részletes szabályait a Hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatában rögzíti.

MÁSODIK RÉSZ

CSATLAKOZÁSI DÍJAK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

20. A csatlakozási díjak alkalmazási szabályai

44. § (1) A csatlakozási díj fizetésének esetei

a) leendő vagy a már csatlakozott felhasználó esetében önálló ellátást biztosító csatlakozási pontonként a bekapcsolás, fejlesztés és rákapcsolás,

b) már csatlakozott felhasználó esetében a kapacitásnövelés,

c) a földgáztermelő esetében a fejlesztés.

(2) A csatlakozási díjat a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére kell megfizetni.

45. § (1) Tételes csatlakozási díj esetén a földgázelosztó vagy a szállítási rendszerüzemeltető az igény benyújtásának időpontjában hatályos szabályok szerint alkalmazandó csatlakozási díj mértékét szerződéses ajánlatában közli a leendő vagy a már csatlakozott felhasználóval, vagy a földgáztermelővel.

(2) Amennyiben a csatlakozási díj a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírások alapján kerül meghatározásra, a földgázelosztó, vagy a szállítási rendszerüzemeltető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy a földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díjat az igény benyújtása időpontjában hatályos szabályok szerint számítja ki, és szerződéses ajánlatában közli a leendő vagy a már csatlakozott felhasználóval, vagy a földgáztermelővel.

(3) A csatlakozási szerződésben rögzíteni kell a csatlakozási díjat, annak pénzügyi feltételeit, valamint - a tételes csatlakozási díj kivételével - a csatlakozási díj meghatározására vonatkozó részletes számítást.

(4) Az engedélyesek csatlakozási pontonként és helyrajzi számonként részletes, ellenőrizhető és egymástól elkülönített nyilvántartást vezetnek a befizetett csatlakozási díjról, valamint a kezdő beruházással kapcsolatos 52. §-ban foglalt visszatérítésről.

(5) Amennyiben a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy a földgáztermelő a csatlakozási díj mértékével nem ért egyet, kérelmet nyújthat be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) annak kivizsgálására, hogy a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó által az ajánlatában megadott vagy kiszámított csatlakozási díj megfelel-e a jogszabályokban és a Hivatal határozatában foglalt rendelkezéseknek.

(6) Ha egy építkezés beruházója vagy kivitelezője gondoskodik az ingatlan földgázrendszerre történő csatlakozásáról, a csatlakozással vagy kapacitásnöveléssel kapcsolatban az e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

46. § (1) A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó vagy a földgáztermelő a csatlakozási díjon kívül a csatlakozásért, a kapacitásnövelésért és az üzembe helyezés érdekében felmerülő egyéb tevékenységekért - az 50. § (1) bekezdésében és az 55. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - más jogcímen díj vagy térítés megfizetésére nem köteles.

(2) Nem kérhető csatlakozási díj, ha a vásárolt kapacitást a csatlakozási szerződés a több felhasználási helyet is tartalmazó egybefüggő telephelyre vonatkozóan tartalmazza, és az egybefüggő telephelyen belül többletkapacitás iránti igény jelentkezik úgy, hogy

a) a felhasználási helyek száma nem nő és

b) fejlesztés vagy kapacitásnövelés nem szükséges az igény kielégítése érdekében.

II. FEJEZET

A CSATLAKOZÁSI DÍJAK ALKALMAZÁSI SZABÁLYAI ELOSZTÓVEZETÉKHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS ESETÉN

47. § (1) Az elosztóvezetékre vonatkozó csatlakozási díjakat

a) bekapcsolás esetén,

b) az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén,

c) az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén,

d) kapacitásnövelés és rákapcsolás esetén

a Hivatal GET 108. § (2) bekezdése alapján kiadott határozata tartalmazza.

(2) A földgázelosztó az (1) bekezdés a)-b) és d) pontja szerinti csatlakozási díjat a rendelet hatálybalépését követő gázév kezdetétől - az árszabályozási cikluson belül gázévente - a Hivatal földgázelosztási díjat tartalmazó határozatában megállapított működési költségekre vonatkozó inflációs mutatóval kumuláltan köteles megnövelni.

(3) A földgázelosztó minden gázév kezdetét megelőzően 15 nappal korábban honlapján nyilvánosságra hozza a gázév tekintetében a (2) bekezdés szerint módosított csatlakozási díjat és annak részletes számítását.

(4) Amennyiben a bekapcsolásra az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti I. típusú fejlesztés keretében létesült elosztóvezetéken kerül sor, a földgázelosztó a vezeték használatbavételét követő négy éven keresztül a fejlesztés megvalósulásakor alkalmazandó I. típusú fejlesztés szerinti csatlakozási díjra jogosult. A négy év eltelte után a csatlakozási díj számítása tekintetében az (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

48. § (1) Amennyiben az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén az igénylőnként számított beruházási összeg az I. típusú fejlesztés szerinti csatlakozási díj kétszeresét meghaladja, úgy a földgázelosztó az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti II. típusú fejlesztés szerinti csatlakozási díjra jogosult.

(2) Amennyiben a földgázelosztó a csatlakozási díjat az (1) bekezdésre tekintettel állapította meg, a földgázelosztó az elosztóvezetékre később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett csatlakozási díjat az (1) bekezdés szerint csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók részére visszatéríti mindaddig, amíg a később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett összegekkel csökkentett, az (1) bekezdés szerint megfizetett csatlakozási díj egyenlő nem lesz a fejlesztés megvalósulásakor alkalmazandó I. típusú fejlesztés szerinti csatlakozási díjjal.

(3) A földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti fejlesztéssel megvalósult vezetékre történő bekapcsolás esetén a vezeték használatbavételét követően az I. típusú fejlesztés szerinti csatlakozási díjra jogosult, mindaddig, amíg a (2) bekezdés szerinti visszatérítési kötelezettség maradéktalanul nem teljesül. A visszatérítési kötelezettség teljesítése után a csatlakozási díj számítása tekintetében a 47. § (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

49. § Az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén a csatlakozási díj megállapításakor figyelemmel kell lenni

a) a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezések és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre és beszerelési költségre,

b) az adott beruházással összefüggésben az egyes értékesítési kategóriánkénti elosztási díjakban elismerésre kerülő költségelemekre (értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség),

c) az elosztási díjak megállapításakor figyelembe vett kapacitás- és mennyiségi adatokra, valamint a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó által igényelt vásárolt kapacitásra, a vásárolt földgáz várható mennyiségére és a kiépített összes kapacitásra.

50. § (1) Az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó a fejlesztés földgázelosztó által kiszámított teljes összegét köteles a fejlesztés megkezdése előtt megfizetni a földgázelosztó részére.

(2) A csatlakozási szerződés tartalmazza a 45. § (2) bekezdés szerint kiszámított csatlakozási díj összegét, valamint külön fizetendő tételként a fejlesztés teljes összege és a csatlakozási díj különbözetének összegét.

(3) A földgázelosztó köteles a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj különbözetének vagy az (5) bekezdés szerinti esetben a beruházás teljes összegének visszafizetését megkezdeni a felhasználó részére, ha a beruházás tervezésekor figyelembe vett kapacitásigény az üzembe helyezést követő két egymást követő teljes gázévben teljes mértékben lekötésre és legalább a gázévente tervezett mennyiség átvételre került. A földgázelosztó a különbözetet, vagy a teljes összeget a fenti két gázév eltelte után két gázév alatt kamatmentesen két egyenlő részletben fizeti vissza, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

(4) A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó által fizetendő csatlakozási díjat a földgázelosztó a kapacitásigény alapján értékesítési kategóriánként határozza meg. Több leendő vagy már csatlakozott felhasználó esetén a csatlakozási díj kapacitásarányosan kerül megállapításra.

(5) A (3) bekezdés szerinti visszafizetést az adott felhasználási helyen földgázt vételező mindenkori ingatlantulajdonos részére kell teljesíteni.

51. § Kezdő beruházásra történő bekapcsolás vagy fejlesztés esetén a földgázelosztó a kezdő beruházásra később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett csatlakozási díjat a kezdő beruházás alkalmával csatlakozott felhasználó vagy felhasználók részére azok befizetéseivel arányosan átadja (a továbbiakban: visszatérítés). Visszatérítésre legfeljebb addig kerül sor, amíg a kezdő beruházás alkalmával csatlakozott felhasználó vagy felhasználók által fizetett csatlakozási díjnak az átadott összeggel csökkentett mértéke egyenlő nem lesz az I. típusú fejlesztés kapacitás kategóriákra tekintettel meghatározott csatlakozási díjával.

52. § (1) A földgázelosztó az 51. § szerinti visszatérítést az újabb csatlakozások üzembe helyezésétől számított 90 napon belül teljesíti a jogosult felhasználó részére.

(2) A 47. § (2)-(4), a 48. § és az 51. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a földgázelosztó részletes nyilvántartást vezet minden csatlakozási díjszámításról.

(3) A földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza a 47. § (2)-(4) bekezdése, a 48. § és az 51. § szerinti csatlakozási díjszámítás és visszatérítés részletes szabályait.

(4) A 48. § (1) bekezdés szerinti csatlakozás esetén a földgázelosztó a csatlakozási szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül a csatlakozás költségeiről - azok indokolásával - részletesen tájékoztatja a Hivatalt.

53. § Kapacitásnövelés esetén, amennyiben a felhasználó a megnövekedett kapacitásigény miatt a továbbiakban egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként vételez, a felhasználó kapacitásnövelési díjat, valamint az új kategóriának megfelelően számított csatlakozási díj és az eredetileg megfizetett csatlakozási díj különbözetét fizeti meg.

III. FEJEZET

A CSATLAKOZÁSI DÍJAK ALKALMAZÁSI SZABÁLYAI SZÁLLÍTÓVEZETÉKHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS ESETÉN

54. § (1) A csatlakozási díj fizetésének esetei

a) a fejlesztés és

b) a kapacitásnövelés.

(2) A szállítóvezetéki csatlakozási díj megállapításakor figyelemmel kell lenni

a) a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre,

b) az adott beruházással összefüggésben az egyes szállítási rendszerüzemeltetési díjakban elismerésre kerülő értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség elemekre, és

c) a szállítási rendszerüzemeltetési díj megállapításakor figyelembe vett kapacitásra és a csatlakozás következtében lekötendő többletkapacitásra.

55. § (1) A szállítóvezetékre történő csatlakozás esetén a csatlakozási díjat a Hivatal GET 108. § (2) bekezdése alapján kiadott határozata tartalmazza.

(2) Fejlesztés vagy kapacitásnövelés esetén a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó a beruházás szállítási rendszerüzemeltető által kiszámított teljes összegét köteles megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető részére. A beruházásról szóló megállapodás tartalmazza a 45. § (2) bekezdése szerint kiszámított csatlakozási díjat.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető köteles visszafizetni a felhasználó részére a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj közötti különbözetet, valamint a (4) bekezdés szerinti esetben a beruházás teljes összegét, ha a beruházás tervezésekor figyelembe vett kapacitás teljes mértékben lekötésre került. Az elszámolás módját és időbeli ütemezését a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

IV. FEJEZET

A CSATLAKOZÁSI DÍJAK ALKALMAZÁSI SZABÁLYAI FÖLDGÁZTERMELŐ CSATLAKOZÁS ESETÉN

56. § (1) A földgáztermelő részére történő fejlesztés kizárólag a szállító- vagy az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezését tartalmazza.

(2) A földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díj megállapításakor a csatlakozási pont kialakításának költségére kell figyelemmel lenni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a csatlakozással érintett elosztói rendszer azon szakaszán, ahol a termelői csatlakozás kialakításra kerül, nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor a meglévő vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége is figyelembevételre kerül.

57. § (1) A földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díjat a Hivatal GET 108. § (2) bekezdése alapján kiadott határozata tartalmazza.

(2) A földgáztermelő elosztóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a csatlakozási díjat az 50. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, szállítóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén az 55. § (2) bekezdésében foglaltak szerint fizeti meg.

HARMADIK RÉSZ

A KÜLÖN DÍJAK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21. A külön díj fizetésére kötelezettek köre

58. § (1) A rendszerüzemeltető a Hivatal GET 106. § (3) bekezdése szerinti határozatában felsorolt szolgáltatásokon túl egyéb nem piaci alapú szolgáltatásokat külön díj ellenében nem végezhet.

(2) A

a) földgázelosztó számára a felhasználó és rendszerhasználó,

b) szállítási rendszerüzemeltető számára a rendszerhasználó és

c) földgáztároló számára a rendszerhasználó

a Hivatal GET 106. § (3) bekezdése szerinti határozatban foglalt külön díjat fizeti meg.

22. A rendszerüzemeltetők által nyújtott szolgáltatások díjainak alkalmazási szabályai

59. § (1) Ha a földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdése alapján a földgáz-szolgáltatást felfüggeszti, a felfüggesztéstől számított 8 napon belül a felfüggesztés tényéről a földgázkereskedőt és a felhasználót, valamint a fizetendő külön díjról a felhasználót értesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés esetén a fizetési felszólításért és kikapcsolási értesítőért az az engedélyes külön díjat számít fel, amely a fizetési felszólítást vagy kikapcsolási értesítőt kibocsátotta.

60. § (1) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, akkor az érintett engedélyes köteles a felszámított külön díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a felhasználónak visszatéríteni.

(2) Az érintett engedélyes a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint - ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerint - köteles teljesíteni az (1) bekezdés szerinti visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

61. § Nem kérhető külön díj abban az esetben, ha az érintett engedélyes a szerződésszegés miatt kötbérigényt érvényesít.

62. § Ha a földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdése alapján a földgáz-szolgáltatást felfüggeszti, a felfüggesztéstől számított 8 napon belül a felfüggesztés tényéről a földgázkereskedőt és a felhasználót, valamint a fizetendő külön díjról a felhasználót ajánlott levélben értesíti.

63. § (1) Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában a külön díj felszámítására.

(2) Ha a felhasználó a szolgáltatást legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a felhasználó mentesül a külön díj és az (1) bekezdés szerinti külön díj megfizetése alól.

64. § (1) Az Árszabályozási keretrendelet 14. § a) pont ab) alpontjába foglalt szolgáltatás esetében a földgázelosztó a 63. § (2) bekezdése szerinti díjon felül a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetét is jogosult felszámítani.

(2) Az Árszabályozási keretrendelet 14. § a) pont ac) alpontjában foglalt szolgáltatás esetében a 63. § (2) bekezdése szerinti díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetével, ha a földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti különbözetet a szolgáltatás nyújtása során felszámította.

65. § A Hivatal elnökének határozatában megállapított díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

66. § (1) Az Árszabályozási keretrendelet 14. § (2) bekezdés szerinti díjakat a rendszerhasználó igénye alapján a szállítási rendszerüzemeltető nyújtja.

(2) A jogcím-átvezetési díjat annak a rendszerhasználónak kell megfizetnie, aki a földgázszállító rendszer valamely betáplálási vagy kiadási pontján vagy a magyar gázkiegyenlítési ponton földgáz feletti rendelkezési jogot más rendszerhasználónak átad.

(3) Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó jogszabály alapján biztosított adatforgalmon túl a rendszerhasználó által igényelt adatszolgáltatásokért kell az igénylőnek a külön díjat megfizetnie.

23. Vegyes rendelkezések

67. § (1) A rendszerüzemeltető tájékoztatás céljából az e rendelet és az Árszabályozási keretrendelet szerinti szolgáltatások listáját és azok díjainak érvényes, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit az ügyfélszolgálati irodáiban és internetes honlapján hozzáférhetővé teszi.

(2) Az e rendelet és az Árszabályozási keretrendelet szerinti szolgáltatások részletes listáját és azok részletes díjainak általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában is feltünteti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

68. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

69. § Hatályát veszti

a) a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet,

b) a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, valamint a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet módosításáról szóló 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet.

1. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez

Gázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása (kWh/hó)

A B C D E F G

1.

Lakás típusa

2 lángú gáztűzhely

3-4 lángú gáztűzhely
4 lángú gáztűzhely elektromos sütővel 5 vagy annál több lángú gáztűzhely
Garzon gáztűzhely

Gáz hűtőszekrény
2. 1 szobás 65 92 74 97 77 140
3. 1,5 szobás 92 114 95 120 95 140
4. 2 szobás 108 139 120 146 120 140
5. 2,5 szobás 126 160 142 168 139 140
6. 3 szobás 145 185 166 194 160 140
7. 3,5 szobás 163 212 194 223 185 140
8. 4 szobás 188 231 212 243 203 140

Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.

2. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez

Az újonnan beépíthető gázmérők

Méretsor Névleges kapacitás (m3/h)
a)
G-25 25
G-40 40
G-65 65
G-100 100
b)
G-160 160

3. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez

Szállítási kiadási pontokhoz rendelt hőmérsékletmérési pontok

A B
1 OMSZ mérési pont megnevezése OTR/WEM kiadási pont megnevezése
2 Agárd Dunaújváros 1, Dunaújváros+Fadd, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta 1-5-2 (DHE), Fadd 1-1, Fadd 1-2, Dunaújváros 4, Kápolnásnyék + Mezőszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 1-2, Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2, Százhalombatta I-2+3, Százhalombatta I-2 (DHE), Százhalombatta I-3 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2
3 Baja Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsőszentiván, Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb
4 Békéscsaba Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás, Gerendás + Békéscsaba 3, Gerendás, Békéscsaba 3, Gyula, Mezőberény, Murony, Sarkad + Méhkerék, Sarkad, Méhkerék, Újkígyós
5 Budapest-Lőrinc Alag 1+2+Sződ, Alag 1, Alag 2, Sződ, Budaörs+Budatétény 1 + Százhalombatta 1-5-1 (DHE), Budaörs, Budatétény 1, Százhalombatta I-5-1 (DHE), Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2+2, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllő 1+2, Gödöllő 1, Gödöllő 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kőbánya 1, Soroksár 1-1, Csepel 1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, Százhalombatta I-4 (DHE), Kőbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor, Nagykőrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs, Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác II, Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés, Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI), Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2, Ecser, Üllő
6 Debrecen Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1-1, Bödönhát 1-2, Debrecen, Debrecen I-1, Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló II, Kaba 1-1, Kaba 1-2, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás, Tiszacsege
7 Eger Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös + Nagyfüged, Gyöngyös, Nagyfüged, Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz, Visonta, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2,
8 Győr Bábolna, Bőnyrétalap, Devecser, Devecser 1-1, Devecser 1-2, Gönyű, Győr 1+2+Töltéstava, Győr 1, Győr 2, Töltéstava, Győr 3, Ikrény, Lovászpatona (KÖGÁZ), Lovászpatona 1-1, Lovászpatona 1-T, Lovászpatona (ÉGÁZ-DÉGÁZ), Lovászpatona 1-2, Lovászpatona 1-E, Pápa
9 Káld Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi
10 Kaposvár Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonboglár, Balatonszéplak, Marcali, Háromfa, Kaposvár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Kőröshegy, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád, Somogysámson
11 Bogyoszló Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér
12 Kecskemét Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I + Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld, Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse
13 Kelebia Jánoshalma, Kunfehértó
14 Kiskunmajsa Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank
15 Miskolc Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Borsodchem, Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezőcsát, Miskolc I+II-6, Miskolc I, Miskolc II-6, Miskolc II-1, Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III (HCM), Nemesbikk, Ózd I-1 +Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE), Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3, TVK, Tiszaújváros II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE), Tiszaújváros I-2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO), Vadna, Tiszaújváros I-4 (INERT)
16 Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós
17 Nagykanizsa Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Magyarszerdahely, Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2
18 Nyíregyháza Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Győrtelek 1+2, Győrtelek 1, Győrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2+ Nyírtelek 4, Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 4, Nyírtelek 5, Nyírtelek 3, Őr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény
19 Orosháza Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza II-1, Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár
20 Paks Aba
21 Pécs Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs II, Pécs III
22 Pitvaros Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezőhegyes, Tótkomlós, Végegyháza
23 Soltvadkert Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár
24 Sopron Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3
25 Szarvas Ecsegfalva, Szarvas + Endrőd 1-1, Szarvas, Endrőd 1-1
26 Szécsény Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság, Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor
27 Szeged Algyő I, Algyő II, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2+Újszeged, Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma, Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2 (KTD)
28 Szentes Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II
29 Szentgotthárd Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd
30 Szentkirályszabadja Ajka 1, Ajka 2, Balatonfűzfő, Berhida, Herend, Keszthely, Ősi, Papkeszi, Pétfürdő 1, Pétfürdő 2, Raposka, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I-1+I-2+II (BM), Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM),
31 Szolnok Abony, Berekfürdő 1-1+1-E, Berekfürdő 1-1, Berekfürdő 1-E, Berekfürdő 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa, Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr + Endrőd 1-2, Endrőd 1-2, Mezőtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szajol 1-2, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II-2, Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II
32 Szombathely Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény
33 Tápiószele Zsámbok 3
34 Tass Kunadacs, Tass
35 Tát Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu
36 Tata Almásfüzitő, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék
37 Záhony Mándok
38 Zalaegerszeg Nagylengyel 1-1, Nagylengyel 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, Pókaszepetk 1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT, Nagylengyel KTD NLT-3

4. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez

Téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitás igazolásához szükséges adatszolgáltatás formai és tartalmi követelményei-sablon

A rendszerhasználó írásban nyújtja be az igazolás iránti kérelmét a Hivatalhoz az alábbi táblázat elektronikus úton történő egyidejű megküldésével.

Földgázelosztó* 1

1. 2. 3. 4. 5. 6.Gázátadó állomás kódja

Tervezett nem téli fogyasztási időszaki kapacitás lekötés** maximális mértéke***


Felhasználási hely kódja
(POD)

Tervezett nem téli fogyasztási időszaki kapacitás lekötés maximális mértéke (kWh/h)****
A 4. pont szerinti kapacitást igénybe vevő fogyasztási berendezés(ek) névleges (össz) teljesítménye
(kW)

Felhasználó nem téli fogyasztási időszaki tevékenységének megnevezése*****
Átadó 1 POD 1
Átadó 1 POD 2
Átadó 1 POD 3
Átadó 2 POD 4
Átadó 2 POD 5
Átadó 2 POD 6
Átadó 3 POD 7
... ...

Magyarázat:

Szürke cella nem kitöltendő

* Földgázelosztónként külön adatlapon

** Égéshő alapú kWh/h mértékegységben kifejezett kapacitás

*** A 4. oszlopban POD-onként feltüntetett kapacitások gázátadó állomásonként esetleges egyidejűséggel számított összesített kapacitásértéke

**** Az 5. oszlopban POD-onként feltüntetett teljesítményekhez az adott gázévben szükséges kapacitásérték, melynek fűtőérték alapon számított mértéke nem lehet magasabb az 5. oszlopban POD-onként feltüntetett maximális értéknél

***** Tájékoztató jellegű felsorolás (egy cellában felsorolva)


  Vissza az oldal tetejére