Hatály: közlönyállapot (2016.XII.20.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 4. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az e rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, így különösen a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Áralkalmazási rendelet) szerint kell értelmezni.

2. A rendszerhasználati díjak

2. § A rendszerhasználati díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

3. A külön díjak

3. § A külön díjak mértékét földgázelosztók esetén a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A földgázelosztó köteles:

a) a legkisebb költség elvének megfelelően kiválasztani a szolgáltatás megvalósításának – ideértve a helyszín megközelítésének, az alkalmazott technológia kiválasztásának – módját, és ennek megfelelően meghatározni a szolgáltatás díját,

b) a szolgáltatások díjának meghatározása során az összehasonlíthatóság és összemérhetőség elvét, valamint az azonos szolgáltatásért azonos díj elvét biztosítani,

c) a szolgáltatás díjával kapcsolatos kiszámlázott költségekről tételesen, áttekinthető formában, az e rendeletben meghatározott bontás szerint tájékoztatni a felhasználót vagy a felhasználó megbízásából eljáró kereskedőt, továbbá az elszámolásban szereplő összes tétel kiszámításához kapcsolódó alátámasztó dokumentációt – különösen megrendelést, szerződést, számlát, kimutatást, kalkulációt – elkülönítve, visszakereshető formában tárolni,

d) a külön díjas szolgáltatások díjkiszámítási szabályait és megvalósítási rendjét kidolgozni és azok alkalmazása előtt legalább három munkanappal honlapján nyilvánosságra hozni,

e) a külön díjas szolgáltatások elszámolásához kapcsolódó nyilvántartásokat oly módon vezetni, hogy az az egyes szolgáltatások díjainak későbbi reprodukálhatóságát, és az összes szolgáltatás közti összehasonlíthatóságot lehetővé tegye.

(2) A szolgáltatás díjának meghatározása során 2017. január 1-jétől csak a közbeszerzési jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelő árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés keretében vásárolt áruk és igénybevett szolgáltatások elszámolása lehetséges.

(3) A szolgáltatás díjának meghatározása során csak azon igénybevett szolgáltatások díjai számolhatóak el, amelyek megfelelnek a GET és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet kiszervezésre vonatkozó szabályainak.

5. § A külön díjak mértékét a szállítási rendszerüzemeltetők esetén a 3. melléklet tartalmazza.

4. A csatlakozási díjak

6. § A csatlakozási díjak mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezés

7. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A GET 146/M. §-a alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4841/2016., 4843/2016., 4844/2016. és 4890/2016. számú határozata nem alkalmazandó.

1. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

I. Szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértéke

1. Szállítási kapacitásdíjak és forgalmi díj:

A) B) C)

1.

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés
Szállítási
kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év
Szállítási
forgalmi díj
Ft/MWh
2. a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja
(kiadási pontok)
631,25 30,92
3. a) pont aa) alpont aao) alpontja
(keverőköri kiadási pont)
107,13
4. a) pont aa) alpont aac) alpontja
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont)
1483,63
5. a) pont aa) alpont aai) alpontja
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont)
1483,63
6. a) pont aa) alpont aad) alpontja
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont)
1483,63
7. a) pont aa) alpont aak) alpontja
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont)
1483,63
8. a) pont aa) alpont aan) alpontja
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont)
1483,63
9. a) pont aa) alpont aae) alpontja
(hazai termelés betáplálási pont)
1335,26
10. a) pont ac) alpont acb) alpontja
(tárolói betáplálási pont)
156,75
11. a) pont aa) alpont aaf) alpontja szerinti
Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont
1681,32
12. a) pont aa) alpont aag) alpontja szerinti
Csanádpalota határkeresztező kiadási pont
747,88

2. Szagosítási díj: 6121,40 Ft/l

II. Földgázelosztási díj

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja

a) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

A) B) C) D) E) F)

1.

Értékesítési kategóriák
Elosztási átalánydíj
Ft/MWh
Elosztási alapdíj
Ft/év
Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év
Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év
Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 2 725,10
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók
9 192 1 085,75
4. 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, és 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók 4 366 352,51
5. 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
964–5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
555 265,68
6. 100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
504 147,05

b) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén

A) B) C) D) E) F)

1.

Értékesítési kategóriák
Elosztási átalánydíj
Ft/MWh
Elosztási alapdíj
Ft/év
Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év
Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év
Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 3 140,70
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók
9 192 1 296,95
4. 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, és 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók
5 372 395,32
5. 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
964–5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
609 282,19
6. 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
610 178,56

c.1) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

A) B) C) D) E) F)

1.

Értékesítési kategóriák
Elosztási átalánydíj
Ft/MWh
Elosztási alapdíj
Ft/év
Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év
Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év
Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 2 519,67
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók
9 192 930,40
4. 20 m/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, és 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók
3 998 345,49
5. 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
964–5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
470 234,55
6. 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
429 168,85

c.2) Elosztási átszállítási díj: 63,51 Ft/MWh

d) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Főgáz Földgázelosztási Kft. elosztási területén

A) B) C) D) E) F)

1.

Értékesítési kategóriák
Elosztási átalánydíj
Ft/MWh
Elosztási alapdíj
Ft/év
Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év
Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év
Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 2 320,58
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók
9 192 761,91
4. 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, és 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók
4 113 290,43
5. 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
964–5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
390 215,34
6. 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
268 133,71

e) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

A) B) C) D) E)

1.

Értékesítési kategóriák
Elosztási alapdíj
Ft/év
Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év
Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év
Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh
2. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók
9 192 942,09
3. 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, és 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók
4 418 340,49
4. 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
964–5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
480 206,26
5. 100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
369 117,79

f) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. elosztási területén

A) B) C) D) E) F)

1.

Értékesítési kategóriák
Elosztási átalánydíj
Ft/MWh
Elosztási alapdíj
Ft/év
Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év
Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év
Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 2 565,21
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók
9 192 1 008,44
4. 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, és 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók
4 018 337,57
5. 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
964–5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
451 239,72
6. 100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
397 177,39

g) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az OERG Kft. és a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén

A) B) C) D) E) F)

1.

Értékesítési kategóriák
Elosztási átalánydíj
Ft/MWh
Elosztási alapdíj
Ft/év
Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év
Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év
Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh
2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 2 725,12
3. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók
9 192 1 296,95
4. 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, és 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók
12 674 164,84
5. 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
964–5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
1 157 83,25
6. 100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
1 285 95,39

III. Földgáztárolási díj

A tárolási díj elemei és mértékei:

Kitárolási díj: 11,83 Ft/MWh

Betárolási díj: 54,97 Ft/MWh

A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)

M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)

B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

2. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

A földgázelosztók által alkalmazható külön díjas szolgáltatások

A külön díjas szolgáltatások díjának (Pszolgáltatás) meghatározása:

ahol

Costkiszállás a külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felmerült kiszállás(ok) költsége (Ft)

ahol Costkiszállás = Σi(Costútiköltdég + Costkiszállási idő alatti személyi)i

ahol a szolgáltatás végrehajtása során alkalmanként kell meghatározni:

Costútiköltdég a kiszállás során felmerülő utazási költséget (Ft), amelynek kiszámítása során a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek számolhatóak el. Az engedélyes a tulajdonában lévő, vagy bérelt (lízingelt) gépjárműve(i) beszerzési, fenntartási, karbantartási, javítási, valamint üzemanyag-költségeit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) előírásának megfelelően kizárólag szabályszerűen kiállított számlák alapján (üzemanyag-költségnél a felhasználást alátámasztó útnyilvántartás alapján) érvényesítheti,

Costkiszállási idő alatti személyi a kiszállás ideje alatt felmerülő személyi költséget (Ft), amelynek kiszámítása során a kiszállás ideje alatt a kiszállásban résztvevő, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, az engedélyes saját alkalmazásában álló munkavállalók személyi költsége számolható el.

ahol Costkiszállási idő alatti személyi = pátlagos óra * Nmin,szolg * tkiszállás

ahol

pátlagos óra az egy főre jutó, elismert átlagos órai iparági munkaerőköltség (Ft/fő/óra), amelynek értékét a Hivatal határozza meg országosan egységesen,

Nmin,szolg a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges minimális létszám (fő), amelynek értéke alapértékként 1, amelytől az engedélyes csak megfelelően alátámasztott szakmai indokok esetén térhet el, amelyet a szolgáltatási díj megállapítása során köteles írásban is dokumentálni,

tkiszállás a kiszálláshoz kapcsolódó időtartam (óra), amelyet a gépjármű útnyilvántartás alapján kell meghatározni, de nem haladhatja meg a kiszállási útvonalra vonatkozó, nyilvánosan hozzáférhető gépjármű-útvonal tervezők által meghatározott leggyorsabb elérési idő 1,5-szeresét,

Costmunkavégzés a külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felmerült munkavégzés költsége (Ft)

ahol Costmunkavégzés = pátlagos munkaóra * tnormaidő

ahol

pátlagos munkaóra az egy főre jutó, elismert átlagos munkaórai munkaerőköltség (Ft/munkaóra), amelynek értékét a Hivatal területileg eltérő módon határozza meg,

tnormaidő a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges normaidő (munkaóra), amelynek értékét a Hivatal országosan egységesen határozza meg,

propközv,saját a az engedélyes saját alkalmazásban álló munkavállalóval történő teljesítése esetén felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet az engedélyes a gázévre vonatkozóan évente határoz meg szolgáltatásonként az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetett költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági maximális értékig (5%),

Costanyag,i a külön díjas szolgáltatás végrehajtása során felhasznált (ideértve a beépítésre kerülő eszközöket is) i-edik anyag költsége (Ft), amelyet az engedélyes tételesen köteles bemutatni a díj meghatározása során,

propközv,anyag,i az engedélyesnek a szolgáltatás során felhasznált i-edik anyag biztosítása során felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet az engedélyes a gázévre vonatkozóan évente határoz meg anyagonként (anyagcsoportonként) a felmerülő beszerzési és raktározási költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági maximális értékig (2%),

Costszolgáltatás,i a külön díjas szolgáltatás végrehajtása során igénybevett i-edik szolgáltatás költsége (Ft), amelyet az engedélyes a szolgáltatóval történő pénzügyi elszámolásban rögzített formában, bontásban köteles bemutatni a díj meghatározása során,

propközv,szolg,i az engedélyesnek a szolgáltatás során felhasznált i-edik szolgáltatás igénybevétele során felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet az engedélyes a gázévre vonatkozóan évente határoz meg szolgáltatásonként (szolgáltatáscsoportonként) a felmerülő beszerzési költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági maximális értékig (1%),

pátlagos óra meghatározásának módja:

Az egy főre jutó, elismert átlagos havi munkaerőköltség: 676 715 Ft/fő/hó.

Az egy főre jutó, elismert átlagos órai iparági munkaerőköltség: 4028 Ft/fő/óra.

pátlagos munkaóra meghatározásának módja:

A külön díjas szolgáltatások óradíját az alábbi táblázat tartalmazza a földgázelosztók működési területei szerinti bontásban. A táblázat értékei ahol nem érik el pátlagos óra értékét, ott felveszik annak értékét.

A) B)
1. Elosztói engedélyes megnevezése Ft/óra
2. Csepeli Erőmű Kft. 4 028
3. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 7 065
4. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 7 065
5. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 5 720
6. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 10 980
7. ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. 4 028
8. Magyar Gázszolgáltató Kft. 4 028
9. Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. 4 028
10. Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 4 028
11. TIGÁZ – DSO Földgázelosztó Kft. 5 330

tnormaidő meghatározásának módja:

A külön díjas szolgáltatások normaidejét az alábbi táblázat tartalmazza.

I. A) B)
1. Mérő le-, felszerelés, csere
2. Mérőtípus
(teljesítmény m3/h)
Normaidő = munkaidő*munkatársak száma
(óra)
3. Lemezházas gázmérők
4. G 6 alatt 1,1
5. G 10 – G 25 3,0
6. G 40 – G 65 6,5
7. G 100 12,0
8. Turbinás gázmérők
9. G 250 alatt 10,0
10. G 250 – G 500 12,0
11. G 500 – G 1000 16,0
12. G 1000 – G 5000 24,0
13. G 5000 felett 26,0
14. Forgó dugattyús gázmérők
15. G 100 alatt 6,0
16. G 100 – G 200 8,5
17. G 200 – G 500 12,0
18. G 500 – G 1000 12,0
19. G 1000 – G 5000 24,0
20. G 5000 felett 26,0
II. A) B)
1. Nyomásszabályozó le-, felszerelés, csere
2. 100 m3/h alatt 1,0
III. A) B)
1. Szolgáltatás-felfüggesztés
2. elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül) 3,0
3. tömblakásokban található fogyasztási hely kikapcsolása fali vezeték levágással 7,8
4. közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás 1,6
5. lezárás zárótárcsa beépítésével 1,6–10 m3/h-ig 1,6
6. fémes kizárás 16–100 m3/h 1,8
7. fémes kizárás 100 m3/h felett 2,9
8. plombálás 10 m3/h felett 1,8
9. gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, ledugózás) készülékenként 0,4
IV. A) B)
1. Ismételt üzembe helyezés
2. vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás nélkül) 3,0
3. tömblakásokban található fogyasztási hely visszakapcsolása fali vezeték összekötéssel 7,8
4. közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás 1,8
5. zárótárcsa eltávolítása 1,6–10 m3/h 1,6
6. fémes visszanyitás 16–100 m3/h 2,8
7. fémes visszanyitás 100 m3/h felett 3,5
8. plomba eltávolítása 10 m3/h felett 1,8
9. gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása 0,4

Ha a külön díjas szolgáltatás elvégzésére veszélyhelyzet elhárítása miatt vagy külön megállapodás alapján a felhasználó kérésére az engedélyes hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a külön díj mértéke legfeljebb pszolgáltatás x 1,5, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetében a külön díj mértéke legfeljebb pszolgáltatás x 2.

3. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

A szállítási rendszerüzemeltetők által alkalmazható külön díjas szolgáltatások

I. Jogcím-átvezetési szolgáltatás díja

A) B)
1. A jogcím-átvezetési szolgáltatás díja Jogcím-átvezetési szolgáltatás díja
Ft/MWh
2. Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aah) pontjától eltérő átadási-átvételi pont esetében 9,743
3. Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aah) pontja szerinti átadási-átvételi pont esetében 4,872

II. Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatás

Nominálás arányos órai allokált adatszolgáltatás díjai:

– alapdíj 12 000 Ft/hó/hálózati pont

– adatforgalmi díj: 1,5 Ft/frissítési gyakoriság (órai gyakorisággal frissülő jel).

– Ha a szolgáltatást igénybevevő rendszerhasználó Kereskedelmi Platform tagsággal rendelkezik, akkor az adatszolgáltatás díjmentes.

Órai nem allokált adatszolgáltatás:

– alapdíj: 10 000 Ft/hó/hálózati pont

– adatforgalmi díj: 1 Ft/frissítési gyakoriság (órás gyakorisággal frissülő jel)

– Ha szolgáltatást igénybevevő rendszerhasználó Kereskedelmi Platform tagsággal rendelkezik, akkor az adatszolgáltatás díjmentes.

Adatszolgáltatás rendszerüzemeltetők, rendszerhasználók és felhasználók részére:

A) B) C) D)

1.

Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatás díjai

ipDATA
(Ft)
OTR szerver-szerver kommunikáció
(Ft)
ipDATA és OTR szerver-szerver kommunikáció
(Ft)
2. Alapdíj / hálózati pont 10 000 8 000 15 000
3. Adatforgalmi díj (db/frissítési gyakoriság)
4. – napi gyakorisággal frissülő jel 1,00 1,00 1,50
5. – órás gyakorisággal frissülő jel 1,00 1,00 1,50
6. – pillanatnyi jel (frissítési gyakoriság 3 perc, gáz minőségi paraméterei átlag 15 perc) 0,10 0,10 0,10
7. – napi gyakorisággal frissülő vektoros elszámolási adatsor (23 db adatelem) 0,40
8. – órás gyakorisággal frissülő vektoros elszámolási adatsor (23 db adatelem) 0,40
9. – napi gyakorisággal frissülő vektoros mintaáram adatsor (19 db adatelem) 0,40
10. – órás gyakorisággal frissülő vektoros mintaáram adatsor (19 db adatelem) 0,40

III. Kereskedelmi platform tagsággal nem rendelkező rendszerhasználók egyensúlyozási szolgáltatási díja

A szállítási rendszerüzemeltetővel egyensúlyozási szerződést kötött, de Kereskedelmi Platform tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó esetén az egyensúlyozási szolgáltatás díja: 10 MFt/év

4. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

A csatlakozási díjak mértéke

I. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a bekapcsolás és az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke

a) Bekapcsolás esetén a tételes csatlakozási díj:

aa) 4 m3/h-ig: 150 000 Ft

ab) 4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150 000 Ft + 5000 Ft x (k–4)

ac) 20 m3/h-nál nagyobb: 230 000 Ft + 1.500 x (k–20)

b) I. típusú fejlesztés:

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti esetben a tételes csatlakozás díja kapacitás kategóriánként:

ba) 4 m3/h-ig: 285 000 Ft

bb) 4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285 000 Ft + 9500 x (k–4)

bc) 20 m3/h-nál nagyobb: 437 000 Ft + 2850 x (k–20)

c) II. típusú fejlesztés:

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti esetben, amennyiben a beruházás összege meghaladja ezen melléklet 1. pont b) alpont szerinti, kapacitáskategóriának megfelelő díj kétszeresét, a csatlakozás díja:

ca) 4 m3/h-ig: Fi = Bi – 285 000 Ft

cb) 4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: Fi = Bi – (285 000 Ft + 9500 x (k-4))

cc) 20 m3/h-nál nagyobb: Fi = Bi – (437 000 Ft + 2850 x (k–20)

ahol:

A) B)
1. Fi Az adott beruházáshoz igénylőnként kiszámított csatlakozási díj, forint.
2. Bi A beruházás során az igénylőnként számított, a Sztv. szerint aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó Sztv. szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét, forint.
3. k az igényelt kapacitás (m3/h).

II. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke

Az értékesítési kategóriánként számított csatlakozási díj mértéke:

Egyéb esetben a csatlakozási díj 0 (F=0).

A felhasználóktól szedhető csatlakozási díj maximuma: Fmax = B

ahol:

A) B)
1. F Az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj, forint.
2. B A beruházás során a Sztv. szerint aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó Sztv. szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét, forint.
3. TK1 A beruházásra értékesítési kategóriánként számított tőkeköltség.
4. TK0 Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert tőkeköltség.
5. ÉCS1 A beruházásra értékesítési kategóriánként számított értékcsökkenés.
6. ÉCS0 Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert értékcsökkenés.
7. ÜK1 A beruházásra értékesítési kategóriánként számított üzemeltetési költség.
8. ÜK0 Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert üzemeltetési költség.
9. m1 Várható elosztott mennyiség.
10. m0 A rendszerhasználati díjak számításánál figyelembe vett, tarifakategóriánkénti elosztott mennyiség.

III. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a kapacitásnövelés és rákapcsolás esetén alkalmazandó tételes csatlakozási díj mértéke

A kapacitásnövelés díja

a) Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki ellenőrzés időtartama a 2 munkaórát nem haladja meg: 30 000 Ft

b) Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki ellenőrzés időtartama a 2 munkaórát meghaladja: 70 000 Ft.

A rákapcsolás csatlakozási díja: 20 000 Ft

IV. Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében fejlesztés és kapacitásnövelés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke

A csatlakozási díj megállapítása során meg kell vizsgálni a csatlakozás következtében – a szállítási kapacitásdíj számításával azonos módon meghatározott – új szállítási rendszerüzemeltetői árbevétel-igény és várhatóan lekötött kapacitás arányának (fkilépési_új), illetve a csatlakozás nélkül számított szállítási rendszerüzemeltetői árbevétel-igény és szabályozás szerinti kapacitás arányának (fkilépési_jelenlegi) a viszonyát. Az új szállítási rendszerüzemeltetői árbevétel-igény megállapítása során figyelembe vett veszteség mértéke nem lehet több 0,1%-nál.

Amennyiben a csatlakozás kiépítésének költségei nem növelik meg a kiadási ponti szállítási kapacitásdíjat, azaz teljesül az alábbi egyenlőtlenég, a csatlakozási díj nulla.

A csatlakozási díj képlettel:

F = 0

Amennyiben a csatlakozás kiépítésének költségei növelnék a kiadási ponti szállítási kapacitásdíjat, azaz az alábbi egyenlőtlenég teljesül, a csatlakozási díj mértéke megegyezik a beruházás tényleges összegének és a két fajlagos (fkilépési új, fkilépési jelenlegi) egyezősége esetén számított beruházási összeg, kiadási pont létrehozása esetén

A csatlakozási díj képlettel:

F = BKT – BK0

ahol:

Á árbevétel-igény (Ft),

F csatlakozási díj (Ft),

L lekötött kapacitás (kW/h),

f fajlagos árbevétel-igény (Ft/kWh/h),

BKT a beruházás tényleges összege, kilépési pont létrehozása esetén (Ft),

BK0 a két fajlagos (jelenlegi és új) egyezősége esetén számított beruházási összeg, kilépési pont létrehozása esetén (Ft).

csatlakozási díj nem szedhető.

V. A csatlakozási díj a földgáztermelő földgázszállító vezetékhez történő csatlakozása esetén

Ft = Bt

Ft a földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj (Ft),

Bt a kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége (Ft).

VI. A földgáztermelő elosztóvezetékhez történő csatlakozása esetén alkalmazandó csatlakozási díj

Ft = Bt

ahol:

A) B)
1. Ft A földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj, forint.
2. Bt Elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetében:

– ha biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint;

– ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor figyelembe veendő a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a meglévő vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége, forint.