A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2016. (V. 18.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai teljesítményjuttatásra jogosultságának feltételeiről és megállapításának rendjéről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 158. §-a alapján teljesítményjuttatásra fordítható forrás keretösszegét az Információs Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) a Hivatal főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) legkésőbb a tárgyév március 10-ig határozza meg.

2. § Nem részesíthető teljesítményjuttatásban a Hivatal hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja), ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének eredménye nem érte el a 70%-ot.

3. § A hivatásos állomány tagja részére folyósítandó teljesítményjuttatás összegét a 2. §-ban foglaltak szerint meghatározott keretösszeg hivatásos állomány tagjára jutó arányos része és a hivatásos állomány tagja egyéni teljesítményértékelésének eredménye alapján, a tárgyév március 31-ig kell meghatározni.

4. § (1) A hivatásos állomány kivételes teljesítményt (90%-100%) nyújtó tagja számára a tárgyévre meghatározott teljesítményjuttatás mértéke legfeljebb alapilletményének háromszorosáig terjedhet.

(2) A hivatásos állomány 80%-89.99% közötti egyéni teljesítményértékeléssel rendelkező, jó teljesítményt nyújtó tagja számára a tárgyévre meghatározott teljesítményjuttatás mértéke legfeljebb alapilletményének kétszereséig terjedhet.

(3) A hivatásos állomány 70%-79.99% közötti egyéni teljesítményértékeléssel rendelkező, jó teljesítményt nyújtó tagja számára a tárgyévre meghatározott teljesítményjuttatás mértéke legfeljebb alapilletményének összegéig terjedhet.

5. § A hivatásos állomány tagja részére meghatározott teljesítményjuttatás tárgyévi összegét az állományilletékes parancsnok határozza meg és a tárgyév április 15-ig a főigazgató hagyja jóvá.

6. § A jóváhagyott egyéni teljesítményjuttatási összegről kiállított állományparancsot a Hivatal személyügyi feladatokat ellátó szervezeti eleme küldi meg a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti eleme részére.

7. § Ha a hivatásos állomány tagja szolgálatát más szervnél teljesíti, a Hszt. 158. § (4) bekezdése alapján részére fizethető teljesítményjuttatás folyósításával kapcsolatos részletes szabályokat a Hszt. 62. § (1) bekezdése alapján kötendő megállapodásban kell rögzíteni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § A 2016. évben teljesítményjuttatásra fordítható forrás összegét és a 2015. évi egyéni teljesítményértékelések alapján fizetendő teljesítményjuttatások éves összegét legkésőbb jelen rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül kell meghatározni.


  Vissza az oldal tetejére