Hatály: közlönyállapot (2016.IX.16.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3., 5., 9-10., 12-13. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el.

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei a 2-5. mellékletben kerülnek kiadásra.

(2) A 2. melléklet határozza meg az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(3) A 3. melléklet határozza meg a kultúráért és az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(4) A 4. melléklet határozza meg a sportpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(5) Az 5. melléklet határozza meg a gyermekek és az ifjúság védelméért és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(6) A 6. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(7) A 7. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítésekre - külön jogszabályok alapján - megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2-5. mellékletben kiadásra kerülő szakmai és vizsgakövetelményekben feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket,

b) a 2-5. mellékletben nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket, valamint

c) az egészségügy szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetében azokat az a) és b) pont alá nem tartozó képesítéseket is, amelyeket az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó intézmény tudásszintméréssel elismer.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépéséig megkezdett képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

4. § Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet.

1. melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez

Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

A B C D
Sor-
szám
Szakképesítés azonosító száma Szakképesítések/részszak képesítés/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
Szakmacsoport
megnevezése
A szakképesítésért felelős
miniszter
1 55 723 16 Alapellátási közösségi szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
2 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (érettségivel szerezhető) Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
3 55 725 01 Aneszteziológiai szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
4 55 723 01 Ápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
5 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
6 31 723 01 Betegkísérő Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
7 52 725 01 Boncmester Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
8 55 725 03 Citológiai szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
9 55 725 16 CT/MR szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
10 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
11 55 723 03 Diabetológiai szakápoló és edukátor Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
12 32 720 01 Egészségfejlesztési segítő Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
13 53 853 01 Egészségügyi gázmester Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
14 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
15 32 853 01 Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
16 52 720 02 Egészségügyi technikai asszisztens (érettségivel szerezhető) Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
17 55 725 04 Endoszkópos szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
18 55 723 04 Epidemiológiai szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
19 54 726 03 Ergoterapeuta Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
20 55 723 05 Felnőtt intenzív szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
21 31 725 01 Fertőtlenítő-sterilező Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
22 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
23 54 720 02 Fogászati asszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
24 55 723 06 Foglalkozás-egészségügyi szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
25 55 724 01 Fogtechnikus Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
26 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
27 55 724 02 Fülilleszték készítő Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
28 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
29 54 723 02 Gyakorló ápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
30 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
31 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
32 54 723 01 Gyakorló mentőápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
33 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
34 55 723 08 Gyermek intenzív szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
35 52 726 01 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
36 54 726 04 Gyógymasszőr Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
37 55 720 02 Gyógyszerkiadó szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
38 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
39 55 725 06 Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
40 55 723 09 Hospice szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
41 55 725 07 Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
42 55 725 17 Intervenciós szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
43 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
44 55 725 09 Kémiai laboratóriumi szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
45 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
46 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
47 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
48 55 723 10 Légzőszervi szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
49 55 723 11 Mentőápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
50 55 725 14 Mikrobiológiai szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
51 55 725 15 Műtéti szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
52 32 725 01 Műtőssegéd-gipszmester Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
53 55 723 12 Nefrológiai szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
54 55 725 19 Nukleáris medicina szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
55 55 723 13 Onkológiai szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
56 32 726 01 Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
57 54 726 02 Ortopédiai műszerész Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
58 54 720 04 Perioperatív asszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
59 55 723 14 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
60 54 725 09 Radiográfiai asszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
61 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
62 55 726 02 Sportmasszőr Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
63 55 725 20 Sugárterápiás szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
64 55 723 15 Sürgősségi szakápoló Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
65 55 725 21 Szövettani szakasszisztens Egészségügy egészségügyért felelős miniszter
66 51 213 04 3D modellező Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
67 51 213 05 Animációkészítő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
68 31 212 01 Bábkészítő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
69 51 521 01 Díszletkivitelező Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
70 51 345 07 Előadóművészeti jegypénztáros Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
71 51 345 08 Előadóművészeti közönség kezelő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
72 51 345 09 Előadóművészeti szervező Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
73 53 213 02 Fővilágosító Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
74 54 211 04 Grafikus Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
75 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
76 53 213 03 Gyártásvezető Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
77 52 345 01 Hanglemez-bemutató Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
78 54 213 01 Hangmester Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
79 51 521 01 Hangosító Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
80 55 213 01 Hangtárvezető Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
81 55 212 04 Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
82 32 212 01 Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
83 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
84 21 215 01 Kosárfonó Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
85 52 341 03 Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció kultúráért felelős miniszter
86 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével)
Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
87 62 345 01 Közművelődési szakember I. Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
88 55 345 02 Közösségfejlesztő animátor Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
89 51 345 01 Kulturális rendezvényszervező Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
90 54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
91 52 213 01 Mozgóképgyártó Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
92 53 213 05 Mozgóképgyártó hangtechnikus Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
93 51 213 08 Mozgóképkészítő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
94 52 341 04 Mozgóképterjesztő és -üzemeltető Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
95 51 341 04 Mozigépész Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
96 51 211 01 Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
97 51 211 02 Múzeumi preparátor Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
98 51 211 03 Műtárgyvédelmi asszisztens Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
99 52 211 01 Műtárgyvédelmi munkatárs Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
100 54 211 10 Művészeti és médiafotográfus Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
101 53 215 01 Népi játék és kismesterségek oktatója Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
102 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
103 55 212 06 Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
104 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
105 54 212 07 Pantomimes Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
106 51 213 01 Produkciós asszisztens Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
107 52 345 07 Rendezvényszervező Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
108 51 521 04 Rendezvénytechnikus Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
109 51 213 02 Rögzítésvezető Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
110 52 322 01 Segédkönyvtáros Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
111 52 322 02 Segédlevéltáros és ügykezelő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
112 53 211 01 Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
113 53 213 06 Stúdióvezető Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
114 53 213 07 Szerkesztő műsorvezető Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
115 55 212 01 Színész Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
116 54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
117 54 521 08 Színpad- és porond technikus Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
118 51 521 05 Színpadi alsógépezet kezelő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
119 51 521 06 Színpadi díszítő, berendező Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
120 55 521 02 Színpadi fénytervező Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
121 51 521 07 Színpadi hangtechnikus Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
122 55 521 03 Színpadi magasépítő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
123 31 521 13 Színpadi segéddíszítő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
124 51 521 02 Színpadmester Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
125 55 212 07 Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
126 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
127 53 213 08 Televíziós kameraman Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
128 51 213 03 Utómunka asszisztens Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
129 53 213 09 Utómunka szakasszisztens Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
130 51 521 03 Világítástechnikus Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
131 51 521 08 Zsinórpadlás-kezelő Művészet, közművelődés, kommunikáció kultúráért felelős miniszter
132 55 211 01 Aranyműves Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
133 55 212 02 Artista I. (a szakmairány megnevezésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
134 54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
135 55 211 02 Bronzműves és szoboröntő Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
136 52 761 01 Családsegítő asszisztens Oktatás oktatásért felelős miniszter
137 54 211 01 Dekoratőr Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
138 55 211 03 Díszítő festő Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
139 55 211 04 Díszlettervező Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
140 34 211 01 Díszműkovács Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
141 54 211 02 Divat- és stílustervező Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
142 55 212 03 Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
143 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
144 55 211 07 Ezüstműves Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
145 54 211 03 Festő Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
146 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója Oktatás oktatásért felelős miniszter
147 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
148 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs Oktatás oktatásért felelős miniszter
149 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
150 54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
151 55 211 05 Jelmeztervező Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
152 54 211 05 Kerámiaműves Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
153 55 212 05 Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
154 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
155 32 140 01 Óvodai dajka Oktatás oktatásért felelős miniszter
156 54 211 06 Ötvös Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
157 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs Oktatás oktatásért felelős miniszter
158 54 211 07 Szobrász Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
159 55 212 08 Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
160 54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
161 54 211 08 Textilműves Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
162 54 211 09 Üvegműves Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
163 55 211 08 Vésnök Művészet, közművelődés, kommunikáció oktatásért felelős miniszter
164 51 813 01 Aqua tréner Oktatás sportpolitikáért felelős miniszter
165 51 813 02 Csoportos fitness instruktor Oktatás sportpolitikáért felelős miniszter
165 51 813 03 Fitness instruktor Oktatás sportpolitikáért felelős miniszter
167 31 813 02 Fitness-wellness asszisztens Oktatás sportpolitikáért felelős miniszter
168 54 813 01 Fitness-wellness instruktor Oktatás sportpolitikáért felelős miniszter
169 54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) Oktatás sportpolitikáért felelős miniszter
170 31 813 01 Sportoktató (a sportág megjelölésével) Oktatás sportpolitikáért felelős miniszter
171 52 813 01 Sportszervező, -menedzser Oktatás sportpolitikáért felelős miniszter
172 55 813 01 Személyi edző Oktatás sportpolitikáért felelős miniszter
173 52 813 02 Tánc instruktor Oktatás sportpolitikáért felelős miniszter
174 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő Szociális szolgáltatások gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
175 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens Szociális szolgáltatások gyermekek és ifjúság védelméért felelős miniszter
176 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó Szociális szolgáltatások gyermekek és ifjúság védelméért elelős miniszter
177 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Szociális szolgáltatások gyermekek és ifjúság védelméért felelős miniszter
178 32 761 01 Nevelőszülő Szociális szolgáltatások gyermekek és ifjúság védelméért felelős miniszter
179 35 762 01 Demencia gondozó Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
180 55 762 01 Foglalkozás-szervező Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
181 55 762 02 Gerontológiai gondozó Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
182 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
183 53 223 01 Jelnyelvi szaktolmács Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
184 52 223 01 Jelnyelvi tolmács Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
185 53 810 01 Jelző kutya kiképzője Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
186 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
187 53 810 02 Mozgássérültet segítő kutya kiképzője Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
188 55 762 04 Pszichiátriai gondozó Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
189 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
190 51 223 01 Relé jelnyelvi tolmács Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
191 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
192 54 762 02 Szociális asszisztens Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
193 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
194 54 762 03 Szociális szakgondozó Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
195 55 762 06 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
196 53 810 03 Vakvezető kutya kiképzője Szociális szolgáltatások szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

2. melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez

Az 1. sorszámú Alapellátási közösségi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 16

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Alapellátási közösségi szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, vagy 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Szakápoló
3.1.3. 3311 Ápoló, szakápoló Üzemi ápoló
3.1.4. Üzemi és körzeti nővér

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az alapellátási közösségi szakápoló feladata a háziorvosi praxisban a csapat tagjaként önállóan, együttműködve a betegek ellátása, hozzátartozók oktatása, speciális vizsgáló eljárások, beavatkozások végzése az alapellátás területén, valamint részt vesz a betegek szakszerű, megelőző, gyógyító, gondozó, sürgősségi, és rehabilitációs feladatainak elvégzésében az alapellátás különböző szintjein, valamint területein.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- feladatait és ismereteit a népegészségügyi feladatok, célkitűzések rendszerébe integrálni

- a népegészségügy intézményrendszerével kapcsolatot tartani

- munkaterületén a közösségi ellátásban részt venni, közösségi felmérést készíteni, közösségi diagnózisokat megállapítani

- egészségfejlesztési tervet készíteni, végrehajtani, értékelését elvégezni

- az egyéni és közösségi egészségtervek megvalósításában együttműködni

- az ellátási területeken koordinálni, szervező feladatokat ellátni, a betegutak menedzselésében részt venni

- a beteg/család teljes körű otthoni ellátását megszervezni, a házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot felvenni és tartani

- szükség esetén a védőnői és iskolai egészségügyi szolgálattal együttműködni

- az ápolási tevékenységét a speciális közösségi ellátási ismeretei alapján elvégezni, felmérni a beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit, megtervezni, elvégezni és értékelni az ápolási folyamatot, erről ápolási dokumentációt vezetni

- orvosi utasítás alapján a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, vér- és váladékvételt elvégezni

- orvosi vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz előkészíteni, asszisztálni a rendelőben és a beteg otthonában, egyes noninvazív vizsgálatokat orvosi utasításra elvégezni, a leleteket orvosi értékelésre előkészíteni

- a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet kialakításában közreműködni, ápolást-, mozgást segítő eszközöket alkalmazni, használatukat a beteggel és családjával ismertetni, szükség esetén szakápolási, ápolási és gondozási tevékenységet elvégezni

- a praxis hatáskörébe tartozó orvos szakértői feladatok elvégzésében közreműködni, dokumentálni azokat és vezetni a nyilvántartást

- kompetenciakörében tanácsadással szolgálni a beteg és a hozzátartozói valamint önszerveződő csoportok és betegklubok részére

- az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra motiválni, segíteni és elvégezni a primer (egészségnevelés, védőoltások), szekunder (szűrővizsgálatok) és tercier (rehabilitáció) egészségvédelmi feladatokat, továbbá mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést

- közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátni, a fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységet elvégezni, fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint környezetükkel kapcsolatos feladatokat ellátni

- a praxis krónikus betegei körében gondozási feladatokat ellátni a beteg, illetve közösség edukációs feladatait kompetencián belül ellátni

- a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok végrehajtásában közreműködni, fertőző beteg be- és kijelentést elkészíteni és nyilvántartást vezetni

- a kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és nyilvántartásában részt venni és dokumentálni

- a praxis közegészségügyi-járványügyi viszonyait figyelemmel kísérni és közreműködni a hiányosságok felszámolásában

- a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésében, valamint az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében részt venni

- a sürgősségi ellátásban részt venni, a vészhelyzeteket felismerni, életveszély esetén az elsősegélynyújtást szakszerűen megkezdeni, sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátását megszervezni

- a praxisba nem bejelentett betegek ambuláns ellátásában közreműködni, erről nyilvántartást vezetni és dokumentációt készíteni

- a praxis menedzsmentben, a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek, intézmények közötti kapcsolat megteremtésében, fenntartásában részt venni

- a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti feltételek biztosításában együttműködni

- a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről, valamint a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról gondoskodni

- a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait elvégezni, a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségnek eleget tenni, informatikai eszközöket, támogató szoftvereket felhasználói szinten kezelni

- a praxis előjegyzési listáját vezetni, a munkát a rendelési idő alatt az alapján szervezni, a pácienseket a hozzáférhető ellátásokról informálni

- az önkormányzat egészségügyi irodájával és a népegészségügyi szakigazgatási szervezetével a közösségi ellátás szervezésének érdekében kapcsolatot tartani

- a praxisközösség egyéb szakdolgozóival hatékonyan együttműködni

- a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében részt venni

- a praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyelni és pályázatok írásában részt venni

- a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket alkalmazni, az etikai és jogi szabályokat, standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben betartani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, rész szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépüléssel szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító megnevezése
4.3. 11634-16 Alapellátási közösségi szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele és az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. Az Alapellátási közösségi szakápolás szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11634-16 Alapellátási közösségi szakápolás gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alapellátási, közösségi szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásnak, munkahelyzetnek megfelelően, asszisztálás diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál, közösségi felmérés készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex alapellátási-közösségi elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive. hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Oktatás technikai eszközök (tábla, projektor)
6.3. Házi orvosi rendelők - minimum rendeletben megfogalmazott - tárgyi eszközei (bútorzat, textíliák, fém, üveg, műanyag és gumi eszközök)
6.4. Újraélesztés eszközei
6.5. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.6. Számítógép (háziorvosi ellátás során alkalmazott programmal), nyomtató
6.7. Dokumentáció és archiválás eszközei, hatósági vizsgálatok dokumentációja
6.8. Vizsgáló ágy, szék
6.9. Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel, kéz fertőtlenítőszer, bőr fertőtlenítőszer, eszköz fertőtlenítőszer
6.10. Diagnosztikai eszközök, vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra) felnőtt és gyermek, EKG, hőmérő, testsúly mérleg, testmagasság mérés eszközei,mérőszalag, vércukormérő szett,
6.11. Oszcillométer vagy doppler, érszűkület megállapításának eszközei
6.12. Otoscop
6.13. Vizeletvizsgálathoz szükséges eszközök
6.14. Reflexkalapács, pupillalámpa
6.15. Színlátást vizsgáló könyv
6.16. Látásélesség vizsgáló tábla
6.17. Szakápolás, invazív beavatkozások eszközei (infúziós terápia esetén, injekciózás eszközei, beöntő készülék, gyomormosó szett, katéterek)
6.18. Gyógyszerszekrény
6.19. Felszerelt sebkötöző kocsi
6.20. Hordozható szívó
6.21. Sterilizátor
6.22. Felszerelt nővértáska, orvosi táska
6.23. Szociális helyiség, zuhanyzó, öltöző

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 720 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1700-2000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3321 Általános egészségügyi asszisztens Általános asszisztens
3.1.3. Egyéb asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg intézetekben, az otthonápolásban és a hospice szolgálatoknál az ápolási csapat tagjaként, ápoló irányítása mellett, a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai, jogi normáit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni

- a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni

- a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után

- beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni

- a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni

- betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni

- a beteg állapotváltozására utaló jeleket felismerni

- sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni

- az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni

- a végzett orvosi,asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni

- orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni

- az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni

- betegelőjegyzést, betegirányítást végezni

- mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni

- a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni

- a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani

- az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni

- az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialis survaillance tevékenységben részt venni

- biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremteni

- veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni

- akadályozottsággal élő gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító megnevezése
4.3. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 11221-16 Alapápolás
4.7. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
4.8. 11222-16 Klinikumi ismeretek
4.9. 11635-16 Egészségügyi asszisztensi feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 11221-16 Alapápolás gyakorlati
5.2.7. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
5.2.8. 11222-16 Klinikumi ismeretek szóbeli
5.2.9. 11635-16 Egészségügyi asszisztensi ismeretek szóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ápolási és asszisztensi feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a beteg fogadása, a munkaterület előkészítése, a beteg előkészítése, kardinális tünetek észlelése és dokumentálása, a vizsgálat, beavatkozás elvégzése, segédkezés a vizsgálatok és beavatkozások során, vizsgálati anyagok levétele és kezelése, betegmegfigyelés, adminisztrációs feladatok ellátása, vizsgálati anyagok diagnosztikus laboratóriumba juttatása, eszközök, kezelő fertőtlenítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11221-16 Alapápolás, 11110-16 Egészségügyi alapismeretek, 11222-16

Klinikumi ismeretek, 11635-16 Egészségügyi asszisztensi ismeretek követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az egészségügyi asszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Egészségügyi asszisztensi ismeretek követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag- és gumi eszközök)
6.3. Ápolási szimulációs fantomok
6.4. Ápolási torzók, mulageok
6.5. Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.6. Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
6.7. Dokumentációs formanyomtatványok
6.8. Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal
6.9. Egyszer használatos steril eszközök
6.10. EKG (12 csatornás)
6.11. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.12. Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.13. Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.14. Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.15. Gyógyszerelés eszközei
6.16. Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer használatos eszközök, anyagok
6.17. Kötszerek, rögzítő eszközök
6.18. „Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.19. Látásvizsgálat eszközei
6.20. Légútbiztosítás eszközei
6.21. Mérleg
6.22. Mérőműszerek
6.23. Mozgást segítő eszközök
6.24. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.25. Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.26. Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.27. Szakrendelők speciális eszközei (belgyógyászat, sebészet, traumatológia, ortopédia, diabetológia, gasztroenterológia, nefrológia, kardiológia, pulmonológia-allergológia, neurológia, szemészet, fül-orr-gégészet, urológia, nőgyógyászat, pszichiátria, gyermekgyógyászat)
6.28. Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 3. sorszámú Aneszteziológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Aneszteziológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló, 54 720 04 Perioperatív asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év aneszteziológiai munkaterületen eltöltött szakirányú gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2. 3321 Általános egészségügyi asszisztens Aneszteziológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az aneszteziológiai szakasszisztens ismereteit az aneszteziológia területén következetesen és megfelelő helyzetfelismerő képességgel alkalmazza. Feladatait felelősségteljesen és megbízhatóan végzi. Részt vesz az általános, a speciális és a regionális anesztézia megvalósításában, a beteg körüli teendők ellátásában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- csapat-munkában dolgozni

- előírás szerint használni a műtéti zsiliprendszert

- a perioperatív asszisztens tevékenységét koordinálni

- kommunikálni a beteggel

- megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet

- betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait

- fogadni a beteget a műtőben

- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést

- alkalmazni az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, eszközöket és készülékeket

- őrizni és észlelni a beteget a peri- és korai posztanesztéziás időszakban

- azonnal felismerni a vitális funkciók romlását

- aktívan részt venni az életmentő beavatkozásokban

- elvégezni a műtéti érzéstelenítés előtti teendőket

- elvégezni a műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti teendőket

- elvégezni a műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket

- asszisztálni az anesztézia befejező szakaszában

- megteremteni a gerincközeli érzéstelenítéshez szükséges körülményeket

- segédkezni a regionális anesztézia kivitelezésében

- részt venni a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást adni az alkalmazott anesztéziáról, a szükséges ápolási és monitorozási feladatokról

- közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő asszisztensek oktatásában, az aneszteziológia kutatásában, fejlesztésében

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11105-12 Élettani ismeretek az aneszteziológiában
4.4. 11106-12 Általános és speciális aneszteziológia
4.5. 11107-12 Regionális aneszteziológia

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11105-12 Élettani ismeretek az aneszteziológiában szóbeli
5.2.4. 11106-12 Általános és speciális aneszteziológia szóbeli
5.2.5. 11107-12 Regionális aneszteziológia szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A választott műtéti érzéstelenítéssel kapcsolatos szakasszisztensi feladatok.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a műtőben fogadja a beteget, azonosítja, dokumentációját ellenőrzi, elvégzi a műtéti érzéstelenítés előtti, műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti, műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket. Asszisztál az anesztézia befejező szakaszában.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:-

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek felidézése.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Altatógép
6.3. Betegellenőrző monitor
6.4. Betegmegfigyelési kézieszközök
6.5. Betegmelegítő eszközök
6.6. Dokumentáció és archiválás eszközei
6.7. Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek
6.8. Egyszerhasználatos védőruhák, maszkok, gumikesztyűk
6.9. Fájdalomcsillapítás eszközei
6.10. Fertőtlenítőszerek
6.11. Fiberoszkóp
6.12. Perifériás vénabiztosítás eszközei
6.13. Centrális vénabiztosítás eszközei
6.14. Fecskendős pumpa
6.15. Volumetrikus pumpa
6.16. Kötszerek, textíliák, izolálás eszközei
6.17. Légútbiztosítás eszközei
6.18. Mulázsok
6.19. Nehéz intubáció eszközei
6.20. Oktatástechnikai eszközök
6.21. Oxigénterápia eszközei
6.22. Emeltszintű újraélesztés eszközei
6.23. Haemodinamikai monitorozás eszközei - Picco
6.24. Transzfuziológia eszközei
6.25. Vér- és infúziómelegítő eszközök
6.26. Vérmentő készülék

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az 54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítést, az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói, illetve mentőtiszti szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 02 Gyakorló ápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Ápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris csapat tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati készségei alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi az ápolási tevékenységet, valamint az alárendelt csapat tagok szakmai tevékenységét. Részt vesz a tanulók és a felügyelete alá tartozó munkatársak gyakorlati oktatásában. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel, hozzátartozóval és az ellátó csapat tagjaival. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza a beteget, részt vesz a rehabilitációjában. Kompetenciaszintű diagnosztikai és terápiás beavatkozást, gyógyszerelést és szakápolást végez.

Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja. Az azonnali beavatkozást igénylő sürgősségi állapotokat felismeri, kompetenciájának megfelelően végzi a beteg ellátását. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségfejlesztő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogi és minőségirányítási szabályozások szerint.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni

- munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni és ellenőrizni

- ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni

- a felnőtt ember,páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe

- a beteg felnőtt ember, páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait

- a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról

- a kompetenciájába tartozó gyógyszer és infúzióadagolás indikációjának felállítására, azok bejuttatására

- holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével

- egészségnevelő és egészségfejlesztő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség és az önellátó képesség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein

- a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni

- sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást, kompetencia szintű sürgősségi ellátást végezni

- a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

- személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3 55 723 03 Diabetológiai szakápoló és edukátor szakképesítés-ráépülés
3.3.4 55 723 04 Epidemiológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.5 55 723 05 Felnőtt intenzív szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.6 55 723 06 Foglalkozásegészségügyi szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.7 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.8 55 723 09 Hospice szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.9 55 723 10 Légzőszervi szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.10 55 723 12 Nefrológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.11 55 723 13 Onkológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.12 55 723 14 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató szakképesítés-ráépülés
3.3.13 55 723 15 Sürgősségi szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.14 55 723 16 Alapellátási közösségi szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.15 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
3.3.16 55 725 01 Aneszteziológiai szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
3.3.17 55 725 04 Endoszkópos szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
3.3.19 55725 15 Műtéti szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
3.3.20 54 720 01 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
3.3.21 54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
3.3.22 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
3.3.23 54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
3.3.24 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.25 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
3.3.26 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
3.3.27 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
3.3.28 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
3.3.29 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
3.3.30 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
3.3.31 54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
3.3.32 54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
3.3.33 54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
3.3.34 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.35 55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
3.3.36 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
3.3.37 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
3.3.38 55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
3.3.39 55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1 A szakképesítés-ráépüléssel szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2 azonosító száma megnevezése
4.3 11113-16 Szakápolási feladatok
4.4 11734-16 Bővített kompetenciájú betegellátás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: -

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. - - -

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján, asszisztálás diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2 Felszerelt ápolási demonstrációs terem ápolási fantommal
6.3 Kézmosás, kézfertőtlenítés eszközei és oldatai
6.4 Fertőtlenítés eszközei és oldatai (bőr és nyálkahártya, kéz, felület, gép, eszköz)
6.5 Egyéni védőeszközök (sapka, orr-száj maszk, védő szemüveg, kesztyű, ujjvédő, köpeny)
6.6 A veszélyes és kommunális hulladékok tárolására alkalmas eszközök
6.7 A mindennapi ápolás, gondozás, szakápolás eszközei a beteg szükségleteinek kielégítéséhez
6.8 Az ápolói beavatkozások eszközei (hólyagkatéterezés, gyomor-szonda levezetés, beöntés, gyomormosás, gyógyszerelés, injekciózás, klinikai enteralis táplálás)
6.9 Suprapubicus katéterezés, epicystostoma eszközei
6.10 Linton-szonda, Sengstaken-Blakemore-szonda
6.11 Punkciós eszközök (lumbal, has, mellkas, sternum, pericardium)
6.12 Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök
6.13 Diagnosztikai eszközök (pulzoximéter, vérnyomásmérő, fonendoszkóp, fülhőmérő, vércukorszintmérő, 12 elvezetéses EKG készülék)
6.14 A sürgősségi állapotok ellátásának oktatási eszközei:
BLS fantom (felnőtt és gyermek) Gyakorló AED
Egyszerű légútbiztosításra alkalmas supraglottikus eszközök (oropharyngealis tubus, nasopharyngealis tubus laryngealis maszk) méretenként és gyakorló fantom
Öntelődő lélegeztető ballon-maszk rezervoárral (felnőtt és csecsemő)
A légúti leszívás eszköze, leszívó katéterekkel, Lélegeztetőgép
Idegentest fogó
6.15 Oxigénterápia eszközei (oxigénpalack-tartóval, reduktorral, flow meter, oxigénszonda, 50 es és 100-as oxigénmaszkok)
6.16 Az inhalációs terápia és légzési fizioterápia eszközei (nebulizátor, párásító, aeroflow)
6.17 A tracheostoma és gégekanül ápolásának, gondozásának eszközei
6.18 Betegmegfigyelő monitor és tartozékai
6.19 Perifériás vénabiztosítás eszközei gyakorló torzóval
6.20 Az artéria punkció és kanülgondozás eszközei gyakorló torzóval
6.21 A centrális vénabiztosítás és kanülgondozás eszközei gyakorló torzóval
6.22 A mellkas drenázs eszközei és mellkasi szívótartály gyakorló torzóval
6.23 Transzfúziós terápia eszközei transzfúziós tálcán
6.24 Vér és infúzió melegítő készülék
6.25 Infúziós pumpa (fecskendős és volumetrikus)
6.26 EDA-kanülálás és gyógyszer bejuttatás eszközei
6.27 PCA pumpa
6.28 A parenteralis táplálás eszközei
6.29 A krónikus sebellátás eszközei
6.30 A decubitus kezelésének és prevenciójának eszközei
6.31 A sztómaterápia és gondozás (ileosztóma, kolosztóma, urosztóma) eszközei és gyakorló torzóval
6.32 A sérülések rögzítésének eszközei (nyakrögzítő, gerinchordágy, medenceöv, húzó-sín, vacuum-sín)
6.33 A betegellátás során alkalmazott dokumentációk
6.34 Oktatástechnikai eszközök, számítógép perifériákkal

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. Az ápoló szakképesítés képzésének szervezésekor figyelembe kell venni a szakképesítések elismeréséről szóló Európai Parlament és Tanács 2005/36/EK irányelvének, 3. szakasz 31. cikkében, valamint az V. mellékletében előírt minimálisan kötelező képzési feltételeket.

Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 54 725 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1 FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2 3321 Általános egészségügyi asszisztens Audiológiai asszisztens
3.1.3 Hallásvizsgáló asszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus megtervezi és elvégzi a szubjektív és objektív hallás vizsgálatokat. Aktívan részt vesz a hallássérült betegek rehabilitációjában. Felméri a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegeli a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket, hallásrehabilitációs tervet készít, majd ez alapján elvégzi a hallási rendszerek egyéni adaptálását. A szakmai, társadalombiztosítási, kereskedelmi, számviteli szabályok figyelembe vételével, kiszolgálja a hallásjavító-halláspótló, hallássegítő eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- A fül betegségeinek ismeretében megítélni a hallásvizsgálatok elvégzésének lehetőségét

- Megtervezni és elvégezni az elvégzendő szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat

- A tisztahang-küszöb vizsgálatot elvégezni, az eredményeit rögzíti és értelmezi

- A küszöbvizsgálat eredményének függvényében megtervezni a további küszöb feletti és objektív vizsgálatokat az audiológus szakorvossal konzultálva és elvégzni azokat

- Szubjektív vizsgálatokat (klasszikus hallásvizsgálatok, hangvilla, tisztahang hallásküszöb, beszédaudiometria, recruitment- és kóros hallóideg fáradás vizsgálatok, beszédaudiometria, tinnitometria) és objektív vizsgálatokat (tympanometria, stapedius reflex, otoakusztikus emisszió, BERA, ASSR, MLR, CERA) végezni

- Gyermekeken az életkornak megfelelő objektív és szubjektív vizsgálatokat végezni

- Prevenciós feladatokat ellátni

- felismerni az audiológiai sürgősségi kórképeket és ezek esetén megfelelő betegirányítást végezni

- Felmérni a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegelni a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket

- Tájékoztatást adni a hallásrehabilitáció lehetőségeiről, hallásjavító eszközökről, hallási rendszerekről, tartozékokról, kiegészítőkről

- Ismerni a hallásjavító műtéti eljárások indikációját, ezek szükségessége esetén megfelelő betegirányítást végezni

- A vizsgálati eredmények és páciens igényeinek figyelembe vételével az audiológus szakorvossal konzultálva kiválasztani a hallásjavító eszközt, illetve hallási rendszert és összeállítani a hallás rehabilitációs tervet

- Elvégezni a hallásjavító készülék(ek) programozását a hallási rendszerek szinkronizálását

- Hallás- és hallásrehabilitációs gondozást végezni

- A hallásrehabilitációs ismereteit alkalmazva kiszolgálni a hallásjavító eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat

- Szabad hangteres vizsgálatokat végezni, életminőség vizsgálatot végezni, ezek alapján megítélni a hallásrehabilitáció hatékonyságát

- Értelmezni az orvosi vény tartalmát, betartja az orvosi utasításokat, szabályos vénykezelési technikát alkalmaz

- Ismerni és alkalmazni a kereskedelmi jogszabályokat

- Kereskedelmi tevékenységet végezni (pénzt kezel, számlát készít, készletez, megrendel, nyilvántartást vezet)

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2 azonosító megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.4 54 720 01 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
3.3.5 54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
3.3.6 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
3.3.7 54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
3.3.8 54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat
3.3.9 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.10 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
3.3.11 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
3.3.12 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
3.3.13 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
3.3.14 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
3.3.15 54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
3.3.16 54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
3.3.17 54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
3.3.18 55 723 01 Ápoló azonos ágazat
3.3.19 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.20 55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
3.3.21 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
3.3.22 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
3.3.23 55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
3.3.24 55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat
3.3.25 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2 azonosító száma megnevezése
4.3 11108-16 Audiológia
4.4 11109-16 Hallásakusztika
4.5 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
4.6 11221-16 Alapápolás
4.7 11222-16 Klinikumi ismeretek
4.8 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.9 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1 A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2 azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3 11108-16 Audiológia írásbeli, gyakorlati
5.2.4 11109-16 Hallásakusztika írásbeli, gyakorlati
5.2.5 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések írásbeli
5.2.6 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.7 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.8 11110-16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
5.2.9 11221-16 Alapápolás gyakorlati
5.2.10 11222-16 Klinikumi ismeretek szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hallássérült beteg szubjektív és objektív audiológiai vizsgálata és hallássérüléssel rendelkező személy hallás rehabilitációja.

A vizsgafeladat ismertetése feladatleírásban rögzítetten: anamnézis felvétele, az orvos által megadott fültükri kép értelmezése, az elvégzendő szubjektív és objektív vizsgálatok megtervezése és kivitelezése, a kapott lelet értelmezése, hallás rehabilitációs terv készítése, hallássérült beteg hallásjavító és egyéb hallási rendszerrel történő ellátása, egyéb hallásrehabilitációs lehetőség (műtét, implantáció) ismertetése, hallókészülék illesztése, eredményességet ellenőrző vizsgálat.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11108-16 Audiológia, 11109-16 Hallásakusztika, 11110-16 Egészségügyi alapismeretek, 11222-16 Klinikumi ismeretek követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése.

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11108-16 Audiológia, 11109-16 Hallásakusztika, követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2 Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.3 Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag- és gumi eszközök)
6.4 Ápolási szimulációs fantomok
6.5 Ápolási torzók, mulageok
6.6 Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.7 Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
6.8 Dokumentációs formanyomtatványok
6.9 Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal
6.10 Egyszerhasználatos steril eszközök
6.11 EKG (12 csatornás)
6.12 Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.13 Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.14 Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.15 Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.16 Gyógyszerelés eszközei
6.17 Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer használatos eszközök, anyagok
6.18 Kötszerek, rögzítő eszközök
6.19 „Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.20 Légútbiztosítás eszközei
6.21 Mérőműszerek
6.22 Mozgást segítő eszközök
6.23 Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.24 Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.25 Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.26 Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.27. Csendes kabin (ajánlott zajszint 15-25 dBA között)
6.28 Klinikai audiométer
6.29 Klinikai Impedanciamérő (Tympanométer, Stapedius reflex,
6.30 Beszédaudiométer (kliniki audiométer CD, DVD lejátszóval, szakmailag elfogadott
6.31 Otoakusztikus emisszió mérőműszer (szűrő és klinikai)
6.32 Agytörzsi potenciál mérőműszer Elektromos válaszok regisztrálására (BERA, ASSR,
6.33 Szabadhangteres vizsgáló egység
6.34 Otoscóp
6.35 Számítógépes háttér
6.36 Hi-pro programozó egység
6.37 NOAH program (jogtiszta)
6.38 Hallókészülék illesztő számítógép programok (minimum 4 féle)
6.39 Hallókészülékek zárt és nyitott illesztéséhez szükséges tartozékok
6.40 Hallásjavító eszközök (minimum 4 féle gyártótól), implantálható hallásjavító eszközök
6.41 Halláspótló eszközök
6.42 Hallássegítő eszközök
6.43 Lenyomatvételhez szükséges anyag, fecskendő, szivacs
6.44 Dokumentációs eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 6. sorszámú Betegkísérő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 723 01

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Betegkísérő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:-

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év egészségügyi területen eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5222 Segédápoló, műtőssegéd Betegszállító
Betegkísérő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A betegkísérő orvosi beutalás (utasítás) alapján egészségügyi szaksegítséget nem igénylő betegszállításokat végez a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, az egészségügyi intézményen belül, egészségügyi intézményből a progresszív ellátásnak megfelelő más egészségügyi intézménybe, illetve a beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- a helyszín biztonságosságát felmérni

- szakszerűen segítséget hívni

- a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett

- életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS, eszköz nélküli légútbiztosítás)

- a beteg szállíthatóságát megítélni

- immobilizációs technikákat alkalmazni

- betegszállítás szervezési feladatokat ellátni

- katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni

- betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani

- megfelelő kommunikációt alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
4.4. 11164-16 Logisztika
4.5. 11165-16 Mentéstechnika

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
5.2.4. 11164-16 Logisztika írásbeli
5.2.5. 11165-16 Mentéstechnika gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztika, Mentéstechnika, valamint Elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó feladatok megoldása

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten logisztika, mentéstechnika valamint szituációs és szimulációs feladatok megoldása az elsősegélynyújtás témaköréből

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Felszerelt betegszállító gépkocsi
6.3. Immobilizáció eszközei
6.4. Elsősegélynyújtás eszközei
6.5. Reanimációs fantom: gyermek, felnőtt
6.6. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei
6.7 Diagnosztikai eszközök (RR mérő, vércukormérő)
6.8 Egyéni védőeszközök
6.9 A betegszállítási tevékenység dokumentációi
6.10 Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.11 Oktatástechnikai eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 7. sorszámú Boncmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Boncmester

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:-

2.3. Előírt gyakorlat: Egy év szakmai területen eltöltött idő boncteremben, boncsegédi munkakörben

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:-

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5222 Segédápoló, műtőssegéd Boncmester

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A boncmester feladata országos intézetekben, egyetemeken, kórházakban, az igazságügyi orvostan területén, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A holttestek szakszerű rekonstruálásával, tárolásával, végtisztességre való felkészítésével és szállításával kapcsolatos feladatokat önállóan végzi. A kórszövettani és egyéb vizsgálatra, vagy további konzerválásra vett anyagokat pontosan rögzíti, tárolja. A boncolás, kórboncolás, exhumálás és antropológiai vizsgálat folyamán vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja. A boncolást végző orvos által kitöltött, aláírt halott vizsgálati bizonyítványt és az eltemettetéshez szükséges dokumentációt kiadja. A munkájával kapcsolatos technikai, kegyeleti adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírásszerűen és felelősségteljesen végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően

- a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni

- a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni

- a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket

- előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket

- biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását

- az adminisztrációs feladatokat elvégezni

- azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz

- biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát

- előkészíteni a holttestet a végtisztességre

- szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet

- exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni

- betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat

- betartani az etika és a protokoll szabályait

- az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni

- a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is

- részt venni a boncolt szervek demonstrálásában

- boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben

- holttestet rekonstruálni

- anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat, diatoma vizsgálat)

- méregládát csomagolni

- bűnjeleket megőrzésre biztosítani

- elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait

- a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről

- alkalmazni az orvosi titoktartás szabályait

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11115-16 Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
4.4. 11116-16 Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció
4.5. 11117-16 Halottkezelés
4.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11115-16 Alapismeretek az egészségügyi ellátásban gyakorlati és szóbeli
5.2.4. 11116-16 Előkészítés - boncolás - mintavétel-rekonstrukció gyakorlati és szóbeli
5.2.5. 11117-16 Halottkezelés gyakorlati és szóbeli
5.2.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Boncmesteri feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Boncmesteri feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsga időtartama: -

A vizsgafeladat aránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11115-16 Alapismeretek az egészségügyi ellátásban, 11116-16 Előkészítés - boncolás - mintavétel-rekonstrukció és a 11117-16 Halottkezelés szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Elméleti oktatásra alkalmas tanterem
6.3. Gyakorlati oktatásra alkalmas boncterem
6.4. Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel
6.5. Szövetek szétválasztására szolgáló műszerek
6.6. Szöveteket egyesítő műszerek
6.7. Rögzítő- és feltáró műszerek
6.8. Vérzéscsillapításra szolgáló műszerek
6.9. Izoláló anyagok, kötszerek, varróanyagok
6.10. Dokumentáció és archiválás eszközei
6.11. Fertőtlenítés eszközei
6.12. Elsősegélynyújtás eszközei
6.13. Halottkezelés eszközei

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 8. sorszámú Citológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 03

1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Citológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200-1400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 21 Szövettani szakasszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3324 Orvosi laboratóriumi asszisztens Citológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A citológiai szakasszisztens feladata a citodiagnosztikai vizsgálatra beküldött vagy helyben keletkezett bármely módszerrel vizsgálati anyag teljes feldolgozása: adminisztratív rendszerezése, az anyagok technikai feldolgozása. Fő szakmai tevékenységét képezi a cervix diagnosztikai és szűrési kenetek mikroszkópos értékelése, a negatív kenetek biztonságos azonosítása. Feladata továbbá az egyéb citodiagnosztikai preparátumok előértékelése, az eredmények konzultatív elemzése, az anyagok archiválása. Munkáját szakorvos felügyelete mellett végzi

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- elvégezni a nőgyógyászati kenetek szűrővizsgálatát, mikroszkópos értékelését

- a nőgyógyászati rákszűrés diagnosztikai feladatait elvégezni

- a kenetekben látott sejtek morfológiai értékelését és differenciálását elvégezni

- a negatív keneteket biztonságosan azonosítani, adott esetben önállóan a kenetek végső véleményezését elkészíteni

- a nem negatív és egyéb citológiai keneteket konzultatív módon előértékelni

- citodiagnosztikai laboratóriumban, szükség esetén mikroszkópos morfodiagnosztikai laboratóriumban az anyagokat átvenni, rendszerezni

- citológiai feldolgozást igénylő anyagféleségeket feldolgozni, festeni

- a citológiai preparátumokat szakma szabályai szerint archiválni

- a citodiagnosztikai adminisztrációt ellenőrizni, szervezni

- az eredményeket szakmailag értékelni, minőségbiztosítási módszereket alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11118-16 Citotechnológia
4.4. 11119-16 Nőgyógyászati citodiagnosztika
4.5. 11120-16 Egyéb citológiai vizsgálatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11118-16 Citotechnológia gyakorlati és szóbeli
5.2.4. 11119-16 Nőgyógyászati citodiagnosztika gyakorlati és szóbeli
5.2.5. 11120-16 Egyéb citológiai vizsgálatok gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Mikroszkópos kenetvizsgálat

A vizsgafeladat ismertetése:

18 db, szakértők által összeállított cervix citológiai kenet mikroszkópos vizsgálata és diagnosztizálása a mindenkori szakmai szabályok szerint. Lelet elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Mikroszkópos kenetvizsgálat

A vizsgafeladat ismertetése:

4 db egyéb szervekből származó kenet vizsgálata (testüregi folyadék, tüdőcitológia) és diagnosztizálása. Előzetes vélemény elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése:

Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www. nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Elméleti oktatásra alkalmas tanterem
6.3. Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel
6.4. A laboratóriumi alapműveletek végzéséhez szükséges berendezések (centrifuga, fénymikroszkóp és speciális mikroszkópok (fluorescens, polarizációs) mérlegek, festő- és fedőautomata berendezések, citofotométer, mérőedények, pipetták, vegyszerek)
6.5. A citotechnikai eljárásokban használatos speciális festékek, fixálásra szolgáló vegyületek, oldószerek, reagensek
6.6. A kórszövettani laboratórium felszerelése, eszközei
6.7. Az aspirációs járóbeteg rendelés speciális eszközei: aspirációs pisztoly, kenetkészítő eszközök, fixálószerek, citológiai festékek, fedőanyagok, mikroszkóp, a betegellátás eszközei (injekciózáshoz használt eszközök)
6.8. Nőgyógyászati (cervix) citológiai kenetek (min.:15 000 db/év)
6.9. Tüdő-, vizelet-, szájüregi-, gyomorcitológiai kenetek
Emlő aspirációs citológiai kenetek, emlőváladékból készített citológiai kenetek, kontakt kenetek
Pajzsmirigy aspirációs citológiai kenetek
Testüregi folyadékgyülemekből származó citológiai kenetek Különböző szervekből származó aspirációs citológiai kenetek (liquor, nyirokcsomó, nyálmirigy)
6.10. Dokumentáció és archiválás eszközei

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikusalap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai, orvosi kutatólaboratóriumi analitikai szakképzetségeket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 9. sorszámú CT/MR szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 16

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: CT/MR szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 740-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 725 09 Radiográfiai asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3323 Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője CT/MR szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A CT/MR szakasszisztens a képalkotó diagnosztika területén tevékenykedik csapat tagjaként, radiológus szakorvos vagy diplomás képalkotó diagnosztikai szakember irányítása mellett. Ismeri a CT és MRI berendezések működésének alapjait, biztonságos üzemeltetésük szabályait. Ismeri a sugárvédelmi jogszabályokat, munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat, az aszepszis és antiszepszis szabályait, a betegjogokat.

Ismeri a képalkotó diagnosztikában alkalmazható CT/MRI vizsgálati technikákat. Megszerzett szakmai ismereteit (élettan, kórélettan, klinikum, anatómia, metszetanatómia) alkalmazva felismeri a kóros elváltozásokat és az akut életveszélyes állapotokat. Ismeri a kontrasztanyagok alkalmazásának körét és az alkalmazás veszélyeit egyaránt.

Az adott munkaterület munkafolyamatait elsajátítva, kompetenciájának megfelelően részt vesz a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásának teljes folyamatában, adott műveleteket, vizsgálatokat protokollok alapján önállóan végez.

Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a beteget felvilágosítani, a CT/MRI vizsgálatra előkészíteni;

- a vizsgálat, illetve a kontrasztanyag beadásának kontraindikációját felismerni;

- protokollok alapján CT/MRI vizsgálatokat végezni, intervenciós beavatkozásoknál segédkezni;

- intravénás kontrasztanyag adásánál közreműködni;

- a CT/MRI vizsgálatokhoz, intervenciós beavatkozásokhoz szükséges anyagokat és eszközöket előkészíteni;

- a használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket szakszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni, minőségbiztosítási eljárásokat alkalmazni;

- felismerni a veszélyhelyzeteket, kóros, akut életveszélyes állapotokat;

- felismerni a kontrasztanyag szövődményeket és aktívan részt venni annak elhárításában;

- utólagos képfeldolgozás és archiválás végzésére;

- munkáját szakszerűen, maximális biztonsággal, a szakterületet érintő valamennyi jogi szabályozás, szakmai előírás betartásával végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11697-16 Computer Tomographia
4.4. 11701-16 Mágneses Rezonanciás Képalkotás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11697-16 Computer Tomographia szóbeli, gyakorlati
5.2.4. 11701-16 Mágneses Rezonanciás Képalkotás szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: CT vizsgálatot végez

A vizsgafeladat ismertetése:

CT diagnosztikai vizsgálatot előkészít, kivitelez, megfelelőség szempontjából értékel, majd írásos és képi dokumentációt készít, archivál.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

B) A vizsgafeladat megnevezése: MRI vizsgálatot végez

A vizsgafeladat ismertetése:

MR diagnosztikai vizsgálatot előkészít, kivitelez, megfelelőség szempontjából értékel, majd írásos és képi dokumentációt készít, archivál.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama:

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Computer Tomographia és Mágneses Rezonanciás Képalkotás

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés kapcsolatos előírások a http://www.nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Oktatástechnikai eszközök
6.3. CT, MRI, berendezések
6.4. PET/CT, PET/MRI, CT szimulációs berendezés - ajánlott
6.5. Kontrasztanyagok (i.v. és per os) és injektor
6.6. Az előkészítés során alkalmazott eszközök, műszerek
6.7. Aszepszis-antiszepszis eszközei
6.8. Védőfelszerelések
6.9. Készenléti gyógyszerek és infúziók
6.10. Elsősegélynyújtás eszközei
6.11. Szabad légutak biztosításának eszközei
6.12. Infúziós terápia eszközei
6.13. Oxigénterápia eszközei
6.14. Dokumentáció, archiválás eszközei (HIS, RIS, PACS rendszerek)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú képalkotó diagnosztikai analitikai szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 10. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 02

1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Csecsemő és gyermekápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Csecsemő- és gyermekápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. Szakápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz

Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározottak szerint.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni

- munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit

- szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul

- a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni

- segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket

- munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni

- a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni

- a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

- munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3 55 723 03 Diabetológiai szakápoló és edukátor szakképesítés-ráépülés
3.3.4 55 723 04 Epidemiológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.5 55 723 08 Gyermek intenzív szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.6 55 723 09 Hospice szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.7 55 723 10 Légzőszervi szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.8 55 723 12 Nefrológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.9 55 723 13 Onkológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.10 55 723 15 Sürgősségi szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.11 55 723 16 Alapellátási közösségi szakápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.12 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
3.3.13 55 725 01 Aneszteziológiai szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
3.3.14 55 725 04 Endoszkópos szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
3.3.15 54 720 01 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
3.3.16 54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
3.3.17 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
3.3.18 54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
3.3.19 54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat
3.3.20 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
3.3.21 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
3.3.22 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
3.3.23 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
3.3.24 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
3.3.25 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
3.3.26 54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
3.3.27 54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
3.3.28 54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
3.3.29 55 723 01 Ápooló azonos ágazat
3.3.30 55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
3.3.31 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
3.3.32 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
3.3.33 55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
3.3.34 55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 12107-16 Szakápolás gyermek betegek esetén
4.4. 11122-16 Kompetenciabővítő ismeretek a gyermekápolásban

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: -

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. - - -

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten az ápolási folyamat megvalósítása, invazív beavatkozások kivitelezése

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http:/nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.3. Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5. Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6. A beteg ember komfort érzésének biztosításához szükséges eszközök
6.7. Betegágy és tartozéka, éjjeli szekrény, karosszék
6.8. A beteg kényelmét szolgáló eszközök
6.9. Ágyazás eszközei, felszerelt ágyazó kocsi
6.10. Gyógyszerelő kocsi
6.11. Testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszközök
6.12. Gondozás eszközei
6.13. Beavatkozások eszközei, műszerei (lumbál és csontvelő tűk, mellkasi és hasi drainek, ollók (egyenes, hajlított Cooper, varratszedő) csipesz,(horgas, anatómiás), szike, tűfogó, bőrvarró fonál, érfogók (Kocher féle, Moszkító féle)
6.14. Diagnosztikai eszközök (EKG, Doppler, Légzés-funkciós készülékek, audiométer, látásvizsgálat eszközei)
6.15. Életjelek mérésére szolgáló eszközök (fonendoszkóp, non-invazív vérnyomásmérő)
A betegmegfigyeléshez szükséges eszközök
6.17. Gyakorló fantomok (kar torzó)
6.18. A vérvétel eszközei
6.19. Vércukor meghatározó készülék
6.20. Vénabiztosítás során használatos eszközök (tűk, kanülök)
6.21. Gyógyszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők, perfuzorok, infuzorok, szerelékek)
6.22. Infúziós készítmények, gyógyszerek
6.23. Váladékfelfogásra és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
6.24. Laboratóriumi eszközök a vizsgálatok kivitelezéséhez (transzfúziós tálca eszközei)
6.25. Transzfúzió beadásának eszközei
6.26. Transzfúziós dokumentáció eszközei (igénylőlapok, naplók, jelentőlapok, betegtájékoztatók)
6.27. Vérszállítás eszközei
6.28. Fertőtlenítő szerek és eszközök
6.29. Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.30. Oxigénpalack-tartóval, reduktorral, flowméter, orreszközök oxigénadáshoz, oxigénmaszk, szívó
6.31. Pulzoximéter, CO2-detektor /kapnométer/kapnográf,
6.32. Szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre alkalmas fantom (fej)
6.33. Alap EKG készülék
6.34. Demo defibrillátor
6.35. Légútbiztosító eszközök (faringeális és szupraglottikus eszközök)
6.36. A tubusrögzítés eszközei
6.37. Öntelődő ballon-maszk-visszalégzést gátló szelep (BMSZ) egység rezervoárral (felnőtt és csecsemő), PEEP-szelep
6.38. Légútiváladék eltávolításához szükséges eszközök (motoros/vákuumos leszívó készülék)
6.39. Fonendoszkóp
6.40. ALS fantom (gyermek)
6.41. BLS fantom (csecsemő)
6.42. Antropometriai mérőeszközök
6.43. Tápszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők, tűk, infuzorok)
6.44. Kanülgondozás során használatos eszközök
6.45 Tápláló oldatok és kiegészítő adalékok
6.46. Steril tálcák
6.47. RF-készülék
6.48. Tens-készülékek
6.49. Mágneses ágy
6.50. Epidurális tűk, kanülök
6.51. Speciális blokád tűk
6.52. Torzók
- a széklet-inkontinencia ellátás bemutatására
- a sztóma helyeiről
- műtétet követő ellátáshoz
6.53. A beöntés eszközei
6.54. Bőrápoláshoz szükséges eszközök
6.55. Bőrtisztításhoz szükséges eszközök
6.56. Sztóma ellátást oktató CD-DVD
6.57. Anatómiai oktató-poszterek
6.58. Az inkontinencia ellátás gyógyászati segédeszközei
6.59. Katéterezéshez szükséges eszközök, katéterminták
6.60. Vizelet- és széklet-inkontinenciánál használatos segédeszközök
6.61. Az inkontinenciák felméréséhez használatos tesztminták
6.62. Sztómaellátás gyógyászati segédeszközei
6.63. Egyrészes segédeszközök
6.64. Kétrészes segédeszközök
6.65. Fisztula ellátás kellékei
6.66. Irrigáló készülék
6.67.. A sztóma méretvételéhez szükséges eszközök
6.68. Mulage-ok (sebtípusok)
6.69. Felszerelt kötöző kocsi, kötszerek
6.70. Sebfelmérés eszközei
6.71. Sebkezelés eszközei
6.72. Varratszedés eszközei
6.73. Egyszerhasználatos eszközök a diagnosztikus és terápiás beavatkozások kivitelezéséhez
6.74. A hulladéktárolás eszközei
6.75. A veszélyes hulladékgyűjtés eszközei, iratai
6.76. A dokumentálás és az archiválás eszközei

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás, illetve az egészségügyi gondozás és prevenció szakirány alap és mesterképzési szakjain szerzett ápolói, védőnői szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 11. sorszámú Diabetológiai szakápoló és edukátor megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Diabetológiai szakápoló és edukátor

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés, 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.1. 3311 Ápoló, szakápoló Szakápoló
3.1.2. Diabetológiai szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A diabetológiai szakápoló cukorbetegeket ápol, gondoz kórházi osztályon, szakrendelőben, Diabetes Centrumban, háziorvosi szolgálatnál. Egyénre szabottan oktatja a betegeket és hozzátartozóikat az egészségnevelés módszereivel, a didaktika alapelvei alapján a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- részt venni a cukorbetegség megelőzésében

- a cukorbeteget ápolni, gondozni a diagnózis felállításától kezdve a beteg életének minden szakaszában

- egyénre szabottan oktatni a betegeket és hozzátartozóikat a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására

- egyéni és csoportos oktatáshoz programot készíteni a betegek, hozzátartozóik és munkatársak részére, azt megvalósítani, dokumentálni

- diabetes klubot szervezni, vezetni,

- ápolási-gondozási tervet készíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11123-16 Diabetológiai szakápolás és edukáció

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

A záródolgozat értékelését a szakmai tanár,szakmai vezető végzi, a vizsgaelnök hagyja jóvá.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11123-16 Diabetológiai szakápolás és edukáció gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani és gondozási feladatok megvalósítása.

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatleírásban rögzített konkrét ápolási-gondozási feladat végrehajtása, ápolási-gondozási dokumentáció elkészítése, ismertetése kiválasztott betegnél.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása

Önállóan megtervezett és kivitelezett egészségnevelési feladat elkészítése a diabetológiai szakápoló és edukátor egészségnevelési, egészségfejlesztési és edukációs feladatai közül kiválasztott témában a záródolgozat prezentálásával. A dolgozat tartalmazzák az oktatás elvégzésének dokumentálását (témaválasztás indoklása, célmeghatározás, célcsoport, helyszín, kivitelezés módszerei, edukáció hatékonyságának mérése)

A dolgozatot a vizsgaelnök jóváhagyásával, a vizsgabizottság értékeli. Az értékelés eredménye a szóbeli vizsgatevékenység eredményének részét képezi.

A záródolgozat elkészítése során választható témakörök az alábbiak:

Oktatás:

- a szakszerű szájápolásról

- a szakszerű bőr és lábápolásról

- az önmenedzselésről

- az inzulin beadási eszközök használatáról

- a vércukormérő eszközök alkalmazásáról, használatáról

- vércukor napló vezetéséről

- diabéteszről

- szövődmények felismeréséről, késleltetéséről, elhárításáról

- diétás alapismeretekről (tápanyagtáblázat, minta étrendek alkalmazása)

A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani, gondozási és oktatási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Inzulin adagolók: fecskendő, Penek (eldobható pen és nem eldobható pen), gyermekek részére, gyengén látók részére, folyamatos inzulin adagoló eszköz (pumpa)
6.3. Vércukormérő eszközök
6.4. Diabétesz napló, telemedicina
6.5. Mini Doppler, oszcillométer, önellenőrző tapasz, Neurométer, Monofilamentum, neurotip, kalibrált hangvilla, EKG
6.6. Bőr-hőmérő, Percentil táblázat
6.7. CGM (folyamatos glükóz monitor)
6.8. ABPM (folyamatos vérnyomás monitor)
6.9. Sebkezelés eszközei
6.10. Lábápolás eszközei
6.11. Mintaétrendek, tápanyagtáblázat
6.12. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.13. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakon szerzett ápolói szakirányú szakképesítést.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 720 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 6. mellékletben az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Egészségfejlesztési segítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani

- Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, egyszerű probléma-térképet készíteni

- Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében

- Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában

- Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével

- Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismerni a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat

- Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítani

- Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során

- Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal és a szakemberekkel

- Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújtani a hozzátartozóknak

- Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelni a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is

- Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni

- Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára

- Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segíteni a családnak azok elhárításában

- Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt

- Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein

- Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét

- Környezetében felismerni a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket

- Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában

- Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek). Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására

- Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében

- Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - -

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11491-12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
4.4. 11492-12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
4.5. 11493-12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.6. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.7. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11491-12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában gyakorlati
5.2.4. 11492-12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában szóbeli
5.2.5. 11493-12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem gyakorlati
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati interakció

A vizsgafeladat ismertetése: Kapcsolatfelvétel egy személlyel, vagy egy családdal, kockázati tényezők és felmerülő problémák azonosítása és a probléma feltárása után a probléma kezelése (kérvény megírása, orvoshoz fordulás elősegítése, egyszerűbb ápolási feladat kivitelezése), jelentéstétel a szakmai vezető felé.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás

A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakótér/lakókörnyezet fizikai, közegészségügyi jellemzőinek megítélése, a kockázati és veszélyhelyzetek azonosítása (háztartási balesetek veszélyét hordozó helyzetek, egyéb környezeti veszélyforrások, személyi, környezeti higiéné hiányosságai) a közvetlen veszély elhárítása, javaslat a megelőzésre.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtás

A vizsgafeladat ismertetése: Alapszintű elsősegélynyújtás, illetve telefonos segítséghívás (mentők, orvosi ügyelet).

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag- és gumi eszközök)
6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
6.4. „Kocsik”: ágyazó, előkészítő, éjjeli szekrény, karosszék
6.5. Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek
6.6. Veszélyes hulladék- és szelektív hulladék tárolásának eszközei
6.7. Bemutató eszközök, mulázsok
6.8. Egyszerűbb diagnosztikai eszközök, berendezések (vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra, hőmérsékletmérő)
6.9. Kötszerek, bőrfertőtlenítők , sebkötözők
6.10. Fertőtlenítéshez használt eszközök, fertőtlenítőszerek
6.11. Otthonápolási eszközök, ápolási eszközök
6.12. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.13. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.14. Alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtás eszközei
6.15. Kényelmi eszközök, otthonápolási eszközök
6.16. Nehezen mozgó, fogó betegek speciális ápolási eszközei (speciális kanál, villa, csésze, zoknihúzó, stb.)
6.17. Csecsemő-, és gyermekápolás eszközei (csecsemőágy, matrac, pelenkázó, mérleg, badella, csecsemő fésű, hajkefe, olló, lázmérő, mérőszalag, pelenka, körömkefe, lepedő, fürdőlepedő, ruházat, evőeszközök, játékok)
6.18. Hallgatói szociális helyiség (pihenő helyiség, öltözőszekrény)
6.19. Gyógyászati segédeszközök (kerekesszék, támbot, járókeret, kapaszkodók)
6.20. Kommunikáció eszközei (telefon, piktogramok, számítógép)
6.21. Táplálkozási eszközök (asztal, szék, terítő, evőeszköz, tányér, szalvéta, szívószál, csőrös csésze)
6.22. Speciális, kommunikációt támogató eszközök és felszerelések (hallókészülék, fülilleszték, speciális órák, Braille tábla, jelnyelvi oktató DVD)
6.23. Háztartási vegyi anyagok és a háztartási kártevőmentesítés eszközei
6.24. Otthoni gyógyszerek tárolására alkalmas eszközök, „házipatikai” készítmények
6.25. Tápanyagtáblázatok
6.26. Falitáblák, vagy CD/DVD-k: mérgező növények, gombák, egészségügyi kártevők, egyéb, az oktatáshoz kapcsolódó multimédiás anyagok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 13. sorszámú Egészségügyi gázmester megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 853 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Egészségügyi gázmester

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 32 853 01 Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 6 hónap egészségügyi kártevőirtó munkaterületen, egészségügyi gázmester irányítása mellett

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2. 7914 Kártevőirtó, gyomirtó Rágcsálóirtó
3.1.3. Kártevőirtó
3.1.4. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Egészségügyi gázmester

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az ember közvetlen környezetében, főként az ipar és a mezőgazdaság területén végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását szabadforgalmú, veszélyes, mérgező és erősen mérgező irtószerekkel, gázosító szerekkel.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni

- felelősségteljesen végezni feladatát

- észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét

- felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket

- a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni

- az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani

- felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet-egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit

- szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket

- nagy területre kiterjedő szervezett kártevő-mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni

- írtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni

-

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11131-12 Kártevőirtás gázokkal

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11131-12 Kártevőirtás gázokkal írásbeli és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás mérgező gázokkal, gázmesteri tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket egy adott egészségügyi gázmesteri feladat megvalósítására, elvégzi a szükséges bejelentést, tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás gázokkal

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Egyéni védőeszközök
6.3. Egyéni védőeszközök gázosításhoz
6.4. Légzésvédőhöz betétek
6.5. Vegyszer kimutatásához szükséges eszközök
6.6. Mentőládák
6.7. Gyógyszerek/ellenszerek
6.8. Elsősegélynyújtáshoz eszközök
6.9. Biocid szerek (I - II - III. kategóriás)
6.10. Permetezőgépek
6.11. Porozó gépek
6.12. Benzinmotoros gépek
6.13. Ultra Low Volume-gépek
6.14. Hidegködképző gépek
6.15. Melegködképző gépek
6.16. Gélkijuttató eszközök
6.17. Készítmények keveréséhez alapanyagok
6.18. Készítmények keveréséhez segédanyagok
6.19. Készítmények keveréséhez eszközök
6.20. Készítmények kijuttatásához eszközök
6.21. Monitorállomások
6.22. Veszélyes anyagok megsemmisítéséhez eszközök
6.23. Kártevők jelenlétét kimutató eszközök
6.24. Iratminták, dokumentációk
6.25. Rovargyűjtemény
6.26. Fertőtlenítő gépek, eszközök, szerek
6.27. Veszélyt jelző feliratok, táblák, szalagok

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az egészségügyi gondozás és prevenció alap szakokon szerzett népegészségügyi ellenőri szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

A 14. sorszámú Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 720 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Egészségügyi gyakorlatvezető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: Országos Képzési Jegyzék (OKJ) előtti, illetve OKJ-ban szereplő egészségügyi végzettség. (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 3 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.3.2. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Egészségügyi gyakorlatvezető

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi tevékenységet végző csapat azon tagja, aki a különböző ellátási, szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészíti a tanulókat a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére. Részt vesz a szakmai vizsga előkészítésében, és a tanuló folyamatos értékelésében. Közreműködik a tanulók egészségügyi pályára nevelésében, a tanulást elősegítő optimális légkör és a tanulási környezet kialakításában. Részt vesz a tudásmegosztásban a különböző képzési formák, módszerek, eszközök alkalmazásával, fejlesztésével, a duális képzés elvárásaihoz igazodva.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- gyakorlati munkaprogramot összeállítani

- segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót

- a tanulót objektíven értékelni

- reflektíven gondolkodni

- modern oktatási módszereket alkalmazni és IKT eszközöket használni

- a tanulót megfelelően motiválni

- tanulói csoportot irányítani

- szakmai vizsgát előkészíteni

- dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni

- a tanuló képességeit fejleszteni

- tanítási-tanulási folyamatot logikusan felépíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - -

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11125-16 Pedagógiai interakció
4.4. 11126-16 Szakmódszertan

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11125-16 Pedagógiai interakció szóbeli
5.2.4. 11126-16 Szakmódszertan írásbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlatvezetés

A vizsgafeladat ismertetése:

Szakterületének megfelelő klinikai gyakorlóterületen gyakorlatot vezet

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

Önállóan megtervezett és kivitelezett egészségügyi gyakorlatvezetési / képzési projekt elkészítése minimum 10 oldal terjedelemben, a záródolgozat prezentálásával. A dolgozatot a vizsgaelnök jóváhagyásával, a vizsgabizottság értékeli. Az értékelés eredménye a szóbeli vizsgatevékenység eredményének részét képezi.

A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www. nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.3. Oktatásügyi dokumentumok
6.4. Számítógép konfiguráció
6.5. Projektor
6.6. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség és eszközei

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 15. sorszámú Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 853 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2 7914 Kártevőirtó, gyomirtó Kártevőirtó
3.1.3. Rágcsálóirtó
3.1.4. Rovarirtó
3.1.5. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz Egészségőr, fertőtlenítő
3.1.6. kapcsolódó foglalkozású Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ember közvetlen környezetében végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását, szabadforgalmú, veszélyes irtószerekkel, gázosítás során közreműködik az egészségügyi gázmester utasításainak megfelelően. Munkáját elsődlegesen egészségügyi intézmények, kereskedelmi- és vendéglátóipari szolgáltatók, ipar, mezőgazdaság (raktározott terményvédelem) területén végzi. Utasításra, a közreműködő hatóság, vagy a közegészségügyi-járványügyi szakemberek irányítása mellett közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket figyelembe véve végezni

- felelősségteljesen végezni feladatát

- kártevő-mentesítéssel kapcsolatos szakmai tanácsot adni

- észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét

- felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket

- a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni

- az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani

- felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezetegészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit

- szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket

- közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat ellátni

- részt venni az egészségügyi intézmények fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz kapcsolódó folyamataiban

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 53 853 01 Egészségügyi gázmester szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11127-12 Általános egészségügyi alapmodul
4.4. 11128-12 Elsősegélynyújtás, toxikológia
4.5. 11130-12 Fertőtlenítés
4.6. 11129-12 Kártevőirtás
4.7. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11127-12 Általános egészségügyi alapmodul írásbeli és szóbeli
5.2.4. 11128-12 Elsősegélynyújtás, toxikológia gyakorlati
5.2.5. 11130-12 Fertőtlenítés írásbeli és szóbeli
5.2.6. 11129-12 Kártevőirtás írásbeli és szóbeli
5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a célszervezetet, a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a fertőtlenítést és ellátja az azzal kapcsolatos adminisztrációt.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevők elleni védekezés és fertőtlenítés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11127-12 Általános egészségügyi alapmodul, 11128-12 Elsősegélynyújtás, toxikológia, 11130-12 Fertőtlenítés, 11129-12 Kártevőirtás szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Egyéni védőeszközök
6.3. Egyéni védőeszközök gázosításhoz
6.4. Légzésvédőhöz betétek
6.5. Vegyszer kimutatásához szükséges eszközök
6.6. Mentőládák
6.7. Gyógyszerek/ellenszerek
6.8. Elsősegélynyújtó eszközök
6.9. Biocid szerek (I - II - III. kategóriás)
6.10. Permetezőgépek
6.11. Porozó gépek
6.12. Benzinmotoros gépek
6.13. Ultra Low Volume-gépek
6.14. Hidegködképző gépek
6.15. Melegködképző gépek
6.16. Gélkijuttató eszközök
6.17. Készítmények keveréséhez alapanyagok
6.18. Készítmények keveréséhez segédanyagok
6.19. Készítmények keveréséhez eszközök
6.20. Készítmények kijuttatásához eszközök
6.21. Monitorállomások
6.22. Veszélyes anyagok megsemmisítéséhez eszközök
6.23. Kártevők jelenlétét kimutató eszközök
6.24. Iratminták, dokumentációk
6.25. Rovargyűjtemény
6.26. Fertőtlenítő gépek, eszközök, szerek
6.27. Veszélyt jelző feliratok, táblák, szalagok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

A 16. sorszámú Egészségügyi technikai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 720 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi technikai asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 820-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: szükséges

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Fogtechnikai laboratóriumban alapfeladatok elvégzése
3.1.3. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Ortopédiai műszerész műhelyben alapfeladatok elvégzése

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Egészségügyi technikai asszisztens alkalmas fogtechnikai laboratóriumban vagy ortopédiai műszerész műhelyben alapműveleteket végez fogtechnikus vagy ortopédiai műszerész irányítása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező az alábbi feladatok elvégzésére képes:

- lenyomatot értékelni

- lenyomat alapján mintát készíteni

- különböző sablonokat készíteni

- egyéni kanalat készíteni

- asszisztensi feladatot ellátni fogtechnikus vagy ortopédiai műszerész mellett

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - -

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2 azonosító
száma
megnevezése
4.3 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5 11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek
4.6. 12056-16 Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A szakmai érettségi vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2 alpontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben: -

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 12056-16 Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek gyakorlati és szóbeli
5.2.4. 11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek szóbeli
5.2.5. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A szakmai érettségi vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: mintakészítés, sablon készítés, egyéni kanál készítés

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten

- 1 alsó vagy felső mintakészítés, 1 részleges alsó vagy felső sablon készítés, 1 alsó vagy felső egyéni kanál készítés

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központilag összeállított feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli szakmai feladatsor központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 12056-16 Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Elméleti oktatáshoz szaktanterem oktatástechnikai eszközökkel (laptop, projektor) és szakmai demonstrációs eszközökkel
6.3. Tanulónként
Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral, megfelelő megvilágítással és elszívóval vagy orthopédiai műhely berendezései
6.4 Bunsen-égő
6.5. Fogtechnikai laboratóriumi kéziszerszámok és eszközök
6.6. Ortopédiai kéziszerszámok és eszközök
6.7 Gipszcsiszoló
6.8. Vákumkeverő
6.9. Rezgőasztal (vibrátor)

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 17. sorszámú Endoszkópos szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 04

1.2. Szakképesítés-ráépüléssel megnevezése: Endoszkópos szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 04 Perioperatív asszisztens, 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év asszisztensi, ápolói munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3323 Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője Endoszkópos szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az endoszkópos szakasszisztens a járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátás területén, orvos irányítása mellett, végzi tevékenységét. Részt vesz az endoszkópos beavatkozások lebonyolításában, segíti és megfigyeli a beteget az endoszkópos vizsgálat során. Kapcsolatot tart a betegosztályok és a műtői csapat tagjaival. Egészségfejlesztő tevékenységet végez a szűrővizsgálatok és a diagnosztikus, terápiás beavatkozások kapcsán.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- megfelelően kommunikálni a beteggel

- előkészíteni az endoszkópokat és tartozékait a beavatkozások előtt

- előkészíteni a beteget az endoszkópos beavatkozásokhoz

- segédkezni, asszisztálni az endoszkópos beavatkozások alatt

- a vizsgálat, beavatkozás során a betegbiztonságról gondoskodni

- megfigyelni a beteget a vizsgálatok előtt és alatt

- észlelni és felismerni a vizsgálatok, beavatkozások során kialakuló állapotváltozásokat

- haladéktalanul cselekedni sürgősségi ellátást igénylő helyzetekben

- a higiénés szabályok betartásával tisztán tartani az endoszkópos vizsgálóhelyiségeket

- a védőeszközöket (kesztyű, szemüveg, köpeny, maszk, ólomkötény) szakszerűen alkalmazni

- az endoszkópok magas hatásfokú fertőtlenítésére, tisztítására, karbantartására

- az endoszkópos tartozékok rendeltetésszerű használatára illetve azok tisztítására, fertőtlenítésére

- a sürgősségi endoszkópos ellátás feladatainak elvégzésére

- tevékenységét dokumentálni, a beteg dokumentációját szakszerűen kezelni

- gondoskodni a vizsgálati anyagok megfelelő kezeléséről és diagnosztikus helyre juttatásáról

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11132-16 Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos laborokban
4.4. 11133-16 Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11132-16 Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos laborokban szóbeli és gyakorlati
5.2.4. 11133-16 Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása szóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az endoszkópos beavatkozásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzítettek szerint az endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti az eszközöket és az endoszkópos tartozékokat, illetve a beteget és asszisztál a beavatkozásoknál, valamint elvégzi a beavatkozások után végrehajtandó feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az endoszkópos szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását reprodukálja.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Automata mosó- és fertőtlenítő berendezés
6.3. C-14 Urea kilégzési teszt
6.4. Diatermiás tápegység
6.5. Egszerhasználatos anyagok, eszközök, fogyóanyagok, fogyóeszközök
6.6. Endoszkópos diagnosztikus és terápiás eszközök (ligatios szett, idegentest fogók, PEG-szett, polypectomiás hurkok, biopsziás fogók, májbiopsziás szett)
6.7. Endoszkópos torony
6.8. Endoszkópos vizsgálat video műszerei (gasztroszkóp, kolonoszkóp, duodenoszkóp, cisztoszkóp endoszkópos.UH)
6.9. Epeúti beavatkozások diagnosztikus és terápiás eszközei (kanül, sphincterotóm, dormia kosár, epeúti tágítók, epeúti stentek, vezető drótok, citológiás kefe, biopsziás fogó, mechanikus lithotriptor)
6.10. Fertőtlenítés eszközei, fertőtlenítőszerek
6.11. Fertőtlenítő helyiség
6.12. H2 kilégzési teszt
6.13. RTG berendezés
6.14. Sürgősségi betegellátás eszközei
6.15. UH-tisztító berendezés
6.16. Védőeszközök (kesztyű, szemüveg, maszk, ólomkötény, védőköpeny,)
6.17. Vérzéscsillapításra szolgáló eszközök (klipp, endoloop, argon-plazma, injektáló eszközök)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítést, az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 18. sorszámú Epidemiológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 04

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Epidemiológiai szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés, 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év ápolói, csecsemő és gyermekápoló munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Szakápoló
3.1.3. Epidemiológiai szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az epidemiológiai szakápoló az ápolási folyamatok, beavatkozások előírásainak, a higiénés követelményeknek megfelelő szemléletét képviseli. Tevékenysége az egészségügyi ellátórendszer valamennyi szintjére kiterjed. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, járványok megelőzésével, felismerésével, azonosításával, felszámolásával foglalkozik.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- alkalmazni a betegbiztonságot segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat

- információt gyűjteni a felügyelő tevékenysége alá tartozó betegekről

- ellenőrizni a beavatkozások higiénés körülményeit, a megfelelő eszközhasználatot, izolációs technikákat

- ellenőrizni az alapápolási tevékenységek higiénés körülményeit

- ellenőrizni a betegosztályok, kezelők, vizsgálók takarítottságát és higiénés állapotát

- részt venni a nosocomiális surveillance tevékenységben

- szakszerűen mintát venni a mikrobiológiai vizsgálatokhoz

- kapcsolatot tartani a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és mikrobiológiai laboratóriumokkal

- nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni tevékenységéről

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11134-16 Epidemiológiai szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11134-16 Epidemiológiai szakápolás gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Epidemiológiai szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések felismerése a kórlapok alapján, szükséges intézkedések meghatározása, beavatkozások megtekintése, higiénés szempontból történő értékelése. Esetismertetések elemzése, intézkedések meghatározása.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai, járványtani ismeretek, infekciókontroll, szakmai előírások az epidemiológia területén.

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai, járványtani ismeretek, infekciókontroll, szakmai előírások az epidemiológia területén.

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Dokumentáció- és archiválás eszközei
6.3. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.4. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.5. Számítógép
6.6. Internet
6.7. Beteg nyilvántartási program (gyakorló program)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói, szülésznői szakképzettségeket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 54 726 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ergoterapeuta

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:

2.2. Szakmai előképzettség: nincs

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3321 Általános egészségügyi asszisztens Ergoterapeuta
3.1.3. Rehabilitációs tevékenység terapeuta
3.1.4. Rehabilitációs asszisztens
3.1.5. 3515 Ifjúságsegítő Rehabilitációs nevelő, segítő

3.2. A szakképesítés ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az ergoterapeuta az orvosi, a szociális és a gyógypedagógiai rehabilitáció területén - a csapat-vezető irányítása alatt - önállóan végzi az akadályozott emberek kiesett, illetve megmaradt funkcióinak fejlesztését, a mindennapi élet tevékenységeinek gyakoroltatása kapcsán. Tevékenysége során legfontosabb célja, a rehabilitációban részt vevő ember segítése (sajátos módszerekkel és technikákkal), a lehető legmagasabb szintű önállóság, és életminőség elérésének érdekében.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező egyén képes:

- egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetni

- tanácsot adni a kliensnek és a hozzátartozóknak a szociális ellátás lehetőségeiről

- közreműködni a csapat tagjaival a rehabilitációs terv kidolgozása és végrehajtása során

- felmérni a kliens állapotát különböző állapotfelmérő tesztek alkalmazásával

- ergoterápiás tervet készíteni, és azt végrehajtani

- az ADL-funkciók (Activities of Daily Living) gyakoroltatása során különböző technikákat és módszereket alkalmazni

- tanácsokat adni, és konkrét segítséget nyújtani a kliens környezetének akadálymentesítése érdekében

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
3.3.4 54 720 01 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
3.3.5 54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
3.3.6 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
3.3.7 54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
3.3.8 54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat
3.3.9 54 723 03 Gyakorló csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.10 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
3.3.11 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
3.3.12 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi azonos ágazat
3.3.13 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
3.3.14 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai azonos ágazat
3.3.15 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
3.3.16 54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
3.3.17 54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
3.3.18 55 723 01 Ápoló azonos ágazat
3.3.19 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.20 55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
3.3.21 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
3.3.22 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
3.3.23 55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
3.3.24 55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.4 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.5 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.6 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
4.7 11221-16 Alapápolás
4.8 11222-16 Klinikumi ismeretek
4.9 11135-16 Rehabilitációs ismeretek
4.10 11136-16 Akadályozottság, korlátozottság
4.11 11137-16 Ergoterápia

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. azonosító száma A szakképesítés-ráépülés szakmai megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.2. 11135-16 Rehabilitációs ismeretek írásbeli
5.2.3. 11136-16 Akadályozottság, korlátozottság írásbeli
5.2.4. 11137-16 Ergoterápia gyakorlati és szóbeli
5.2.5. 11222-16 Klinikumi ismeretek szóbeli
5.2.6. 11221-16 Alapápolás gyakorlati
5.2.7. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ergoterápiás foglalkozás megtervezése, előkészítése, bemutatása.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten a vizsgázó egy konkrét eset ergoterápiás foglalkozásának megtervezését, a probléma feltérképezését, a szükséges eszközök előkészítését, és magának a foglalkozásnak a bemutatását végzi.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 11135-16 Rehabilitációs ismeretek, 11136-16 Akadályozottság, korlátozottság, 11137-16 Ergoterápia, 11110-16 Egészségügyi alapismeretek, 11221-06 Alapápolás, 11222-16 Klinikumi ismeretek témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a Rehabilitációs ismeretek, az Akadályozottság, korlátozottság és az Ergoterápia témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.3. Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal
6.4. Dokumentációs formanyomtatványok
6.5. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.6. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép, hangosítás)
6.7. Ápolási torzók, mulageok
6.8. Életszituációs környezet (Például: mintalakás, tankonyha, higiénés helyiség, stb.)
6.9. Rehabilitációs gyakorló eszközök: felső végtagi mozgásokat, finom motorikát fejlesztő eszközök, kognitív funkciókat fejlesztő vizuális feladatsorok, szenzoros funkciókat fejlesztő eszközök,
6.10. Rehabilitációs segédeszközök: Testközeli és testtávoli segédeszközök: járást segítő eszközök Például bot, járókeret, kerekesszék, stb.
6.11. Gyógyászati segédeszközök, Kényelmi eszközök: támpárnák, stb.
6.12. Egyszerű orvostechnikai eszközök, diagnosztikai eszközök, berendezések, mérőeszközök Például vérnyomásmérő, vércukormérő, légzésterápia segédeszközei, hallásjavító eszközök, segédeszközök gyógyszerbeadáshoz, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.13. Mindennapi élettevékenységeket segítő eszközök, önellátást, háztartási munkát, szabadidős tevékenységeket segítő eszközök Például fürdőszobai segédeszközök, eszköztaró szíj, speciális nyelű kés, szöges deszka, fejpálca, csúszólap, stb.
6.14. Betegágy - tartozékokkal
6.15. Kézműves technikák eszközei: Például papír, színes kréta, filctoll, papírszalvéta, ecset, ragasztó, lombfűrész, rétegelt lemez, tempera, üvegfesték, pedignád, tapétaragasztó, gyapjú, hurkapálca, olló, sniccer, méhviasz, kanóc, stb.
6.16. Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.17. Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.18. Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.19. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag- és gumi eszközök)
6.20. Ápolási szimulációs fantomok
6.21. Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.22. Egyszerhasználatos steril eszközök
6.23. EKG (12 csatornás)
6.24. Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.25. Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.26. Gyógyszerelés eszközei
6.27. Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer használatos eszközök, anyagok
6.28. Kötszerek, rögzítő eszközök
6.29. „Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.30. Légútbiztosítás eszközei
6.31. Mérőműszerek
6.32. Mozgást segítő eszközök
6.33. Orvosi műszerek - kézi műszerek

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 20. sorszámú Felnőtt intenzív szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Felnőtt intenzív szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év intenzív betegellátó osztályon, ápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Felnőtt intenzív szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A felnőtt intenzív szakápoló kritikus állapotú betegek ápolását, ellátását végzi az intenzív betegellátás területén. Speciális ismeretekkel rendelkezik, felkészültsége, manuális készsége és személyiségjegyei alapján képes az intenzív ellátást igénylő betegek ápolására, ellátására.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- felmérni az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezni és kivitelezni a beteg ellátását, ápolását, értékelni annak hatékonyságát

- csapat-munkában dolgozni

- elvégezni a speciális intenzív szakápolói feladatokat

- betegmegfigyelő készülékeket alkalmazni, speciális invazív eszközök alkalmazásában közreműködni

- elvégezni a trachea-bronchus toalettet

- megelőzni a decubitus kialakulását, kezelni a kialakult decubitust

- ellátni a különböző stomákat

- EKG-t készíteni, értékelni, ritmuszavarokat felismerni, életveszélyes ritmuszavarokat elhárítani

- kezelni az artériás és vénás kanülöket

- centrális vénás nyomást mérni

- a lélegeztetőgépet összeállítani, kezelni, működését ellenőrizni

- előkészíteni és segédkezni az intenzív osztályon előforduló beavatkozásoknál

- aktívan részt venni életmentő beavatkozásokban

- előkészíteni és segédkezni diagnosztikus és terápiás eljárásoknál

- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést

- kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával

- megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet

- közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, az intenzív szakápolás kutatásában, fejlesztésében

- elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11138-12 Intenzív terápia alapjai
4.4. 11139-12 Intenzív betegellátás
4.5. 11140-12 Intenzív ellátást igénylő betegek szakápolása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11138-12 Intenzív terápia alapjai szóbeli
5.2.4. 11139-12 Intenzív betegellátás szóbeli
5.2.5. 11140-12 Intenzív ellátást igénylő betegek szakápolása gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az intenzív ellátást igénylő betegek szakápolási feladatainak elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek szerint, felméri az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezi és kivitelezi a beteg ellátását, ápolását, értékeli annak hatékonyságát. Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést. A beteg állapotát értékeli, referál munkatársának a beteg állapotáról az osztályátadás során.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az intenzív ellátást igénylő betegek szakápolásához szükséges elméleti ismereteinek alkalmazás szintű felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgatevékenység eredeti munkakörnyezetben, az intenzív osztályokra érvényes szakmai besorolás szerinti legalább II. progresszivitású intenzív osztályon szervezhető.

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Monitorozás eszközei - betegmegfigyelő monitor
6.3. Speciális betegmegfigyelő eszközök - Picco
6.4. Intenzív diagnosztika és terápia eszközei - pacemaker, cardioverter
6.5. Intenzív ellátás eszközei
6.6. Speciális gyógyszerelés eszközei - infuzor, perfuzor, enterális tápláló készülék
6.7. Intenzív szakápolás eszközei
6.8. Légútbiztosítás eszközei
6.9. Gépi lélegeztetés eszközei
6.10. Reanimatológia eszközei
6.11. Transzfuziológia eszközei
6.12. Riasztás eszközei
6.13. Dializálás eszközei
6.14. Dokumentáció és archiválás eszközei
6.15. Mulázsok

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett az ápolói, szülésznő szakképzettségeket.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 21. sorszámú Fertőtlenítő-sterilező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 725 01

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Fertőtlenítő-sterilező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5222 Segédápoló, műtőssegéd Fertőtlenítő (egészségügyi)
3.1.3. Fertőtlenítő-sterilező

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fertőtlenítő-sterilező feladata a fertőtlenítéssel, sterilizálással kapcsolatos feladatok ellátása. A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- a fertőtlenítésre, sterilezésre szánt anyagokat, eszközöket, műszereket csoportosítani, átvizsgálni, karbantartani, csomagolni, címkézni

- megfelelő technológia alkalmazásával műszerek és eszközök tisztítását, fertőtlenítését végezni

- sterilizáló-gépeket az előírásoknak megfelelően üzemeltetni, felhasználói szintű karbantartást végezni

- a sterilizálás hatékonyságát ellenőrizni

- steril eszközöket, műszereket, anyagokat szállítani, tárolni

- a betegellátásban, járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 720 04 Perioperatív asszisztens szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11112-16 Fertőtlenítés-sterilizálás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11112-16 Fertőtlenítés-sterilizálás írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatleírásnak megfelelően konkrét fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag- és gumi eszközök)
6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
6.4. „Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.5. Egyszer használatos steril eszközök
6.6. Orvosi műszerek- kézi műszerek
6.7. Kötszerek, bőrfertőtlenítők
6.8. Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.9. Sterilizáláshoz szükséges berendezések
6.10. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.11. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma 54 725 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fizioterápiás asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: 0,5 év egészségügyi szakterületen eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

a 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően (nyári gyakorlat) 160 óra (40 óra Reumatológiai osztályon, 40 óra Mozgásszervi Rehabilitációs osztályon, 40 óra Traumatológia vagy Ortopédiai osztályon, 24 óra Neurológiai osztályon, 16 óra Pulmonológiai osztályon) 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3332 Fizioterápiás asszisztens, masszőr Fizioterápiás asszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A fizioterápiás asszisztens a fizioterápiás csapat tagjaként, szakmáját hivatásszerűen gyakorolja a megfelelő elméleti tudás birtokában. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti és az új ismereteket a szakmaterületen alkalmazni tudja. Megfelelő kapcsolat-teremtő képességgel rendelkezik és betartja az etikai normákat.

A szakképesítés ráépüléssel rendelkező képes:

- prevenciós, rekreációs, rehabilitációs területen a fizioterápiás asszisztensi szakmai feladatokat önállóan, a szakorvos, vagy gyógytornász utasítása alapján végezni a hatékony betegellátás érdekében

- prevenciós, rekreációs, rehabilitációs területen a fizioterápiás asszisztensi szakmai feladatokat önállóan, a szakorvos, vagy gyógytornász utasítása alapján végezni a hatékony betegellátás érdekében

a kezelési ellenjavallatok és technikai meghibásodásokat felismerni, és azok elhárítását megoldani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
3.3.4 54 720 01 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
3.3.5 54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
3.3.6 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
3.3.7 54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
3.3.8 54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat
3.3.9 54 723 03 Gyakorló csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.10 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
3.3.11 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
3.3.12 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
3.3.13 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
3.3.14 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
3.3.15 54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
3.3.14 54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
3.3.15 54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
3.3.16 55 723 01 Ápoló azonos ágazat
3.3.17 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.18 55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
3.3.19 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
3.3.20 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
3.3.21 55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
3.3.22 55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11221-16 Alapápolás
4.4. 11222-16 Klinikai ismeretek
4.5. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
4.6. 11141-12 A fizioterápia elmélete és gyakorlata
4.7. 11650-16 Fizioterápiás szakmai anatómia és klinikai ismeretek
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A komplex szakmai vizsgára történő jelentkezés feltétele, egyben a komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele is a sikeres modulzáró vizsga, melynek értékelését a szaktanár végzi. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevé-
5.2.3. 11221-16 Alapápolás gyakorlati
5.2.4. 11222-16 Klinikai ismeretek szóbeli
5.2.5. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
5.2.6. 11141-12 A fizioterápia elmélete és gyakorlata írásbeli, gyakorlati és szóbeli
5.2.7. 11650-16 Fizioterápiás szakmai anatómia és klinikai ismeretek írásbeli, szóbeli
5.2.8.. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fizioterápia

A vizsgafeladat ismertetése: Munkaterület előkészítése, a beteg fogadása, a kezelőlap értelmezése, a beteg előkészítése, a kezelés kivitelezése, megfigyelés, adminisztrálás, a kezelő eszköz fertőtlenítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok közül a Fizioterápia elmélete és gyakorlata, Fizioterápiás szakmai anatómia és klinikai ismeretek, Egészségügyi alapismeretek, Alapápolás, Klinikumi ismeretek témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama:120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok közül a Fizioterápia elmélete és gyakorlata, a Fizioterápiás szakmai anatómia és klinikai ismeretekhez tartozó témaköröket tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.3. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag- és gumi eszközök)
6.4. Ápolási szimulációs fantomok
6.5. Ápolási torzók, mulageok
6.6. Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.7. Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
6.8. Dokumentációs formanyomtatványok
6.9. Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal
6.10. Egyszer használatos steril eszközök
6.11. EKG (12 csatornás)
6.12. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.13. Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.14. Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.15. Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.16. Gyógyszerelés eszközei
6.17. Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer használatos eszközök, anyagok
6.18. Kötszerek, rögzítő eszközök
6.19. „Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.20. Légútbiztosítás eszközei
6.21. Mérőműszerek
6.22. Mozgást segítő eszközök
6.23. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.24. Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.25. Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.26. Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.27. Kis- és középfrekvenciás készülékek
6.28. Nagyfrekvenciás készülékek
6.29. Fototerápiás készülékek (lézer is)
6.30. Mechanoterápiás készülékek
6.31. Magnetoterápiás készülék
6.32. Hidroterápiás készülékek
6.33. Pakolások és eszközei
6.34. Elektródák, közti anyagok, fogyó anyagok, rögzítő eszközök, kényelmi eszközök
6.35. Kezelőágy
6.36. Kezelőszék
6.37. Fertőtlenítés eszközei, fertőtlenítőszerek
6.38. Vérnyomásmérő, fonendoszkóp
6.39. Dokumentumok, dokumentáció, számítógép
6.40. Egyszer használatos eszközök

7. EGYEBEK

7. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 23. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080-1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3325 Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogászati asszisztens:

- megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet

- gondoskodik a rendelői higiénéről

- eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez.

- diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál.

- adminisztratív tevékenységet végez

- szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között.

- feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket

- a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni

- ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására, összefüggések

- felismerésére, megfelelő következtetések levonására

- prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento-alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni

- képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket készíteni

- és archiválni

- orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat

- pszichés támogatást nyújtani a páciensnek

- betegmegfigyelést végezni

- sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak

- a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni

- fogászati preveciós tevékenységekben, szűrővizsgálatokban segédkezni

- egészségnevelő, -fejlesztő tevékenységet folytatni

- felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás (speciális)

- módjairól, eszközeiről

- a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni

- felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni

- dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni

- környezet-, tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályokat betartani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés-ráépülés
3.3.4 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
3.3.5 54 720 01 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
3.3.6 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
3.3.7 54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
3.3.8 54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat
3.3.9 54 723 03 Gyakorló csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.10 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
3.3.11 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
3.3.12 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
3.3.13 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
3.3.14 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
3.3.15 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
3.3.16 54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
3.3.17 54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
3.3.18 54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
3.3.19 55 723 01 Ápoló azonos ágazat
3.3.20 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.21 55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
3.3.22 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
3.3.23 55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
3.3.24 55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
4.4. 11221-16 Alapápolás
4.5. 11222-16 Klinikumi ismeretek
4.6. 11142-16 Fogászati ismeretek
4.7. 11143-16 Gyermekfogászat, fogszabályozás
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
5.2.4. 11221-16 Alapápolás gyakorlati
5.2.5. 11222-16 Klinikumi ismeretek szóbeli
5.2.6. 11142-16 Fogászati ismeretek gyakorlati és szóbeli
5.2.7. 11143-16 Gyermekfogászat, fogszabályozás gyakorlati és szóbeli
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetten, a fogászati ellátásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok bemutatása:a megadott feladat szerint a konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti beavatkozásokhoz:

- készítsen elő műszereket, eszközöket, anyagokat, gyógyszereket

- mutassa be a feladat elvégzéséhez használt eszközök, gépek kezelését

- mutassa be az asszisztensi teendőket, valamint a kapcsolódó dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatokat

- ismertesse a megadott ellátásokat követően alkalmazott, a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében végzett, a tisztítás (speciális) módjairól szóló tájékoztatás tartalmát és mutassa be annak eszközeit

- mutassa be a vizsgáló-, kezelőhelyiségek és a műszerek tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló anyagokat, eszközöket, módszereket és azok alkalmazását, valamint a munkavédelmi eszközöket

- mutassa be a feladathoz megadott rendelői rosszullét, sürgősségi ellátás keretében végzett ellátást, és az alkalmazott gyógyszereket

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gyermekfogászati, fogszabályozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetten gyermekfogászati, fogszabályozási ellátásokhoz kapcsolódó feladatok bemutatása:

- készítsen elő a megadott gyermekfogászati, fogszabályozási beavatkozásokhoz műszereket, eszközöket, anyagokat, gyógyszereket

- mutassa be a feladat elvégzéséhez használt eszközök, gépek kezelését

- mutassa be az asszisztensi teendőket, valamint a kapcsolódó dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatokat

- ismertesse a megadott gyermekfogászati, fogszabályozási ellátásokat követően alkalmazott, a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében végzett, a tisztítás (speciális) módjairól szóló tájékoztatás tartalmát és mutassa be annak eszközeit

- mutassa be a vizsgáló-, kezelőhelyiségek és a műszerek tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló anyagokat, eszközöket, módszereket és azok alkalmazását, valamint a munkavédelmi eszközöket

- mutassa be a feladathoz megadott rendelői rosszullét, sürgősségi ellátás keretében végzett ellátást, és az alkalmazott gyógyszereket

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11110-16 Egészségügyi alapismeretek, 11222-16 Klinikumi ismeretek, 11142-16 Fogászati ismeretek, 11143-16 Gyermekfogászat, fogszabályozás követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Fogászati ismeretek szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gyermekfogászat, fogszabályozás

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Gyermekfogászat, fogszabályozás szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

Az A) és B) vizsgafeladat időtartama összesen: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://wwwnive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelység, oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.3. Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4. Alapápolási eszközök (bútorzat, textiliák, fém-, üveg-, műanyag- és gumieszközök)
6.5. Ápolási torzók, mulageok, ápolási szimulációs fantomok
6.6. Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei, reanimáció eszközei, újraélesztő fantom
6.7. Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök, mozgást segítő eszközök
6.8. Beavatkozások, vizsgálatok eszközei, orvosi műszerek, kézi műszerek
6.9. Gyógyszerelés eszközei
6.10. Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer használatos eszközök, anyagok
6.11. EKG-készülék
6.12. Testsúly, testmagasság és derék-körfogat mérésére szolgáló eszkö-
6.13. Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
6.14. Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.15. Vércsoport-meghatározásához szükséges eszközök
6.16. Légútbiztosítás eszközei
6.17. Dokumentációk, formanyomtatványok
6.18. Mérőműszerek, mérlegek
6.19. Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő)
6.20 Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.21. A mindenkori hatályos fogászati (ide értve a konzerváló fogászati, parodontológiai, fogpótlástani, dentoalveoláris sebészeti, illetve gyermekfogászati és fogszabályozási) minimum feltételek szerinti felszereltség, műszerek, eszközök
6.22. Fogászati röntgenkészülék és kiegészítői
6.23. Adminisztráció, dokumentáció és archiválás eszközei (papír alapú, elektronikus)
6.24. Kezelésekhez szükséges eszközök, anyagok, gyógyszerek

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 24. sorszámú Foglalkozásegészségügyi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 06

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Foglalkozásegészségügyi szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.1. 3311 Ápoló, szakápoló Foglalkozás-egészségügyi szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A foglalkozás-egészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészség-megőrzési és egészségfejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál, szakellátó helyen, vagy munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél végzi. Részt vesz a foglalkozási betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben. A foglalkozás-egészségügyi szakápoló, mint a foglalkozás-egészségügyi csapat tagja, feladatait részben önállóan, részben pedig a foglalkozás-egészségügyi szakorvos utasítására vagy vele együttműködve végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok, preventív, klinikai, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési tevékenységében közreműködni

- a foglalkozás-egészségügyet érintő jogszabályok változásait figyelemmel kísérni

- felismerni és értékelni a munkavállalók szempontjából kockázatot jelentő munkahelyi megterheléseket és a munkakörnyezeti kóroki tényezőket

- jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégezni a munkavállalók egészségi állapotfelmérését, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni

- műszeres vizsgálatokat (látásélesség és színlátás vizsgálat, szűrő audiometriás vizsgálat, Doppler-vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, EKG-vizsgálat) és rutin laboratóriumi vizsgálatokat végezni

- a munkavállalókat a vizsgálatok előtt, alatt és után szakszerűen tájékoztatni

- a foglalkozási megbetegedések korai felismerésében, kezelésében részt venni

- jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében, kivizsgálásában közreműködni

- a fertőző megbetegedések megelőzésében, terjedésének megakadályozásában, megfelelő fertőtlenítési eljárások alkalmazásában, fertőző megbetegedések be- és kijelentésében közreműködni; higiénés és fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni

- a krónikus nem fertőző megbetegedések megelőzésében, illetve e megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni

- a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni

- a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) munkahigiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, kémiai biztonsági, élelmiszerbiztonsági, járványügyi szabályok betartására

- a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával kapcsolatban felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni

- a fiatalkorúak, a nők, a várandós nők, a szoptatós anyák, az időskorúak, az idült betegek, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékosok egészségi állapotának ellenőrzésében közreműködni

- népegészségügyi programok, szűrővizsgálatok szervezésében közreműködni

- a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni

- az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni

- a beteget szakszerűen megfigyelni, életveszélyes állapotokat felismerni, azok elhárítását önállóan megkezdeni, a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni

- a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában közreműködni

- adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11144-16 Foglalkozás-egészségügyi szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11144-16 Foglalkozás-egészségügyi szakápolás gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Foglalkozás-egészségügyi szakápolói feladatokhoz kapcsolódó szituációs feladatok megoldása: előkészítés vizsgálatokhoz, szakápolói feladatok kivitelezése, dokumentálás.

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített munkahelyzetnek és paramétereknek megfelelően műszeres vizsgálatok (látásélesség és színlátás vizsgálat, audiometria, érdoppler, légzésfunkció, EKG) és laboratóriumi vizsgálatok tesztcsíkokkal történő végzése, biológiai expozíciót kimutató vizsgálatokhoz mintavétel, közreműködés a munkaköri, szakmai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatoknál. Munkabalesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A foglalkozás-egészségügyi szakápoláshoz szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. Műszerelő asztal
6.2. Infúziós eszközök
6.3. Légútbiztosítás eszközei
6.4. Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.5. Beavatkozások eszközei, műszerei
6.6. Munkaköri szakmai alkalmassági vizsgálathoz szükséges diagnosztikai eszközök (EKG készülék, érdoppler készülék, oszcillometria, spirométer, szűrőaudiométer, látásvizsgálat eszközei, vércukormérő, vizeletteszt)
6.7. Szakápolás eszközei
6.8. Oxigénterápia eszközei
6.9. Dokumentáció és archiválás eszközei
6.10. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.11. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 25. sorszámú Fogtechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 724 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fogtechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 540-660

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: Fogtechnikus gyakornok

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
3.1.2. 3333 Fogtechnikus Fogműves
3.1.3. Fogtechnikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A fogtechnikus kivehető és rögzített fogpótlásokat készíti. Elvégzi a fogpótlások javítását. Szakterülete iránt elhivatott, feladatait szakmai-gnathológiai és etikai normák alapján végzi. Ismeri és alkalmazza a hagyományos és digitális technikákat. Kommunikációja szakszerű, alkalmazza a szaknyelvet. Munkája elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat. A fogtechnikus a fogorvossal, asszisztenssel és a pácienssel együtt működik a tervezési folyamattól a kész munka átadásáig. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Katasztrófa védelmi előírásokat és a fogyasztó védelmi szabályokat ismeri és betartja. A szakképesítéssel rendelkező fogtechnikus, sikeres szakmai vizsga után a megfelelő felszereltséggel rendelkező fogtechnikai laboratóriumban, az alábbi feladatok elvégzésére képes:

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezes fogpótlásokat készíteni

- rögzített fogpótlásokat készíteni

- kivehető és rögzített fogpótlásokhoz mintát készíteni 3D nyomtatóval

- kombinált munkákat készíteni

- orthodontiai (fogszabályozó) készülékeket előállítani

- implantátum felépítményeket készíteni

- helyreállító (restauratív) készülékeket előállítani

- olyan fogműveket készíteni, melyek a fogazattal vannak kapcsolatban (harapásemelő sínek, védősínek)

- fogpótlás és fogmű javításokat végezni.

A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel (számítógépes tervezés és gyártás) is történhet.

3.3. Kapcsolódó szakképesítése

A B C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.1. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.2. 55 724 02 Fülilleszték készítő szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11826-16 Kombinált munkák készítése
4.4. 11827-16 Implantátum felépítmény készítés
4.5. 11828-16 CAD-CAM rendszerek alapszintű ismerete
4.6. 11829-16 Orthodontiai készülék készítése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Vizsgamunka leadása az első vizsganapon.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11826-16 Kombinált munkák készítése gyakorlati és szóbeli
5.2.4. 11827-16 Implantátum felépítmény készítés gyakorlati és szóbeli
5.2.5. 11828-16 CAD-CAM rendszerek alapszintű ismerete szóbeli
5.2.6. 11829-16 Orthodontiai készülék készítése gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kombinált munka primer elemeinek mintázása és frézelése

A vizsgafeladat ismertetése: Felső, vagy alsó kombinált munka készítéséhez 2 tagú mintázat készítése frézelt vállal, interlockkal és finommechanikai elhorgonyzó elem felhelyezésével

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Háromtagú híd leplezése kerámiával

A vizsgafeladat ismertetése: A feladathoz a vizsgaszervező a fémvázat fém tisztára homok fújva, a modellel együtt középértékű artikulátorba rögzítve biztosítja. A vizsga helyszínén elkészíti a háromtagú híd kerámiával történő leplezését

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsga feladat megnevezése: Ferdesík

A vizsga feladat ismertetése: Alsó frontfogakra egy egyszerű orthodontiai készülék készítése

A vizsga idő tartama: 60 perc

A vizsga feladat értékelési súly aránya: 10%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban Az 55 724 01 Fogtechnikus szakmai vizsga kizárólag azon a vizsgahelyszínen szervezhető meg, ahol az 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok szakmai vizsgája is szervezésre kerül.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelység
6.3. Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.5. Tanulónként:
6.6. Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral, megfelelő megvilágítással és elszívóval
6.7. Bunsen-égő
6.8. Középértékű artikulátor
Fogtechnikai laboratóriumi kéziszerszámok és eszközök
6.9. Közösen használt berendezések:
6.10. Gipszcsiszoló
6.11. Polírmotor elszívóval
6.12. Forrázó, polimerizáló berendezés
6.13. Vákuumkeverő
6.14. Előmelegítő- és kitüzelő kemencék
6.15. Öntvénytisztító elszívóval
6.16. Kerámia kályha
6.17. Kompresszor
6.18. Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
6.19. Frézgép
6.20. Vibrátor
6.21. Elektropolír
6.22. Öntőgép
6.23. Mártóviasz melegítő
6.24. Asztali nagyító
6.25. CAD/CAM tervező program
6.26. Polyclav
6.27 Mélyhúzógép
6.28. Pindexfúró
6.29. Mikrohullámú sütő

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 26. sorszámú Fogtechnikus gyakornok megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Fogtechnikus gyakornok

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080 - 1320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3333 Fogtechnikus Fogtechnikus gyakornok

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogtechnikus gyakornok fogtechnikus mellett fogtechnikai laboratóriumban javításokat készít. A fogpótlások készítésénél betartja a technológiai előírásokat. A munkavégzés során a fogtechnikus utasításait betartja, együttműködik a kollégáival. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat.

Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Tevékenysége során a szakmai etikai normákat figyelembe veszi.

A szakképesítéssel rendelkező a fogtechnikai laboratóriumban az alábbi feladatok elvégzésére képes:

- kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készíteni

- fémlemezes fogpótlást készíteni

- rögzített fogpótlások vázrészét készíteni

- a fogpótlások javítását elkészíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 724 01 Fogtechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 54 726 02 Ortopédiai műszerész azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11651-16 Rögzített fogpótlás készítése
4.4. 11652-16 Kivehető fogpótlás készítése
4.5. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.6. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.7. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11651-16 Rögzített fogpótlás készítése gyakorlat és szóbeli
5.2.4. 11652-16 Kivehető fogpótlás készítése gyakorlati és szóbeli
5.2.5. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.7. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Teljes alsó-felső fogpróba készítése, 4 tagú anatómikus mintázat, 4 tagú hídmintázat készítése kerámialeplezéshez, valamint fémlemeztervezés, mintázás.

A) A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetten

- középértékű artikulátorban rögzített funkciós mintákon: modellanalízis, fogfelállítás a szakmai, fogászati funkcionális anatómiai szabályok szerint, a fogpróbák becsiszolása gnathológiai elvek szerint, a fogpróbák mintázása

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsga feladat ismertetése: a feladatleírásában rögzítetten

- középértékű artikulátorban rögzített szekciós vagy kiemelhető csonkokkal ellátott mintán: 4 tagú, felső vagy alsó anatómikus mintázat készítése a fogak morfológiája alapján, 4 tagú felső vagy alsó hídmintázat készítése kerámialeplezéshez, funkcionális, statikai, esztétikai, fonetikai és higiéniai szabályok szerint

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) A vizsga feladat ismertetése: a feladatleírásában rögzítetten

Alsó vagy felső fémlemez tervezése frézelő paralelométerben mestermintára és alsó vagy felső fémlemez mintázása munkamintára, funkcionális, statikai, esztétikai, fonetikai és higiéniai szabályok alapján

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:: 15%

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A gyakorlati vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Interaktív CD anatómiából és szakmai ismeretből, anyagismeretből
6.3. Informatikai szaktanterem számítógép és perifériák, megfelelő memóriával és grafikai teherbírással
6.4. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép interaktív tábla)
6.5. Szakmai dia- és fóliasorozatok 3D atlasz
6.6 Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.7 Fertőtlenítőszerek és eszközök
6.8 Tanulónként
Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral, megfelelő megvilágítással és elszívóval
6.9 Bunsen-égő
6.10 Középértékű artikulátor
6.11 Fogtechnikai laboratóriumi kéziszerszámok és eszközök
6.12 Gipszcsiszoló
6.13 Polírmotor elszívóval
6.14 Forrázó, polimerizáló berendezés
6.15 Vákuumkeverő
6.16 Előmelegítő- és kitüzelő kemencék
6.17 Öntvénytisztító elszívóval
6.18 Kerámia kályha
6.19 Kompresszor
6.20 Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
6.21 Frézgép
6.22 Vibrátor
6.23 Elektropolír
6.24 Öntőgép
6.25 Mártóviasz-melegítő
6.26 Asztali nagyító
6.27 Mély húzó készülék
6.28 Pindex fúró
6.29 Mikrohullámú sütő

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 27. sorszámú Fülilleszték készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 724 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fülilleszték készítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300 - 400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 724 01 Fogtechnikus szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3333 Fogtechnikus Fülilleszték készítő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A fülilleszték készítő a fülillesztéket készítő laboratóriumban (fogtechnikai laboratóriumban), a lenyomat vételi helyen az egyéni fülillesztéket füllenyomat alapján készíti a hallásveszteségnek megfelelő anyagból, színből, formából, az életkor figyelembe vétele mellett, illetve tisztítást, javításokat végez. A fülillesztékek készítésénél, betartja a technológiai előírásokat. Munkája során együttműködik az audiológia dolgozóival, az asszisztenciával és a pácienssel. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fülilleszték-készítési eljárásokat, anyagfelhasználási technológiákat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Tevékenysége során a szakmai etikai normákat figyelembe veszi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

A képzésen elsajátított elméleti (fül-anatómiai és hangtani ismereteit) felhasználva,

- a fülkagylóról és a hallójáratról anatómiai lenyomatot készíteni

- egyéni fülillesztéket, illesztékházat készíteni

- hallójáratba helyezhető fülillesztéket készíteni

- zajvédő, védő fülillesztéket készíteni

- szellőző furatot készíteni, illesztéken csövet cserélni

- fülillesztéket javítani, tisztítani

- hallójáratba helyezhető hallókészüléket összeállítani

- hallójáratba helyezhető készülék alkatrészt cserélni

- hallójáratba helyezhető készüléken külső, belső tisztítást végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - -

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11149-16 Fülilleszték készítés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11149-16 Fülilleszték készítés gyakorlati és írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 1 db egyéni fülilleszték készítése félkemény akrilátból, a rendelkezésre bocsátott nyers formából és párhuzamos furat kialakításával

A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetten a fül anatómiai sajátosságainak figyelembe vételével az illeszték feleljen meg

- vastagságban a fül komfortérzetének

- az akusztikai átvitel tökéletes megoldása mellett törekedjen arra, hogy az akusztikai cső a legrövidebb legyen

- a felület kidolgozás (polírozás) tökéletes legyen

- készítsen (0,8 mm), párhuzamos nyomáscsökkentő furatot, mely a beteg számára elviselhetőbbé, kényelmesebbé teszi a hallókészüléket

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.3. Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5. Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6. Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral és elszívóval
6.7. Bunsen-égő
6.8. Fogtechnikai laboratóriumi és hallójárat lenyomatvételi kézi eszközök, fogyóanyagok (viaszkés, laboratóriumi csipesz, otoszkóp, fényceruza; dobhártyavédő szivacs, keverőtál, spatula, mintavételi fecskendő, mintavételi anyag, stb.)
6.9. Minipol vagy Micropol polimerizáló küvetta
6.10. Forrázó, polimerizáló berendezés
6.11. Fényre polimerizáló berendezés
6.12. Mártóviasz melegítő készülék
6.13. Gipszcsiszoló
6.14. Polírmotor elszívóval
6.15. Kompresszor
6.16. Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
6.17. 3D Szkenner
6.18. EnvisionTEC 3D nyomtató vagy hasonló CAD/CAM technológiát alkalmazó fülilleszték gyártó robot

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 28. sorszámú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 07

1.2. Szakképesítés-ráépüléssel megnevezése: Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év ápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Szakápoló
3.1.3. 3311 Geriátriai szakápoló
3.1.4. 3313 Krónikus beteg szakápoló
3.1.5. 3314 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló olyan szakember, aki idős, illetve krónikus betegek holisztikus ellátását, gondozását, ápolását végzi az orvos utasításai szerint az életkori sajátosságoknak, geriátriai klinikumi ismereteknek megfelelően, ápolói és gondozói tevékenységet végez, önállóan, illetve az ellátó csapat tagjaként egészségügyi és szociális alap-, fekvőbeteg-, valamint szakellátást nyújtó intézményekben. Szociális, jogi, etikai, kommunikációs tudáson alapuló képességek és készségek kialakításával, alkalmazásával a szakápoló az idős emberek ellátásának különböző formái közötti kapcsolatépítéssel, betegutak menedzselésével, a hozzátartozók aktív segítségével felelősen hozzájárul a komplex ápolási-gondozási rendszer megvalósításához.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- megfelelően és hatékonyan kommunikálni az ellátás valamennyi szereplőjével

- az idős ember, illetve a krónikus betegségben szenvedők szükségleteit felmérni és kielégíteni

- az ápolási folyamatot tervezni, szervezni, megvalósítani, értékelni, szükség esetén módosítani,

- az ápolási tevékenységekről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni

- az időskori, illetve a krónikus betegségek kapcsán kialakult testi, lelki, szellemi és spirituális problémákat felmérni, kezelni,

- a krónikus betegségekben szenvedők , idős emberek szociális és társadalmi helyzetét felmérni, gondozásában részt venni

- a krónikus betegek és idős emberek ellátását menedzselni

- az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani

- a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni

- segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal

- egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni

- a betegedukációban közreműködni

- a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni

- a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban

- a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni

- az idős beteget és családját a krónikus betegségben, a terminális állapotban támogatni, valamint közreműködni a hospice szakápolásban

- közreműködni a betegutak menedzselésében, a rehabilitációban, a közösségi- és az otthoni szakápolásban

- az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni

- a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni

- munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani

- szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni

- kockázatfelmérő-, fájdalom felmérő eszközök és módszerek alkalmazására

- stomaviselő, inkontinenciában szenvedő betegek komplex ellátására, krónikus, nehezen gyógyuló sebek, valamint a decubitus kockázatának felmérésére, megelőzésére, sebfelmérésre, valamint a sebkezelési tervek készítésére és azok megvalósítására

- idős, és krónikus betegségben szenvedők fájdalmának csillapítására

- az idős és a krónikus beteg gyógyszerelését biztosítani, ellenőrizni és megtanítani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2 azonosító
száma
megnevezése
4.3. 12049-16 Geriátriai és krónikus beteg szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 12049-16 Geriátriai és krónikus beteg szakápolás írásbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése a geriátriai és krónikus betegellátásban

A vizsgafeladat ismertetése: Az ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján: ápolási diagnózisok meghatározása geriátriai kórképekre, ápolási tervet készítése a beteg életkori sajátosságának, és aktuális állapotának megfelelően, az ápolási célkitűzéssel korreláló ápolási tevékenységek teljes körűen kivitelezése és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Gyógyszerelő kocsi geriátriai és krónikus betegellátás speciális
6.3. Kötözős kocsi
6.4. Ágyazó és ápolási eszköztároló kocsi
6.5. Infúziós, injekciós eszközök, infuzor, perfuzor
6.6. Táplálás, folyadékpótlás, mesterséges táplálás eszközei, tápszerek, táplálékkiegésztők
6.7. Incontinentiaellátás-, katéterezés eszközei, beöntő-, irrigáló szett, stoma állapot felmérő és ellátás eszközei
6.8. Vizelet, széklet, és egyéb váladék felfogására szolgáló eszközök
6.9. Mindennapos-, geriátriai és krónikus ellátásra jellemző beavatkozások eszközei, műszerei
6.10. Riasztás eszközei
6.11. Monitorozás eszközei
6.12. Felnőtt ápolás, szakápolás eszközei
6.13. Multifunkciós betegágy, multifunkciós éjjeliszekrény,
6.14. Kényelmi-, decubitus megelőző-, speciális nyomáscsökkentő, tehermentesítő, pozícionáló, mozgatást elősegítő eszközök
6.15. A geriátriai , valamint krónikus betegellátásban használt gyógyászati segédeszközök, korlátozó eszközök
6.16. Légzőtorna, inhaláció, párásítás , oxigénterápia, valamint tracheostomás beteg ellátásának eszközei, motoros szívó
6.17. Speciális tesztek, felmérő skálák,
6.18. A szakmai dokumentáció és archiválás eszközei,
6.19. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.20. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.21. Az újraélesztés eszközei (szimulátor), légútbiztosítás eszközei
6.22. Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.23. A kommunális és veszélyes hulladékgyűjtés eszközei, dokumentációja
6.24. Fertőtlenítéshez használt eszközök, fertőtlenítőszerek

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 29. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 723 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló ápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető
3.1.1. 3311 Ápoló, szakápoló Általános ápoló
3.1.2. Gyakorló ápoló

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer területein az ellátó csapat tagjaként végzi.

A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az ápolási folyamat megvalósításában részt venni

- tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni

- munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani

- alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, illetve közösség szükségleteinek megfelelően

- vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni, a kompetenciájába tartozó beavatkozásokat elvégezni

- megfigyelő tevékenységet végezni

- a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni

- az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani

- a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 723 01 Ápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 54 720 01 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
3.3.6. 54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
3.3.7. 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
3.3.8. 54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
3.3.9. 54 723 03 Gyakorló csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.10. 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
3.3.11. 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
3.3.12. 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
3.3.13. 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
3.3.14. 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
3.3.15. 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
3.3.16. 54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
3.3.17. 54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
3.3.18. 54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
3.3.19. 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat
3.3.20. 55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
3.3.21. 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
3.3.22. 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
3.3.23. 55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
3.3.24. 55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11221-16 Alapápolás
4.4. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
4.5. 11222-16 Klinikumi ismeretek
4.6. 11151-16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
4.7. 11152-16 Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3. - - -

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alapápolási feladatok, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Feladatleírásban rögzített alapápolási feladatok (Például segítségnyújtás a beteg alapvető szükségleteinek kielégítésében, ágyazás, ágyneműcsere, decubitus prevenció, pozicionálás, mobilizálás, betegmegfigyelés, akadályozott ember gondozása, stb.) és a diagnosztikus és/vagy terápiás beavatkozásokhoz (Például mintavétel laboratóriumi vizsgálatokhoz, EKG, gyógyszerelés, mindennapos beavatkozások, képalkotó vizsgálatok, endoscopos beavatkozások, punkciók, illetve infúziós-, transzfúziós-, oxigénterápia stb.) kapcsolódó ápolói feladatok elvégzése. Az ezekkel kapcsolatos betegtájékoztatás, előkészítés, beavatkozás alatti asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása, valamint a kapcsolódó dokumentációs feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott

11221-16 Alapápolás
11110-16 Egészségügyi alapismeretek
11222-16 Klinikumi ismeretek
11151-16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
11152-16 Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység

követelménymodulokhoz tartozó témaköröket mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél, Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Elméleti oktatótermek és demonstrációs termek
6.3. Oktatástechnikai eszközök
6.4. Műszer- és eszköztároló szekrények
6.5. Reanimációs fantomok
6.6. Oktató defibrillátor
6.7. Légútbiztosításhoz használt eszközök
6.8. Sebimitátor készlet
6.9. Sérülések ellátásához szükséges eszközök, kötszerek, fertőtlenítőszerek
6.10. Csecsemőgondozás eszközei: pólyázó, kiságy, csecsemőkád, csecsemőmérleg, mérővályú, centiméter, csecsemőruházat, etetéshez, pelenkázáshoz, fürdetéshez szükséges eszközök, anyagok, gyermekjáték
6.11. A beteg mozgását segítő eszközök (bot, mankó, járókeret, kerekesszék, kapaszkodók)
6.12. Ágynemű és egyéb fehérnemű (matracvédő, párnák, takarók, plédek, ágyneműhuzatok, lepedők, műanyag/gumi lepedő, hálóing, pizsama, törölközők, köntös, mosdókesztyűk, borogatás)
6.13. Betegágy és tartozékai, éjjeli szekrény, karosszék
6.14. Betegemelő készülék
6.15. Betegszállító kocsi ülő/fekvő
6.16. A beteg kényelmét szolgáló egyéb eszközök (paraván, lábtámasz, ágyasztal, takaró tartó, támpárnák)
6.17. Felszerelt ágyazó kocsi
6.18. Fürdető szék/ágy
6.19. A testi higiéné biztosításához szükséges eszközök, anyagok
6.20. Szoba WC
6.21. Beöntéshez és katéterezéshez használt eszközök
6.22. Váladékok felfogására és gyűjtésére szolgáló eszközök
6.23. Váladékok vizsgálatra küldésére szolgáló eszközök
6.24. Védőfelszerelések (védősapka,védőszemüveg, gumikesztyű, maszk,
6.25. Kézfertőtlenítéshez szükséges eszközök
6.26. Fertőtlenítőszerek
6.27. A veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök
6.28. Gyógyszerelő kocsi/gyógyszerszekrény
6.29. Gyógyszerek, infúziós oldatok
6.30. Kötszerek (vatta, papírvatta, törlők, különböző méretű gézpólyák, mull-lapok, rugalmas pólyák, rögzítő anyagok, speciális kötszerek)
6.31. Felszerelt kötöző kocsi
6.32. A táplálkozási szükséglet kielégítéséhez szükséges eszközök
6.33. Szondatápláláshoz szükséges eszközök
6.34. Dokumentációk
6.35. Életjelek mérésére szolgáló eszközök (vérnyomásmérő, fonendoszkóp, hőmérő, pulzoximeter, betegmegfigyelő monitor)
6.36. EKG készülék
6.37. Testsúly, magasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszközök
6.38. Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök
6.39. Infúzor
6.40. Infúziós állvány
6.41. Vércukor meghatározó készülék és tartozékai
6.42. Vércsoport meghatározásához szükséges eszközök, vér és vérkészítmények előkészítésének eszközei
6.43. Laboratóriumi mintavételhez szükséges eszközök
6.44. Diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz szükséges eszközök
6.45. Inhalációs terápia eszközei
6.46. Oxigénterápia eszközei
6.47. Váladékszívó
6.48. Beavatkozásokat gyakoroltató modellek, fantomok
6.49. Felnőtt és gyermek betegápolási fantomok
6.50. Anatómiai szemléltető ábrák és modellek

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2. A Gyakorló ápoló szakképesítés képzésének szervezésekor figyelembe kell venni a szakképesítések elismeréséről szóló Európai Parlament és Tanács 2005/36/EK. irányelvének, 3. szakasz 31. cikkében, valamint az V. mellékletében előírt minimálisan kötelező képzési feltételeket.

A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 723 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Általános ápoló
3.1.3. Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi csapat tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjének megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

A szakápoló irányítása mellett:

Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával. Részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában. Alapápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz. Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Tevékenységét az - egészségügyi dokumentációban - az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint rögzíti.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni

- részt venni az ápolási folyamat megvalósításában

- egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul

- a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni

- részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében

- a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

- részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében

- munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 54 720 01 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
3.3.6. 54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
3.3.7. 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
3.3.8. 54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
3.3.9.. 54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat
3.3.10. 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
3.3.11. 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
3.3.12. 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
3.3.13. 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
3.3.14. 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
3.3.15. 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
3.3.16. 54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
3.3.17. 54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
3.3.18. 54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
3.3.19. 55 723 01 Ápoló azonos ágazat
3.3.20. 55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
3.3.21. 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
3.3.22. 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
3.3.23. 55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
3.3.24. 55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11221-16 Alapápolás
4.4. 11110-16 Egészségügyi alapismeretek