Hatály: közlönyállapot (2016.IX.14.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2016. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2550 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről szóló 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelet.

1. melléklet a 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B

1.

Megnevezés
A vállalkozások 2015. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra
2. Alapbér [havi 129 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum)
és 174 munkaórával számolva]
742
3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 110
4. Foglalkoztatói járulékok:
- Szociális hozzájárulási adó 27%
- Szakképzési hozzájárulás 1,5%

230
13
5. Szállásköltség 9
6. Csoportos személyszállítás 145
7. Védőruha, védőfelszerelés 15
8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 52
9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70
10. Munkavédelmi költség 18
11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 468
12. Rezsianyag, munkahelyi energia költség 42
13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 7
14. Szerszámhasználat 16
15. Értékcsökkenési leírás 60
16. Nyomtatvány, írószer 3
17. Postaköltség 2
18. Telefonköltség 2
19. Bankköltség 9
20. Egyéb szolgáltatás:
- minőségbiztosítás, környezetvédelem

2
21. Kötelező adók, járulékok:
- iparűzési adó 2%
- innovációs járulék 0,3%

80
1
22. Biztosítások 5
23. 1-22. Összesen 2101
24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 87,55%
25. Improduktív órák költsége
(23. sor x 1,00 - 0,8755 = 0,1245)
262
26. Veszteségidő aránya 6,50%
27. Veszteségidő költsége
(23. sor x 0,065)
137
28. Elvárt eredmény 2,00%
29. Elvárt eredmény értéke
(23+25+27. sor összesen × 0,02)
50
30. Mindösszesen (23+25+27+29. sor) 2550