Hatály: közlönyállapot (2016.X.19.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2016. évi XCIX. törvény

a Habsburg Ottó Alapítványról * 

Magyarország Alaptörvénye nemzeti hitvallásunk részeként vállalja, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk; továbbá hisszük, hogy a nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.

Az Országgyűlés méltatja Habsburg Ottó életművét, akinek emlékét – különösen Magyarországért és a magyarság ügyéért kifejtett kiemelkedő teljesítménye alapján – az egész nemzet megbecsüléssel őrzi.

A megbecsülés kifejezéseként, valamint Habsburg Ottó örökségének megjelenítése – közéleti működésének szellemi és tárgyi emlékeinek feldolgozása, hagyatékának ápolása, megóvása, egységes gyűjteménnyé rendezése és kutathatóságának biztosítása – érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Habsburg Ottó hagyatékának gondozását a Habsburg Ottó Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) látja el.

(2) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt az Alapítvány létrehozására.

2. § (1) Az Alapítvány feladata

a) Habsburg Ottó szellemi örökségének méltó módon történő kezelése, gondozása, valamint a hagyaték történelmi jelentőségű részének (a továbbiakban: hagyaték) egységes gyűjteménybe rendezése,

b) a hagyaték tudományos kutatásának elősegítése,

c) Habsburg Ottó – mint a magyar és az európai történelem meghatározó személyisége – tevékenységének széles körű bemutatása, megismertetése, emlékének megőrzése,

d) a hagyaték más külföldi országokban történő kiállításának koordinálása,

e) tudományos kutató- és konferencia központ működtetése.

(2) Az Alapítvány a hagyaték egységes gyűjteménnyé rendezésével, megóvásával és kutathatóságának biztosításával kapcsolatos feladatokat közfeladatként látja el. A közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a költségvetési törvény rendelkezik.

3. § Az Alapítvány közhasznú jogállással rendelkezik.

4. § Az Alapítvány vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik.

5. § Ez a törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló 2016. évi CI. törvény hatálybalépését követő napon lép hatályba.