A jogszabály mai napon ( 2021.05.15. ) hatályos állapota.

 

2016. évi CX. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról * 

1. * 

1-3. § * 

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

4. § * 

5. § (1) * 

(2) * 

6. § * 

7-8. § * 

3. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

9-13. § * 

14. § * 

15. § (1) * 

(2) * 

16-18. § * 

4. * 

19. § * 

5. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

20. § * 

21. § * 

6. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

22-26. § * 

27. § * 

28-29. § * 

30. § (1) * 

(2) * 

31-38. § * 

39. § * 

40-44. § * 

7. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény módosítása

45. § Nem lép hatályba a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 168. §-a.

8. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a törvény - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 7-8. §, a 14. §, a 15. § (1) bekezdése, a 16-20. §, a 22-26. §, a 28-29. §, a 30. § (1) bekezdése, a 31-38. § és a 40-44. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5-6. §, a 9-13. §, a 15. § (2) bekezdése, a 27. §, a 30. § (2) bekezdése és a 39. § 2018. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére