A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. és 19. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. és 6. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és (1e) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. * 

1. § * 

2-3. * 

2-6. § * 

4. * 

7-8. § * 

5. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

9-10. § * 

11. § Az R3.

a)-e) * 

f) * 

lép.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § * 

13. § Az R4.

1-27. * 

28. 5. melléklet II. rész címében a „megkereséséhez szükséges” szövegrész helyett a „megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges” szöveg, * 

29. 5. melléklet III. rész címében a „megkereséséhez szükséges” szövegrész helyett a „megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges” szöveg, * 

30. 5. melléklet V. rész címében a „megkereséséhez szükséges” szövegrész helyett a „megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges” szöveg, * 

31-32. * 

lép.

14. § * 

7. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

15. § * 

16. § Az R5.

a)-f) * 

g) * 

lép.

8-10. * 

17-19. § * 

11. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és a 3. alcím, a 11. § f) pontja, a 16. § g) pontja, valamint az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez * 

2-6. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez *