A jogszabály mai napon ( 2021.01.28. ) hatályos állapota.

 

2016. évi CLX. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról * 

1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

1-3. § * 

4. § (1) * 

(2) * 

5-10. § * 

11-12. § * 

13-45. § * 

46. § (1) * 

(2) * 

47-49. § * 

50. § (1) * 

(2) * 

51. § * 

2. * 

52. § * 

3. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény módosítása

53. § Nem lép hatályba a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 127. §-a.

4. Záró rendelkezések

54. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1-3. §-a, 4. § (1) bekezdése, 5-10. §-a, 13-45. §-a, 46. § (1) bekezdése, 47-49. §-a, 50. § (2) bekezdése, 51-52. §-a 2017. január 1. napján lép hatályba.

(3) E törvény 11. §-a és 12. §-a 2017. február 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 4. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 46. § (2) bekezdése 2017. december 31-én lép hatályba.

55. § E törvény 1-29. §-a, 39. §-a és 51. §-a

a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére