A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a hulladékról szóló törvény módosításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 3. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 4. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában,

az 5. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) * 

(2) A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében a „Ht.” szövegrész helyébe a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)” szöveg lép. * 

2. * 

2. § * 

3. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) * 

(2) A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a)–b) * 

c) * 

d)–e) * 

szöveg lép.

(3) * 

4–5. * 

4–5. § * 

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdése a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba.

(3) A 3. § (2) bekezdés c) pontja és a 3. § (3) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.