Hatály: közlönyállapot (2016.XI.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § (1) A Hivatalt főigazgató vezeti.

(2) Főigazgatói megbízást az a kormánytisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

3. § A Hivatal központi szervből és a Hivatal területi szerveként az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területen működő igazgatóságokból áll.

4. § (1) A Hivatal ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

(2) A Hivatal a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ középirányító szerveként

a) jóváhagyja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ szervezeti és működési szabályzatát,

b) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogát és az egyéb munkáltatói jogköröket,

c) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ gazdasági vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,

d) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,

e) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

f) a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,

g) kezeli a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint a b)-f) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat.

5. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet.

7. § A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal elnevezése Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalra változik.

1. melléklet a 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal területi szervei

A B
1. Területi szervek megnevezése és székhelye Illetékességi terület
2. Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság
Székhely: Budapest
Budapest Főváros,
Pest megye
3. Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Debrecen
Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Jász-Nagykun-Szolnok megye
4. Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Szeged
Csongrád, Bács-Kiskun,
Békés megye
5. Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhely: Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Nógrád megye
6. Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Pécs
Baranya, Somogy, Tolna megye
7. Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Székesfehérvár
Fejér, Veszprém,
Komárom-Esztergom megye
8. Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Győr
Győr-Moson-Sopron,
Vas, Zala megye