A jogszabály mai napon ( 2023.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. és 19. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. és 17. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában,

a 8. és a 15. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.5. alpontjában,

a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és (1d) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában és 62. § (1d) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5., a 11. és a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. * 

1-2. § * 

2. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3-4. § * 

5. § Hatályát veszti az R2.

a)-f) * 

g) 5. § (4) bekezdésében a „kormánytisztviselő,” szövegrészek, * 

h)-l) * 

4. * 

21. § * 

5. * 

22-24. § * 

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

25-30. § * 

31. § Az R5.

a) * 

b)-c) * 

32-33. § * 

7. * 

34. § * 

8. * 

35. § * 

9. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

36-37. § * 

38-39. § * 

40. § * 

41. § * 

10-12. * 

42-60. § * 

13. Az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) Az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6/C. § (1) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése az „a fővállalkozó kivitelező esetében a 6/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kár bekövetkezése esetén a kár teljes értékére, minden egyéb esetben” szövegrész helyett az „a fővállalkozó kivitelező esetében” szöveggel lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, 5. § (2) bekezdése és 6. §-a.

14. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

62. § Nem lép hatályba a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 189. § (5) bekezdés c) pontja.

15. Az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

63. § Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § p) pontja.

16. Záró rendelkezések

64. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. alcím 2016. december 30-án lép hatályba.

(3) A 2. és a 3. alcím, az 5. alcím, a 25-30. §, a 31. § b) és c) pontja, a 32. § és a 33. §, a 7. alcím, a 36. § és a 37. §, a 40. §, a 10-12. alcím, valamint a 2., 3., 5. és 6. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. alcím, a 31. § a) pontja, valamint a 4. melléklet 2017. január 2-án lép hatályba.

(5) Az 1. alcím, a 38. § és a 39. §, a 41. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez * 

2-3. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez * 

4. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez * 

5-6. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez *