Hatály: közlönyállapot (2016.III.17.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

77/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján - a miniszterelnök előterjesztésére -

a nemzet és a családok erősbítése érdekében folytatott példaszerű szakmai munkája, a prevencióban elért eredményei, illetve jelentékeny közéleti tevékenysége elismeréseként

Bábiné Szottfried Gabriella, a védőnői szolgálatért felelős volt miniszteri biztos, volt országgyűlési képviselő és polgármester részére,

az onkológiai betegellátásban nyújtott példaértékű szakmai munkája elismeréseként

dr. Bagoly Katalin, a pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő osztályvezető főorvosa részére,

világszerte elismert táncművészi és koreográfusi tevékenysége, valamint klasszikus és modern darabokban egyaránt emlékezetes alakításai elismeréseként

Bajári Levente, Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, a Magyar Állami Operaház első magántáncosa részére,

elhivatott és áldozatos szakmai és kórházvezetői munkája mellett a gondjaira bízott pótolhatatlan természeti kincs, a Hévízi-tó megmentése érdekében vívott hősies küzdelme elismeréseként

dr. Balogh Zoltán reumatológus főorvos, az egykori Állami Gyógyfürdőkórház nyugalmazott főigazgató főorvosa részére,

Magyarország közegészségügyi és járványügyi biztonságának fenntartása érdekében végzett négy évtizedes igényes szakmai munkája elismeréseként

dr. Bánóczyné dr. Paller Judit, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalának volt megbízott országos tisztifőorvosa részére,

a magyar média területén végzett, évtizedek óta meghatározó és sokrétű szakmai munkája, valamint a nemzet iránt elkötelezett, értékteremtő közéleti tevékenysége elismeréseként

Bencsik András újságíró, a Magyar Demokrata főszerkesztője részére,

Esztergom és környéke családjainak gyógyítását és a betegségek megelőzését több évtizeden át példás elhivatottsággal szolgáló, magas színvonalú orvosi munkája elismeréseként

dr. Bense Tamás, a Sanatio Art Gyermek, Háziorvosi, Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyermekgyógyásza részére,

a magyar néptáncművészet hagyományainak továbbéltetését szolgáló, kiemelkedő művészi és tánckarvezetői munkája elismeréseként

Bonifert Katalin Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Duna Művészegyüttes táncos szólistája, női tánckari asszisztense részére,

a nemzetközi operaéletben is nagyra értékelt és a hazai színpadokon is jelentős sikereket arató, kiváló énekművészete elismeréseként

Boross Csilla, a Magyar Állami Operaház szerződéses operaénekese részére,

kiváló könyvtárosi és könyvtárvezetői munkája, valamint jelentős, a Károlyi család, Ybl Miklós és Fót alaposabb megismerését szolgáló írásai elismeréseként

Buda Attila irodalomtörténész, bibliográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézete Toldy Ferenc Könyvtárának vezetője részére,

a mobilalkalmazások fejlesztésében elért, nemzetközi szinten is nagyra becsült eredményei, az ipar és a felsőoktatás tartalmas együttműködésének alakításában betöltött meghatározó szerepe, valamint az informatikai oktatás fejlesztésorientált és hallgatóközpontú kialakítását szolgáló munkája elismeréseként

dr. Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

több évtizedes szerkesztői és kiadói munkája, a kisebbségkutatás terén végzett elkötelezett tevékenysége elismeréseként

dr. Cholnoky Győző Miklós, a Kisebbségkutatás című folyóirat alapító főszerkesztője, a Lucidus Kiadó ügyvezető igazgatója részére,

magas színvonalú táncművészi pályája, valamint kiváló próbavezetői és asszisztensi munkája elismeréseként

Czebe Tünde, Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Pécsi Balett balettmestere részére,

a magyar és világirodalom számos területére kiterjedő, páratlanul gazdag életműve, valamint jelentős irodalomszervezői és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, író, szerkesztő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára részére,

az onkoradiológia területén meghatározó szakmai és vezetői munkája, valamint kimagasló, több tudományterületre is kiterjedő oktatási tevékenysége elismeréseként

dr. Cselik Zsolt klinikai onkológus és sugárterápiás szakorvos, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének főorvosa részére,

Nógrád megye életében meghatározó jelentőségű és kiváló szakorvosi munkája, kivételes módszergazdagságán és lelkiismeretességén alapuló szakmai sikerei elismeréseként

dr. Cseplák György nyugalmazott bőrgyógyász főorvos részére,

magas színvonalú és példás szakmai alázattal végzett művészi munkája elismeréseként

Cserta József Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami Operaház első magántáncosa részére,

a hazai erdőrendezés modernizálását és az erdők megőrzését célzó munkája, valamint széles körű nemzetközi tevékenysége elismeréseként

Csóka Péter, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete Erdészeti Részlegének osztályvezetője részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított bátor helytállása, valamint a kommunista diktatúra által üldözöttek érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként

Dégi András, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Felügyelő Bizottságának elnöke részére,

a hazai borászati kultúra fejlesztését szolgáló munkája, valamint a község életét meghatározó, több évtizedes közösségteremtő tevékenysége elismeréseként

Dobosi Dániel borász, a szentantalfai Dobosi Pincészet tulajdonosa részére,

vezetői munkái során a magyar-brazil kulturális, tudományos és oktatási kapcsolatok erősítése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként

dr. Dubéczi Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank Oktatási igazgatóságának vezetője, a Magyar Rektori Konferencia főtitkára, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának címzetes egyetemi docense részére,

a környezetpszichológia és a környezeti kommunikáció tudományterületének megteremtését is magába foglaló, magas színvonalú tudományos munkája, valamint az elméleti megalapozottságot gyakorlati hasznosíthatósággal ötvöző oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Dúll Andrea Magdolna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, egyetemi docens részére,

a magyar vasúti járműgyártás színvonalát és eredményességét növelő, nagy szakmai hozzáértéssel és példás elkötelezettséggel végzett vezetői munkája elismeréseként

Dunai Zoltán, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a keresztény nemzeti értékek továbbadását célzó, odaadó szeretettel gyakorolt pedagógusi pályája és példaértékű intézményvezetői munkája elismeréseként

Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója részére,

a magyar kertészeti kutatásban, a magyar gyümölcsfajták megőrzése terén példamutató módon végzett szakmai és vezetői tevékenysége, különösen a kajszibarackfajták nemesítése, illetve új vetőmag-előállítási technológia kidolgozása terén kiváló munkája elismeréseként

dr. Erdős Zoltán, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense részére,

a magyar néptánc világszínvonalú bemutatása és tánchagyományaink átörökítése érdekében végzett elsőrendű művészi munkája elismeréseként

Farkas Zoltán „Batyu” Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének oktatója, a Budapest Kortárs Táncfőiskola tanára részére,

kimagasló színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint a kezdő ügyészek szakmai képzésében végzett odaadó munkája elismeréseként

dr. Feczné dr. Gál Edit, az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség vezető ügyésze részére,

a közalapítvány, valamint intézetei és muzeális intézménye működtetése, továbbá a közalapítvány vagyonának gondos és felelősségteljes kezelése terén végzett magas szintű munkája elismeréseként

Fekete Marianna, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány gazdasági igazgatója részére,

Tolna megye arculatát meghatározó és a magyar kultúrát is gazdagító, egyedülálló alkotóművészete, valamint értékes oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként

Fusz György Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, szobrászművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánhelyettese, a Média és Alkalmazott Művészeti Intézet igazgatója, egyetemi tanár részére,

a dél-franciaországi emigrációban élő magyarság lelki támogatása terén, valamint nemzeti kultúrájának és anyanyelvének megőrzése érdekében végzett közel hét évtizedes elkötelezett és példaadó munkája elismeréseként

Fülöp Gergely római katolikus lelkipásztor részére,

közel négy évtizede a gyógyítás iránti példaértékű elhivatottsággal, kimagasló színvonalon végzett munkája elismeréseként

dr. Gálla Zoltán belgyógyász szakorvos, a Pozsonyi utcai Háziorvosi Rendelő főorvosa részére,

széles körű ügyvédi praxisa és kamarai közéleti tevékenysége mellett a környezetvédelmi jog területén folytatott, nemzetközileg is jelentős tudományos és oktatói munkája elismeréseként

dr. Gellérthegyi István, a Gellérthegyi Ügyvédi Iroda vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Doktori Iskolájának oktatója, egyetemi docens részére,

több mint négy évtizedes elhivatott kollégiumi lelkipásztori és nevelői munkája, valamint magas színvonalú szakoktatói tevékenysége elismeréseként

Halmai László, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szerzetese, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium nyugalmazott tanára és kollégiumi nevelője részére,

a szakma iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája, a fiatal kardiológusok képzését számos tankönyv megírásával és oktatásukkal segítő sokrétű és odaadó tevékenysége elismeréseként

dr. Hegedűs Ida, a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Kardiológiai Klinikája Ambulancia és Echokardiográfiás Laborának vezetője, egyetemi docens részére,

több évtizedes kiemelkedő településvezetői munkája, valamint sportéletet támogató tevékenysége elismeréseként

Hoffman Pál, Tököl város polgármestere részére,

a hazai energiaipart meghatározó tevékenysége, különösen a lakosság igényeit figyelembe vevő vállalatirányítási és szolgáltatási rendszerek kiépítése, valamint az elektromos meghajtású járművek hazai népszerűsítése terén kiemelt jelentőségű szakmai munkája elismeréseként

Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatósági tagja részére,

az erdőmérnök, vadgazda- és természetvédelmi mérnök hallgatók képzése terén végzett értékes oktatói és kutatói munkája elismeréseként

dr. Jánoska Ferenc, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának oktatási dékánhelyettese, a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet egyetemi docense részére,

a nemzetközi ügyek intézése és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése terén több mint öt évtizeden át rendkívüli hivatástudattal és magas szintű szakmai felkészültséggel végzett munkája elismeréseként

dr. Jordán Miklós, a Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályának nyugalmazott legfőbb ügyészségi ügyésze részére,

a protokoll területén a nemzetközi és hazai sportéletben több mint három évtizeden át kiemelkedően végzett munkája elismeréseként

Karger Kocsis László János, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkári Kabinetjének sportdiplomáciai főtanácsadója részére,

a gazdaság és ipar innovatív fejlesztése mellett a munkavállalók képzése és a hazai vállalkozói kultúra fejlesztése iránt is elkötelezett vezetői munkája elismeréseként

Kasza Lajos János, a Jász Plasztik Kft. ügyvezető igazgatója részére,

példamutató szakmai alázattal végzett, kimagasló művészi munkája elismeréseként

Kékesi Mária Liszt Ferenc-díjas táncművész, kiváló és érdemes művész részére,

a somogyi erdők védelme, valamint a faipari társaság hatékony működtetése és piaci lehetőségeinek javítása érdekében végzett példaadó vezetői munkája elismeréseként

Kovács László, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató-helyettese részére,

az erdélyi magyar irodalmi élet megújításában játszott kimagasló szerepe, valamint az erdélyi írók, költők művészetével kapcsolatos kutatómunkája és publikációs tevékenysége elismeréseként

Láng Gusztáv József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus részére,

a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését szolgáló, illetve a szociálpolitika területén nemzetközi szervezetekben is végzett, elkötelezett szakmai munkája, valamint interdiszciplináris oktatói és széles körű közéleti publikációs tevékenysége elismeréseként

dr. Lovászy László Gábor, az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottság szakértője, az Európai Parlament akkreditált tanácsadója részére,

értékes pedagógiai munkája, valamint a város és a térség kulturális és tudományos életében végzett sokrétű tevékenysége elismeréseként

M. Román Béla, a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, címzetes igazgató részére,

a magyar járműipar legnagyobb nemzetközi járműgyártói részére beszállító cége élén végzett kiváló munkája és a helyi gazdasági életben betöltött meghatározó szerepe elismeréseként

Majoros Béla, a Csaba Metál Öntödei Zrt. tulajdonos vezérigazgatója részére,

kimagasló, a magyar könnyűzenei életet számos nagy sikerű slágerrel gazdagító, közel négy évtizedes zene- és dalszerzői pályája elismeréseként

Menyhárt János gitáros, dalszövegíró, zeneszerző részére,

a környezetvédelem terén végzett több évtizedes áldozatos munkája elismeréseként

dr. Mikó János, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárságának nyugalmazott közigazgatási főtanácsadója részére,

a képességfejlesztéssel és problémamegoldó gondolkodással foglalkozó folyóirat élén végzett sokrétű és magas színvonalú munkája elismeréseként

Nagy Gyula, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara Építőmérnöki Intézetének főiskolai tanára, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok volt főszerkesztője részére,

a kőbányaiak egészségének megőrzése és a betegségek megelőzése érdekében több mint ötven éve kiemelkedő színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként

dr. Nagy Károly háziorvos részére,

az országos kutatói és oktatói adathálózat, valamint az arra épülő informatikai szolgáltatások létrehozása, működtetése és folyamatos fejlesztése érdekében végzett kimagasló szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként

Nagy Miklós, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet igazgatója részére,

a hatékonyabb működést elősegítő egységes vállalatirányítási rendszer bevezetése, valamint a vezetői információs rendszer megtervezése és kialakítása során végzett magas színvonalú vezetői munkája elismeréseként

Nagy Róbert, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói főtanácsadója részére,

a pszichiátriai központ működtetése érdekében végzett, hatékonyságot növelő és sikeres intézményvezetői munkája, valamint széles körű szakmai-társadalmi tevékenysége elismeréseként

dr. Németh Attila, a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetének főigazgatója, a Magyar Pszichiátriai Társaság volt elnöke részére,

a koraújkori Erdélyi Fejedelemség és a Magyar Királyság kapcsolatrendszerének feltárására, a székely önkormányzatok fejlődésére és a fejedelemség kormányzattörténetére irányuló kutatásai, valamint a hazai és erdélyi magyar történettudomány együttműködését elősegítő, rangos szakmai munkája elismeréseként

dr. Oborni Teréz, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa részére,

a hazai turizmus egyik legnagyobb központjának irányítójaként a város és a térség folyamatos fejlődését szolgáló, odaadó településvezetői munkája elismeréseként

Papp Gábor, Hévíz város polgármestere részére,

a polgári gyógyszerészetet megalapozó jogszabályok megalkotásában játszott meghatározó szerepe, valamint országos és regionális kamarai rendezvényekkel kapcsolatos aktív szervező tevékenysége elismeréseként

dr. Pesti Ferenc gyógyszerész, volt országgyűlési képviselő részére,

a magyar gasztronómia világszínvonalúvá fejlesztése terén meghatározó jelentőségű és nemzetközi megméretettésben áttörést hozó, több szakmai területen is elsőrangú és példaadó munkája elismeréseként

Pintér Katalin, a Gerbeaud cukrászda, az Onyx étterem és az Émile-Buda tulajdonos-ügyvezetője részére,

kimagasló szakmai tudáson alapuló több évtizedes ügyvédi és értékes kamarai vezetői munkája elismeréseként

Pongráczné dr. Csorba Éva, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke részére,

a növénytermesztés és állattenyésztés első számú vezetőjeként példaadó szakmaszeretettel végzett több évtizedes vezetői munkája, azon belül is főként a modern martonvásári minőségi búzafajták szaporításában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként

dr. Réthy László, a Gyermelyi Holding Zrt. igazgatósági tagja részére,

egyedi tárgyai, tárgyegyüttesei tervezése során az ipar, a technológia és a piac szabta lehetőségek ötvözésére építő, a magyar designt sajátos művészi kifejezésmódjával gazdagító alkotómunkája elismeréseként

Rományi László iparművész, belsőépítész részére,

a település érdekében végzett állhatatos és odaadó munkája elismeréseként

dr. Sánta Sándor háziorvos, Makó város volt polgármestere részére,

kiváló táncművészi és balettmesteri, illetve koreográfus asszisztensi munkája elismeréseként

Pattantyús Anikó Liszt Ferenc-díjas balettmester, a Budapesti Operettszínház koreográfus asszisztense részére,

a kőzettan és a geokémia területén elért tudományos eredményei, a határon túli magyar felsőoktatás újraindítását elősegítő, valamint a külföldi és határon túli magyar egyetemeken végzett, elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Szabó Csaba, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Kőzettani és Geokémiai Tanszékének egyetemi docense részére,

példaszerű pedagógusi és igényes szakmai-vezetői tevékenysége elismeréseként

Szabó Róza, az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központjának vezetője részére,

odaadó lelkészi szolgálata, valamint a fiatalok vallási nevelése iránt elkötelezett tanári munkája elismeréseként

Szabóné Csökmei Edit, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség lelkésze, a Bethlen Gábor Református Általános Iskola vallástanára részére,

széles körű tapasztalatait kivételes korszerű szemlélettel és kivételes humanitásával ötvöző, példaadó szakmai munkája elismeréseként

Szalayné Farkas Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója részére,

a társadalmi igazságtalanságok iránti kivételes érzékenységről tanúskodó dokumentumfilmes, valamint jelentős televíziós szerkesztői pályája elismeréseként

Téglásy Ferenc filmrendező, szerkesztő részére,

a mély kifejezőerőt igénylő drámai szoprán szerepek, főként a Wagner-hősnők megformálásában kivételes, ugyanakkor az oratórium- és daléneklés terén is elsőrendű és rendkívül sikeres énekművészete elismeréseként

dr. Temesi Mária, a Magyar Állami Operaház operanagykövete, énekmestere, Liszt Ferenc-díjas szerződéses operaénekese, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető professzora, egyetemi tanár, a Hazám, Hazám Te Mindenem Művészeti És Oktatási Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,

a politikai publicisztika területén, illetve a polgári-nemzeti értékrend képviseletében több évtizede meghatározó és kiváló szakmai munkája elismeréseként

Tóth Gy. László politológus, publicista részére,

a magyar műszaki kultúra ápolása, különösen a vezetése alatt álló intézménynek Európa egyik legjelentősebb szénhidrogénipari múzeummá történő fejlesztése terén végzett elkötelezett munkája elismeréseként

Tóth János, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum igazgatója részére,

értékteremtő fotóművészi életműve, valamint odaadó művészeti közéleti tevékenysége elismeréseként

Tóth József Balázs Béla-díjas fotóművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának volt elnöke részére,

a hazai és az európai távhőszektor folyamatos fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú szakmai, illetve vezetői tevékenysége elismeréseként

dr. Uhri László Imre, a Magyar Távhőszolgáltató Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének nyugalmazott elnöke, az Európai Távhő Szövetség volt elnökségi tagja részére,

a magyar neurológia kiemelkedő alakjaként végzett magas színvonalú munkája, valamint új terápiás beavatkozások bevezetése iránt is elkötelezett szakmai tevékenysége elismeréseként

dr. Vajda Zsolt, a Kaposvári Egyetem címzetes egyetemi tanára, az egyetem Egészségügyi Központjának igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Idegsebészeti Klinikájának címzetes egyetemi docense részére,

az operairodalom számos jelentős szoprán szerepében lenyűgöző és rendkívül sikeres alakítása, nemzetközileg is nagyra értékelt énekművészete elismeréseként

Váradi Zita, a Magyar Állami Operaház szerződéses operaénekese részére,

a szentföldi magyar régészet nemzetközi hírnevének erősítését szolgáló tudományos tevékenysége, főként a jordániai machaerusi Heródes-palota feltárási munkálatainak vezetőjeként végzett kiemelkedő munkája elismeréseként

dr. Vörös Győző ókorkutató, egyiptológus, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja részére,

a gyógyszerészet fejlődése érdekében végzett értékes szakmai és kamarai munkája elismeréseként

dr. Zalai Károly gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara főtitkára, a Richter Gedeon Gyógyszergyár Nyrt. PR és kommunikációs főmunkatársa részére a

MAGYAR ÉRDEMREND

lovagkeresztje

polgári tagozata;

a Belügyminisztérium hivatásos és közalkalmazotti állományának gyógyítása és egészségmegőrzése terén közel négy évtizeden át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként

dr. Belső Lászlóné dr. Dombi Irén nyugállományú rendőrorvos ezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat alapellátó főorvosa részére,

a katasztrófavédelem állományában végzett két és fél évtizedes kiemelkedő szolgálata, magas színvonalú szakmai munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként

Erdélyi István tűzoltó ezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese részére,

a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként

Nagy József dandártábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese részére,

a jogi és igazgatási területen végzett közel három évtizedes szakmai és vezetői munkája, valamint jelentős tudományos és publikációs tevékenysége elismeréseként

dr. Pap Gyula ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Jogi Igazgatási és Repülésbiztonsági Osztályának vezetője részére,

három évtizedes katonai szolgálata alatt a logisztika szakterületén végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként

Piros Ottó ezredes, a Magyar Honvédség Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központjának parancsnoka részére,

több mint három évtizedes példaértékű szakmai munkája elismeréseként

Rózsás József rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Gazdaságvédelmi Osztályának osztályvezető-helyettese részére,

két évtizedes katonai szolgálata alatt végzett elkötelezett és kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként

dr. Ruszin Romulusz ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkara Hadműveleti Csoportfőnökségének megbízott csoportfőnöke, a Szárazföldi Haderőnemi Osztály vezetője részére,

három évtizedes katonai szolgálata, valamint a migrációs helyzet okozta különleges feladatok megoldásában végzett kiemelkedő szakmai és katonai vezetői munkája elismeréseként

Sándor Tamás ezredes, a Magyar Honvédség 2. Különleges Rendeltetésű Ezredének parancsnoka részére,

több mint két évtizedes példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként

Soltész András rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Edelényi Rendőrkapitányságának vezetője részére,

a honvédelem ügyének népszerűsítése és a társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként

Szabó András ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Parancsnoki Irodájának vezetője részére,

az igazgatóság gazdasági tevékenységének korszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

dr. Unger István Zoltán tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese részére,

több mint két évtizedes példaértékű szakmai munkája és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként

Vörös Ferenc rendőr ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóságának rendőrfőkapitány-helyettese részére a

MAGYAR ÉRDEMREND

lovagkeresztje

katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

KEH ügyszám: VIII-1/01631-2/2016.


  Vissza az oldal tetejére