A jogszabály mai napon ( 2020.01.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány

a) megállapítja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

c) *  egyetért azzal, hogy a GINOP egyes prioritásainál kizárólag az európai uniós támogatás és a hazai társfinanszírozás teljesítménytartalék nélküli összegének önerővel csökkentett mértékéig vállalható kötelezettség.

1/A. *  A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy

a) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1271/2017. (V. 29.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 5-7., 14., 15., 24. és 25. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása, valamint

b) a 2. mellékletben foglalt táblázat 12., 13. és 16. sora szerinti kiemelt projektek támogatási szerződésének az éves fejlesztési keretben rögzített keretösszeg elérésére irányuló módosítása,

c) *  a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 21a. és 22. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása,

d) *  a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása,

e) *  a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 12b. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása,

f) *  a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2a., 2b., 7., 9. és 12. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása,

g) *  a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1256/2019. (V. 3.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 22a., 22b. és 23. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása,

h) *  a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú („A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) és a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú („A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2f. és 12. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása,

i) *  a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 22b. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

során a Kormányrendelet 3-6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. * 

1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz

A GINOP éves fejlesztési kerete

1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  GINOP-1.1.1-18 Vállalkozói inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása 3,00 egyszerűsített Meghirdetve 2018. szeptemberben
3. *  GINOP-1.1.2-VEKOP-17 KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek és vállalkozói mentorálás elérhetőségének biztosítása révén 3,30
[ebből Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program
(a továbbiakban: VEKOP): 0,29]
kiemelt Meghirdetve 2017. októberben
3a. *  GINOP-1.1.3-16 Modern Mintaüzem Program I. - mikro-, kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése 4,18 kiemelt Meghirdetve 2017. januárban
3b. *  GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program I. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása 2,20 kiemelt Meghirdetve 2016. decemberben
3c. * 
3d. * 
3e. *  GINOP-1.1.7-17 KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén 1,00 kiemelt Meghirdetve 2017. júliusban
3f. *  GINOP-1.1.8-19 Magyar Multi Program II.
- A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése
1,00 egyszerűsített Meghirdetve 2019. októberben
3g. *  GINOP-1.1.9- VEKOP-19 Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált vállalkozások arányának növelése 1,10 (ebből
VEKOP: 0,33)
kiemelt 2019. október
3h. *  GINOP-1.1.10-19 A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén 1,50 kiemelt 2019. október
4. *  GINOP-1.2.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 27,40 egyszerűsített Meghirdetve 2014. októberben
5. *  GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 88,80 standard Meghirdetve 2015. júniusban
5a. *  GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 129,00 standard Meghirdetve 2016. decemberben
6. *  GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 39,67 egyszerűsített Meghirdetve 2015. júniusban
6a. *  GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 26,33 egyszerűsített Meghirdetve 2016. decemberben
7. *  GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében 33,50 egyszerűsített Meghirdetve 2016. decemberben
8. *  GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése 2,36 standard Meghirdetve 2016. áprilisban
9. *  GINOP-1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 3,06 standard Meghirdetve 2015. decemberben
10. *  GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel 24,064 standard Meghirdetve 2016. decemberben
10a. *  GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása 8,654 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
10b. *  GINOP-1.2.7-19 Magyar Multi Program III.
- A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása
13,17 egyszerűsített 2019 Meghirdetve 2019. októberben
10c. *  GINOP-1.2.8-17 Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó
fejlesztéseinek támogatása
3,653 egyszerűsített
Meghirdetve
2017. márciusban
10d. *  GINOP-1.2.8-19 Modern Mintaüzem program II. - A mikro-,
kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
10,50 egyszerűsített 2019. november
10e. *  GINOP-1.2.9-19 Szabad vállalkozási zónákban működő mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása 2,00 egyszerűsített 2019. november
10f. *  GINOP-1.2.10-19 A mikro-, kis- és középvállalkozások megújulásának ösztönzése feltételesen visszatérítendő
technológiafejlesztési támogatás útján
2,00 egyszerűsített Meghirdetve 2019. októberben
11. GINOP-1.3.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 0,48 egyszerűsített Meghirdetve 2014. októberben
12. *  GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1,92 egyszerűsített Meghirdetve 2015. májusban
12a. * 
13. *  GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása 1,151 standard Meghirdetve 2015. decemberben
14. *  GINOP-1.3.3-16 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 18,225 standard Meghirdetve 2016. augusztusban
15. *  GINOP-1.3.4-17 Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása 4,00 standard Meghirdetve 2017. augusztusban
16. GINOP-1.3.5-15 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 8,35 kiemelt Meghirdetve 2015. májusban
17. *  GINOP-1.3.6-17 Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása 0,013 egyszerűsített Meghirdetve
2017. márciusban
18. *  GINOP-1.3.7-19 Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez KKV-k számára 1,00 kiemelt 2019. október

2. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 73,39 standard Meghirdetve 2015. augusztusban
2a. * 
2b. *  GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 54,81 standard Meghirdetve 2016. decemberben
3. *  GINOP-2.1.3-15 Iparjog 0,251 egyszerűsített Meghirdetve 2015. augusztusban
4. *  GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher 0,163 egyszerűsített Meghirdetve 2016. januárban
5. *  GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off) 4,714 standard Meghirdetve 2015. decemberben
5a. *  GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében 1,225 standard Meghirdetve 2017. januárban
6. *  GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 48,79 standard Meghirdetve 2015. októberben
6a. *  GINOP-2.1.8-17 Kkv-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 36,717 egyszerűsített Meghirdetve 2017. novemberben
7. *  GINOP-2.2.1-15 Versenyképességi és kiválósági együttműködések 93,764 standard Meghirdetve 2015. szeptemberben
8. *  GINOP-2.2.1-18 Versenyképességi és kiválósági együttműködések 10,684 standard Meghirdetve 2018. szeptemberben
9. * 
10. *  GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 64,25 standard Meghirdetve 2015. szeptemberben
11. *  GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra erősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás 25,29 standard Meghirdetve 2015. augusztusban
12. *  GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - kutatási infrastruktúra fejlesztése 38,86 standard Meghirdetve 2015. decemberben
13. *  GINOP-2.3.6-15 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis 42,249 kiemelt Meghirdetve 2015. márciusban
14. *  GINOP-2.3.7-19 Kiválóságot szolgáló kutatási infrastruktúrák kapacitás bővítése 6,21 kiemelt 2019. november

3. Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása 8,30
(ebből VEKOP: 2,45)
kiemelt Meghirdetve 2015. decemberben
3. *  GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása 1,80 egyszerűsített Meghirdetve 2016. decemberben
4. *  GINOP-3.1.3-15 IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása 6,30 kiemelt Meghirdetve 2015. decemberben
5. *  GINOP-3.1.5-19 Szuperszámítástechnikai szolgáltatások kialakítása a hazai IKT vállalkozásoknak 5,00 kiemelt 2019. december
6. *  GINOP-3.2.1-15 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program KKV-knak 6,00 kiemelt Meghirdetve 2015. áprilisban
7. *  GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása 21,20 egyszerűsített Meghirdetve 2016. decemberben
8. *  GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása 2,015 standard Meghirdetve 2016. decemberben
9. *  GINOP-3.2.6-8.2.4-17 Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása 3,00 standard Meghirdetve
2017. márciusban
10. *  GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése 5,00 kiemelt Meghirdetve 2016. májusban
11. *  GINOP-3.3.2-16 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése 2,485 kiemelt Meghirdetve 2016. decemberben
11a. *  GINOP-3.3.3-17 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával 2,00 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
12. *  GINOP-3.4.1-15 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése 53,33 standard Meghirdetve 2015. augusztusban
12a. *  GINOP-3.4.1-19 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (2. ütem) 4,10 standard 2019. december
13. *  GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 2,86
(ebből VEKOP: 0,86)
kiemelt Meghirdetve 2015. decemberben
14. *  GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése 4,29
(ebből VEKOP: 1,29)
kiemelt Meghirdetve 2015. decemberben
15. *  GINOP-3.4.4-16 Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása 1,80 kiemelt Meghirdetve 2016. júliusban
16. *  GINOP-3.4.5-VEKOP-16 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 4,73
(ebből VEKOP: 1,73)
kiemelt Meghirdetve 2016. decemberben
17. *  GINOP-3.4.6-17 Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései 12,00 kiemelt Meghirdetve 2017. márciusban

4. Az energiáról szóló 4. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 6,95 egyszerűsített Meghirdetve 2016. decemberben
3. *  GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása 12,00 egyszerűsített Meghirdetve 2018. februárban
4. *  GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 23,92 egyszerűsített Meghirdetve: 2019. májusban
5. *  GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása 20,42 standard Meghirdetve 2019. októberben

5. A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra 229,00 kiemelt Meghirdetve 2015. szeptemberben
3. *  GINOP-5.1.2-15 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése - támogató szolgáltatások 2,80 kiemelt Meghirdetve 2015. decemberben
4. *  GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 7,28 egyszerűsített Meghirdetve 2016. júniusban
5. *  GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása 3,00 standard Meghirdetve 2017. februárban
6. *  GINOP-5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása 5,757 standard Meghirdetve 2017. februárban
6a. *  GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 16,463 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
6b. * 
6c. *  GINOP-5.1.9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás 6,00 standard Meghirdetve 2017. márciusban
6d. *  GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása 13,35 kiemelt Meghirdetve 2018. novemberben
7. *  GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia 171,00 kiemelt Meghirdetve 2014. októberben
8. GINOP-5.2.2-14 Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése 1,10 standard Meghirdetve 2014. októberben
9. *  GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása 2,90 egyszerűsített Meghirdetve 2016. áprilisban
10. *  GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 24,63 egyszerűsített Meghirdetve 2016. februárban
10a. *  GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program 10,00 egyszerűsített Meghirdetve 2019. szeptemberben
11. *  GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - Támogató szolgáltatások 2,00 kiemelt Meghirdetve 2016. februárban
11a. *  GINOP-5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 26,65 kiemelt Meghirdetve 2018. novemberben
11b. * 
12. GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 2,00 standard Meghirdetve 2014. októberben
13. *  GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál 6,57 egyszerűsített Meghirdetve 2016. februárban
14. *  GINOP-5.3.3-15 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 3,50 standard Meghirdetve 2015. augusztusban
14a. *  GINOP-5.3.3-18 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 2,40 standard Meghirdetve 2018. szeptemberben
15. *  GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 2,00 standard Meghirdetve 2016. júniusban
15a. *  GINOP-5.3.5-18 Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek 4,00 standard Meghirdetve 2018. szeptemberben
16. *  GINOP-5.3.6-17 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás 2,817 kiemelt Meghirdetve 2017. februárban
16a. *  GINOP-5.3.7-VEKOP-17 Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése 3,80
(ebből VEKOP: 1,056)
kiemelt Meghirdetve
2017. márciusban
17. * 
18. * 
19. *  GINOP-5.3.10-17 A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése 5,00 kiemelt Meghirdetve 2017. márciusban
20. *  GINOP-5.3.11-18 Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása 9,80 kiemelt Meghirdetve 2018. októberben
21. *  GINOP-5.3.12-19 Foglalkoztatás-bővítés ösztönzése 12,00 egyszerűsített 2019. november
22. *  GINOP-5.3.13-19 Kisgyermeket nevelők képzésének ösztönzése 3,00 kiemelt 2019. december
23. *  GINOP-5.3.14-19 Új megoldások a munkába járás megkönnyítése érdekében 2,00 standard 2019. december
24. *  GINOP-5.3.15-19 Munkavállalók egészségügyi szűrésének támogatása 10,00 kiemelt 2019. december

6. A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 31,15 kiemelt Meghirdetve 2015. augusztusban
3. *  GINOP-6.1.2-15 A digitális szakadék csökkentése 22,90 kiemelt Meghirdetve 2015. áprilisban
4. *  GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 5,67 standard Meghirdetve 2017. márciusban
5. *  GINOP-6.1.4-16 Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban 6,50 kiemelt Meghirdetve 2016. decemberben
6. *  GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára 7,527 egyszerűsített Meghirdetve
2017. márciusban
7. *  GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára 12,64 egyszerűsített Meghirdetve
2017. márciusban
7a. *  GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja 2,70 kiemelt Meghirdetve
2017. márciusban
7b. *  GINOP-6.1.8-18 Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése 0,382 standard Meghirdetve 2018. márciusban
7c. *  GINOP-6.1.9-18 Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása 6,00 kiemelt Meghirdetve
2018. decemberben
7d. *  GINOP-6.1.9-20 Vállalati képzések támogatása a közlekedési ágazatban KKV-k számára 1,00 egyszerűsített 2020. szeptember
7e. *  GINOP-6.1.10-19 A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések 9,941 kiemelt 2019 Meghirdetve 2019. októberben
8. *  GINOP-6.2.1
VEKOP-15
Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) 2,20
(ebből VEKOP: 0,60)
kiemelt Meghirdetve 2015. augusztusban
9. *  GINOP-6.2.2-VEKOP-15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése 2,80
(ebből VEKOP: 0,76)
kiemelt Meghirdetve 2015. decemberben
10. *  GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 20,332 standard Meghirdetve
2017. márciusban
11. *  GINOP-6.2.4-VEKOP-16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése 14,30
(ebből VEKOP: 3,916)
kiemelt Meghirdetve 2016. májusban
12. *  GINOP-6.2.5-VEKOP-19 A szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése 1,66
(ebből VEKOP: 0,455)
kiemelt Meghirdetve 2019. szeptemberben
13. *  GINOP-6.2.6-19 Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák 3,261 kiemelt 2019. december
14. *  GINOP-6.2.7-20 Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára 1,40 standard 2020. január

7. A turizmusról szóló 7. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  GINOP-7.1.1-15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása 40,42 kiemelt Meghirdetve 2015. augusztusban
3. *  GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 10,548 kiemelt Meghirdetve 2015. decemberben
4. *  GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 5,20 standard Meghirdetve 2015. novemberben
5. *  GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése 7,01 standard Meghirdetve 2016. júniusban
6. *  GINOP-7.1.5-16 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 4,31 standard Meghirdetve 2016. márciusban
7. *  GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése 11,50 standard Meghirdetve 2016. októberben
7a. *  GINOP-7.1.8-18 Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása 1,00 kiemelt Meghirdetve 2018. januárban
8. *  GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése 43,24 standard Meghirdetve 2017. márciusban

8. A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás

A B C D E F G
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Kapcsolódó felhívás azonosító jele (vissza nem térítendő) Kapcsolódó felhívás keret-
összege (vissza nem térítendő)
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel 18,59 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
2a. * 
3. * 
4. *  GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram 32,10 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
5. *  GINOP-8.1.3/B-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram 70,00 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2017. márciusban
5a. *  GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 61,50 GINOP-2.1.2-8.1.4-16 54,81 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
6. *  GINOP-8.2.1-3.4.1-15 Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel 5,60 GINOP-3.4.1-15 53,33 alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként Meghirdetve
2015. szeptemberben
7. *  GINOP-8.2.3-17 Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez - kockázati tőke 6,50 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve
2017. márciusban
8. *  GINOP-8.2.4-16 Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel 38,60 GINOP-3.1.2-
8.2.4-16
GINOP-3.2.2-
8.2.4-16
GINOP-3.2.4-
8.2.4-16
GINOP-3.2.6-
8.2.4-17
28,015 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve
2016. decemberben
8a. *  GINOP-8.2.5-17 Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap 10,00 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve
2017. márciusban
8b. *  GINOP-8.2.6-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program - hitelprogram 7,50 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2018. júliusban
8c. *  GINOP-8.2.7-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program - tőkeprogram 7,50 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2018. júliusban
9. *  GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel 71,14 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. májusban
10. * 
11. *  GINOP-8.3.3-17 Irinyi tőkeprogram 8,00 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2017. márciusban
12. *  GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében 68,03 GINOP-1.2.3-8.3.4-16 33,50 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
13. *  GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel 34,15 GINOP-1.2.6-8.3.4-16 24,064 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
13a. *  GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel 98,31 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2018. szeptemberben
14. *  GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 6,95 GINOP-4.1.1-8.4.4-16 6,95 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
15. *  GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel
105,20 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2017. februárban
16. *  GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel 55,13 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
17. * 
18. *  GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel 10,00 - - pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2017. márciusban
19. * 
20. * 

2. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz

A GINOP nevesített kiemelt projektjei

A B C D E F
1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt indikatív támogatási kerete (Mrd Ft) Projekt benyújtásának várható ideje Szakmai elvárások
2. *  GINOP-1.1.2-VEKOP-17 KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek és vállalkozói mentorálás elérhetőségének biztosítása révén Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (konzorciumvezető) SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (Foundation for Small Enterprise
Economic Development), Innovációs és Technológiai Minisztérium
3,30
(ebből VEKOP: 0,29)
Megtörtént 2018-ban A projekt három pillére:
1. a hazai KKV szektor hatékonysági mutatói, hazai és nemzetközi standardok, célok, beavatkozási területek meghatározása, az egyes beavatkozások célcsoportjainak azonosítása (SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány),
2. ennek érdekében a hazai vállalkozásfejlesztéssel érintett szervezetek tevékenységének összehangolása (a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a SEED együttműködésével),
3. a hatékonyság fokozását elősegítő intézkedések elérhetővé tétele (a SEED módszertana és szakmai felügyelete mellett a Magyar Kereskedelmi Iparkamara koordinációjával) a KKV-k széles rétegét elérő pénzügyi ismeretek biztosításával, a speciális élethelyzetben lévő vállalkozások számára történő vállalkozói mentorálással.
2a. *  GINOP-1.1.3-16
Modern Mintaüzem Program I. - mikro-, kis- és közép-
vállalkozások
üzletviteli folyamatainak megújítása,
valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető), Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 4,18 Megtörtént
2017-ben
A felhívás célja a magyarországi kis- és középvállalatok üzletviteli folyamatainak megújítását, valamint digitális transzformációját, Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési megoldások iránti nyitottságát elősegíteni:
1. a KKV-k vállalkozási képességeinek és fejlesztési igényeinek felmérésével,
2. ágazati Ipar 4.0 fejlesztési koncepciók elkészítésével, implementálásával, és értékteremtő minta megoldásainak elterjesztésével,
3. Ipar 4.0 ágazati monitoring rendszereinek létrehozásával és módszertani központok fejlesztésével,
4. a KKV-k digitális transzformációját, fejlesztését segítő módszertanok kialakításával, elterjesztésével, valamint
5. mintaprojektek kialakításával.
2b. *  GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program I.
- A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és közép-
vállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2,20
Megtörtént
2017-ben
A felhívás célja a hazai nagy növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások
eddiginél hatékonyabb támogatása érdekében a célcsoport pontos azonosítása,
fő jellemzőinek és fejlesztési igényeinek megismerése, az érintett vállalkozások motiválása, tájékoztatása, valamint testreszabott, rugalmas fejlesztéspolitikai konstrukciók és ügyfélkezelési megoldások kidolgozása.
2c. * 
2d. *  GINOP-1.1.7-17 KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1,00 Megtörtént 2017-ben A kiemelt projekt célja a hazai KKV szektor - elsősorban középvállalkozások - pénzügyi ismereteinek, önálló külső finanszírozási képességének növelése, tőzsdei és nemzetközi piacokon történő jelenlétének erősítése, valamint nemzetközi hálózatosodásuk elősegítése az ún. ELITE program hazai implementálásával és felhasználásával.
2e. *  GINOP-1.1.9-VEKOP-19 Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése,
a lehetőség-
orientált vállalkozások arányának növelése
Vállalkozások
Országos Szövetsége
1,10 (ebből VEKOP: 0,33) 2019 A mikro-, kis- és középvállalkozások körében az uniós átlagtól elmaradó vállalkozói aktivitás növekedése és az induló vállalkozások sikeres továbbélésének támogatása 21. századi megoldások elérését lehetővé tévő platform kialakításával és indulócsomag biztosításával, virtuális inkubátorprogram keretében.
2f. *  GINOP-1.1.10-19 A mikro-, kis-
és közép-
vállalkozások verseny-
képességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető),

Budapest Institute of Banking Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1,50 2019 A projekttel szemben elvárás a vállalkozói szellem erősítése és a vállalkozók ismereteinek bővítése, működési és vezetési gyakorlatuk fejlesztése.
3. *  GINOP-1.3.5-15 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető), Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 100% állami tulajdonú gazdasági társaság 8,35 Megtörtént
2015-ben
A KKV-k egyedi akcióinál hatékonyabb a nemzeti turisztikai marketing szervezet (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. - a továbbiakban: MTÜ Zrt.) által összehangolt, célzott és professzionálisan felépített marketing megjelenés. A vállalkozások külpiaci marketing kommunikációja az MTÜ Zrt. által összehangoltabban, koordináltabban jut el a piacra. Ehhez hozzáadott értéket jelent az MTÜ Zrt. meglévő kapcsolatrendszere és szakmai hozzáértése.
3a. *  GINOP-1.3.7-19 Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez
KKV-k számára
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1,00 2019 A projekttel szemben elvárás a hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi piacon való megjelenésének előkészítése, támogatása, nemzetközi hálózatokba, valamint globális értékláncokba történő bekapcsolódásuk elősegítése, nem csupán konkrét promóciós tevékenység támogatásával, hanem célzott,
egyedi tanácsadással, felkészítéssel.
4. *  GINOP-2.3.6-15 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása
(ELI-ALPS) nagyprojekt,
2. fázis
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 42,249 Megtörtént
2015-ben
Az ELI-ALPS nagyprojekt 2. fázisa a GINOP 2. prioritásának nevesített nagyprojektje. A nagyprojekt szakaszolt projektként valósul meg.
4a. *  GINOP-2.3.7-19 Kiválóságot szolgáló kutatási infrastruktúrák kapacitás bővítése ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 6,21 2019 A kiemelt projekt keretében az ELI-ALPS esetében a nagyprojekt indulása óta - a lézertechnológia gyors fejlődése következtében - szükségessé vált kutatás-technológia fejlesztése, üzemeltetés kapacitásbővítése, meglévő berendezések továbbfejlesztése, optimalizálása valósul meg.
A kiemelt projekt megvalósításával biztosítható a gyors technológiai fejlődésből adódó és a nemzetközi versenyelőny fenntartása érdekében elengedhetetlen infrastruktúra upgrade, növelhető a kutatási infrastruktúra fenntartását, user-related költségeinek finanszírozását biztosító ún. ERIC (European Research Infrastructure Consortium) potenciális tagjainak belépési szándéka és támogatásának mértéke, továbbá pozitív hatást gyakorol a központban dolgozó kutatói közösség létszámára is.
5. *  GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető)
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége,
Innovációs és Technológiai Minisztérium
8,30
(ebből VEKOP:
2,45)
Megtörtént 2016-ban Együttműködések kialakításának állami támogatása az alap-, közép- és elsősorban felsőfokú oktatási intézmények, valamint a környezetükben működő IKT vállalkozások között.
6. *  GINOP-3.1.3-15 IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 6,30 Megtörtént 2016-ban A kiemelt projekt keretében megvalósul a hazai, kevésbé fejlett régiókban az IKT szektorban újonnan létrejövő vállalkozások exportképességének növelése érdekében a vállalati környezet fejlesztése országos tanácsadói hálózat kiépítésével, szakmai rendezvények megtartásával, kommunikációs és egyéb tevékenységek révén.
6a. *  GINOP-3.1.5-19 Szuper-
számítástechnikai szolgáltatások kialakítása a hazai IKT vállalkozásoknak
KIFÜ - Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 5,00 2020 A felhívás célja az infokommunikációs vállalati és felsőoktatási szféra számára olyan számítási kapacitás és szolgáltatások rendelkezésre bocsátása állami oldalról, amelyek kedvező konstrukció keretében lehetőséget biztosítanak informatikai kis- és középvállalkozások (KKV) számára olyan számítási műveletek elvégzésére, amelyek idő- és költséghatékonyan generálnak eredményt és megtérülést. A kiemelt projekt révén megvalósul a magyar IKT vállalkozások támogatása értéknövelő, szuper-számítástechnikai szolgáltatások és az infrastruktúrához való hozzáférés segítségével annak érdekében, hogy azok digitális termékeinek és megoldásainak fejlesztése javuljon, külpiacra lépési esélyük növekedjen.
7. *  GINOP-3.2.1-15 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló
és kompetencia-
fejlesztő program KKV-knak
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(konzorciumvezető) Informatika a Társadalomért Egyesület,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség, Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6,00 Megtörtént
2015-ben
A KKV-k innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása.
8. *  GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető)
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
5,00 Megtörtént 2016-ban A közösségi IKT hozzáférési pontok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése, azokon keresztül az e-Befogadás erősítése.
9. *  GINOP-3.3.2-16 Online kormányzati, közigazgatási és
e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető)
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2,485 Megtörtént 2017-ben A kiemelt projekt alapvető célja a felnőtt lakosság körében a digitális eszközök és szolgáltatások (különös tekintettel az
e-közszolgáltatások) népszerűsítése, valamint a használatukra való ösztönzés a kistelepüléseken, és a hátrányos helyzetű csoportok körében.
10. *  GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség
2,86
(ebből VEKOP:
0,86)
Megtörtént 2016-ban Nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél.
11. *  GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség
4,29
(ebből VEKOP:
1,29)
Megtörtént 2016-ban Az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése.
12. *  GINOP-3.4.4-16 Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
1,80 Megtörtént 2016-ban A felhívás célja a GINOP-3.4. számú konstrukciók szolgáltatók általi kiépítésének folyamatos felügyelete, a Szupergyors Internet Projekt felügyelő mérnöki tevékenységének finanszírozása.
12a. *  GINOP-3.4.5-VEKOP-16 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
4,73
(ebből VEKOP:
1,73)
Megtörtént 2017-ben A projekt célja az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése és nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél.
12b. *  GINOP-3.4.6-16 Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 12,00 Megtörtént 2017-ben A kiemelt projekt célja a kevésbé fejlett régiókban található általános és középiskolákban a 100 mbites, valamint 1 gigabites sávszélesség megteremtése valamint a szakképzési iskolákban wifi hálózat kialakítása.
13. *  GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra Pénzügyminisztérium (konzorciumvezető), kormányhivatalok 229,00 Megtörtént
2015-ben
A felhívás célja a hátrányos helyzetű álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése.
14. *  GINOP-5.1.2-15 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése - támogató szolgáltatások Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető)
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Pénzügyminisztérium
2,80 Megtörtént 2016-ban A kiemelt projekt célja, hogy a társadalmi célú vállalkozások számára szakmai tanácsadást és mentorálást biztosítson a pályázat útján támogatott projektek eredményes végrehajtása érdekében.
14a. *  GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása Magyar Államkincstár
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)
Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
13,35 Megtörtént 2018-ban A kiemelt projekt célja a felkészítő programban részt vevő álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása, a vállalkozás indításához szükséges költségek biztosítása egyszerűsített adminisztrációs kötelezettségek mellett.
15. *  GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Pénzügyminisztérium (konzorciumvezető) kormányhivatalok 171,00 Megtörtént
2015-ben
Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15-25 év közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak és nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (illetve később 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre vagy a tanulásra.
A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, és hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A felhívás célja a 25 év alatti, ún. NEET-fiatalok [nem foglalkoztatottak, képzésben oktatásban (nappali tagozaton) részt nem vevők] foglalkoztatásba, képzésbe helyezésének biztosítása. A kiemelt projekt II. szakaszában az Ifjúsági Grancia rendszer teljes körű bevezetésének (regisztrációt követő 4 hónapon belül garancia jelleggel nyújtott foglakoztatási, képzési ajánlat) támogatása mellett további célcsoporttagok bevonása történik a programba, amely összesen 157 ezer fiatal foglalkoztatásba, képzésbe helyezéséhez nyújt támogatást.
16. *  GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - Támogató szolgálatok Szakképzési centrumok és a Pénzügyminisztérium konzorciuma 2,00 Megtörtént 2016-ban A felhívás célja a szakképzésből kikerülő fiatalok munkáltatóknál történő gyakornoki elhelyezkedésének támogatása és foglalkoztatásuk nyomon követése.
16a. *  GINOP-5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Magyar Államkincstár
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)
Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
26,65 Megtörtént 2018-ban A kiemelt projekt célja a felkészítő programban részt vevő fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, a vállalkozás indításához szükséges költségek biztosítása egyszerűsített adminisztrációs kötelezettségek mellett.
17. *  GINOP-5.3.6-17 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető) Pénzügyminisztérium 2,817 Megtörtént 2017-ben A felhívás célja a kormányhivatalok által végzett állásfeltáró tevékenység kiegészítése. A vállalatok hatékony társadalmi felelősségvállalását támogató projektelem a korábbi hasonló (hazai finanszírozású) projekt eredményeire épül és személyre szabott tanácsadásokkal segít a vállalkozásoknak hatékony felelősségvállalási stratégiák kidolgozásában, ezzel is erősítve alkalmazkodóképességüket.
18. *  GINOP-5.3.7-VEKOP-17 Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése Pénzügyminisztérium 3,80
(ebből VEKOP: 1,056)
Megtörtént 2017-ben A kiemelt projekt célja a munkakörülmények javítása és a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése révén.
18a. *  GINOP-5.3.10-17 A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése Pénzügyminisztérium (konzorciumvezető), kormányhivatalok 5,00 Megtörtént
2017-ben
A kiemelt projekt célja a foglalkoztatók számára a szerkezetváltáshoz és egyéb társadalmi-gazdasági változásokhoz való alkalmazkodás támogatása, különösen a pozitív munkaerőpiaci átmenetek segítése érdekében (például a munkahelyük elvesztésével fenyegetettek újbóli elhelyezkedését segítő szolgáltatásokkal, képzéssel, célzott munkaerőköltség csökkentésével).
18b. *  GINOP-5.3.11-18 Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása Magyar Államkincstár (konzorciumvezetőként vagy önállóan), konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9,80 Megtörtént
2018-ban
A kiemelt projekt célja a 3 év alatti gyermeket nevelők számára a munkaerőpiacra történő visszatérését segítő pénzügyi támogatás nyújtása a gyermekek napközbeni ellátásához.
18c. *  GINOP-5.3.13-19 Kisgyermeket nevelő szülők képzése, ösztöndíja és elhelyezkedésük segítése Magyar Államkincstár (konzorciumvezető), KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3,00 2020 A felhívás célja a kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk javítása, munkába való visszatérésük támogatása, a munkaerő-tartalék aktiválása.
18d. *  GINOP-5.3.15-19 Munkavállalók egészségügyi szűrésének támogatása Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (konzorciumvezető), Pénzügyminisztérium 10,00 2020 A felhívás célja olyan egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása, amelyek alkalmasak a munkavállalók egészségi állapotának javítására, egészségben tartására, és az egészségtudatos életvitel kialakítására.
19. *  GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető), Belügyminisztérium, kormányhivatalok 31,15 Megtörtént
2015-ben
Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők részére szakképzettség megszerzését segítő képzési és kompetenciafejlesztési, illetve a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató, a képzésekhez szorosan köthető személyes szolgáltatások kialakítása és nyújtása folyamatos jelleggel, összhangban a vonatkozó országspecifikus ajánlással.
20. *  GINOP-6.1.2-15 A digitális szakadék csökkentése Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 22,90 Megtörtént
2015-ben
A kiemelt projekt alapvető célja a hátrányos helyzetű felnőttek digitális kompetenciáinak fejlesztése.
21. * 
21a. *  GINOP-6.1.4-16 Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése
a konvergencia régiókban
Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (konzorciumvezető) Innovációs és Technológiai Minisztérium 6,50 Megtörtént
2017-ben
A projekt célja, hogy támogassa, illetve létrehozza azon innovatív, felnőttképzési tanulási és oktatási központokat, amelyek teljesítik a következő célokat:
1. a nehezen elérhető és motiválható, alacsony iskolázottságú csoportok - beleértve a fogyatékos személyek csoportját is - megszólítása, elérése, bevonása, illetve körükben a tanulási motiváció felkeltése, képzésbe lépésük ösztönzése,
2. az egyéni tanulási szükségletek feltárása, és a szükségletekre épülő tanulási, képzési ajánlatok megfogalmazása,
3. a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen kulcskompetenciák (anyanyelvi, számolási kompetencia, tanulási technikák) megerősítése, valamint a nélkülözhetetlen transzverzális készségek (pl. együttműködés, csapatmunka, konfliktuskezelés, problémamegoldás) fejlesztése, digitális tanulási környezetbe ágyazottan,
4. helyi környezetben a vállalkozóvá válás támogatása, tanácsadás nyújtása képzéshez és vállalkozás indításához,
5. az úgynevezett „life skills” (pl. aktív állampolgárság, egészség-, környezet- és pénzügyi tudatosság) fejlesztését támogató képzések megvalósítása,
6. tanácsadási szolgáltatások kialakítása és nyújtása az érdeklődő, akár fogyatékos személyek számára is, amely magában foglalja az egyéni motiváció folyamatos fenntartását a képzésben maradás érdekében,
7. családi szintű tanulási tevékenységet biztosító szolgáltatások kialakítása,
8. a KKV-k munkavállalói számára tanulási programok (szükség esetén IKER 1-4 szintű képzések), kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, és tanulási központok kialakítása a versenyképesség növelése érdekében.
22. *  GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető), Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2,70 Megtörtént 2018-ban A kiemelt projekt célja, hogy támogassa az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítását célzó munkahelyi képzésekre irányuló programok eredményes megvalósítását annak érdekében, hogy ezen programok elterjesztése széles körben megtörténhessen.
22a. *  GINOP-6.1.9-18 Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető), Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 6,00 Megtörtént
2018-ban
A kiemelt projekttel szembeni szakmai elvárás képzési és vizsgaközpont kialakítása a közlekedési ágazatban, amely az ágazati képzési igényeket szimulációs és egyéb oktatási eszközök biztosításával, az infrastrukturális
háttér megteremtésével támogatja, így lehetőség nyílik a munkaerőpiac által igényelt rövid idejű szakmai, valamint kompetencia- és készségfejlesztő képzésekre, ezáltal az ágazat szereplői gyorsan képesek reagálni a folyamatosan változó munkaerőpiaci igényekre és az ágazatban tapasztalt 10%-os munkaerőhiányra.
22b. *  GINOP-6.1.10-19 A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések IKK Innovatív Képzéstámogató Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető), Bajai Szakképzési Centrum,
Debreceni Szakképzési
Centrum, Győri Szakképzési Centrum, Kecskeméti Szakképzési Centrum, Miskolci Szakképzési Centrum,
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Székesfehérvári Szakképzési Centrum, Szekszárdi Szakképzési Centrum,
Vas Megyei
Szakképzési Centrum
9,941 2019 A projekt keretében korszerű IPAR 4.0 technológia használatára felkészítő tudásközpont és innovatív képzési rendszer jön létre.
A képzőhely a gazdaság igényeinek megfelelő képzési tartalmakat fejleszt, képzéseket, készségfejlesztő szolgáltatásokat nyújt, kiemelten a munkavállalás előtt álló felsőoktatásban vagy középfokú szakmai képzésben tanulókat, illetve képző és oktatási intézményeknél foglalkoztatottakat célozza.
23. *  GINOP-6.2.1-VEKOP-15 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség-
és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető)
Központi Statisztikai Hivatal, Pénzügyminisztérium
2,20
(ebből VEKOP:
0,60)
Megtörtént
2015-ben
A PIAAC vizsgálat alapján készült adatbázisok az oktatáspolitika, illetve a foglalkoztatáspolitika számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak. A felmérés lehetővé teszi a képzésekkel kapcsolatos intézkedések jobb megalapozását és célzását, valamint ezáltal a képzésre fordított források hatékonyabb felhasználását.
A keretemelés fedezetet nyújt a PIAAC II. felmérési ciklusában való részvételhez.
24. *  GINOP-6.2.2-VEKOP-15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal
2,80
(ebből VEKOP:
0,76)
Megtörtént 2016-ban A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia külön kiemeli a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának megerősítését, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztését. Jelen beavatkozás célja a Köznevelési Híd programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése
a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra - ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre - való képessé tétel érdekében.
24a. * 
25. *  GINOP-6.2.4-VEKOP-16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető), Innovációs és Technológiai Minisztérium, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 14,30
(ebből VEKOP: 3,916)
Megtörtént 2017-ben A projekt célja a szakképzés és a felnőttkori szakmatanulás minőségének további javítása, valamint a fenntartható és intelligens gazdaság igényeinek kiszolgálása érdekében tartalom- és eszközfejlesztés. A kiemelt projektben tervezett digitálistaneszköz-fejlesztés hangsúlyosabbá tételével lehetőség nyílik egyes, az új szabályozók szerinti szakképesítések szakmai tartalmának teljes körű lefedésére, illetve továbbiak egyes tananyagegységeinek támogatására.
25a. *  GINOP-6.2.5-
VEKOP-19
A szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése IKK Innovatív Képzéstámogató Központ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1,66
(ebből VEKOP:
0,455)
Megtörtént 2019-ben A projekt célja
a felnőttképzés és felnőttoktatás átfogó, rendszerszintű fejlesztése, továbbá a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában és a Digitális Jólét Program vonatkozó részstratégiáiban meghatározott feladatok végrehajtásának rendszerszintű tervezése, implementációjának előkészítése, a megvalósítás koordinációja és eredményeinek nyomon követése a szakképzésben, a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben.
25b. *  GINOP-6.2.6-19 Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3,261 2020 A felhívás fő célja, hogy növekedjen a vállalkozások, elsősorban a mikro-, kis- és középvállalatok hajlandósága a térségbeli szakképzési centrumokkal és felsőoktatási intézményekkel történő klaszterek létrehozására, melyben közösen az innováció és a digitális transzformáció, az okos megoldások elterjedésével járó, magas hozzáadott-értékű tevékenységeket tudnak megvalósítani a Szakképzés 4.0 Stratégiában szereplő szakmai tartalmak felhasználásával.
26. *  GINOP-7.1.1-15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)
Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, önkormányzatok, az államháztartás rendszerén belüli és kívüli nonprofit szervezetek
40,42 Megtörtént 2015-2017-ben A kiemelt projekt a vonzerő egyediségére épülő turisztikai szolgáltatáscsomagot kínál. A kiemelt projekt keretében támogatott fejlesztések:
1. a nemzetközi vonzerő elérése érdekében rendelkezzenek valós keresleti megalapozottsággal, valamint jól meghatározott célcsoport-szegmentációval,
2. interaktív, innovatív elemeket is tartalmazzanak, a komplex élményszerzést szolgálják, illetve a látogatószám, a tartózkodási idő és a költés növelésére irányuljanak,
3. a turisztikai KKV-kkal való együttműködésre teremtsenek lehetőséget, váltsanak ki multiplikátor hatást,
4. hatással legyenek a helyi foglalkoztatásra (közvetlen és közvetett módon),
5. megvalósítása során a projektgazda az eredeti állapot megőrzése, helyreállítása érdekében a hagyományos anyagok, eljárások, eszközök használatát részesítse előnyben,
6. a turizmus szezonális ingadozásának csökkentését szem előtt tartva az érintett létesítmények egész éves nyitva tartását szolgálják.
27. *  GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése Magyar Természetjáró Szövetség, Magyar Vitorlás Szövetség,
Magyar Kajak-Kenu Szövetség,
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség,
Kerékpáros Magyarország Szövetség, illetve az általuk vezetett konzorciumok
10,548 Megtörtént 2016-2017-ben A kiemelt projekttel elérendő cél: több megyét érintően komplex szolgáltatások nyújtása, valamint látogatószám, tartózkodási idő és vásárlóerő generálása.
28. *  GINOP-7.1.8-18 Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető), Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 100% állami tulajdonú gazdasági társaság 1,00 Megtörtént 2018-ban A projekt keretében helyzetelemzéssel, felméréssel, a jelenlegi helyzet feltárásával kerül sor a kiinduló helyzet feltérképezésére, és ez alapján kerül sor olyan minőségi elvárások meghatározására, amelyeket a turisztikai attrakcióknak, illetve azok infrastruktúrájának, szolgáltatásainak teljesíteni kell.

  Vissza az oldal tetejére