Hatály: közlönyállapot (2016.I.18.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről

A Kormány

1. egyetért a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastrukturális projektek indikatív listájával (a továbbiakban: indikatív lista) az 1. melléklet szerint,

2. egyetért azzal, hogy az indikatív listán szereplő projektek az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszak határ menti együttműködési programok (a továbbiakban: Interreg V-A programok) keretének terhére kerüljenek megvalósításra akként, hogy az egyes projektek csak az Interreg V-A programok keretéből az adott projektre fordítható forrásai mértékéig legyenek finanszírozhatók,

3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az indikatív lista alapján - az abban szereplő projektek hatékony előkészítése és az Interreg V-A programok pályázataira történő sikeres benyújtása érdekében - a szükséges egyeztetéseket folytassa le az érintett hazai miniszterek, intézmények, valamint a szomszédos országok illetékes szervezeteinek bevonásával,

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket - indokolt esetben tegyenek javaslatot a Kormány részére - az indikatív listán szereplő projektek előkészítésével összefüggő, egymilliárd forint összegű kiadás pótlólagos forrásának a Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára történő biztosítása érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. február 29.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Interreg V-A programok kerete terhére történő európai uniós források további igénybevétele céljából az indikatív listán szereplő projektek előkészítése érdekében gondoskodjanak a 2017-2020. évi központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében bázis jelleggel évente egymilliárd forint többletforrás biztosításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

a) az indikatív listát alapul véve az előkészítendő projektek körének meghatározását (a továbbiakban: előkészítendő projektek) és az egyes projektek ütemezését a külgazdasági és külügyminiszter egyetértésével és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával végezze el, valamint

b) tegye meg a szükséges elrendelő intézkedéseket a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) felé a 2. pont szerinti pályázatok benyújtásához és a szerződéskötéshez szükséges projekt-előkészítési feladatok teljesítése érdekében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. és az 5. pont szerinti forrásoknak (a továbbiakban: hazai támogatás) az előkészítendő projektek támogatásaként történő biztosításáról szóló támogatási szerződésben kösse ki, hogy ha a 3. pont szerinti pályázat sikeressége folytán az előkészítendő projektek valamelyike európai uniós forrást nyer el, akkor a NIF Zrt. köteles az előkészítési projektek költségeinek az Európai Unió által társfinanszírozott hányadával megegyező összegű hazai támogatás visszafizetésére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a NIF Zrt. által a 7. pont szerint a központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete számára visszafizetett hazai támogatásnak a központi költségvetés A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Uniós támogatások utólagos megtérülése előirányzatára történő befizetéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz

A B C D E F
1. Közúti kapcsolat megnevezése
2. Határszakasz Magyarország Partner ország Műszaki tartalom
3. Település Megye Település Megye, kerület vagy tartomány leírása
4. magyar-
szlovák
Dunakiliti Győr-Moson-
Sopron
Dobrohošt’ (Doborgaz) Nagyszombati Gyalogos-
kerékpáros
Duna-híd építése.
5. magyar-
szlovák
Neszmély Komárom-
Esztergom
Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) Nyitrai Komp létesítése.
6. magyar-
szlovák
Ipolydamásd Pest Chl’aba (Helemba) Nyitrai Ipoly-híd építése.
7. magyar-
szlovák
Tésa Pest Vyškovce nad Ipl’om (Ipolyvisk) Nyitrai Mellékút fejlesztése.
8. magyar-
szlovák
Drégelypalánk Nógrád Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) Besztercebányai Ipoly-híd építése.
9. magyar-
szlovák
Balassagyarmat-
Újkóvár
Nógrád Koláre (Kóvár) Besztercebányai Ipoly-híd építése.
10. magyar-
szlovák
Őrhalom Nógrád Vrbovka (Ipolyvarbó) Besztercebányai Ipoly-híd építése.
11. magyar-
szlovák
Hugyag Nógrád Kováčovce (Szécsénykovácsi) Besztercebányai Ipoly-híd építése.
12. magyar-
szlovák
Zabar Nógrád Petrovce (Gömörpéterfala) Besztercebányai Mellékút fejlesztése.
13. magyar-
szlovák
Ózd-Susa Borsod-Abaúj-
Zemplén
Janice (Jéne) Besztercebányai Mellékút fejlesztése.
14. magyar-
szlovák
Gömörszőlős Borsod-Abaúj-
Zemplén
Neporadza (Naprágy) Besztercebányai Mellékút fejlesztése.
15. magyar-
szlovák
Hídvégardó Borsod-Abaúj-
Zemplén
Chorváty (Tornahorváti) Kassai Mellékút fejlesztése.
16. magyar-
szlovák
Hidasnémeti Borsod-Abaúj-
Zemplén
Perín (Perény) Kassai Mellékút fejlesztése.
17. magyar-
szlovák
Felsőregmec Borsod-Abaúj-
Zemplén
Michal’any (Alsómihályi) Kassai Mellékút fejlesztése.
18. magyar-
szlovák
Alsóregmec Borsod-Abaúj-
Zemplén
Čerhov (Csörgő) Kassai Mellékút fejlesztése.
19. magyar-
szlovák
Pácin Borsod-Abaúj-
Zemplén
Strážne (Örös) Kassai Fő- és mellékút fejlesztése.
20. magyar-
szlovák
Nagyrozvágy Borsod-Abaúj-
Zemplén
Vel’ký Horeš (Nagygéres) Kassai Mellékút fejlesztése.
21. magyar-
szlovák
Dámóc Borsod-Abaúj-
Zemplén
Biel (Bély) Kassai Mellékút fejlesztése.
22. magyar-
ukrán
Nagyhódos Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Velika Palad (Nagypalád) Kárpátalja Túr-híd, illetve mellékút fejlesztése.
23. magyar-
román
Csenger Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Oar (Óvári) Szatmár Mellékút fejlesztése.
24. magyar-
román
Nyírábrány Hajdú-Bihar Valea lui Mihai (Érmihályfalva) Bihar Határátkelő (teherfogalmi) nagyhatárrá fejlesztés előkészítése
25. magyar-
román
Vámospércs Hajdú-Bihar Valea lui Mihai (Érmihályfalva) Bihar Kerékpárút fejlesztése.
26. magyar-
román
Álmosd Hajdú-Bihar Diosig (Bihardiószeg) Bihar Mellékút fejlesztése.
27. magyar-
román
Geszt Békés Cefa (Cséffa) Bihar Mellékút fejlesztése.
28. magyar-
román
Lőkösháza Békés Curtici (Kürtös) Arad Mellékút fejlesztése.
29. magyar-
román
Mezőhegyes-
Battonya
Békés Peregu Mic (Kispereg) Arad Mellékút fejlesztése.
30. magyar-
román
Magyarcsanád Csongrád Cenad (Nagycsanád) Temes Maros-híd, illetve mellékút fejlesztés előkészítése.
31. magyar-
román
Kiszombor Csongrád Beba Veche (Óbéb) Temes Mellékút fejlesztése.
32. magyar-
szerb
Kübekháza Csongrád Rabe (Rábé) Vajdaság Mellékúti fejlesztése.
33. magyar-
szerb
Bácsszentgyörgy Bács-Kiskun Rastina (Rasztina) Vajdaság Mellékút fejlesztése.
34. magyar-
horvát
Sárok Baranya Kneževo (Főherceglak) Eszék-Baranya Mellékúti fejlesztése.
35. magyar-
horvát
Zákány Somogy Gotalovo (Gotála) Kapronca-Körös Mellékút fejlesztése.
36. magyar-
horvát
Őrtilos Somogy Legrad (Légrád) Kapronca-Körös Mellékút fejlesztése.
37. magyar-
horvát
Murakeresztúr Zala Kotoriba (Kotor) Muraköz Mura-híd, illetve mellékút fejlesztés előkészítése.
38. magyar-
szlovén
Lendvadedes-
Dedeskecskés
Zala Dolga Vas (Lendvahosszúfalu) Muravidék Mellékút fejlesztése.
39. magyar-
szlovén
Magyar-
szombatfa
Vas Središče (Kisszerdahely) Muravidék Mellékút fejlesztése.
40. magyar-
szlovén
Orfalu Vas Budinci (Büdfalva) Muravidék Mellékút fejlesztése.
41. magyar-
osztrák
Rönök Vas Inzenhof (Borosgödör) Burgenland Mellékút fejlesztése.
42. magyar-
osztrák
Csákánydoroszló Vas Deutsch Bieling (Németbükks) Burgenland Mellékút fejlesztése.
43. magyar-
osztrák
Szentpéterfa Vas Moschendorf (Nagysároslak) Burgenland Mellékút fejlesztése.
44. magyar-
osztrák
Szentpéterfa Vas Gaas-Kulm (Pinkakertes-Kolom) Burgenland Mellékút fejlesztése.
45. magyar-
osztrák
Vaskeresztes-
Felsőcsatár
Vas Eisenberg an der Pinka (Csejke) Burgenland Mellékút fejlesztése.
46. magyar-
osztrák
Kőszeg Vas Rattersdorf (Rőtfalva) Burgenland Főút fejlesztése.
47. magyar-
osztrák
Zsira Győr-Moson-
Sopron
Lutzmannsburg (Locsmánd) Burgenland Mellékút fejlesztése.
48. magyar-
osztrák
Harka Győr-Moson-
Sopron
Neckenmarkt (Sopronnyék) Burgenland Mellékút fejlesztése.
49. magyar-
osztrák
Ágfalva Győr-Moson-
Sopron
Loipersbach (Lépésfalva) Burgenland Mellékút fejlesztése.
50. magyar-
osztrák
Fertőrákos-
Sopronpuszta
Győr-Moson-
Sopron
Sankt Margarethen im Burgenland (Szentmargitbánya) Burgenland Mellékút fejlesztése.
51. magyar-
osztrák
Várbalog-
Albertkázmér-
puszta
Győr-Moson-
Sopron
Halbturn (Féltorony) Burgenland Mellékút fejlesztése.
52. magyar-
osztrák
Rajka Győr-Moson-
Sopron
Deutsch Jahrndorf (Németjárfalu) Burgenland Mellékút fejlesztése.

  Vissza az oldal tetejére