Hatály: közlönyállapot (2016.II.10.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről

A Kormány a 2015. év folyamán a Modern Városok Program keretében 13 megyei jogú város - Sopron, Eger, Zalaegerszeg, Miskolc, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, Nagykanizsa, Érd, Kaposvár, Nyíregyháza és Szombathely - önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodások). Az első ütemben kötött Megállapodásokban foglaltak eredményes megvalósítását elősegítve minden érintett város esetében külön kormányhatározat (a továbbiakban: kormányhatározatok) rögzítette - a felelősök és a határidők kijelölésével - az egyes fejlesztési célok és programok megvalósításával összefüggő kormányzati feladatokat. A Kormány a Megállapodásokban meghatározott célkitűzéseket megerősítve, valamint a vállaltak teljesítése és az ehhez szükséges kormányzati feladatok ütemezett végrehajtása érdekében

1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében - gondoskodjon a Megállapodásokban, illetve a kormányhatározatokban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

2. felhívja a kormányhatározatokban felelősként megjelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel történő, az 1. pont szerinti feladat ellátásában való közreműködésről és együttműködésről, ennek érdekében a kormányhatározatok szerint a felelősségükbe tartozó - a Megállapodások végrehajtását szolgáló - feladatokra vonatkozóan, illetve a feladat- és hatáskörüket érintően adjanak meg minden szükséges tájékoztatást és segítséget a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére;

Felelős: a kormányhatározatokban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: folyamatos

3. az 1. mellékletben határozza meg az első ütemben kötött Megállapodásban foglaltak megvalósítását szolgáló 2016. évi forrásigényeket;

4. felhívja a kormányhatározatokban felelősként megjelölt minisztereket, hogy határozzák meg a Megállapodásokban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges

a) 2016. évi forrásigényeket azon feladatok végrehajtására vonatkozóan, amelyekre vonatkozóan az 1. mellékletben nem került rögzítésre forrásigény,

b) 2017. évi forrásigényt,

és a forrásigényről - a 2. pontban meghatározottakkal összhangban - tájékoztassák a Miniszterelnökséget vezető minisztert;

Felelős: a kormányhatározatokban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: haladéktalanul, legkésőbb 2016. február 26-ig

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon - a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével - a Megállapodásokban foglaltak végrehajtásához

a) 2016. évben szükséges költségvetési forrás ütemezett biztosításáról a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetben az 1. mellékletben 2016. évre meghatározott forrásigény figyelembevételével,

b) gondoskodjon - a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével - a Megállapodásokban foglaltak végrehajtásához 2017. évben szükséges, a 4. pont b) alpontja alapján meghatározásra kerülő költségvetési forrás XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetben önálló előirányzaton történő biztosításáról a 2017. évi központi költségvetés előkészítése és tervezése során;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében folyamatosan

a b) alpont tekintetében a 2017. évi központi költségvetés tervezése keretében

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy negyedévente tájékoztassa a Kormányt a Megállapodások végrehajtásáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos, első alkalommal 2016. március 31. napjáig

1. melléklet az 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozathoz

A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokban foglaltak megvalósításával kapcsolatos forrásigény

I. Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont
Csorna-Sopron-országhatár viszonylatban gyorsforgalmi út megvalósítása, továbbá Sopront észak-nyugati irányban elkerülő út megépítése
2. 2. pont a) alpont
Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása, kiemelt figyelemmel a Lenck-villa, a Russ-villa, a Zichy-Meskó palota, az Esterházy-palota, a Szent Mihály templom, valamint az Új utca 11. és Új utca 22-24. szám alatti álló zsinagógák épületeire
1700
3. 2. pont b) alpont
Soproni történelmi belváros, középkori várnegyed utcáinak, tereinek burkolati felújítása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
4. 2. pont c) alpont
Soproni történelmi belváros, középkori várnegyed homlokzatainak rekonstrukciója
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
5. 2. pont d) alpont
Soproni történelmi belváros, középkori várnegyed 2. sorban nevesített villái és palotái kertjének megújítása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
6. 3. pont
A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése
500
7. 4. pont
A Lövérek Program kidolgozása és megvalósítása
2000
8. 5. pont
Sopron Megyei Jogú Város ipari és technológiai programja

II. Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont a) alpont
Eger gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása céljából a 251. számú főút Maklár-Andornaktálya elkerülő szakasz gyorsforgalmi úttá fejlesztése és megépítése
2. 2. pont
Intermodális csomópont megvalósítása Egerben
3. 3. pont a) alpont
Az egri vár és környezete fejlesztési programjának megvalósítása - az alsó várudvar funkcióbővítő
megújítása
250
4. 3. pont b) alpont
Az egri vár és környezete fejlesztési programjának megvalósítása - a Gótikus palota műemléki felújítása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
5. 3. pont c) alpont
Az egri vár és környezete fejlesztési programjának megvalósítása - a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
6. 3. pont d) alpont
Az egri vár és környezete fejlesztési programjának megvalósítása - a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
7. 3. pont e) alpont
Az egri vár és környezete fejlesztési programjának megvalósítása - a Dobó István Vármúzeum turisztikai fejlesztési programjának megvalósítása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
8. 3. pont f) alpont
Az egri vár és környezete fejlesztési programjának megvalósítása - Műemlékőr projekt folytatása, megvalósítása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
9. 4. pont
Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megépítése Egerben
1600
10. 5. pont
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában levő egyes földrészletek Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére, az Eger déli iparterületen ipari park céljára történő átadása

III. Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont a) alpont
Zalaegerszeg gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása céljából a 76. számú út Balatonszentgyörgy-Fenékpuszta-Keszthely elkerülő szakasz és az M7 autópálya közötti szakasz gyorsforgalmi úttá fejlesztése, illetve megépítése
2. 1. pont b) alpont
Zalaegerszeg gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása céljából a Vasvár-Zalaegerszeg gyorsforgalmi útszakasz tervezése
3. 2. pont
Új logisztikai központ, valamint tudományos és technológiai park Zalaegerszegen történő kialakítása
1500
4. 3. pont
A Zalaegerszeg északi ipari területének iparvágánnyal a vasúthálózatba történő bekötési lehetőségének vizsgálata
100
5. 4. pont
Intermodális közösségi közlekedési csomópont Zalaegerszegen történő kialakítása
6. 5. pont
Zalaegerszegen kormányzati támogatással megvalósítandó uszodafejlesztési beruházás, amely keretében a meglévő városi uszoda létesítmény fejlesztésével, illetve bővítésével egy 50 méteres medencét magában foglaló fedett uszoda létesül
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
7. 6. pont
Az Alsóerdő komplex megújításának, új turisztikai vonzerők létrehozásának elősegítésére sport- és rekreációs központ kialakítása az Alsóerdőn
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
8. 7. pont a) alpont
A Mindszenty József előtt tisztelgő zarándokközpont megvalósítása
685

IV. Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont
Miskolc és Kassa közötti gyorsforgalmi összeköttetés megvalósítása céljából az M30 gyorsforgalmi út
Miskolc-Tornyosnémeti szakaszának megépítése
2. 2. pont a) alpont
Az „Okos város - Okos Miskolc” program megvalósítása - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
280
3. 2. pont b) alpont
Az „Okos város - Okos Miskolc” program megvalósításának adaptálása más városok fejlesztési koncepciójába
nincs költségvetési forrásigény
4. 3. pont a) alpont
Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése érdekében új iparterület kialakítása
1700
5. 3. pont b) alpont
Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése érdekében az ipari terület kialakításához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra-fejlesztés
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
6. 4. pont a) alpont
A város és térsége versenyképességének növelését szolgáló oktatásfejlesztési, illetve kutatás-fejlesztési programok keretében megvalósítandó kutatási, fejlesztési és innovációs projektek
7. 4. pont b) alpont
A város és térsége versenyképességének növelését szolgáló oktatásfejlesztési, illetve kutatás-fejlesztési programok keretében Miskolc és térsége szakképzés-fejlesztési koncepciójának és intézményi modelljének kidolgozása
80
8. 5. pont a) alpont
A miskolctapolcai fürdő és környezete felújításának támogatása
300
9. 5. pont b) alpont
A Diósgyőri vár komplex fejlesztésére irányuló program megvalósítása
400

V. Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1316/2015. (V. 21.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont a) alpont
Pécs nemzetközi autópálya-hálózatba történő bekapcsolása céljából az M6 autópálya országhatárig történő kivezetését biztosító Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megépítése
2. 1. pont b) alpont
Pécs nemzetközi autópálya-hálózatba történő bekapcsolása céljából az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Barcs, országhatár szakasz tervezése, építésének előkészítése, azzal, hogy az előkészítés tegye lehetővé a szakasz két végpontjából történő építésének megkezdését
3. 2. pont
A Pécsi Tudományegyetem kapacitás-fejlesztése, ami biztosítja a külföldi hallgatók számának bővítését és a kutatási, fejlesztési potenciáljának erősítését
4550
4. 3. pont
A városban és környezetében található felhagyott vagy hasznosítatlan ipari rendeltetésű területek, ingatlanok hasznosítása a helyi kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából
2000
5. 4. pont
Pécs déli új ipari parkjának bővítése és fejlesztése
6. 5. pont
Pécsi sportcélú beruházások - egy új multifunkcionális sportcsarnok és uszoda építése, az uszodához kapcsolódó aquapark kialakításával
500
7. 6. pont
A Zsolnay Kulturális Negyed, a Pannon Filharmonikusok és a Kodály Központ hatékonyabb üzemeltetését biztosító új működtetési, fenntartási modell kidolgozása
1200

VI. Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem együttműködésében megvalósítandó innovációs fejlesztési projektek támogatása, 5 milliárd forint fejlesztési forrás bevonásának biztosításával
2. 2. pont
Debrecen közösségi közlekedése - beleértve a Debreceni vasúti Nagyállomás megépítését is - korszerű
szervezését és működtetését biztosító intermodális közlekedési csomópont kialakítása
3. 3. pont
Új ipari park kialakítása Debrecenben
4. 4. pont
A Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése - ennek keretében új II. kategóriájú műszeres leszállító rendszer (ILS) kiépítésének és fenntartásának támogatása
1200
5. 5. pont
Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény Debrecenben történő létrehozása - a működtetés intézményi modelljének kidolgozása
80
6. 6. pont
A Csokonai Nemzeti Színház felújítása
200
7. 7. pont
A debreceni Nagyerdő program befejezésének támogatása
200
8. 8. pont
A menekülteket befogadó állomás körülményeinek áttekintése, szükséges intézkedések megtétele
nincsen költségvetési forrásigény

VII. Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház belgyógyászati és onkológiai célú fejlesztése
7000
2. 2. pont
A középfokú oktatási intézmények megfelelő elhelyezését, korszerű képzési körülményeket biztosító, a művészeti és sport funkciókat is integráló campus kialakítása
7500
3. 3. pont a) alpont
A város új kulturális arculatának kialakítása jegyében az új kulturális negyed kialakítását szolgáló Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges tervek támogatása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
4. 3. pont b) alpont
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt támogatása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
5. 4. pont
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának javaslata alapján a városi lakókörnyezet fejlesztését, az életminőség javítását, valamint az ökológiai és környezeti terheltség csökkentését szolgáló program kidolgozása
1000
6. 5. pont
A Velencei-tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációját, valamint infrastrukturális fejlesztését szolgáló intézkedések
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
7. 6. pont
Új székesfehérvári multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok tervei elkészítésének támogatása
509
8. 7. pont
Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület fejlesztési lehetőségeinek áttekintése

VIII. Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont
Szolnok gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása érdekében szükséges - a Kormány külön döntésének megfelelő - intézkedések
2. 2. pont
Szolnokon új iparterület kialakítása, az ipari park bővítése
3. 3. pont a) alpont
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által előkészített Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt támogatása
80
4. 3. pont b) alpont
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések
60
5. 3. pont c) alpont
A szolnoki művésztelep fejlesztését szolgáló projekt támogatása
75
6. 4. pont
A verseny- és szabadidősport feltételeit javító, a rekreációs lehetőségek bővítését és az érintett városrész környezetének rehabilitációját szolgáló sport- és rekreációs célú városi fejlesztések megvalósításának támogatása - további 1 milliárd forint támogatás biztosítása a Véső úti strand- és sporttelep fejlesztésére
60
7. 5. pont
Koncepció kidolgozása a szolnoki vasúti járműipar fenntartására és fejlesztésére
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
8. 6. pont
Komplex vízügyi igazgatási, illetve stratégiai feladatokat ellátó szerv Szolnokon történő elhelyezésének vizsgálata
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény

IX. Magyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont
Új ipari terület kialakítása Nagykanizsán
2. 2. pont
A déli elkerülő út megvalósításának támogatása keretében a fejlesztés 1. ütemeként a Nagykanizsa délkeleti elkerülő út megvalósítása
3. 3. pont a) alpont
Nagykanizsa megújítását és a városi életminőség javítását szolgáló Adria Kapuja Program megvalósításának támogatása - Nagykanizsa sportlétesítmény-fejlesztési beruházási programjának megvalósítása, amely kiterjed egy új, 3000 néző befogadására alkalmas városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megépítésére, valamint egy fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés megvalósítására
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
4. 3. pont b) alpont
Nagykanizsa megújítását és a városi életminőség javítását szolgáló Adria Kapuja Program megvalósításának támogatása - a nagykanizsai ferences kolostor felújítási programjának kidolgozása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
5. 3. pont c) alpont
Nagykanizsa megújítását és a városi életminőség javítását szolgáló Adria Kapuja Program megvalósításának támogatása - a városközpontban tervezett konferencia- és rendezvényközpont kormányzati támogatással történő megvalósíthatóságának vizsgálata
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
6. 4. pont a) alpont
A Mura, illetve a Mura térségének komplex gazdasági és turisztikai fejlesztését, a természeti értékek megőrzését és a természetes környezet rehabilitációját célzó Mura program megvalósításának támogatása - a Mura program megvalósítását szolgáló intézkedési terv kidolgozása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
7. 4. pont b) alpont
A Mura, illetve a Mura térségének komplex gazdasági és turisztikai fejlesztését, a természeti értékek megőrzését és a természetes környezet rehabilitációját célzó Mura program megvalósításának támogatása - a Mura program keretében kerékpárút fejlesztési program megvalósításával kapcsolatos intézkedések
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
8. 4. pont c) alpont
A Mura, illetve a Mura térségének komplex gazdasági és turisztikai fejlesztését, a természeti értékek megőrzését és a természetes környezet rehabilitációját célzó Mura program megvalósításának támogatása - az erdei kisvasút fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
9. 5. pont
Az M70-es autóút kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttá fejlesztése [a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban]

X. Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont a) alpont
Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményrendszerének fejlesztési programja
500
2. 1. pont b) alpont
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén járási ügyészség létesítésének személyi, tárgyi és infrastrukturális beruházási feltételeinek vizsgálata
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
3. 2. pont a) alpont
Érd megyei jogú városban új ipari gazdasági övezet, valamint kisvállalkozásokat támogató „vállalkozói falu” kialakítását szolgáló intézkedések
4. 2. pont b) alpont
Az Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport, illetve kulturális turisztikai beruházás, valamint a Velencei úton tervezett szabadidőközpont- és szállásfejlesztés megvalósításának támogatása
50
5. 3. pont a) alpont
Érd megyei jogú város érintett városrészeiben csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás megvalósításának támogatása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
6. 3. pont b) alpont
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a városi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló terveinek vizsgálata, szükséges intézkedések megtétele
50
7. 3. pont c) alpont
Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tételének lehetőségeinek vizsgálata, szükséges intézkedések megtétele
1000
8. 3. pont d) alpont
Az Érdligeten tervezett záportározók kialakítására vonatkozó terv és beruházás megvalósításának vizsgálata, támogatása
50
9. 4. pont a) alpont
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonpolitikai célkitűzéseinek elősegítése érdekében az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egységes, az önkormányzat, a helyi lakosság és a fogyasztók szempontjainak hatékonyabb érvényesítését biztosító tulajdonosi szerkezete kialakításának vizsgálata
100
10. 4. pont b) alpont
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonpolitikai célkitűzéseinek elősegítése érdekében a volt honvédségi bázis Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának történő átadásának vizsgálata, szükséges intézkedések megtétele
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
11. 5. pont
Érd megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében a városi kisbuszok tervezett beszerzésének támogatása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény

XI. Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont
Kaposvár gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása céljából a 67-es számú főút Kaposvár-M7-es autópálya közötti szakaszának gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése
2. 2. pont
Kaposváron tervezett intermodális közlekedési csomópont kialakításának vizsgálata, szükséges intézkedések megtétele
3. 3. pont
A Kaposváron tervezett helyi közösségi közlekedési autóbusz telephely kialakítására irányuló projekt Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források bevonásával történő támogatása
500
4. 4. pont
A kaposvári Csiky Gergely Színház felújításának támogatása
1420
5. 5. pont
A város mint megyeszékhely és a régió gazdasági versenyképességének növelése céljából a város lakókörnyezetének fejlesztésének, valamint szakemberek részére szolgálati lakások kialakításának támogatása keretében a program
előkészítéséhez szükséges 60 millió forint költségvetési forrás biztosítása, a program megvalósítására irányuló beruházásokhoz szükséges költségvetési források biztosítása
60
6. 6. pont a) és b) alpont
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli, állami tulajdonban lévő épületrészeknek (déli épülettömb) és az ehhez kapcsolódó területeknek - az egészségügyi funkciók új helyen történő elhelyezését követően - helyi gazdaságfejlesztést szolgáló projektek, inkubátorház megvalósítása, illetve park és parkoló kialakítása érdekében történő átadása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
550
7. 6. pont c) alpont
Az 6. sor szerinti projektek megvalósításának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, illetve Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében rendelkezésre álló uniós fejlesztési forrásokból történő támogatásának vizsgálata
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
8. 7. pont
Egy négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás megvalósításának támogatása - előkészítéshez szükséges 300 millió forint forrás biztosítása, továbbá a beruházási program kidolgozását követően a sportcsarnok beruházás megvalósításához szükséges források biztosítása
300
9. 8. pont
Egy új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás megvalósításának támogatása - előkészítéshez szükséges 300 millió forint forrás biztosítása, továbbá a beruházási program kidolgozását követően az uszoda beruházás megvalósításához szükséges források biztosítása
450
10. 9. pont
Az egykori levéltár épülete rekonstrukciójának és új funkció kialakításának uniós fejlesztési forrásból történő támogatása
400
11. 10. pont
A Deseda Kemping fejlesztési programja - részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében rendelkezésre álló uniós fejlesztési forrásokból, részben hazai költségvetési forrásból történő - támogatásának biztosítása
100

XII. Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont a) alpont
Szombathely gyorsforgalmi úthálózati kapcsolatainak fejlesztése, nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása céljából Szombathely és Kőszeg gyorsforgalmi úttal történő összeköttetésének lehetőségeinek és feltételeinek vizsgálata
2. 1. pont b) alpont
Szombathely gyorsforgalmi úthálózati kapcsolatainak fejlesztése, nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása céljából a Szombathely és Körmend gyorsforgalmi összeköttetését biztosító, a 86-os számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének előkészítése, a fejlesztéshez szükséges tervezési feladatok végrehajtása
3. 1. pont c) alpont
Szombathely gyorsforgalmi úthálózati kapcsolatainak fejlesztése, nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása céljából a várost érintő gyorsforgalmi útfejlesztésekhez igazodó, még hiányzó Szombathely elkerülő gyorsforgalmi útszakaszok teljes körű előkészítése
4. 2. pont
Az ipari parkban tervezett multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely európai uniós fejlesztési forrásból történő kialakítása
800
5. 3. pont
Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítéséhez szükséges források biztosításával és a víztározó megépítésével összefüggő intézkedések
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
6. 4. pont
A Gothard-kastély fejlesztésére és zarándokszállás létesítésére vonatkozó tervek támogatása, szükséges intézkedések megtétele
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
7. 5. pont a) alpont
Schrammel Imre életművének méltó helyen történő elhelyezése
600
8. 5. pont b) alpont
A Szombathelyi Képtárnak helyet adó épület felújításának támogatása
870
9. 6. pont a) alpont
Szombathelyi Szent Márton Terv és Szent Márton Programsorozat megvalósításának támogatása - 800 millió forint támogatás biztosítása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Szent Márton Program előkészítésére és megvalósítására
nincsen költségvetési forrásigény
10. 6. pont b) alpont
Szombathelyi Szent Márton Terv és Szent Márton Programsorozat megvalósításának támogatása - a Szent Márton Terv II. üteme keretében tervezett, a város fejlesztésére és megújítására irányuló beruházások további ütemezett támogatása
500
11. 6. pont c) alpont
Szombathelyi Szent Márton Terv és Szent Márton Programsorozat megvalósításának támogatása - a Szent Márton Terv III. üteme keretében tervezett, további városrehabilitációs projektek európai uniós fejlesztési forrásokból, illetve központi költségvetési forrásból történő támogatásának vizsgálata
250
12. 7. pont a) alpont
A folyamatban lévő szombathelyi sportcélú beruházások kormányzati támogatással történő megvalósítása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
13. 7. pont b) alpont
A szombathelyi fedett uszoda létesítmény további fejlesztésére és bővítésére irányuló tervek és beruházás támogatása
500
14. 8. pont
Helyi lakásprogram megvalósíthatóságának vizsgálata
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény

XIII. Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat vonatkozásában

A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával összefüggő, 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok 2016. évi forrásigény
(millió forint)
1. 1. pont
A nyíregyházi Kállay-kúria felújítása és a város részére történő átadása 2016. október 31. határidővel
964,5
2. 2. pont
Nyíregyházán új ipari kialakítását szolgáló intézkedések
3. 3. pont a) alpont
Nyíregyháza, nyugati elkerülő út teljes szakaszának megépítésének támogatása keretében a 338-as számú főút 36-os és
38-as számú főút közötti szakaszának megépítése
4. 3. pont b) alpont
Nyíregyháza, nyugati elkerülő út teljes szakaszának megépítésének támogatása keretében a 3813-as jelű
út (338-as számú főút folytatásaként 38-as számú főút - Nyírszőlős közötti szakasz) megépítése
5. 4. pont
Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút teljes hosszában történő kiépítése
3500
6. 5. pont a) és b) alpont
A városi közlekedési csomópontok fejlesztésére irányuló tervek megvalósításának vizsgálata és támogatása
300
7. 5. pont c) alpont
A helyi közösségi közlekedési autóbusz fejlesztési program megvalósítására irányuló projekt Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források bevonásával történő támogatása
8. 6. pont a) alpont
Sóstó fejlesztési program megvalósításának támogatása - a tervezett szálláshelybővítés megvalósításának vizsgálata és támogatása
2016-ban nincsen költségvetési forrásigény
9. 6. pont b) alpont
Sóstó fejlesztési program megvalósításának támogatása - a Sóstó Múzeumfalu fejlesztésére irányuló program támogatása
150
10. 6. pont c) alpont
Sóstó fejlesztési program megvalósításának támogatása - a Nyíregyházi Állatpark fejlesztési lehetőségeinek áttekintése
11. 7. pont
Atlétikai centrum megépítése (tiszavasvári úti sporttelep)
250
12. 8. pont
A városi szabadtéri színpad felújítási programjának támogatása
100

  Vissza az oldal tetejére