A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.

 

1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről

A Kormány a 2015. év folyamán a Modern Városok Program keretében 13 megyei jogú város - Sopron, Eger, Zalaegerszeg, Miskolc, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, Nagykanizsa, Érd, Kaposvár, Nyíregyháza és Szombathely - önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodások). Az első ütemben kötött Megállapodásokban foglaltak eredményes megvalósítását elősegítve minden érintett város esetében külön kormányhatározat (a továbbiakban: kormányhatározatok) rögzítette - a felelősök és a határidők kijelölésével - az egyes fejlesztési célok és programok megvalósításával összefüggő kormányzati feladatokat. A Kormány a Megállapodásokban meghatározott célkitűzéseket megerősítve, valamint a vállaltak teljesítése és az ehhez szükséges kormányzati feladatok ütemezett végrehajtása érdekében

1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében - gondoskodjon a Megállapodásokban, illetve a kormányhatározatokban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

2. felhívja a kormányhatározatokban felelősként megjelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel történő, az 1. pont szerinti feladat ellátásában való közreműködésről és együttműködésről, ennek érdekében a kormányhatározatok szerint a felelősségükbe tartozó - a Megállapodások végrehajtását szolgáló - feladatokra vonatkozóan, illetve a feladat- és hatáskörüket érintően adjanak meg minden szükséges tájékoztatást és segítséget a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére;

Felelős: a kormányhatározatokban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: folyamatos

3-5. * 

6. *  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy félévente tájékoztassa a Kormányt a Megállapodások végrehajtásáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos, első alkalommal 2016. március 31. napjáig

1. melléklet az 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozathoz * 


  Vissza az oldal tetejére