Hatály: közlönyállapot (2016.II.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1097/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megalapításáról

A Kormány az állami vagyon megóvása, az állattenyésztés és a növénytermesztés egyes ágaihoz kötődő képzési feladatok összehangolt végrehajtása, a történelmi magyar lófajták génállományának megőrzése, a lovasturizmus fejlesztése, valamint Mezőhegyes és térsége foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében az alábbi döntéseket hozza.

1. A Kormány a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtokból, valamint a Mezőhegyes környéki állami föld- és erdőterületekből, az ott található épített örökség felhasználásával megalapítja a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságot (a továbbiakban: Ménesbirtok).

2. A Kormány egyetért azzal, hogy

a) a Ménesbirtok tevékenységét gazdasági társasági formában végezze;

b) a Ménesbirtok működéséhez szükséges föld- és erdőterületek a Ménesbirtok részére biztosításra kerüljenek;

c) a Ménesbirtok a ló mellett egyéb állatfajták tenyésztésével is foglalkozzon.

3. A Kormány felhívja

a) a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos), hogy jelölje ki azon föld- és erdőterületeket, amelyek a Ménesbirtok működéséhez szükségesek;

Felelős: kormánybiztos

Határidő: azonnal

b) a kormánybiztost, hogy gondoskodjon a kijelölt erdőterületeken az erdőirtások megszüntetéséről, valamint az erdőirtással okozott károk megtérítéséről;

Felelős: kormánybiztos

Határidő: az erdőirtások megszüntetése tekintetében azonnal, az erdőirtással okozott károk megtérítése tekintetében a kárigények beérkezését követően

c) a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a vonatkozó Korm. határozat alapján elárverezett, a) alpont szerint kijelölt állami tulajdonú föld- vagy erdőterületre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére - az árverés, valamint az árverési vevő indokolt költségeinek megtérítése mellett - ne kerüljön sor;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

d) a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az a) alpont szerinti föld- és erdőterületek a Ménesbirtok használatába kerüljenek.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: a föld- és erdőterületek kijelölését követően azonnal

4. A Kormány felhívja a kormánybiztost, hogy alkossa meg a Ménesbirtok gazdálkodási koncepciójáról szóló akciótervet,

a) valamint tegye meg a gazdasági társasággá alakuláshoz szükséges intézkedéseket;

Felelős: kormánybiztos

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b) valamint tegye meg a Ménesbirtokhoz kapcsolódó épített örökség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket;

Felelős: kormánybiztos

Határidő: azonnal

c) valamint gondoskodjon a vízjogi engedélyek Ménesbirtok nevére történő megszerzéséről;

Felelős: kormánybiztos

Határidő: azonnal

d) valamint gondoskodjon a Ménesbirtokon található lóállomány profiltisztításáról;

Felelős: kormánybiztos

Határidő: azonnal

e) amelynek keretében gondoskodjon a Ménesbirtokkal kapcsolatos szakmai képzési koncepció kidolgozásáról;

Felelős: kormánybiztos

Határidő: 2016. április 30.

f) amelynek keretében gondoskodjon a Ménesbirtokkal kapcsolatos turisztikai koncepció kidolgozásáról.

Felelős: kormánybiztos

Határidő: 2016. április 30.

5. A Kormány felhívja

a) a kormánybiztost, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon a Ménesbirtok létrehozásához szükséges reorganizációs költségvetés kidolgozásáról, és az erre vonatkozó javaslatot terjessze a Kormány elé;

Felelős: kormánybiztos a nemzetgazdasági miniszter bevonásával

Határidő: 2016. április 30.

b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a reorganizációs költségvetéshez szükséges forrás biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a reorganizációs költségvetés Kormány által történő elfogadását követően haladéktalanul


  Vissza az oldal tetejére