Hatály: közlönyállapot (2016.III.10.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat

egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért az 1. melléklet szerinti városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló egyes beruházásoknak – a részére bemutatott előterjesztés szerinti beruházási tartalommal történő – megvalósításával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címét az 50. Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása alcímmel egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlanberuházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoportját a 7. Dagály Strandfürdő felújítása jogcímmel egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlanberuházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoportját a 8. Balatonfüredi parkoló fejlesztés jogcímmel egészíti ki;

5. az 1. pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 10 183,2 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 17. Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása jogcímcsoport terhére

a) 8478,0 millió forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása alcím javára,

b) 967,2 millió forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlanberuházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 7. Dagály Strandfürdő felújítása jogcím javára,

c) 738 millió forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlanberuházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 8. Balatonfüredi parkoló fejlesztés jogcím javára

a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

6. az 1. melléklet 1–6. pontja szerinti fejlesztések ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak legfeljebb 1054,0 millió forint összegű forrásnak a 2017. évi központi költségvetés tervezése során a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezése során

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – összhangban a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseivel – az 5. pont a) alpontja szerinti forrás rendelkezésre bocsátása érdekében kössön támogatási szerződést – az 1. melléklet 1. pontja szerinti beruházás vonatkozásában Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzattal, az 1. melléklet 2–6. pontja szerinti beruházások vonatkozásában Budapest Főváros Önkormányzatával – elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

8. az 1. melléklet 1–6. pontja szerinti beruházások vonatkozásában

a) az Áht. 36. § (4a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva előzetes jóváhagyását adja a nemzeti fejlesztési miniszter számára a bruttó 9532,0 millió forint értékű, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez,

b) az Áht. 36. § (4b) bekezdés b) pontja alapján az a) alpont szerinti szerződések esetében felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra a 6. pontban meghatározott, 2017. évi részösszeg tekintetében;

9. az 1. melléklet 7. pontja szerinti fejlesztés ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak – az engedélyköteles építési tevékenységre vonatkozó fordított általános forgalmi adó kötelezettség figyelembevételével szükséges – legfeljebb 1934,0 millió forint összegű forrásnak a 2017. évi központi költségvetés tervezése során a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezése során

10. az 1. melléklet 7. pontja szerinti fejlesztés ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak – az engedélyköteles építési tevékenységre vonatkozó fordított általános forgalmi adó kötelezettség figyelembe vételével szükséges – legfeljebb 1933,0 millió forint összegű forrásnak a 2018. évi központi költségvetés tervezése során a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

11. az 1. melléklet 7. pontja szerinti beruházás vonatkozásában

a) az Áht. 36. § (4a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva előzetes jóváhagyását adja az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára a bruttó 5833,2 millió forint értékű, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez,

b) az Áht. 36. § (4b) bekezdés b) pontja alapján az a) alpont szerinti szerződések esetében felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra a 2017. év vonatkozásában bruttó 2333,0 millió forint, valamint a 2018. év vonatkozásában bruttó 2333,0 millió forint tekintetében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 30.

12. az 1. melléklet 8. pontja szerinti fejlesztés ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak legfeljebb 1206,0 millió forint összegű forrásnak a 2017. évi központi költségvetés tervezése során a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezése során

13. az Áht. 36. § (4b) bekezdés b) pontja alapján az 1. melléklet 8. pontja szerinti fejlesztések esetében felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra a 2017. év vonatkozásában bruttó 1206,0 millió forint tekintetében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 30.

14. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 5. pont szerint átcsoportosított 10 183,2 millió forint visszapótlásáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 17. Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. július 31.

1. melléklet az 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozathoz

Egyes városi infrastruktúra-elemek

Létesítmény (projektelem)
1. Dagály sétány
2. Népfürdő utca – Vizafogó utca felújítása
3. Gyalogos híd a Rákos-patakon
4. Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése
5. Margitsziget rekonstrukciója
6. Kompkikötő létesítése
7. Meglévő Dagály Strand felújítása
8. Balatonfüredi parkoló fejlesztés

2. melléklet az 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű Előirányzatok
358551 50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 478,0
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlanberuházások, ingatlanvásárlás
358628 7 Dagály Strandfürdő felújítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 967,2
358639 8 Balatonfüredi parkoló fejlesztés
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 738,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
343839 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások –10 183,2
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű Előirányzatok
358551 50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 8 478,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
343839 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása –10 183,2
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 10 183,2 10 183,2
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.