A jogszabály mai napon ( 2022.01.24. ) hatályos állapota.

 

1119/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a budai vasútfejlesztés, a kapcsolódó köztéri területfejlesztés és csomópontfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány felhívja

1. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján intézkedjen a Déli pályaudvar területének állami tulajdonba vétele, majd ezt követően a MÁV Zrt. vagyonkezelésébe történő átadása iránt;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon

a) a MÁV Zrt. útján a budai vasúti közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó előkészítési feladatok (a Déli pályaudvar jövőbeni funkciójának hatásvizsgálata, a Déli üzemi pályaudvar megszüntetéséhez és a Kelenföldi vasúti vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítéshez szükséges hatásvizsgálat és tendertervek elkészítése, környezetvédelmi felmérés és organizációs vizsgálatok) elvégzéséről, és

b) a Déli pályaudvar végponti területének (peronos vágányok, utascsarnok, valamint az attól két oldalra eső vasúti terület az ott lévő üzemi és irodaépületekkel) jövőbeni közösségi célú funkcionális hasznosítására vonatkozó ötletpályázat kiírásáról és lebonyolításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. július 1.

3. az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Déli pályaudvar üzemi pályaudvari részén megvalósítandó sport és szabadidős célú városfejlesztés részletes koncepcióját (előzetes talajmechanikai szakvéleménnyel és előzetes környezetvédelmi hatástanulmánnyal), továbbá megvalósíthatósági tanulmányát (tervek előzetes költségbecsléssel, későbbi tervezésre és kivitelezésre való közbeszerzésre előkészítve) a forrás rendelkezésre állását követően a Testnevelési Egyetem, valamint szükség esetén a nemzeti fejlesztési miniszter útján a MÁV Zrt. bevonásával készítse el, majd terjessze a Kormány elé;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. július 1.

4. a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete

a) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében a 2. a) pont szerinti előkészítési feladatokra 880 millió Ft,

b) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében a 2. b) pont szerinti feladatokra 50 millió Ft,

c) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében a 3. pont szerinti feladatokra 70 millió Ft

központi költségvetési forrás biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. április 1.

5. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a budai vasúti közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó előkészítési feladatok eredményeként elkészült koncepciót (Déli üzemi pályaudvar területének állam részére történő átadásához szükséges feladatok és a Kelenföldi fejlesztések) terjessze a Kormány elé;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

6. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a budai vasútfejlesztéshez szükséges telekalakítási eljárásokat és a kapcsolódó egyéb tulajdonrendezési eljárásokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a MÁV Zrt. útján folytassa le.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. december 31.


  Vissza az oldal tetejére