Hatály: közlönyállapot (2016.IV.12.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1191/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről

A Kormány

1. egyetért az érdi multifunkcionális sportközpont megvalósítására kidolgozott és részére bemutatott koncepcióval (a továbbiakban: Beruházás);

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Beruházás megvalósításának támogatása érdekében elrendeli az 1. melléklet szerinti előirányzat-átcsoportosítás végrehajtását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok legyen.

1. melléklet az 1191/2016. (IV. 12.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

Ezer forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
343839 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 287 000
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358506 41 K8 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 287 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Ezer forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Ezer forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
343839 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása -3 287 000
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 3 287 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 3 287 000 3 287 000
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.