Hatály: közlönyállapot (2016.IV.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

A Kormány

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím javára a szolgáltatói kapacitások növelése és technikai fejlesztés érdekében 2016. évre

a) egyszeri jelleggel 10 429,0 millió forint,

b) beépülő jelleggel 614,5 millió forint

biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával a 2017. évi központi költségvetés tervezése során az 1. pontban meghatározott feladattal összefüggő 693,5 millió forint fedezetét biztosítsa;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezés során

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 7500,0 millió forint biztosításáról az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezete érdekében a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 4. Terrorelhárítási Központ cím javára a képességfejlesztési igényeinek biztosítása érdekében 2016. évre

a) egyszeri jelleggel 13 593,4 millió forint,

b) beépülő jelleggel 2105,2 millió forint

biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával a 2017. évi központi költségvetés tervezése során a 4. pontban meghatározott feladattal összefüggő 2796,8 millió forint fedezetét biztosítsa;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezés során

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 10. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ cím javára a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ létrehozása érdekében 2016. évre

a) egyszeri jelleggel 70,0 millió forint,

b) beépülő jelleggel 680,1 millió forint

biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával a 2017. évi központi költségvetés tervezése során a 6. pontban meghatározott feladattal összefüggő 680,1 millió forint fedezetét biztosítsa;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezés során

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím javára 11 929,9 millió forint biztosításáról a képességfejlesztési igények fedezete érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára 8861,0 millió forint biztosításáról a képességfejlesztési igények fedezete érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

10. egyetért azzal, hogy a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére