A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány

a) megállapítja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

c) hozzájárul az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program vonatkozásában tervezett eredményességi tartalék tekintetében felhívás meghirdetéséhez,

d) jóváhagyja, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének pénzügyi kerete meghaladja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program pénzügyi keretét azzal, hogy ezen alpontban meghatározott pénzügyi keretek közötti különbözetre kötelezettség nem vállalható,

e) *  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program egyes prioritásai – az 1. és a 2. prioritást, a 3.1 és a 3.2 beruházási prioritást, valamint a 4. prioritást kivéve – 90%-át meghaladó összegre vonatkozó kötelezettség vállalására csak annak a Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatával történő jóváhagyása alapján kerüljön sor,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

f) *  egyetért azzal, hogy

fa) *  az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

faa) *  2. beruházási prioritásának e programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 244,78%-áig,

fab) *  3.1. beruházási prioritásának e programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 149,47%-áig,

fac) *  3.2. beruházási prioritásának e programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 140,53%-áig

legyen kötelezettség vállalható, és a felszabaduló források terhére újabb kötelezettség csak a Kormány jóváhagyásával legyen vállalható,

fb) az IKOP-3.2.0-15-2017-00026 azonosító számú, „Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer – járműbeszerzés” című projekt keretében az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.2 beruházási prioritása pénzügyi keretének 110%-át meghaladóan, de az fa) alpontban meghatározott arányt meg nem haladóan vállalható kötelezettség olyan módon, hogy e kötelezettségvállalás folytán jelentkező forrásigénynek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.2 beruházási prioritása kerete 110%-át meghaladó része finanszírozásához szükséges forrást a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) előirányzata terhére szükséges biztosítani,

g) *  egyetért azzal, hogy

ga) az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről szóló 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 1.7. pont b) alpontjában és 2. mellékletében meghatározott projektek esetében előkészítési tevékenységekre vállalható kötelezettség,

gb) a ga) alpont szerinti projektek megvalósításához elsődlegesen szükséges munkálatokat elvégző kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárásokban beérkezett ajánlatok alapján, az irányító hatóság az e határozatban meghatározott indikatív támogatási keret erejéig vállalhat kötelezettséget, és a támogatási szerződést módosíthatja akként, hogy az a projekt teljes megvalósítására vonatkozzon azzal, hogy e módosítás nem minősül költségnövekmény miatti szerződésmódosításnak,

h) *  egyetért azzal, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritásának e programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 171,40%-áig legyen kötelezettség vállalható, és a felszabaduló források terhére újabb kötelezettség csak a Kormány jóváhagyásával legyen vállalható,

i) *  egyetért azzal, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritásának e programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 192,44%-áig legyen kötelezettség vállalható, és a felszabaduló források terhére újabb kötelezettség csak a Kormány jóváhagyásával legyen vállalható.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. * 

1. melléklet az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javításáról szóló 1. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  IKOP-1.1.0-15 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 569,21 kiemelt Meghirdetve:
2015. december 4.

2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javításáról szóló 2. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  IKOP-2.1.0-15 Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása 1 225,602 kiemelt Meghirdetve:
2015. december 4.

3. *  Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javításáról szóló 3. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  IKOP-3.1.0-15 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban 346,159 kiemelt Meghirdetve:
2015. december 4.
3. *  IKOP-3.2.0-15 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban 177,063 kiemelt Meghirdetve:
2015. december 4.

4. *  TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javításáról szóló 4. prioritás

A B C D E
1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
2. *  IKOP-4.1.0-15 TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 226,12 kiemelt Meghirdetve:
2016. március 1.

2. melléklet az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz * 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program nevesített kiemelt projektjei

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program nevesített kiemelt projektjei

A B C D E
1. Felhívás azonosító
jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)
Szakmai elvárások
2. *  IKOP-1.1.0-15 M86 gyorsforgalmi út Szeleste–Csorna szakasz II. ütem megvalósítása Hegyfalu–Csorna szakasz a 105+800–139+165 kmsz. – szakaszolt projekt Építési és Közlekedési Minisztérium
(a továbbiakban: ÉKM)
16,79
(támogatási intenzitás: 100%)
2x2 sávos autóút építése.
3. *  IKOP-1.1.0-15 8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése – szakaszolt projekt ÉKM 1,90
(támogatási intenzitás: 100%)
2x2 sávos emelt sebességű főút építése.
4. *  IKOP-1.1.0-15 8. sz. főút Várpalota I. szakasz 23+900–29+700 km szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése – szakaszolt projekt ÉKM 10,30
(támogatási intenzitás: 100%)
2x2 sávos emelt sebességű főút építése.
5. *  IKOP-1.1.0-15 A TEN-T közúti hálózat közlekedésbiztonságának, szolgáltatási színvonalának, fenntarthatóságának javítását célzó, az üzemeltetési, fenntartási telephelyek fejlesztése – szakaszolt projekt Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MK NZrt.) 1,85
(támogatási intenzitás:
100%)
A támogatást igénylő azon üzemmérnökségeinek fejlesztése, amelyek 2016-tól transzeurópai közlekedési hálózat (a továbbiakban: TEN-T) részét képező autópályák üzemeltetési feladatait is ellátják
(Szombathely, Csorna, Szolnok).
6. *  IKOP-1.1.0-15 M7 Érd, Iparos úti csomópont megvalósítása –
szakaszolt projekt
ÉKM 0,45
(támogatási intenzitás: 100%)
Az M7 autópálya érdi csomópontjának és a kapcsolódó utak kapacitásbővítésének
kivitelezése.
7. *  IKOP-1.1.0-15 M0 autóút kiegészítő munkái – szakaszolt projekt ÉKM 3,25
(támogatási intenzitás:
100%)
M7–M0 gyorsforgalmi utak törökbálinti csomópontjának átépítése és az M0 útgyűrű déli szektor 3+200–11+650 kilométerszelvényei közötti zajárnyékoló fal kivitelezése.
8. *  IKOP-1.1.0-15 Tengelysúly- és össztömegmérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 km szelvényében lévő kétoldali pihenőhelyen (Zalakomári pihenő) – szakaszolt projekt ÉKM 0,52
(támogatási intenzitás: 100%)
Kétoldali tengelysúlymérő és össztömegmérő
állomások kialakítása.
9. *  IKOP-1.1.0-15 M4 Berettyóújfalu– Nagykereki (országhatár) közötti szakasz megvalósítása ÉKM 95,18
(támogatási intenzitás: 93,22%)
2x2 sávos autópálya építése két építési ütemre bontva: „M4 autópálya Berettyóújfalu – 47. sz. főút (2+550-5+500) szakasz” között és „M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki, országhatár közötti szakasz” megvalósítása a 47. sz. főút – Nagykereki oh. (5+500-32+038) között.
10. *  IKOP-1.1.0-15 M35 autópálya (I. ütem) 4. sz. főút – 481. sz. főút közötti szakasz és a 481. sz. főút megvalósítása” valamint M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút –
Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása
ÉKM 69,86
(támogatási intenzitás: 97,39%)
2x2 sávos autópálya építése és a 481. számú főút építése.
11. *  IKOP-1.1.0-15 M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz előkészítése ÉKM 2,72
(támogatási intenzitás: 100%)
2x2 sávos autóút előkészítése.
12. *  IKOP-1.1.0-15 M0 autóút Déli szektor fejlesztése, rekonstrukciója (I. ütem) (Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje nélkül) ÉKM 38,39
(támogatási intenzitás: 100%)
Burkolatcsere, út- és műtárgy-rekonstrukció kivitelezése.
13. *  IKOP-1.1.0-15 M1 autópálya, Lajta, tengelysúlymérő ikerállomás kiépítése ÉKM 3,51
(támogatási intenzitás:
100%)
Irányonként egy-egy tengelysúlymérő állomás kiépítése.
14. *  IKOP-1.1.0-15 M6 autóút Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz előkészítése Villányi csomóponttal ÉKM 4,76
(támogatási intenzitás:
100%)
2x2 sávos autóút építésének előkészítése Villányi csomóponttal.
15. *  IKOP-1.1.0-15 62. sz. főút Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása ÉKM 3,16
(támogatási intenzitás: 95,65%)
2x1 sávos főút építése.
16. *  IKOP-1.1.0-15 M70 autóút Letenye– Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése kiegészítő munkák ÉKM 2,22
(100% támogatási intenzitás)
A projekttel szembeni szakmai elvárás az M70 autópálya kiegészítő munkálatainak elvégzése:
1. A 3+280 – 3+760 és a 16+510 – 17+000 km szelvény között a szakasz elején és végén 4 cm vastag kopóréteg-kifuttatás és a kifuttatott szakaszon szalagkorlátcsere.
2. A 9+195 – 11+850 km szelvény közötti szakaszon a folytonosság, egységesség és azonos közlekedésbiztonsági és szolgáltatási színvonal érdekében főpálya kopórétegcseréje 4 cm vastagságban.
3. A 9+195 – 11+850 km szelvény közötti szakaszon az egységesség, valamint közlekedésbiztonsági és szolgáltatási színvonal érdekében a vezetőkorlátok cseréje magasabb visszatartási fokozatra.
4. A 20+600 km szelvényben a Tornyiszentmiklós egyszerű pihenőhelyhez F1 j., F2 j. és az F3 j. üzemi forduló építése 537 m hosszban.
5. A 20+600 km szelvényben a főpálya mellett elhelyezett oszlopra szerelt tér- és forgalomfigyelő kamerarendszer kiépítése.
6. A Tornyiszentmiklós pihenőhely vízellátása és nyomott szennyvízelvezetés kiépítése.
7. A Tornyiszentmiklós pihenőhely üzemi hírközlés (forgalomszámláló berendezés energiaellátása, valamint meteorológia, videó- és segélykérő telefon energiaellátása) felépítményi kiépítése.
16a. *  IKOP–1.1.0–15 „Vámoscsalád” tengelyterhelés- és össztömegmérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely és „Rábaköz” komplex pihenőhely építése ÉKM 6,45 (támogatási intenzitás:
100%)
Az M86 gyorsforgalmi út Szombathely–Csorna közötti szakaszán, a 110+800 és 111+300 km között tengelyterhelés- és össztömegmérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely, valamint komplex pihenőhely kivitelezése
17. *  IKOP-1.1.0-15 M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti projekt megvalósítása ÉKM 197,1
(támogatási intenzitás: 98,32%)
2x2 sávos autópálya építése.
18. *  IKOP-1.1.0-15 M9 autóút Vasvár–Zalaegerszeg projekt előkészítése (M75 csomóponttal) ÉKM 2,05
(támogatási intenzitás: 93,08%)
2x2 sávos autóút építésének előkészítése (tervezés).
19. *  IKOP-1.1.0-15 M2 gyorsforgalmi út előkészítése (és fejlesztése) Budapest–Vác között ÉKM 0,22 (támogatási intenzitás 100%) 2×2 sávos autópályává fejleszthető autóút bekötőutak nélküli előkészítése (és kivitelezése).
20. *  IKOP-1.1.0-15 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700–33+100 kmsz. között) kivitelezése ÉKM 6,78
(támogatási intenzitás: 100%)
A 8. számú főút Várpalotát elkerülő szakasza
I. üteme keretében elkészült útszakasznak a 8. számú főút eredeti nyomvonalába történő visszakötésének megépítése külön szintű pétfürdői csomópont építésével.
21. *  IKOP-1.1.0-15 M0 autóút Északi szektor, 11.– 10. sz. főutak közötti szakasz előkészítése (tervezés) ÉKM 1,91
(becsült támogatási intenzitás:
100%)
2x2 sávos, részben alagútban vezetett autóút építésének előkészítése (tervezés).
22. *  IKOP-1.1.0-15 M0 autóút Nyugati szektor, 10. sz. főút– M1 autópálya közötti szakasz előkészítése ÉKM 0,683
(becsült támogatási intenzitás:
100%)
2x2 sávos, részben alagútban vezetett autóút építésének előkészítése (megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatástanulmány
elkészítése).
23. *  IKOP-1.1.0-15 M30 autóút Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz megvalósítása ÉKM 4,51
(támogatási intenzitás: 98,32%)
2x2 sávos autóút építése.
24. *  IKOP-1.1.0-15 55. sz. főút Mórahalom elkerülő és megyehatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamosan kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése ÉKM 6,09
(támogatási intenzitás: 97,1%)
Az 55. számú főút burkolatának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítése, és a főúttal párhuzamos kerékpárút kivitelezése.
25. *  IKOP-1.1.0-15 M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel ÉKM 7,97
(támogatási intenzitás: 100%)
Az M7 autópálya és a 710. számú főút csomópontjának kialakítása, valamint a 710. számú főúti bekötés megvalósítása.
26. *  IKOP-1.1.0-15 86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának 2x2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése ÉKM 0,25
(becsült támogatási intenzitás:100%)
2x2 sávos főút előkészítése (tervezés, engedélyezés).
27. *  IKOP-1.1.0-15 Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3–M31-es autópálya átkötés, 2101 j. út – tervezett M3-as autópálya csomópont átkötése ÉKM 5,37
(becsült támogatási intenzitás:
100%)
Az M3 autópályán csomópont, továbbá e csomópont és a 2101. jelű összekötő út közötti útszakasz kiépítése.
28. *  IKOP-1.1.0-15 Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton – M3 autópálya 19+500–27+500 kmsz. között beton terelőfal építése – szakaszolt projekt MK NZrt. 0,94
(támogatási intenzitás: 100%)
A közlekedésbiztonságot javító beton terelőfalak építése az M3, az M5 és az M7 autópálya egyes szakaszain.
29. *  IKOP-1.1.0-15 M8 autóút Körmend–Rábafüzes országhatár szakasz 2x1 sávos előkészítése és építése ÉKM 74,01
(támogatási intenzitás: 100%)
2x1 sávos autóút előkészítése és építése.
30. *  IKOP-2.1.0-15 Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése – szakaszolt projekt ÉKM 0,91
(támogatási intenzitás: 100%)
Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer 2. szintjének megfelelő (a továbbiakban: ETCS2) biztosítóberendezés telepítése.
31. *  IKOP-2.1.0-15 Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és Békéscsaba vasútállomás, Ferencváros–Lőkösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése (III/I.b. ütem) – szakaszolt projekt ÉKM 12,78
(támogatási intenzitás: 100%)
Biztosítóberendezés korszerűsítése és komplex állomásfejlesztés, a Ferencváros–Lőkösháza vonalszakaszon ETCS2 biztosítóberendezés telepítése.
32. *  IKOP-2.1.0-15 GSM-R távközlési hálózat kiépítése – szakaszolt projekt NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6,23
(támogatási intenzitás: 100%)
Európai uniós fejlesztésű rádiós kommunikációs és forgalomirányítási rendszer kiépítése
935 kilométeren.
33. *  IKOP-2.1.0-15 GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem előkészítés ÉKM 0,47
(támogatási intenzitás: 100%)
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) és Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program forrásaiból finanszírozásra kerülő rádiós kommunikációs és forgalomirányítási rendszer kiépítésére irányuló projekt előkészítése
34. *  IKOP-2.1.0-15 Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése – szakaszolt projekt ÉKM 3,59
(támogatási intenzitás: 100%)
ETCS2 biztosítóberendezés telepítése.
35. *  IKOP-2.1.0-15 Székesfehérvár vasútállomás korszerűsítése – szakaszolt projekt ÉKM 11,04
(támogatási intenzitás: 100%)
Az állomás vasúti pályájának és biztosítóberendezésének korszerűsítése, valamint ETCS2 biztosítóberendezés kiépítése.
36. *  IKOP-2.1.0-15 GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése – szakaszolt projekt Győr-Sopron- Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GYSEV Zrt.) 2,78
(támogatási intenzitás: 100%)
Központi forgalomirányító berendezés telepítése.
37. *  IKOP-2.1.0-15 Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése GYSEV Zrt. 13,86
(támogatási intenzitás: 100%)
A vasútvonal villamosítása, peronépítés, biztosítóberendezés-átalakítás, pályaépítés és
vágányhálózati módosítások.
38. *  IKOP-2.1.0-15 A MÁV-START Zrt. gördülőállomány-fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-
START Zrt.)
5,42
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekttel szembeni szakmai elvárás az eltérő berendezésekkel rendelkező MÁV-START
415 sorozatszámú motorvonatok egységes műszaki színvonalra történő átalakítása és a szolgáltatási színvonal emelése.
39. *  IKOP-2.1.0-15 Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (Kormányablakok) – szakaszolt projekt MÁV Zrt. 6,49
(támogatási intenzitás: 100%)
Vasútállomások felvételi épületének tervezése, engedélyeztetése és korszerűsítése.
Integrált ügyfélszolgálatok tervezése és kivitelezése nagyobb forgalmú vasúti állomásépületekben.
40. *  IKOP-2.1.0-15 Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció – szakaszolt projekt MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt.
konzorciuma
1,40
(támogatási intenzitás: 100%)
Szoftverfejlesztés, amivel az üzemeltetési, karbantartási, felújítási folyamatok áttekinthetőbbé és optimalizálhatóvá, a vonatkozó anyagigények, gépigények időben tervezhetőkké válnak.
A cégcsoport szintjén egységes irányítási rendszer kialakítása, a lehető legnagyobb
költséghatékonyság érdekében.
41. *  IKOP-2.1.0-15 MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei – szakaszolt projekt MÁV Zrt. 3,52
(támogatási intenzitás: 100%)
1. A vasúti átjárók biztonságának növelése [szintbeni közút–vasút kereszteződések biztonságának növelése (Sorompó I–II. program), vonatérzékelés korszerűsítési projekt, vasúti átjáróban videómegfigyelő rendszer telepítése (V-tanú)],
2. diagnosztikai és monitoring rendszerek
[járműdiagnosztikai rendszer (hőnfutásjelző, tengelyterhelés mérő, űrszelvény vizsgáló berendezés), valamint Videós Pályafelügyeleti Rendszer (VPR)] telepítése.
42. *  IKOP-2.1.0-15 Érden a Szent István utcai – TEN-T vasútvonalak feletti – felüljárók építése ÉKM 1,50
(támogatási intenzitás: 100%)
A 30a és a 40a vasútvonal felett közúti felüljárók létesítése, és a kapcsolódó útépítés, útfelújítás elvégzése.
43. *  IKOP-2.1.0-15 9 db 200 férőhelyes motorvonat beszerzése a 30a-20 sz., illetve a 80 sz. vasútvonalakra MÁV-START Zrt. 16,30
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekt 9 db 200 ülőhelyes, 160 km/h sebességű elővárosi villamos motorvonat beszerzésére irányul, ETCS2 felszereltséggel.
44. *  IKOP-2.1.0-15 6 db 200 férőhelyes motorvonat beszerzése az 1. sz. vasútvonalra MÁV-START Zrt. 10,88
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekt 6 db 200 ülőhelyes, 160 km/h sebességű elővárosi villamos motorvonat beszerzésére irányul, ETCS2 felszereltséggel.
45. *  IKOP-2.1.0-15 Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése a MÁV
hálózatán
ÉKM 3,76
(támogatási intenzitás: 100%)
A vasútvonalak sebességkorlátozásainak megszüntetését, kiépítéskori állapotának helyreállítását célzó felújítások megvalósíthatósági és engedélyezési terveinek készítése.
46. *  IKOP-2.1.0-15 A magyar vasúti műszaki és üzemi szabályok korszerűsítésére, az új előírások, szabályok, rendeletek és utasítások rendszerének megalkotása MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 1,00
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekttel szembeni szakmai elvárás a magyar vasúti műszaki szabályozás felülvizsgálata, a nemzeti szabályok megfogalmazása, valamint a végrehajtáshoz szükséges tervek előkészítése, a szabályozási hierarchia elemeinek összehangolása, megfogalmazása, tervezetek elkészítése a nemzeti érdekek érvényre juttatása az európai uniós előírások figyelembevételével. Elvárás továbbá a nemzeti érdekérvényesítés intézményrendszerének kidolgozása és felállítása.
47. *  IKOP-2.1.0-15 Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése ÉKM 66,60
(támogatási intenzitás: 100%)
Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy között a pálya és a biztosítóberendezés korszerűsítése, részleges második vágány (Balatonszemes és Balatonlelle felső között) kiépítése. Lepsény és Siófok állomásokon sínkorona felett 55 cm magas peronok kiépítése, a Lepsény–Szántód–
Kőröshegy vonalszakaszon kiegészítő alépítményi és magasépítményi munkák elvégzése.
48. *  IKOP-2.1.0-15 Sopron–Szombathely–Szentgotthárd ETCS2
vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
GYSEV Zrt. 10,00
(támogatási intenzitás: 100%)
ETCS2 biztosítóberendezés telepítése.
49. *  IKOP-2.1.0-15 Püspökladány – Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítésének előkészítése és Szajol – Debrecen vasútvonalon ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése ÉKM 102,54
(támogatási intenzitás: 98,55%)
Pályarekonstrukció Püspökladány – Debrecen és ETCS biztosítóberendezés telepítése Szajol – Debrecen vasúti vonalszakaszokon.
Cél a 160 km/órás sebesség bevezetése.
50. *  IKOP-2.1.0-15 Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV
hálózatán
ÉKM 14,00
(támogatási intenzitás: 100%)
Vontatási alállomások felújítása és bővítése, felsővezetéki rendszer felújítása a hálózat túlterhelésének és feszültségleesések csökkentése érdekében.
51. *  IKOP-2.1.0-15 MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése 19 db nagykapacitású motorvonat beszerzésével MÁV-START Zrt. 107,33
(támogatási intenzitás: 100%)
Nagykapacitású, 160 km/h sebességű elővárosi villamos motorvonatok beszerzése ETCS2 felszereltséggel.
52. *  IKOP-2.1.0-15 GYSEV motorvonat beszerzés GYSEV Zrt. 21,70
(támogatási intenzitás: 100%)
10 db villamos-motorvonat beszerzése.
53. *  IKOP–2.1.0–15 Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II/A. ütem – Közlekedésbiztonságot növelő fejlesztések ÉKM 4,20
(támogatási intenzitás: 100%)
Szintbeli közúti-vasúti átjárók közlekedésbiztonsági fejlesztése.
54. *  IKOP-2.1.0-15 Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II/B. ütem – Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást növelő technológiai fejlesztések
és eszközök
ÉKM 14,46
(támogatási intenzitás: 100%)
Pályakapacitást növelő és vasútüzemi hatékonyságot javító vasúti eszközök, útátjárók közlekedésbiztonsági fejlesztése.
55. *  IKOP-2.1.0-15 Hídrekonstrukciós program I. ütem ÉKM 6,77
(támogatási intenzitás: 100%)
Hidak, nagyműtárgyak átépítésének előkészítése és kivitelezése.
56. *  IKOP-2.1.0-15 Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítésének előkészítése ÉKM 1,12
(támogatási intenzitás: 100%)
Tanulmányszintű vizsgálat kitekintéssel CEF kivitelezési pályázathoz: vasúti pálya és műtárgyak újjáépítésének és kapacitásbővítésének előkészítése.
57. *  IKOP-2.1.0-15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakításának
előkészítése
ÉKM 1,70
(támogatási intenzitás: 100%)
Tanulmányszintű vizsgálat és tervezés CEF
kivitelezési pályázathoz: kétvágányú, villamosított vasútvonal építés új nyomvonalon.
58. IKOP-2.1.0-15 Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése – szakaszolt projekt Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
2,92
(támogatási intenzitás: 95,39%)
A projekt célja függőleges partfal kialakítása, partfalak mögötti területek kiépítése, közvetlen vasúti rakodás és darupálya kialakítása, kapcsolódó közúti kiszolgálás fejlesztése és közművesítés kiépítése a trimodalitás megvalósítása érdekében.
59. IKOP-2.1.0-15 MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát MAHART-Szabadkikötő Zrt. 1,36
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekt célja az árvízvédelmi védvonalon mobilgát építése a teljes kikötői infrastruktúra csepeli szabadkikötői területén, különösen a Közlekedés Operatív Programból finanszírozott fejlesztések, és a környező városrészek védelme érdekében, továbbá kapcsolódó töltésépítési és gátkorona burkolatépítési feladatok, valamint gátelemek tárolásához szükséges csarnoképület építése.
60. *  IKOP-2.1.0-15 Új országos közforgalmú kikötő kiépítése
Mohácson
Mohács Város
Önkormányzata
9,23
(támogatási intenzitás: 97,06%)
A Duna 1448+660–1449+000 folyamkilométer-
szelvények közötti szakaszán új kikötőterület
kiépítése.
61. *  IKOP-2.1.0-15 Bajai Közforgalmú Kikötő létesítése Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság 3,95
(támogatási intenzitás: 94,99%)
A projekt célja az úthálózat és parkoló-, rakodóterületek felújítása, partfal helyreállítása, valamint a hulladékok kezelésére alkalmas terület kialakítása.
62. *  IKOP-2.1.0-15 Személyforgalmi kikötők támogatására vonatkozó projektcsomag MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 0,50
(támogatási intenzitás: 100%)
A Duna, mint TEN-T útvonal személyszállítási színvonalának megőrzése és kapacitásának fejlesztése.
63. *  IKOP-2.1.0-15 Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN–T vonali vasútállomások) ÉKM 2,50
(támogatási intenzitás: 100%)
A TEN-T vasútvonalon lévő balatoni vasútállomások korszerűsítése.
64. *  IKOP-2.1.0-15 Püspökladány–Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás ÉKM 47,76
(támogatási intenzitás: 93,37%)
Vasút-villamosítás és kapcsolódó pályaépítési
munkák.
65. *  IKOP-2.1.0-15 Csepeli Szabadkikötő kapacitásbővítő infrastruktúra fejlesztés II. ütem tervezése MAHART-
Szabadkikötő Zrt.
0,32
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekt keretében előkészítési tevékenységként a Szabadkikötő fejlesztésének tervezési munkáit, a kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, valamint terület- és beruházás-előkésztési munkákat végzik el.
65a. *  IKOP–2.1.0–15 Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése MÁV Zrt. 2,06 (támogatási intenzitás: 100%) Budapest Keleti és Nyugati pályaudvarok utasforgalmi létesítményeinek utastájékoztatást és utaskomfortot növelő megújítása.
65b. * 
65c. * 
65d. *  IKOP–2.1.0–15 Gödöllő állomás korszerűsítése ÉKM 18,58
(támogatási intenzitás: 100%)
Gödöllő állomás korszerűsítése, P+R parkoló létesítése.
65e. *  IKOP–2.1.0–15 Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések ÉKM 15,38
(támogatási intenzitás: 100%)
Megállóhelyek és állomások elővárosi célú fejlesztése, akadálymentesítése, P+R parkolók építése.
65f. *  IKOP–2.1.0–15 Zalaszentiváni deltavágány előkészítése GYSEV Zrt. 0,35
(támogatási intenzitás: 100%)
Zalaszentiváni deltavágány előkészítése, tervezés, engedélyeztetés.
65g. *  IKOP–2.1.0–15 Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem MÁV Zrt. és MÁV–START Zrt. konzorciuma 3,60
(támogatási intenzitás: 100%)
Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem.
65h. * 
65i. *  IKOP-2.1.0-15 Vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és kísérleti elindítása KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
[a továbbiakban: KTI Nonprofit Kft. (konzorciumvezető)] és az ÉKM konzorciuma
2,00
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekttel szembeni szakmai elvárás tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és kísérleti elindítása TEN-T vasútvonalakon.
65j. *  IKOP-2.1.0-15 Vasúti infrastruktúra felmérése és adatfeltöltése (VIKI 3. ütem) KTI Nonprofit Kft. konzorciumvezető által vezetett konzorcium 9,00 (becsült támogatási intenzitás: 100%) A nemzeti infrastruktúra regiszterhez (VIKI) kapcsolódó infrastruktúra-felmérési és adatfeldolgozási, valamint adatbázis feltöltési feladatok ellátása
65k. *  IKOP–2.1.0–15 az ÉKM vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése ÉKM 6,7
(becsült támogatási intenzitás 100%)
Budapest-Nyugati pályaudvar vágányhálózata és bevezető szakaszainak rekonstrukciója projekt előkészítése
65l. *  IKOP-2.1.0-15 az ÉKM vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése ÉKM 11,67
(becsült támogatási intenzitás 100%)
Hatvan – Füzesabony vonal, Debrecen – Nyíregyháza vasútvonal Békéscsaba – Lőkösháza szakasz, Zalanszentiván Nagykanizsa vasútvonal, Gubacsi vasúti híd fejlesztésének előkészítése,
Állomáskorszerűsítések felülvizsgálata, Nyugat-
magyarországi Masterplan elkészítése
65m. *  IKOP-2.1.0-15 a GYSEV Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése GYSEV Zrt. 1,62
(becsült támogatási intenzitás 100%)
Zalaszentiván deltavágány, Sopron állomás és Sopron–Harka 2. vg. fejlesztés előkészítése
65n. *  IKOP-2.1.0-15 a MÁV Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése MÁV Zrt. 0,66
(becsült támogatási intenzitás 100%)
Kis-Gellért hegyi alagút és Központi
Forgalomirányítás kiépítésének előkészítése
65.o *  IKOP–2.1.0–15 Kulcsmenedzsment és Monitoring rendszer MÁV Zrt. 1,95
(támogatási intenzitás:
100%)
A GSM–R/ETCS rendszerek közötti együttműködést és a szolgáltatások minőségét biztosító monitoring rendszer, valamint a rádiós irányítóközpont és a közlekedő járművek közötti kommunikáció biztonságos lebonyolításához szükséges kulcsmenedzsment-rendszer megvalósítása.
65p. *  IKOP–2.1.0–15 Békéscsaba–Lőkösháza vasúti szakasz fejlesztése projekt ÉKM 146,85 (becsült támogatási intenzitás: 100%) Pályarekonstrukció, második vágány építése és ETCS rendszer telepítése a Békéscsaba–
Lőkösháza vasúti vonalszakaszokon. Cél a 160 km/órás sebesség bevezetése.
65q. *  IKOP–2.1.0–15 a MÁV–Start Zrt. gördülőállomány fejlesztése 21 db nagykapacitású motorvonat beszerzése MÁV–START Zrt. 122,74 (becsült támogatási intenzitás: 100%) Nagykapacitású, 160 km/h sebességű elővárosi villamos motorvonatok beszerzése ETCS2 felszereltséggel.
65.r *  IKOP–2.1.0–15 Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútvonalszakasz kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem) ÉKM 364,31 Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútvonalszakasz 3 (egyes szakaszokon 4) vágányúsítása és rekonstrukciója Közvágóhíd és Nádorkert megállóhelyek létesítésével.
66. IKOP-3.1.0-15 Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt
I. ütem (kapcsolódó kocsiszín infrastruktúrával) –
szakaszolt projekt
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) 26,75
(99,44% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)
12 db 56 méter hosszúságú, 10 db 34 méter hosszúságú villamos beszerzése és a kapcsolódó infrastruktúra (kocsiszínek, dél-budai akadálymentesítés) fejlesztése.
67. *  IKOP-3.1.0-15 Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések – szakaszolt projekt ÉKM 3,40
(támogatási intenzitás: 100%)
Bécsi úti külön szintű keresztezés, Angyalföld–
Újpest 2. vágány kiépítése. A HÉV Aquincum megállóhelye peronjának áthelyezése, Angyalföld vasútállomás közvetlen átszállási kapcsolatainak fejlesztése új villamosmegálló létrehozásával és autóbuszmegálló áthelyezésével.
68. *  IKOP-3.1.0-15 Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése a Közép-magyarországi régióban ÉKM 20,32
(támogatási intenzitás: 100%)
A vasútvonal jelenlegi nyomvonalának villamosítása. Angyalföld állomáson 2 db magasperon építése, új biztosítóberendezés létesítése és az állomás vágányhálózatának átépítése. Rákosrendező–Angyalföld között a kétvágányú vasúti pálya átépítése korrekciós nyomvonalon.
69. *  IKOP-3.1.0-15 Kelenföldi pályaudvar térségben P+R parkolók építése – szakaszolt projekt Budapest Főváros
Önkormányzata
1,49
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekt keretében 1500 db P+R parkoló tervezését és építését végzik el a következő helyszíneken:
a) Kelenföldön, vasúti vágányok helyén,
b) Kelenföldön, az Etele téri oldalon,
c) Kelenföldön, őrmezői oldalon az autóbusz-végállomásnál,
d) a Gyergyótölgyes úton.
70. *  IKOP-3.1.0-15 M4 metró, M1–M7 autópálya Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása átszállási csomópont – szakaszolt projekt Budapest Főváros
Önkormányzata
1,85
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekt célja az M1–M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán módosított csomópont megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítése és a módosított csomópont kivitelezése.
71. *  IKOP–3.1.0–15 Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 172,73
(támogatási intenzitás: 100%)
A budapesti M3-as metróvonalon a Kőbánya-
Kispest és Újpest-Központ állomások közötti vágányfelépítmény, az alagútszerkezet, az áramellátás, a mozgólépcsők, a távközlés, a felügyeleti rendszerek, az állomások és a Kőér utcai járműtelep rekonstrukciója, valamint az állomások akadálymentesítése.
72. * 
73. *  IKOP-3.1.0-15 Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés BKK Zrt. 3,90
(99,44% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)
A projekttel szembeni szakmai elvárás alacsonypadlós trolibuszok beszerzése, valamint az azok üzemeltetéséhez szükséges kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése.
74. *  IKOP-3.1.0-15 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig BKK Zrt. 7,41
(támogatási intenzitás: 100%)
Az 1-es villamos meghosszabbítása a Fehérvári úttól Budapest-Kelenföld pályaudvarig, három új megállóhely építése.
75. * 
75a. * 
75b. *  IKOP–3.1.0–15 Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem BKK Zrt. 17,60
(99,44% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)
Alacsonypadlós járművek beszerzése, valamint az azok üzemeltetéséhez szükséges kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések megvalósítása.
75c. *  IKOP–3.1.0–15 MÁV Zrt. közlekedés-biztonsági projektjei
– szakaszolt projekt
MÁV Zrt. 0,09
(támogatási intenzitás:
100%)
1. A vasúti átjárók biztonságának növelése [szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése (Sorompó I–II. program), vasúti átjáróban videomegfigyelő rendszer telepítése (V-tanú)],
2. diagnosztikai és monitoring-rendszerek
[járműdiagnosztikai rendszer (hőnfutásjelző, tengelyterhelés-mérő, űrszelvényvizsgáló, nyomkarimaméret-ellenőrző, áramszedő-megfigyelő berendezés), valamint Videós Pályafelügyeleti Rendszer (VPR)] telepítése.
76. *  IKOP–3.1.0–15 A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítésin és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése KTI Nonprofit Kft. (konzorciumvezető) és a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NM Zrt.), a MÁV–START Zrt. és a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Volánbusz Zrt.) konzorciuma 7,91
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekttel szembeni szakmai elvárás a személyszállítási közszolgáltatás lebonyolításához, minőségellenőrzéséhez és optimalizálásához szükséges eszközök beszerzése és rendszerek kifejlesztése, úgymint központi rendszerek
(jegyértékesítés, utazástervezés, utastájékoztatás, forgalomirányítás, menetrendtervezés, szolgáltatás-
monitorozás), járműfedélzeti eszközök [járműkészülék (on board unit,
OBU), validátor, ellenőri készülék] és megállóhelyi vagy állomási eszközök (jegykiadó automata).
76a. *  IKOP–3.1.0–15 H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak–déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése ÉKM (konzorciumvezető) és
a MÁV–HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma
14,43
(támogatási intenzitás: 100%)
H5 HÉV-vonal Békásmegyer–Szentendre szakasza, valamint a H6/H7 HÉV-vonalak rekonstrukciójának és utóbbiak Kálvin térig történő meghosszabbításának teljes körű előkészítése, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tartalmú és részletezettségű terveinek, tenderdokumentációjának elkészítése, továbbá az északi és déli HÉV-vonalak összekötésének Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány szintű előkészítése.
76b. *  IKOP–3.1.0–15 Budapest vasúti átjárhatósága:
új vasúti összekötő alagút létesítésének,
a fejpályaudvarok és budapesti vonalszakaszok fejlesztésének, Budapest vasúti átjárhatóságának és a vasútüzem működési körülményei fejlesztésének előkészítése
ÉKM 2,0
(támogatási intenzitás: 100%)
Déli pályaudvar térségén keresztül a Nyugati pályaudvarhoz vezető „vasúti összekötő alagút” megépítése és az így növekvő szerepű Nyugati pályaudvar központi pályaudvarrá alakítása, egyidejűleg a fejpályaudvari rendszer átalakítása és az így vasúti üzem alól felszabaduló területek funkcióváltása Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány szintű előkészítése.
76c. *  IKOP-3.1.0-15 az ÉKM vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek
előkészítése
ÉKM 5,80
(becsült támogatási intenzitás 100%)
Rákospalota-Újpest – Vácrátót – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének, és Kőbánya-Kispest – Lajosmizse vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése
76d. *  IKOP-3.1.0-15 a Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése ÉKM 1,0
(becsült támogatási intenzitás 100%)
Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése
76e. * 
76f. *  IKOP-3.1.0-15 51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére BKK Zrt. 54,15
(becsült támogatási intenzitás: 99,44%)
51 darab (46 rövid és 5 hosszú) új, alacsonypadlós villamos szerelvény beszerzése
77. IKOP-3.2.0-15 Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével – szakaszolt projekt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,64
(94,35% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)
25 db hibrid autóbusz beszerzése, a hozzájuk tartozó telephely, a telephelyhez vezető utak és
77 db megállóhely kivitelezése. A megállóhelyek intelligens utastájékoztatási rendszerrel való felszerelése.
78. *  IKOP-3.2.0-15 Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz
szállítása, üzembe helyezése – szakaszolt projekt
A KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
és a Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma
5,49
(97,5% támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)
Helyi közösségi közlekedési komplex autóbusz telephely kivitelezése a 40 db sűrített földgáz (a továbbiakban: CNG) hajtású autóbusz, és
Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedését kiszolgáló környezetbarát meghajtású autóbuszok számára.
79. *  IKOP-3.2.0-15 Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése ÉKM 25,43
(támogatási intenzitás: 100%)
A vasútvonal jelenlegi nyomvonalának villamosítása és új biztosítóberendezés létesítése. Esztergom állomás részleges átépítése, Esztergom állomás mellé buszpályaudvar áttelepítése, Dorog állomáson a buszforduló kiépítése. Dorog, Leányvár, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon
a biztosítóberendezés korszerűsítése.
80. *  IKOP-3.2.0-15 Szeged– Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez szükséges járműtelep építése ÉKM 3,54
(támogatási intenzitás: 100%)
Járműtelep építése Szegeden, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
80a. *  IKOP-3.2.0-15 Szeged– Hódmezővásárhely tram-train rendszer előkészítése ÉKM 1,16
(támogatási intenzitás: 100%)
A vasútvillamos (tram-train) rendszerhez szükséges előkészítő tervezési feladatok.
81. *  IKOP-3.2.0-15 Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer
– járműbeszerzés
MÁV-START Zrt. 21,28
(támogatási intenzitás: 100%)
Szeged–Hódmezővásárhely tram-train vonalra 8 db hibrid jármű beszerzése.
82-84. * 
85. * 
86. *  IKOP-3.2.0-15 A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése KTI Nonprofit Kft. (konzorciumvezető) az NM Zrt., a MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. konzorciuma 9,90
(támogatási intenzitás: 100%)
A projekttel szembeni szakmai elvárás a személyszállítási közszolgáltatás lebonyolításához, minőségellenőrzéséhez és optimalizálásához szükséges eszközök beszerzése és rendszerek kifejlesztése, úgymint központi rendszerek (jegyértékesítés, utazástervezés, utastájékoztatás, forgalomirányítás, menetrendtervezés, szolgáltatásmonitorozás), járműfedélzeti eszközök [járműkészülék (on board
unit, OBU), validátor, ellenőri készülék] és megállóhelyi vagy állomási eszközök (jegykiadó automata).
87. * 
88. *  IKOP-3.2.0-15 Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal szűk
keresztmetszet kiváltás és villamosítás
ÉKM 22,80
(támogatási intenzitás: 100%)
Vasútvonal villamosítása és pályafelújítás.
89. * 
90. *  IKOP-3.2.0-15 Szombathely–Kőszeg vasútvonal korszerűsítése GYSEV Zrt. 3,25
(támogatási intenzitás: 100%)
Pályarekonstrukció, forgalmi kitérők beépítése.
91. *  IKOP-3.2.0-15 Fonyód–Kaposvár vasútvonal korszerűsítése ÉKM 13,06
(támogatási intenzitás: 100%)
Pályakorszerűsítés és elővárosi szolgáltatások
fejlesztése.
92. *  IKOP-3.2.0-15 Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN–T vonalon kívüli vasútállomások) ÉKM 1,50
(támogatási intenzitás: 100%)
A TEN-T-n kívüli vasútvonalon lévő balatoni
vasútállomások korszerűsítése.
93. *  IKOP-3.2.0-15 Szabadbattyán– Tapolca–Keszthely villamos üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–
Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése.
ÉKM 22,12
(támogatási intenzitás: 100%)
Vasútvonalak villamosítása a szükséges egyéb kiegészítő munkálatokkal, valamint központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül. Az elektromos vasúti kör és központi forgalomirányítás I. ütemének előkészítése és megvalósítása.
94. *  IKOP–3.2.0–15 Közösségi közlekedés fejlesztése Kaposvár II. ütem, elektromos buszok beszerzése előkészítése Kaposvári Közlekedési Zrt. 0,51
(becsült támogatási intenzitás: 100%)
Elektromos autóbuszok és a hozzájuk tartozó töltőoszlopok, valamint az ehhez kapcsolódó beruházások beszerzésének előkészítése
95. *  IKOP-3.2.0-15 Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz-telephely kialakítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 8,10
(támogatási intenzitás: 100%)
41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, valamint a kapcsolódó töltőállomás kivitelezése és autóbusz-telephely kialakítása.
96. *  IKOP-3.2.0-15 Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése A Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a ÉKM konzorciuma 13,97
(támogatási intenzitás: 100%)
A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.
97. *  IKOP-3.2.0-15 Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti
elővárosi körzetében I. ütem
ÉKM 6,00
(támogatási intenzitás: 100%)
A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.
98. *  IKOP-3.2.0-15 Paks város közösségi közlekedés fejlesztése Paks Város
Önkormányzata
1,70
(támogatási intenzitás: 100%)
10 db elektromos autóbusz beszerzése és a működtetéshez szükséges energetikai ellátó és kiszolgáló infrastruktúra kiépítése.
99-100. * 
101. *  IKOP-3.2.0-15 Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása ÉKM 6,50
(támogatási intenzitás: 100%)
A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.
101a. *  IKOP–3.2.0–15 Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása ÉKM 12,18 (becsült támogatási intenzitás: 100%) A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.
101b. *  IKOP–3.2.0–15 Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása ÉKM 6,92 (becsült támogatási intenzitás: 100%) A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények kialakítása, P+R parkolók kiépítése.
102. * 
102a. * 
102b. *  IKOP–3.2.0–15 Pécs város közösségi közlekedés fejlesztése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,70
(támogatási intenzitás: 100%)
Elektromos autóbuszok beszerzése és a működtetéshez szükséges energetikai ellátó és kiszolgáló infrastruktúra kiépítése.
102c. *  IKOP–3.2.0–15 MÁV Zrt. közlekedés-biztonsági projektjei – szakaszolt projekt MÁV Zrt. 1,52
(támogatási intenzitás: 100%)
1. A vasúti átjárók biztonságának növelése [szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése (Sorompó I–II. program), vasúti átjáróban videomegfigyelő rendszer telepítése (V-tanú)],
2. diagnosztikai és monitoring-rendszerek [járműdiagnosztikai rendszer (hőnfutásjelző, tengelyterhelés-mérő, űrszelvényvizsgáló berendezés, nyomkarimaméret-ellenőrző, áramszedő-megfigyelő), valamint Videós Pályafelügyeleti Rendszer (VPR)] telepítése.
102d. *  IKOP-3.2.0-15 a ÉKM vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése ÉKM 4,57
(becsült támogatási intenzitás 100%)
Szeged – Makó vasúti elővárosi közlekedés és Hatvan – Füzesabony vonal fejlesztéséhez kapcsolódó ráhordó vonalak fejlesztésének előkészítése
102e. *  IKOP-3.2.0-15 a GYSEV Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projekt előkészítése GYSEV Zrt. 0,27
(becsült támogatási intenzitás 100%)
Szombathely – Kőszeg vasútvonal villamosításának előkészítése
102f. *  IKOP–3.2.0–15 Közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Pakson és gazdasági övezetében előkészítése Paksi Közlekedési Kft. 0,51
(becsült támogatási intenzitás: 100%)
Elektromos autóbuszok és a hozzájuk tartozó töltőoszlopok, valamint az ehhez kapcsolódó beruházások beszerzésének előkészítése
102g. *  IKOP–3.2.0–15 Győr elővárosi közlekedés fejlesztése (előkészítés) Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 0,39
(becsült támogatási intenzitás: 100%)
A kötöttpályás közlekedés bevonása Győr városi elővárosi közlekedésébe projekt megvalósíthatósági tanulmány szintű előkészítése.
102h. *  IKOP–3.2.0–15 A közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Győrben és gazdasági övezetében (előkészítés) Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 0,42
(becsült támogatási intenzitás: 100%)
Elektromos autóbuszok és a hozzájuk tartozó töltőoszlopok, valamint az ehhez kapcsolódó beruházások beszerzésének előkészítése.
103. *  IKOP-4.1.0-15 47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása ÉKM 21,60
(támogatási intenzitás: 100%)
Fejleszthető 2x1 sávos országos főút építése.
103a. * 
104. *  IKOP-4.1.0-15 83. sz. főút M1–Pápa közötti szakasz fejlesztése, települések elkerülése ÉKM 87,82
(támogatási intenzitás 96,209163993%)
Győr és Pápa között főút kiépítése a pápai repülőtéri bekötőút megvalósításával, valamint a győri bevezető szakasz főútként történő előkészítése és fejlesztése.
104a. *  IKOP–4.1.0–15 471. sz. főút fejlesztése Debrecen– Hajdúsámson között, Hajdúsámson elkerülővel ÉKM 16,05
(támogatási intenzitás: 100%)
471. sz. főút Debrecen–Hajdúsámson 2×2 sávra bővítése 4,56 km hosszon, valamint a 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő 2×1 sávos megvalósítása 8,49 km hosszon
105. *  IKOP-4.1.0-15 48. sz. főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése NIF Zrt. 11,62 (támogatási intenzitás: 91,41%) A 2x1 sávos főút burkolatának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítése
106. *  IKOP-4.1.0-15 21. sz. főút Heves és Nógrád megyei szakaszok kapacitásbővítése ÉKM 21,24
(támogatási intenzitás: 100%)
2×2 sávos, fizikai elválasztással rendelkező főút kiépítésének folytatása, fejlesztése
106a. *  IKOP–4.1.0–15 Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítása ÉKM 5,54
(támogatási intenzitás: 100%)
Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítása – 2×1 sávos főút építése
107. *  IKOP-4.1.0-15 Kaposfüred elkerülő út előkészítése (67. sz. főút Kaposvár és az M7 közötti szakasz fejlesztése) ÉKM 1,05 (becsült támogatási intenzitás: 100%) Kaposfüred elkerülő út előkészítése, valamint 2×2 sávos főút építése
107a. *  IKOP–4.1.0–15 M76 autóút M7 autópálya Holládi csomópont és Balatonszentgyörgy közötti szakasz megvalósítása ÉKM 18,01
(támogatási intenzitás: 100%)
M76 autóút M7 autópálya Holládi csomópont és Balatonszentgyörgy közötti szakasz megvalósítása, 2×2 sávos autóút építése
108. *  IKOP-4.1.0-15 M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása) ÉKM 43,18
(támogatási intenzitás: 100%)
2x2 sávos autóút építése, a 2502 j. út átkötésének és a 252. sz. főút rekonstrukció kiépítése
109. *  IKOP–3.1.0–15 Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése előkészítése ÉKM (konzorciumvezető) és a MÁV–HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorcium 4,63 (becsült támogatási intenzitás: 100%) A Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) HÉV-vonalak rekonstrukciójának és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötésének teljes körű előkészítése az érintett budapesti önkormányzatokkal történt megállapodás szerinti emelt szintű műszaki tartalommal, engedélyezési terv, építési engedély és ezeken alapuló kivitelezési tenderdokumentáció szintig, továbbá a fejlesztéshez illeszkedő metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzésének előkészítése.
110. *  IKOP–3.2.0–15 Lajosmizse–Kecskemét közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítése ÉKM 0,74
(becsült támogatási intenzitás: 100%)
Lajosmizse–Kecskemét között villamosítás, egyszerűsített felújítás, akadálymentesítés, intermodális fejlesztés, tervezés, előkészítés