A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről

A Kormány

1. *  felhívja a belügyminisztert, a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a mentális, szociális vagy egészségügyi problémával küzdő álláskeresők közfoglalkoztatásba történő szélesebb körű bevonása érdekében készítsék elő

a) az e célcsoporthoz tartozók speciális közfoglalkoztatási bérezésével kapcsolatos, valamint a foglalkoztatásukat szolgáló közfoglalkoztatási programok támogatásához,

b) az egészségügyi okok miatt nem foglalkoztatható álláskeresők álláskeresői nyilvántartásból való törléséhez, valamint

c) a foglalkoztathatósági szakvéleményezés felülvizsgálatához és a foglalkoztathatósági szakvélemény alapján nem foglalkoztatható személyek komplex egészségügyi vizsgálatához

szükséges döntési pontokat és jogszabály-módosításokat;

Felelős: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében: 2016. június 15.

a b) és c) alpont tekintetében: 2017. november 30.

2. felhívja a belügyminisztert, hogy a mentális, szociális vagy egészségügyi problémával küzdő álláskeresők számára közfoglalkoztatási pilot mintaprogramot szervezzen, és a nemzetgazdasági miniszterrel együtt biztosítsa az ehhez szükséges 209 millió forint forrást, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím terhére;

Felelős: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. június 30.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy

a) a gyakorlati tapasztalatok alapján folyamatosan vizsgálja és validálja a profiling rendszert, különösen a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonhatóak esetében, valamint

b) biztosítsa a 2. pont szerinti pilot programhoz kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásához szükséges 62 millió forint forrást a Kvtv. 1. melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet 1. Aktív támogatások 1. Foglalkoztatási és képzési támogatások alcím terhére,

c) a belügyminiszterrel együttműködve készítsen előterjesztést a hosszú távon jelentős segítséggel elhelyezhető álláskeresők számára nyújtható – a közfoglalkoztatás rendszerét komplementer módon kiegészítő – újszerű szolgáltatások, programok bevezetéséről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

a c) alpont tekintetében:

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. június 30.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. pont szerinti pilot programhoz kapcsolódóan

a) biztosítsa a szociális szolgáltatások, illetve a szociális diagnózis elkészítéséhez szükséges humán kapacitásokat,

b) tegyen javaslatot az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételének módjára,

c) vizsgálja felül a pszichiátriai problémák, illetve szenvedélybetegségek kezeléséhez szükséges közösségi ellátások, valamint a nappali ellátások jelenlegi területi elosztását és kapacitásait, valamint

d) biztosítsa az ehhez szükséges 19 millió forint forrást a Kvtv. 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. június 30.