A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.

 

1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. április 26. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:

1. A Kormány támogatja a város és térsége közlekedési kapcsolatainak és elérhetőségének javítását szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket, amely keretében

a) Békéscsaba gyorsforgalmi elérhetőségének biztosítása érdekében - a Kormány külön döntésének megfelelően - megvalósításra kerül a Békéscsaba és Kecskemét gyorsforgalmi úttal történő összeköttetését biztosító M8 Kecskemét (M5) - Nagykőrös közötti és M44 Nagykőrös-Békéscsaba közötti szakasz;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az M44 Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz kivitelezésének megkezdésére: 2016. augusztus 31. a gyorsforgalmi út megvalósítására: 2019. szeptember 30.

b) az a) alpont szerinti fejlesztéssel összhangban gondoskodni kell az M44-es gyorsforgalmi út és a 4432-es számú út összeköttetését biztosító út (fürjesi összekötő út) megvalósításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az előkészítésre: azonnal

az út megvalósítására: az a) alpont szerinti fejlesztésekkel összhangban

c) meg kell vizsgálni a békéscsabai repülőtér kifutópályájának meghosszabbítására, illetve a repülőtér egyéb műszaki fejlesztésére vonatkozó terveket és javaslatot kell tenni a fejlesztések megvalósításának támogatására. * 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. szeptember 30.

2. *  A Kormány Békéscsaba gazdasági versenyképességének erősítése keretében támogatja a városi ipari park bővítését, iparfejlesztési célra alkalmas további területek kialakítását, valamint a városban működő termelőüzemek további fejlődéséhez szükséges, a meglévő iparterületeket érintő komplex infrastrukturális fejlesztéseket, amely érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy tegyék meg, illetve kezdeményezzék a Kormánynál azon intézkedéseket, amelyek a fejlesztésekhez szükségesek.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. március 31.

3. A Kormány a térségi élelmiszeripar újjáélesztésének elősegítése érdekében felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az Önkormányzattal együttműködve vizsgálja meg a Békéscsabán tervezett

a) új hűtő-, fagyasztó- és feldolgozó üzem, * 

b) paradicsomsűrítmény, illetve zöldségszárító üzem megvalósításának feltételrendszerét, továbbá a vizsgálat alapján készítsen jelentést a Kormány részére a fejlesztésekben való állami szerepvállalás lehetőségeiről. * 

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: 2016. szeptember 30.

4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak az Önkormányzat által tervezett, a helyi és térségi termelők piacra jutását, a magas szintű élelmiszerbiztonságot és minőséget biztosító békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó beruházás támogatásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az Önkormányzat által kidolgozott terv ütemezéséhez igazodva, a felmerülés ütemében

5. A Kormány a térség gazdasági versenyképességét erősítve támogatja a humán infrastruktúra fejlesztését, amely keretében

a) egyetért egy nyomdaipari képző központ kialakításával a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma bázisán, a helyi nyomdaipari szakképzés bővítésére, a nyomdaipari duális képzés modelljének kidolgozására, valamint a duális képzés infrastrukturális és technológiai feltételeinek biztosítására kiterjedően;

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Önkormányzattal és a térségi gazdasági szereplőkkel, szakmai kamarákkal együttműködve tegye meg, illetve kezdeményezze a Kormánynál azon intézkedéseket, amelyek az a) alpont szerinti nyomdaipari képző központ létrehozásához szükségesek, azzal, hogy az érintett projektek lehetőség szerint európai uniós fejlesztési források bevonásával valósuljanak meg;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az intézkedések előkészítésére: azonnal,

a projekt megvalósítására: folyamatos

c) munkacsoportot alakít a békéscsabai felsőoktatási képzés fejlesztésének vizsgálatára az érintett miniszterek és az Önkormányzat bevonásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

6. A Kormány a békéscsabai közösségi és sportélet támogatása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzattal együttműködve

a) dolgozzák ki az új városi sportcentrum kormányzati támogatással történő megvalósítására irányuló beruházás programját, amely kiterjed

aa) egy új multifunkciós sportcsarnok megépítésére, * 

ab) a jelenlegi városi sportcsarnok felújítására és átalakítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. augusztus 31.

b) dolgozzák ki egy új, fedett, 50 méteres versenymedencével és gyakorló medencével rendelkező városi uszoda kormányzati támogatással történő megvalósítására irányuló beruházás programját;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 30.

c) készítsenek javaslatot a békéscsabai röplabda akadémia kormányzati támogatással és szerepvállalással történő létrehozására, az akadémia infrastrukturális feltételeinek biztosítására és működtetési modelljére is kiterjedően.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 30.

7. A Kormány a helyi értékek és hagyományok megőrzését elősegítve, a térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében

a) munkacsoportot alakít az érintett miniszterek és az Önkormányzat bevonásával Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt megvalósításának vizsgálatára; * 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Önkormányzattal együttműködve gondoskodjanak a térség turista- és kerékpárútjainak fejlesztésére irányuló projektek támogatásáról; * 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Önkormányzattal együttműködve gondoskodjanak a CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark további fejlesztésére irányuló projektek európai uniós fejlesztési források bevonásával történő támogatásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

8. A Kormány munkacsoportot alakít az érintett miniszterek és az Önkormányzat bevonásával Békéscsaba komplex energetikai programjának vizsgálatára, melynek célja a fenntarthatóság és az energiahatékonyság szempontjainak erőteljesebb érvényesítése a városban SMART GRID rendszer, épületenergetikai beruházások, geotermikus hőhasznosítás, SMART közvilágítási rendszer, valamint intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszerek útján.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

9. A Kormány

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében - gondoskodjon a Megállapodásban, illetve a jelen kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

b) felhívja az 1-8. pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy - szükség szerint az Önkormányzattal egyeztetve - határozzák meg a Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges 2016. évi és 2017. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

Felelős: az 1-8. pontban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: azonnal

10. *  A Kormány Békéscsaba útfejlesztési céljainak végrehajtása érdekében

a) egyetért a békéscsabai úthálózat fejlesztési céljainak megvalósításával, és

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával és az Önkormányzattal egyeztetve tegyék meg a szükséges intézkedéseket az a) alpont szerinti beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal