Hatály: közlönyállapot (2016.VI.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1294/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásához szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért az állam tulajdonában álló, természetben a Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatt található, a Budapest 6628 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) lebontásának szándékával, és azzal, hogy az Ingatlan bontásához szükséges forrás kerüljön biztosításra;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ingatlan hasznosítási koncepciójának ismeretében gondoskodjon az Ingatlan Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján történő lebontásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. november 15.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter által elkészített részletes költség- és ütemterv alapján tegyen javaslatot az Ingatlan bontásával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetéhez a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete javára szükséges forrás biztosítására;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: felmerülés ütemében

4. visszavonja az Országos Villamos Teherelosztó épületének állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1554/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatot.