Hatály: közlönyállapot (2016.VI.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1296/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány alapító jogainak gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 9.6. pontja a következő 9.6.3. alponttal egészül ki:

(A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza a nemzeti fejlesztési minisztert)

„9.6.3. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány”

(tekintetében).

2. Hatályát veszti az egyes alapítványokkal és költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1371/2014. (VII. 8.) Korm. határozat 1. pontja.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.