Hatály: közlönyállapot (2016.VI.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a gazdasági növekedés érdekében szükséges egyes fejlesztéspolitikai intézkedésekről

A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a felelősségi körükbe tartozó, elsősorban a versenyszféra számára meghirdetett felhívások esetén gondoskodjanak

1. az irányításuk, felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek, és a tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági társaságok által benyújtott - a Kormány egyedi döntésével meg nem erősített - támogatási kérelmek visszavonásáról,

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal

2. arról, hogy az 1. pontban meghatározott költségvetési szervek, és gazdasági társaságok csak akkor nyújthassanak be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány egyedi döntésével előzetesen hozzájárult,

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal

3. a Kormánynak az 1. és 2. pont szerinti egyedi döntése esetén a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 44-56/A. pontjában szabályozott eljárás betartásáról.