A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról

A Kormány

1. egyetért a 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program (a továbbiakban: Program) megvalósítására kidolgozott koncepcióval;

2. egyetért azzal, hogy a Program során megvalósuló beruházások építtetője a Nemzeti Sportközpontok legyen;

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az építtetővel együttműködve dolgozza ki a Program megvalósításának feltételrendszerét;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: feltételrendszer kidolgozása tekintetében: azonnal

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2016. évre rendelkezésre álló forrás ütemezett felhasználásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a Program megvalósításához 2017 és 2020 között szükséges, évenkénti 2500 millió forint rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017-re vonatkozóan: 2016. december 31.

2018-2020 között: a központi költségvetés éves tervezése keretében

6. visszavonja a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1249/2016. (V. 25.) Korm. határozat 1-3. pontját.