A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program előkészítéséről

A Kormány

1. a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében

a) egyetért azzal, hogy átfogó, térségi alapú kórházfejlesztés valósuljon meg, azaz a főváros területét is érintő egészségügyi térségekben négy, a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási szinten és folyamatosan nyújtani képes központ kialakítására kerüljön sor;

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával, továbbá a ba) alpont szerinti centrum tekintetében a honvédelmi miniszter egyidejű bevonásával – a Kormány részére dolgozza ki

ba) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ bázisán megvalósuló Észak-pesti Centrum,

bb) az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet és a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet bázisán megvalósuló Dél-pesti Centrum,

bc) a Kelenföldön megvalósuló Dél-budai Centrum,

bd) az észak-budai területeket érintő közlekedésfejlesztési beruházásokkal összefüggésben megvalósuló Észak-budai Centrum, valamint

be) a ba)–bd) alpont szerinti centrumok köré szerveződő társkórházak

átfogó fejlesztési koncepcióját és készítse elő a szükséges fejlesztések megvalósítását;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

a ba) alpont szerinti centrum tekintetében: honvédelmi miniszter is

Határidő: 2017. március 31.

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy megvalósíthatósági tanulmány keretén belül vizsgálják meg a fővárosi és Pest megyei egészségügyi intézményrendszer átfogó fejlesztése során várható társadalmi, gazdasági, városrendezési, közlekedési, intézmény-fenntartási, környezeti és egyéb hatásokat;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30.

d) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az a)–c) pontban foglalt célok megvalósításának megkezdése érdekében gondoskodjon 2017-ben legfeljebb 40 000,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017-ben felmerülés ütemében

2. *