Hatály: közlönyállapot (2016.VII.21.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1377/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány a Magyarországon igénybe vehető sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, az egyes sportágakban végzett sporttevékenységek és sportszakmai munka támogatása, a sport szervezeti és irányítási rendszerének hatékonyabbá tétele, és a sport területén jelentkező stratégiai feladatok végrehajtásának egyszerűbb nyomon követése érdekében a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztéséről az alábbiak szerint rendelkezik:

A Kormány

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és - a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos bevonásával - a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy végezzék el a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) működésének felülvizsgálatát, mérjék fel az NSR-rel kapcsolatban felmerülő igazgatási és informatikai fejlesztési igényeket, amely alapján két fejlesztési ütem meghatározásával készítsék el az NSR követelményspecifikációját és annak véleményezésébe vonják be a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, a Magyar Olimpiai Bizottságot és a Magyar Paralimpiai Bizottságot. Az első fejlesztési ütem biztosítja az általános nyilvántartási igények és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, míg a második ütem a teljes sportigazgatás komplex igényeit megvalósító moduláris felépítésű információs rendszer fejlesztését foglalja magában azzal, hogy a nyilvántartásban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen átadhatók és a KSH által statisztikai célra felhasználhatók legyenek;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2016. november 30.

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és - a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. mint megvalósító bevonásával - a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az 1. pont szerint elkészített követelményspecifikáció alapján hajtsák végre az NSR továbbfejlesztésének első ütemét és annak bevezetését;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2017. január 31.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a miniszterelnök kabinetfőnöke és az emberi erőforrások minisztere bevonásával - az 1. és 2. pontban szereplő feladatok végrehajtásához szükséges 175,0 millió forint forrás rendelkezésre állása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról intézkedjen oly módon, hogy 150,0 millió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetben, valamint 25,0 millió forint a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben biztosítandó;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnök kabinetfőnöke

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és - a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos bevonásával - a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az 1. pont szerint elkészített követelményspecifikáció alapján hajtsák végre az NSR továbbfejlesztésének második ütemét és annak bevezetését biztosító fejlesztési projektet;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2017. július 30.

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy intézkedjen a 4. pontban szereplő feladatok végrehajtásához szükséges kiemelt konstrukció nevesítéséről az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül 1 milliárd forint keretösszeggel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnöki Kabinetiroda szakmai felelőssége mellett;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 1.

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, valamint - a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos bevonásával - a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az NSR üzemeltetésével és szakmai fenntartásával kapcsolatos költségeket - az NSR teljes körű üzembe helyezésének függvényében - a 2018. évtől kezdődően az egyes költségvetési évek tervezése során vegyék figyelembe.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: első alkalommal a 2018. évre vonatkozó központi költségvetés tervezése során, majd folyamatosan


  Vissza az oldal tetejére