A jogszabály mai napon ( 2021.12.03. ) hatályos állapota.

 

1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról

A Kormány az Országos Széchényi Könyvtár korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében

1-4. * 

5. egyetért a Makovecz Imre Bástyája projekt megvalósításához szükséges, jelenleg az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Magyar Tartomány tulajdonában álló Piliscsaba, belterület 1602/4. hrsz., és a Piliscsaba, külterület 080/13. hrsz alatti, valamint magánszemély tulajdonában álló Piliscsaba, belterület a 1602/4/A. hrsz. alatti, természetben a 2081 Piliscsaba, Fő út 2/A. szám alatt található ingatlanok állam által történő megszerzésének szándékával;

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a Piliscsaba, belterület 1602/4. hrsz. alatti és a Piliscsaba, belterület 1602/4/A. hrsz. alatti ingatlanok legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

7. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gondoskodjon a Piliscsaba, külterület 080/13 hrsz. alatti ingatlan állam tulajdonába kerülése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány számára az Országos Széchényi Könyvtár archivális és átmeneti raktárának megvalósítására irányuló tervekről és a költségtervről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.


  Vissza az oldal tetejére