A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.

 

1427/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 2012. január 1-jét megelőzően megkötött és a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással rendelkező személyek helyzetének rendezéséről

A Kormány

1. felhívja az érintett minisztereket, hogy terjesszék a Kormány elé a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással rendelkező személyek helyzetét rendező, a szükséges jogszabályok módosítását tartalmazó kormány-előterjesztést;

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. pont szerinti jogszabály-módosítások személyi hatálya azokra terjedjen ki, akik a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2011. december 31-én hatályos 34. §-a szerinti, a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodásukat arra tekintettel szüntették meg, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság e megállapodásuk alapján a továbbiakban nem lesz igénybe vehető, és a megállapodás megszüntetésére 2011. november 1-je és 2012. július 25-e között került sor;

3. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. pont szerinti jogszabály-módosítások biztosítsanak választási lehetőséget a 2. pontban meghatározott személyek számára a tekintetben, hogy

a) részükre a megszüntetett megállapodások alapján befizetett járulékok visszafizetésre kerüljenek vagy

b) ismét megállapodást köthessenek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti biztosítási idő szerzése érdekében, olyan időtartamra, amely a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megszerzéséhez – a megállapodás megszüntetéséig eltelt jogszerző idő figyelembevételével – még szükséges.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. december 1.