A jogszabály mai napon ( 2019.01.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

A Kormány

1. *  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy biztosítsanak a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében meghatározott közútfejlesztési projektek (a továbbiakban: projektek) megvalósítása érdekében 2 611 369 millió forint költségvetési forrást az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy a projektek megvalósításáról a 2. melléklet szerint ütemezésnek megfelelően gondoskodjanak,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2. mellékletben foglalt ütemezés szerint

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával tegyen javaslatot a Kormány részére annak jogszabályi feltételei megteremtésére, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) 1. és 4. prioritása vonatkozásában a többletkötelezettség-vállalás szintje meghaladhassa az adott prioritás teljes keretének 10%-át,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére annak érdekében, hogy 2018. január 1-jétől - a vonatkozó jogszabályok szükséges mértékű módosítása útján - lehetőség nyíljon a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése szerinti beszerzés eredményeként kötött szerződésben a közszféra kedvezményezett által a szállító részére kötelezően biztosítandó szállítói előleg mértékének a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összege 50%-áról 10%-ára történő csökkentésére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az érintett minisztereket bevonva tekintse át a projektek gördülékeny megvalósításának jogi akadályait és nyújtson be javaslatot a Kormány részére a projektek 2. mellékletben meghatározott ütemezés szerinti megvalósításához szükséges jogi feltételek biztosításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidő: 2016. november 30.

6. *  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Kiemelt közúti projektek kiadási előirányzata (a továbbiakban: Előirányzat) terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2019-2023. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 402 492 millió forint,

b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 230 469 millió forint,

c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 142 465 millió forint,

d) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 70 444 millió forint,

e) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 200 millió forint,

7. *  felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 6. pontban meghatározott éven túli előirányzati korlátok és az 1. mellékletben foglalt források figyelembevételével a már megkötött támogatási szerződéseket módosítsa,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

8. *  az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében, a 6. pont szerinti éven túli korlátok kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegével csökkentett mértékéig, összesen legfeljebb 1 421 043 millió forint összegben kötelezettségeket vállaljon, illetve a már megkötött támogatási szerződést ennek megfelelően módosítsa,

9. *  felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2018-2022. években az 1. melléklet szerinti források Előirányzaton való rendelkezésre állásáról gondoskodjon, azzal, hogy a 2. mellékletben foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázat 40. valamint 55-56. sorában szereplő projektek tekintetében a 2018. évi költségvetés végrehajtása során tegyen javaslatot 330 millió forintnak az Előirányzat javára történő átcsoportosítására a Modern Városok Program végrehajtására rendelkezésre álló előirányzatok terhére.

Felelős: a 2018. év tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter, a 2019-2022. évek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. év tekintetében a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a 2019-2022. évek tekintetében a központi költségvetés tervezése során

1. melléklet az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz * 

Magyarország rövid és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 2022-ig történő megvalósításához biztosított forráskeret éves felosztása

A B C D E F G H I J
1. A projektek megvalósításához szükséges források éves keretösszege
(bruttó, millió forint)
2. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Összesen
3. IKOP 1. prioritása 167 913 220 474 111 071 112 029 80 876 29 390 11 551 0 733 304
4. IKOP 4. prioritása 77 690 76 976 64 872 77 246 44 108 34 213 6 960 0 382 065
5. Európai Hálózat-
finanszírozási Eszköz

5 675

27 130

26 370

10 073

0

0

0

0

69 248
6. Magyarország központi költség-
vetése (hazai forrás)

98 383

214 597

267 702

402 492

230 469

142 465

70 444

200

1 426 752
7. Összesen 349 661 539 177 470 015 601 840 355 453 206 068 88 955 200
8. Mind-
összesen
2 611 369

2. melléklet az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz * 

1. IKOP 1. prioritása terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

A B C
1. A tervezett projekt megnevezése A megvalósítás tervezett
kezdete
A megvalósítás tervezett
befejezése
2. 8. sz. főút Várpalota elkerülő I. ütem megvalósítása - szakaszolt projekt 2014. III. negyedév 2019. IV. negyedév
3. M86 Csorna-Hegyfalu szakasz megvalósítása - szakaszolt projekt 2013. III. negyedév 2019. II. negyedév
4. 8. sz. főút Székesfehérvár-Feketehegy elkerülő megvalósítása - szakaszolt projekt 2013. IV. negyedév 2016. III. negyedév
5. M7 Érd, Iparos úti csomópont megvalósítása - szakaszolt projekt 2015. II. negyedév 2017. III. negyedév
6. M0 autóút kiegészítő munkái - szakaszolt projekt 2016. I. negyedév 2018. IV. negyedév
7. Zalakomári pihenő tengelysúlymérő állomás - szakaszolt projekt 2015. II. negyedév 2018. III. negyedév
8. M30 autóút Tornyosnémeti - országhatár közötti szakasz megvalósítása 2016. II. negyedév 2017. IV. negyedév
9. M35 autópálya (I. ütem) 4. sz. főút - 481. sz. főút közötti szakasz, és a 481. sz főút megvalósítása 2016. II. negyedév 2018. I. negyedév
10. M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút - Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása 2016. II. negyedév 2018. IV. negyedév
11. M1 autópálya, Lajta tengelysúlymérő állomás megvalósítása 2016. II. negyedév 2017. IV. negyedév
12. M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása Berettyóújfalu - 47. sz. főút (2+550-5+500) 2016. IV. negyedév 2020. I. negyedév
13. M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása 47. sz. főút - Nagykereki oh. (5+500-32+038) 2017. II. negyedév 2019. IV. negyedév
14. 55. sz. főút megvalósítása Mórahalom elkerülő megyehatár közötti szakaszán 2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév
15. M2 gyorsforgalmi út megvalósítása Budapest-Vác 2017. I. negyedév 2019. IV. negyedév
16. M0 autóút Déli szektor fejlesztése rekonstrukciója (I. ütem) 2018. I. negyedév 2022. II. negyedév
17. 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem megvalósítása 2016. III. negyedév 2018. I. negyedév
18. 62. sz. főút Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása 2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév
19. Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3-M31-es autópálya átkötés, 2101 j. út - tervezett M3-as autópálya csomópont átkötése 2017. III. negyedév 2019. II. negyedév
20. M7-710 sz. főút csomópont, 710 sz. főút bekötéssel projekt megvalósítása 2017. III. negyedév 2019. IV. negyedév
21. M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti projekt megvalósítása 2018. I. negyedév 2022. I. negyedév
22. M6 autóút Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi csomóponttal 2018. III. negyedév 2021. III. negyedév
23. M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz előkészítése 2016. II. negyedév 2018. IV. negyedév
24. M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár szakasz 2×1 sávos előkészítése és építése 2018. I. negyedév 2020. IV. negyedév
25. M0 autóút Északi szektor, 11.-10. sz. főutak közötti szakasz előkészítése (tervezés) 2015. III. negyedév 2020. IV. negyedév
26. M0 autóút Nyugati szektor, 10. sz. főút - M1 autópálya közötti szakasz előkészítése 2018. I. negyedév 2020. II. negyedév
27. 86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése 2018. I. negyedév 2021. I. negyedév
28. M9 autóút Vasvár-Zalaegerszeg projekt előkészítése 2017. II. negyedév 2019. II. negyedév

2. IKOP 4. prioritása terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

A B C
1. A tervezett projekt megnevezése A megvalósítás tervezett
kezdete
A megvalósítás tervezett
befejezése
2. Salgótarján megközelítése 21. sz. főút Heves I. Nógrád II.-III. szakasz megvalósítása 2016. II. negyedév 2018. II. negyedév
3. Salgótarján megközelítése 21. sz. főút Nógrád IV. szakasz megvalósítása 2017. II. negyedév 2019. II. negyedév
4. Salgótarján megközelítése 21. sz. főút Nógrád V. szakasz megvalósítása 2017. II. negyedév 2019. II. negyedév
5. Kaposvár megközelítése 67. sz. főút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakasz fejlesztése 2017. II. negyedév 2019. III. negyedév
6. Eger megközelítés 2502. j út átkötés és 252. sz. út projekt megvalósítása 2017. II. negyedév 2018. III. negyedév
7. 47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása 2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév
8. 48. sz. főút Debrecen-Nyírábrány országhatár szakasz fejlesztése 2017. IV. negyedév 2020. IV. negyedév
9. Eger megközelítése, M25 autóút Északi ütem megvalósítása 2017. II. negyedév 2018. IV. negyedév
10. 83. sz. főút Győr bevezető 2×2 sáv főúti kialakítással projekt megvalósítása 2017. III. negyedév 2018. II. negyedév
11. Eger megközelítés M25 Déli ütem megvalósítása 2018. I. negyedév 2020. III. negyedév
12. Kaposvár megközelítése, 67. sz. főút Kaposfüred elkerülő szakasz fejlesztése 2018. I. negyedév 2020. I. negyedév
13. 83. sz. út 2×2 sávos főúti kialakítása 2018. II. negyedév 2022. II. negyedév
14. Kaposvár megközelítése: 67. sz. főút Látrány elkerülő szakasz fejlesztése 2019. III. negyedév 2021. III. negyedév

3. Európai Hálózatfejlesztési Eszköz terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

A B C
1. A tervezett projekt megnevezése A megvalósítás tervezett
kezdete
A megvalósítás tervezetet
befejezése
2. Komáromi új Duna-híd megvalósítása Komárom-Révkomárom között 2017. III. negyedév 2020. I. negyedév
3. M70 Letenye-Tornyiszentmiklós országhatár közötti szakasz bővítése 2017. III. negyedév 2019. IV. negyedév
4. M15 M1-Rajka országhatár közötti szakasz bővítése 2017. III. negyedév 2020. I. negyedév

4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

A B C
1. A tervezett projekt megnevezése A megvalósítás tervezett
kezdete
A megvalósítás tervezett
befejezése
2. Zalalövő elkerülő - szakaszolt projekt megvalósítása 2013. IV. negyedév 2016. III. negyedév
3. Sopron megközelítése M85 autóút Csorna elkerülő (II. ütem) megvalósítása 2016. II. negyedév 2018. II. negyedév
4. 471. sz. főút Hajdúsámson - megyehatár projekt megvalósítása 2016. I. negyedév 2018. IV. negyedév
5. 813. sz. főút II. ütem Győr ipartelepi út déli csomópont megvalósítása 2016. I. negyedév 2016. IV. negyedév
6. 4451. sz. Nagylak elkerülő út építése 2016. II. negyedév 2019. I. negyedév
7. Nagygyanté és Geszt települések közötti 42154. j. országos közút felújítása 2016. I. negyedév 2016. IV. negyedév
8. Békéscsaba megközelítése M44 Tiszakürt-Kondoros 2016. IV. negyedév 2019. III. negyedév
9. Szolnok megközelítése M4 M0-Cegléd közötti szakasz 2016. IV. negyedév 2019. IV. negyedév
10. 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő projekt megvalósítása 2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév
11. 813. sz. főút III. ütem 1. sz. főút - 14. sz. főút projekt megvalósítása 2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév
12. 4149 j. Kisvárda nyugati összekötő út projekt megvalósítása 2017. I. negyedév 2017. III. negyedév
13. 445. sz. főút Kecskemét elkerülő (II/2) ütem (M5 és 5. sz. főút között) projekt megvalósítása 2016. III. negyedév 2018. IV. negyedév
14. Kisvárda déli tehermentesítő út 4. sz. főút és a 4108 j. összekötő út között 2017. II. negyedév 2018. I. negyedév
15. Fürjesi út (M44-4432 közötti összekötő út, Békéscsaba) projekt megvalósítása 2018. III. negyedév 2020. IV. negyedév
16. Békéscsaba megközelítése M44 Kondoros-Békéscsaba 2017. IV. negyedév 2021. II. negyedév
17. 471. sz. főút Debrecen-Hajdúsámson projekt megvalósítása 2017. IV. negyedév 2019. III. negyedév
18. 8518 j. út átépítése a fertődi Esterházy-kastély körül 2017. IV. negyedév 2018. IV. negyedév
19. 338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elk. 36. sz. és 38. sz. utak között projekt megvalósítása 2018. I. negyedév 2020. I. negyedév
20. 338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elk. 38. sz. és 3822. j utak között projekt megvalósítása 2018. I. negyedév 2020. I. negyedév
21. Békéscsaba megközelítése M44 Szentkirály-Tiszakürt szakasz visszakötéssel Kecskemét irányába 2018. III. negyedév 2022. II. negyedév
22. Sopron megközelítése M85 Csorna II. - Sopron-kelet szakasz 2018. I. negyedév 2020. IV. negyedév
23. Sopron megközelítése M85 Sopron-kelet - Fertőrákos csomópontszakasz 2018. I. negyedév 2020. IV. negyedév
24. Szolnok megközelítése M4 Cegléd-Abony közötti szakasz 2019. I. negyedév 2021. II. negyedév
25. *  Szolnok megközelítése M4 Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz
(Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével
2018. II. negyedév 2020. IV. negyedév
26. Sopron megközelítése M85 autóút Fertőrákos csomópont - Sopron oh. szakasz a 8647. jelű Sopron ÉNy-i elkerülő úttal 2018. III. negyedév 2022. I. negyedév
27. Zalaegerszeg megközelítése 76. sz. főút Keszthely-Fenékpuszta- Balatonszentgyörgy-M7 közötti szakasz gyorsúttá fejlesztése 2017. IV. negyedév 2021. IV. negyedév
28. Esztergom megközelítése 102. sz. út Esztergom-M1 közötti szakasz fejlesztése 2020. I. negyedév 2022. IV. negyedév
29. Kalocsa-Paks Duna-híd megvalósítása 2019. IV. negyedév 2022. II. negyedév
30. Zalaegerszeg megközelítése 76. sz. főút Zalaegerszeg- Fenékpuszta közötti szakaszának gyorsúttá történő fejlesztése 2017. IV. negyedév 2022. IV. negyedév
31. Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (város északi területei elkerülő és feltáró útjainak, stadion közúti megközelítésének megvalósítása) 2017. IV. negyedév 2018. IV. negyedév
32. Új Duna híd (előkészítés) 2017. II. negyedév 2019. I. negyedév
33. 23. és 25. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 2018. I. negyedév 2020. I. negyedév
34. M60 Pécs-Barcs országhatár közötti szakasz előkészítése - MT, KHT készítése 2016. IV. negyedév 2017. I. negyedév
35. 471. sz. főút Debrecen belterület (1+000-2+850 kmsz.) - építési engedély megszerzése (471.04) 2015. III. negyedév 2016. III. negyedév
36. Nagykanizsa délkeleti elkerülő - Tanulmány terv, EVD 2016. I. negyedév 2016. III. negyedév
37. M2 gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópont és a 2. számú főút közötti összekötő út megvalósítása 2017. IV. negyedév 2019. IV. negyedév
38. M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M34 gyf út elválási csomópont) - Beregdaróc (országhatár) közötti 2×1 sávos autópályává fejleszthető út kiépítésének előkészítése 2017. IV. negyedév 2021. II. negyedév
39. Miskolci Intermodális Csomóponthoz (IMCS) kapcsolódó Y híd és 3. számú főút új belterületi tehermentesítő szakasz megvalósításának előkészítése 2018. I. negyedév 2019. I. negyedév
40. 52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő kapacitásbővítésének előkészítése 2018. I. negyedév 2019. II. negyedév
41. Szeged-Debrecen közötti szakasz 2×2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése 2018. I. negyedév 2022. IV. negyedév
42. M8 nyomvonalán M7 Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 2018. I. negyedév 2022. IV. negyedév
43. M3 autópálya - Mátészalka - országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése 2018. I. negyedév 2022. IV. negyedév
44. 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítés megvalósítása 2018. II. negyedév 2020. II. negyedév
45. Győr, 1. sz. főút likócsi körforgalom - Ipar u. csomópont közötti szakasz 2×2 sávos fejlesztés megvalósítása 2018. II. negyedév 2019. III. negyedév
46. 53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése 2018. I. negyedév 2020. IV. negyedév
47. M1 autópálya 2×3 sávra bővítése Budapest és Győr között projekt előkészítése 2018. I. negyedév 2020. IV. negyedév
48. M1 autópálya Hegyeshalom, országhatár átkelési szakasz akadálymentesítés előkészítése 2017. III. negyedév 2018. IV. negyedév
49. Mohácsi Duna-híd előkészítése 2018. I. negyedév 2020. II. negyedév
50. 21. sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 2018. I. negyedév 2021. IV. negyedév
51. Kiskörei Tisza-híd felújításának előkészítése 2017. II. negyedév 2017. IV. negyedév
52. Lónyai új Tisza-híd előkészítése 2018. I. negyedév 2021. IV. negyedév
53. Győr, keleti elkerülő - országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 2018. I. negyedév 2021. IV. negyedév
54. 441. sz. főút Kecskemét elkerülő - Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése 2018. I. negyedév 20121. IV. negyedév
55. 8. számú főút és a 82. számú főút összeköttetésével tervezett, a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását is szolgáló útfejlesztési projekt előkészítése 2018. I. negyedév 2019. IV. negyedév
56. 87-89. számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elkerülő szakasz fejlesztésének előkészítése 2018. I. negyedév 2020. III. negyedév
57. Szombathely és Kőszeg közötti közúti kapcsolat fejlesztésének előkészítése 2018. I. negyedév 2020. III. negyedév
58. M25 autóút maklári csomópont és összekötő út megvalósítása 2018. I. negyedév 2020. III. negyedév
59. Páty település M1 autópálya csomópont közötti összekötő út létesítésének előkészítése 2018. II. negyedév 2019. II. negyedév
60. Pilisborosjenő, Ipartelep bekötés előkészítése 2018. I. negyedév 2019. IV. negyedév
61. Gyöngyös nyugati elkerülő II. ütem előkészítése 2018. II. negyedév 2019. II. negyedév
62. Dél Budai Centrum (DBC) megközelíthetőségének fejlesztése (előkészítés) 2018. I. negyedév 2018. IV. negyedév
63. *  M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány -
Berettyóújfalu közötti gyorsforgalmi út előkészítése
2018. III. negyedév 2022. I. negyedév
64. *  M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztése 2018. II. negyedév 2020. III. negyedév
65. *  Baja, Jelky tér 51. számú és 55. számú főutak csatlakozásánál körpályás csomópont megvalósítása 2018. IV. negyedév 2020. IV. negyedév


66. * 
Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út
1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósításának előkészítése, valamint
az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont megvalósításának előkészítése
2018. II. negyedév 2019. III. negyedév

67. * 
M35 autópálya új, Debrecen-Józsa csomópont építése, valamint M35 autópálya meglévő, 354. sz. főút csomópont átépítése
2019. II. negyedév

2021. IV. negyedév


68. * 
33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között, a 33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az ipari fejlesztési terület és a 3316. jelű összekötő út között, kerékpárút építése a 33. sz. főút mellett az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között, valamint a 33. sz. főút csomópontjainak fejlesztése az M35 autópálya és a 35. sz. főút között

2019. II. negyedév


2022. IV. negyedév

  Vissza az oldal tetejére