Hatály: közlönyállapot (2016.IX.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Testnevelési Egyetem átfogó fejlesztése keretében kerüljön kialakításra a Testnevelési Egyetem új kampusza, a jelenlegi kampusz infrastruktúrájának korszerűsítésével és eredeti helyszínen történő kibővítésével, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48. szám alatti területek bevonásával, új sportlétesítményeknek a Budapest XII. kerület, Csörsz utca 2-4. szám alatti ingatlanon történő megvalósításával, valamint új vízisport-telep és rekreációs központ Velence város területén (Velence 1111 helyrajzi számú területen) történő létrehozásával;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az 1. pont szerinti beruházások megvalósításához

a) 2017. évben szükséges 23 450 millió forint,

b) 2018. évben szükséges 14 917 millió forint,

c) 2019. évben szükséges 6003 millió forint

biztosításáról;

Felelős: az a) alpont vonatkozásában: nemzetgazdasági miniszter; emberi erőforrások minisztere

a b) és c) alpont vonatkozásában: emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az a) alpont vonatkozásában: 2017. március 15.

a b) és c) alpont vonatkozásában: az adott évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a Testnevelési Egyetem új kampusza megvalósításával összefüggésben az új kampusz működtetéséhez szükséges sportszerek és a kutatáshoz szükséges berendezések fedezetének, illetve az üzemeltetési költségek 2018. évi központi költségvetésben történő tervezéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

4. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti beruházás következő ütemeként 2018-2022. között a Déli pályaudvar üzemi pályaudvari részén sport és szabadidős célú városfejlesztés kerüljön megvalósításra;

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy legkésőbb 2017. június 30-ig gondoskodjon az Országos Sportegészségügyi Intézet új telephelyre történő költöztetéséről, valamint az Alkotás utcai telephely ütemezett átadásáról a Testnevelési Egyetem részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. június 30.

6. visszavonja a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról szóló 2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozatot.