Hatály: közlönyállapot (2016.IX.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1529/2016. (IX. 29.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Csiky Gergely Színház felújítása érdekében támogatás biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 4. pontjának végrehajtása érdekében

1. egyetért a kaposvári Csiky Gergely Színház felújítására kidolgozott programmal (a továbbiakban: felújítási program) és azzal, hogy a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat alapján a felújítási program megvalósításához

a) 2016. évben szükséges 1 420 000 ezer forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton,

b) 2017. évben szükséges 2 451 661 ezer forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton

rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások miniszterének bevonásával - gondoskodjon a felújítási program megvalósításához a 2018. évben szükséges 5 128 194 ezer forint biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a felújítási program tekintetében a beruházást finanszírozó támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami beruházások hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1267/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerint igényelt adatszolgáltatás teljesítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a beruházás ütemében


  Vissza az oldal tetejére