Hatály: közlönyállapot (2016.X.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1534/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017-2026” kidolgozásához és végrehajtásához szükséges intézkedésekről

A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében:

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program (2001-2010) és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia dokumentumok alapul vételével dolgozza ki a 2017-2026. évekre vonatkozó „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017-2026” című nemzeti középtávú stratégiát;

2. egyetért azzal, hogy a „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017-2026” kiindulási alapjaként az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program (2001-2010) és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia dokumentumok szolgálnak;

3. egyetért azzal, hogy a középtávú stratégia címe: „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017-2026”, annak megvalósítása 2017-ben kezdődik és 2026-ig tart;

4. egyetért azzal, hogy az ágazati szintű rövid távú intézkedések - a felelősök és határidők megjelölésével - egy- vagy kétéves szakpolitikai programokban és intézményi munkatervekben operatív szinten valósulnak meg, amelyekben kidolgozásra kerülnek a konkrét cselekvési tervek;

5. szükségesnek tartja, hogy a „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017-2026” részletes kidolgozott stratégiát a Kormány által történő elfogadását követően az Országgyűlés megtárgyalja.


  Vissza az oldal tetejére