Hatály: közlönyállapot (2016.XI.8.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1613/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

egyes, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, valamint a VEKOP-5.3.1-16 azonosító jelű („Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című) pályázati felhívásra beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

A Kormány

1. hozzájárul az 1. melléklet

a) 1. pontjában foglalt táblázat szerint az ott felsorolt, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében megvalósuló, ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, helyi gazdaságfejlesztésre, turizmusfejlesztésre, zöld város kialakítására és városfejlesztésre irányuló,

b) 2. pontjában foglalt táblázat szerint az ott felsorolt, a VEKOP-5.3.1-16 azonosító jelű, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati felhívásra beérkezett,

egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban: projektjavaslatok) támogatásához,

2. hozzájárul a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötéséhez.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1613/2016. (XI. 8.) Korm. határozathoz

1. A TOP keretében megvalósuló, ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, helyi gazdaságfejlesztésre, turizmusfejlesztésre, zöld város kialakítására és városfejlesztésre irányuló projektjavaslatok

A B C D E
1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Támogatás
(Ft)
Projekt rövid bemutatása
2. TOP-6.1.1-15-
DE1-2016-00001
Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mint konzorciumvezető, konzorciumi tag: Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4 518 000 000 A fejlesztéssel érintett kb. 200 hektár ipari területből minimum 84 hektár alapterületű ipari park kialakítását vállalja a támogatást igénylő. A projekt célkitűzése, olyan - a befektetői igényeknek megfelelő alapinfrastruktúrával ellátott, jó közlekedési kapcsolatokkal, valamint rendezett tulajdonosi viszonnyal rendelkező - ipari park kialakítása és fejlesztése, amely új vállalatok, vállalkozások betelepítéséhez, és a helyi vállalkozások bővüléséhez járul hozzá, ezáltal új munkahelyek teremtését, továbbá értékteremtő, gazdaságélénkítő, és bevételt generáló beruházások telepítését eredményezi.
3. TOP-6.1.1-15-
GY1-2016-00001
Iparterület fejlesztése és iparterületek elérhetőségének javítása Győrben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mint konzorciumvezető, konzorciumi tag: Győri Nemzetközi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság 1 122 516 351 A projekt keretén belül a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Győri Nemzetközi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság 19 hektáros területbővítése és az iparterület elérhetőségét segítő közúti infrastruktúra fejlesztése valósul meg. A bővítéssel érintett területen kiépítésre kerül az alapinfrastruktúra (úthálózat, gáz, víz, csatorna, elektromos vezetékrendszer, energiahálózat, távközlési és kommunikációs hálózat és hulladékkezelő létesítmények), továbbá a 81. számú főút - Tatai út - József A. út meglévő körforgalmú csomópontjára, valamint a Tatai útnak a körforgalom és a Hecsei út közötti szakaszára irányuló kapacitásbővítése is megvalósul (csomópontok belépő ágainak szélesítése, kilépő ág kapacitásbővítése osztályozó sávokkal, vegyes forgalmi sávok megszüntetése, szervizút kiépítése). A meglévő egyoldali, kétirányú kerékpárút a szabványnak megfelelő szélességben átépítésre kerül.
A projekttel érintett, pénzügyi támogatásban nem részesülő (a Győri Nemzetközi Ipari Park területén működő) vállalkozások száma 104 db, a fejlesztéssel érintett (felújított vagy korszerűsített) közutak teljes hossza 2,55 km.
4. TOP-6.1.1-15-
ZL1-2016-00001
Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 400 000 000 A projekt keretében megtörténik a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 15465 helyrajzi számú ingatlan közművesítése. A fejlesztés keretében egy nagyobb, 1,5 hektáros, és 13 db kisebb, kb. 5000 m2 nagyságú ipari telek kerül kialakításra, a kis- és középvállalkozások területi igényeinek megfelelően. A projekt megvalósításával egy kb. 600 m hosszú belső út kerül kiépítésre a terület közművesítésével együtt (gáz, áram, vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, közvilágítás kialakítása).
5. TOP-6.1.3-15-
PC1-2016-00002
Új pécsi vásárcsarnok megépítése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 784 000 000 A projekt keretében az új vásárcsarnok a Bajcsy-Zsilinszky utca - Zólyom utca - Ipar utca által határolt, ún. Zólyom tömbben kerül megépítésre, összesen 1,4 hektár nagyságú területen. A támogatást igénylő a Modern Városok Program keretében már megvásárolta azon telkeket, amelyeken a beruházás megvalósul, így azok a projekt számára rendelkezésre állnak. A projekt keretében a vásárcsarnok 5000 m2 alapterületű modern épületének megépítése mellett a jogszabályokban előírt számú parkolóhelyek is kialakítására kerülnek.
6. TOP-6.1.3-15-
SH1-2016-00001
Szombathelyi Vásárcsarnok fejújítása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 601 000 000 A projekt célja a meglévő, rossz műszaki-fizikai állapotú belvárosi vásárcsarnok épületének értéknövelő komplex felújítása (homlokzati felújítás, vizesblokkok megújítása, teljes körű akadálymentesítés, szükség lift telepítése, tetőszigetelés, világítástechnika felújítása, hulladékgazdálkodás fejlesztése - komposztálás, zárt hulladékgyűjtés, szelektív gyűjtés -, új üzletek kialakítása), a környező vidék helyi élelmiszeripari termékeinek piacra juttatása, a belváros vonzerejének növelése és szolgáltatásainak fejlesztése, továbbá a belváros és az egész város népességvonzó és -megtartó erejének növelése érdekében. A projekt megvalósulása által biztosított lesz a falvakban termelt egészséges élelmiszerek rövid csatornás eljuttatása a város és a fogyasztók felé, a vidéki őstermelők piacra jutásának támogatása és a szükséges városi létesítmények fejlesztése.
7. TOP-6.1.4-15-
BC1-2016-00001
CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 059 999 999 A projekt keretében a békéscsabai Parkerdő - elsősorban a Csabai Kolbászfesztivál és a gasztroturizmus köré épülő - fejlesztése valósul meg. A projekt főbb elemei a sertéstenyésztés és kolbászkészítés kultúrájának, hagyományainak megóvása, a gasztrokultúra fenntartása, fejlesztése, és a kapcsolódó kulturális örökség bemutatása, megőrzése. A projekttel megvalósul az agrárkultúra fejlesztése, a kapcsolódó kulturális örökség megóvása, a gasztro-, bor-, és agrárturizmus fellendítése (bormúzeum-fogadóépület, pálinkamúzeum-
látogatóközpont, szabadtéri fesztiválhelyszínek kialakítása, feltöltőút létesítése, a háttér-infrastruktúra fejlesztése). A beruházással munkahelyteremtésre és a kistermelők bevonására, a pálinka- és borkultúra fenntartására, fejlesztésére lesz lehetőség. Az említett célokkal összefüggésben oktatási- és kulturális tevékenység folytatása, turizmus szervezése, tanösvények kialakítása, támogatása, továbbá ezekhez kapcsolódóan térségi turisztikai központ létrehozása, fenntartása, komplex turisztikai szolgáltatáscsomagok összeállítása valósul meg. A projekt keretében előadások, kiállítások, konferenciák, és rendezvények szervezése, médiával való kapcsolattartás, és a tájékoztatás céljaival összefüggő oktatási tevékenység valósul meg.
8. TOP-6.1.4-15-
KA1-2016-00001
Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása
és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 200 000 000 A fejlesztés célja a jelenleg használaton kívüli műemlék, a belvárosi elhelyezkedésű Dorottya ház felújítása és abban turisztikai attrakció létrehozása. A kivitelezés során megtörténik az épület műemléki helyreállítása, a teljes épület rekonstrukciója a károsodott és tönkrement épületszerkezeti elemek cseréjével, továbbá az épület környezetének rendezése, a kert helyreállítása, parkolók építése az ingatlan hátsó részén és egy többalakos, a Dorottya mítoszt megelevenítő bronz szoborcsoport felállítása az ingatlan területén. Az épület belvárosi látogatóközpontként, kiállító- és bemutatótérként, valamint kulturális-szabadidős térként fog üzemelni.
9. TOP-6.1.4-15-
PC1-2016-00003
Régészeti Múzeum fejlesztése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 500 000 000 A beruházás eredményeként az épület külsőleg és belsőleg egyaránt, teljes körűen megújul: múzeumpedagógiai tér, kávézó, új kiállítóterek kerülnek kialakításra, továbbá a már meglévő kiállítási terek, közönség-kiszolgáló terek (ruhatár, mosdó, felvonó) felújítása valósul meg, valamint az épület teljes akadálymentesítésével bárki számára elérhetővé válnak a múzeum tárlatai.
A fejlesztés által érintett telek alapterülete 1540 m2, ebből a fejlesztés előtt a beépített bruttó alapterület 887,56 m2, amely a jelenlegi belső udvar lefedésével 1049,6 m2-re növekszik. A fejlesztés eredményeként az udvaron található kőtár felújítása, illetve a háttér-infrastruktúra fejlesztése is megtörténik kutatószoba és raktár kialakításával.
10. TOP-6.1.4-15-
TB1-2016-00002
A Tulipános ház turisztikai célú felújítása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 435 553 184 A projekt célja a Tatabánya Óváros városrészében található műemlék épület, a Tulipános Ház felújítása és turisztikai hasznosítása. A fejlesztés magában foglalja az épület felújítását, új funkciók bevezetését, közösségi célú, turisztikai hasznosítását, a tematikus turisztikai kínálat összevonását, és egy helyen, a Tulipános Házban történő bemutatását. A projekt keretében az üzemeltetéshez kapcsolódóan új munkahelyek nyílnak meg, vállalkozások kerülnek bevonásra (étterem), továbbá komfort-szolgáltatások (akadálymentes mosdók, parkolók, pihenőkert) kerülnek kialakításra a célcsoportok számára tartalmas időtöltést biztosító programokkal, helyszínekkel (terepasztal és interaktív játszóház, időszaki tárlatok, állandó kiállítások, kulturális programok stb.).
11. TOP-6.3.2-15-
GY1-2016-00001
Zöld város kialakítása Győrben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mint konzorciumvezető, konzorciumi tag:
GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2 000 000 000 A projekt keretén belül a Hermann Ottó utcai Vásárcsarnok felújítása (meglévő épület nagymérvű elbontása és új vásárcsarnok építése), a hozzá kapcsolódó 250-280 férőhelyes parkolólemez építése (elektromos járművek számára töltőberendezés elhelyezésével), valamint a nádorvárosi akcióterület zöldterület-fejlesztése valósul meg. A projekt által érintett, meglévő zöldterületeken és az akcióterületen a faállomány állapotfelvétele és tervszerű állománycseréje, a cserjeállomány növelése, virágosítása, a fenntartási munka intenzitásának növelése (pl. locsolóhálózat kiépítésével), a térburkolat átépítése új zöldszigetek kialakításával, árnyékadó fák telepítése, pihenőterületek kialakítása, padok és egyéb köztéri felszerelések beépítése, szemeteskukák kihelyezése, valamint a meglévő zöldfelület rehabilitációja valósul meg.
12. TOP-6.3.2-15-
PC1-2016-00007
Az Ifjúsági Ház és
a Centrum-parkoló fejlesztése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 216 280 393 A beruházással érintett terület Pécs belvárosában, a Jókai utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Rákóczi út és a Nagy Lajos Király útja közé eső tömbben található közterületek és az Ifjúsági Ház épülete. A projekt keretében a jelenleg használaton kívüli Ifjúsági Ház épületének fejlesztése valósul meg, amelyet a támogatást igénylő a későbbiekben magánvállalkozás(ok) részére kíván bérbe adni. A jelenleg leromlott állapotú, díjfizetés ellenében használható parkolók komplett fejlesztése és bővítése szintén a projekt céljai között szerepel. Az érintett területen jelenleg nincs összefüggő zöldterület, így a Centrum épületének déli oldalán mintegy 900 m2-es területen valósulhat meg növénytelepítés és utcabútorok elhelyezése.
13. TOP-6.3.2-15-
SP1-2016-00001
Zöldülő Belváros
- A soproni városrehabilitáció folytatása
a klímatudatosság jegyében
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 012 000 000 A fejlesztés célja az Integrált Településfejlesztési Stratégiában nevesített belvárosi akcióterület nyitott közösségi tereinek, valamint zöldfelületeinek megújítása és bővítése, ezzel a központi rész élhetőségének javítása és kedvező városi mikroklíma kialakítása hozzájárulva a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez. Megvalósul a Széchenyi tér revitalizációja, továbbá a Paprét zöldfelületeinek és térszerkezetének megújítása a zöldfelületek minőségi javításával, és a zöldterület használatát segítő, a zöld infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekkel (a gyalogos, kerékpáros és közútfelületek, valamint a csapadékvíz-védelmi létesítmények megújítása). Mindkét helyszín esetén csökken a gépjármű-közlekedéshez kapcsolódó felületek (utak, parkolóhelyek) aránya, miközben vegyes forgalmú térszínek, vonzó, nyitott közösségi terek, valamint jó minőségű és jól használható zöldfelületek jönnek létre. A projekt további célja díjfizetés ellenében használható, zöldtetős, kb. 200 férőhelyes parkolóház létesítése az Árpád utcában, illetve az épület földszintjén önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek kialakítása. A kb. 2000 m2 alapterületű új épület mellett további 4000 m2 nyílt terület is megújul, közösségi tér jön létre és jelentősen bővül a zöldfelület nagysága, javul az Ikva-menti zöldsáv közterületi integráltsága. Mindhárom fő projekthelyszínen kiépül az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra.
14. TOP-6.3.2-15-
TB1-2016-00001
A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 849 449 273 A projekt célja a belváros zöldebbé, élhetőbbé tétele, valamint a rendezvények megvalósításához jól hasznosítható közösségi tér kialakítása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a Dózsakert és az Újváros közötti kapcsolat javítása, a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés, valamint a közösségi funkciókkal való jobb ellátás érdekében. Az akcióterület a Mozdony utca, Álmos vezér utca, Komáromi utca, Fő tér (a Szent Borbála térig), Köztársaság útja, Dózsa György út, Dózsakert utca, Vadász utca által határolt terület - Újváros és Dózsakert városrészek lehatárolt területei.
15. TOP-6.4.1-15-
SG1-2016-00001
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden - I. ütem Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 130 000 000 A projekt keretében a Tisza Lajos körút egy szakaszának megújítása, 40 db meglevő megállóhely átépítése, a Lövölde utcai járdaszakasz, valamint a Szilléri sugárút - Fecske, Debreceni utcai csomópontban körforgalom rekonstrukciója valósul meg. A projekt célja a fenntartható közlekedés fejlesztése érdekében a védtelen közlekedők biztonságos közlekedésének megteremtése, a gyalogátkelőhelyek, a kerékpáros átvezetések, taktilis jelek alkalmazása, akadálymentesítés. Az élhetőbb városi környezet megteremtése érdekében zöldterület-fejlesztés történik, a közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése pedig a fogyatékossággal élők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében került betervezésre. Önállóan nem támogatható, választható tevékenység a projekten belül a közúti közösségi közlekedés részére elkülönített közös kerékpáros és közösségi közlekedés számára egyaránt használható buszsávok kialakítása, a közösségi közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése, valamint kerékpártámaszok, kerékpárparkolók kialakítása.

2. A VEKOP-5.3.1-15 azonosító jelű, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati felhívásra beérkezett projektjavaslatok

A B C D E
1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Támogatás
(Ft)
Projekt rövid bemutatása
2. VEKOP-5.3.1-15-
2016-00009
Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések Budapest Főváros Önkormányzata mint konzorciumvezető, konzorciumi tagok:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata,
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata,
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2 387 000 000 A projekt keretében a három dél-pesti kerületet 23 km hosszan összekötő, összefüggő kerékpárhálózat kerülne kialakításra.
A XXI. kerületben a tervezett, 7175 m hosszú nyomvonal Csepel központjából, a Szent Imre térről indul és egészen Csepel déli közigazgatási határáig tart, létrehozva az észak-déli irányú kerékpáros főhálózati tengelyt, amely rákapcsolódik a Duna menti EuroVelo hálózati tengelyre. A kerékpárhálózat-fejlesztés keretében a Ráckevei (Soroksári)-Duna feletti kerékpáros-gyalogos híd kiépítését is tervezik, kiegészítő forrás bevonásával.
A soroksári, 9620 m hosszú tervezett szakasz esetén cél a már kiépült észak-déli irányú EuroVelo kerékpárúthoz csatlakozva a kerületen belül egy nyugati-keleti irányú kerékpáros főhálózati tengely létrehozása
a Molnár-szigeti komptól (Meder utca) a kerületközponton át, a Vecsés úton keresztül egészen a Nagykőrösi útig tartó nyomvonallal, amely biztosítja a szomszédos (XVIII. és XXI.) kerületekkel való kapcsolat kialakítását. A fejlesztést követően kerékpárral elérhetőek lesznek a környék fontosabb forgalomvonzó helyszínei is.
A XVIII. kerületi, 6085 m hosszú tervezett szakasz esetén cél egy kerékpáros főhálózati tengely létrehozása, amelynek nyomvonala a Nagykőrösi úttól egészen a Csévéző utcáig tart, megvalósítva egyúttal a térség közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítását.
3. VEKOP-5.3.1-15-
2016-00012
Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó Budapest Főváros Önkormányzata mint konzorciumvezető, konzorciumi tagok:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata,
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat,
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata
2 300 000 000 A projekt keretében kialakításra kerül a Rákos-patak fővárosi szakasza mentén egy 22,5 km hosszúságú, folytonos kerékpáros útvonal, amely egy sugárirányú közlekedési kapcsolatot, valamint a Gödöllői-dombság és a Duna összekötését biztosítja. A Rákos-patak menti kerékpáros útvonal által érintett X., XIII., XIV. és XVII. kerületek lakossága meghaladja a 410 000 főt.
A nyomvonal egyes szakaszai a XIII., a XIV. és a XVII. kerületekben már megépültek eltérő szolgáltatási színvonallal, és jelenleg nem alkotnak a várható igényeknek megfelelő, egységes útvonalat.