Hatály: közlönyállapot (2016.XI.17.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

1629/2016. (XI. 17.) Korm. határozat

a szövetkezeti hitelintézeti integráció hosszú távú, stabil működést megalapozó fejlődési irányáról és az annak megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos előterjesztésére áttekintette a szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) lehetséges fejlődési irányait és ennek alapján

1. egyetért a középtávon csökkenő, majd megszűnő állami részvétel mellett működő, a prudenciális követelményeket erősítő szorosabb Integráció létrehozásával, melyhez a következő intézkedések szükségesek:

a) az Integráció hatékonyabb irányítása érdekében a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete prudenciális és a Központi Bank üzleti funkcióinak pontosabb elkülönítése,

b) a mérethatékony intézményi rendszer elérése érdekében a szövetkezeti hitelintézeti egyesülési folyamatok elősegítése és támogatása, melyek lezárását követően az Integráció intézményrendszerét a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, az Integráció központi és kereskedelmi bankja, a Jelzálogbank és a szövetkezeti hitelintézetek alkotják,

c) a tízezer fő alatti településeken működő szövetkezeti hitelintézetek által annak megvizsgálása, hogy milyen üzleti lehetőségeket biztosítana számukra a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 27/A. §-ában megjelölt postai szolgáltatások nyújtásával történő tevékenységbővítés, továbbá az önkormányzati számlavezetés lehetőségének megtartása,

d) a szövetkezeti hitelintézeti szektor igényeihez illeszkedő korszerű, gazdaságosan üzemeltethető, a prudenciális megfelelést is biztosító, valamint az ügyfelek közös kiszolgálását támogató egységes informatikai rendszer kialakítása;

2. felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével vizsgálja meg a tízezer fő alatti településeken működő postai szolgáltatóhelyek tekintetében annak lehetőségeit, hogy a pénzügyi intézmények a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 27/A. §-ában megjelölt postai szolgáltatásokat nyújtsanak;

Felelős: a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2017. január 31.

3. felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert annak vizsgálatára, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében milyen jogalkotási feladatokat kell elvégezni, valamint arra, hogy a szükséges jogszabályok tervezetét terjesszék a Kormány elé.

Felelős: a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. január 31.


  Vissza az oldal tetejére